Karriere Mediaroom

Klar til brexit

Vores brexit-projektteam har lagt grunden for et velfungerende, sikkert logistiknetværk til og fra Storbritannien. Men mange virksomheder, der er afhængige af en problemfri transport af deres produkter, har endnu ikke lavet deres benarbejde vedrørende brexit. Disse virksomheder er nødt til at forberede sig nu, hvis de vil gøre sig håb om at holde gang i deres varestrømme.

Klar til brexit
Klar til brexit

Den 24.12.2020 blev der indgået en aftale mellem EU og Storbritannien om det fremtidige samarbejde og betingelserne for den fremtidige handel. Et væsentligt punkt er, at der ikke skal opkræves told for vareleverancer mellem EU og Storbritannien og vice versa. Dette betyder dog ikke, at den administrative "fortoldning" vil blive fjernet. Det betyder, at hvis du har varer, der ska transporteres til eller fra Storbritannien, skal du sørge for at indsende alle dokumenter og toldrelevante oplysninger på forhånd. Først når forsendelsen er blevet frigivet af vores toldteam, kan den blive sendt af sted.

Bemærk, at fra den 1. januar 2021 gælder dette for alle forsendelser mellem EU og Storbritannien – kun forsendelser fra EU til Nordirland er undtaget.

Toldklarering skal ordnes før afsendelse

For to år siden oprettede vi et brexit-projektteam, der besidder alle de færdigheder og al den ekspertise, der er nødvendig for at sikre, at vores kunders varer fortsat kan flyde sikkert til og fra Storbritannien i 2021 og fremover. På grund af den usikre udvikling i forhandlingerne har vores ekspertteam været nødt til at udvikle egnede koncepter og løsninger, der kan bidrage til at sikre, at transporten af varer forbliver problemfri uanset det politiske resultat, og som dækker enhver tænkelig variant fra hård til blød brexit. Vi har også føjet flere medarbejdere til vores toldteam, især i Storbritannien og Irland, for at have styr på alt det ekstra arbejde, der vil opstå i forbindelse med toldklarering. Derudover har vi udviklet nye it-løsninger, der gør det muligt for vores kunder at håndtere toldprocedurer på en sikker og effektiv måde. Men vores kunders aktive deltagelse har afgørende betydning for, at toldprocesserne håndteres sikkert og med størst mulig effektivitet. Kun ved at handle i fællesskab kan vi optimere vores indsats og opfylde alle toldkrav, så netværksforsendelser kan transporteres uden problemer. Et vigtigt led i denne indsats er at kontrollere på forhånd, om forsendelser opfylder alle toldkrav i forbindelse med transport til og fra Storbritannien for at forhindre uforudsigelige forsinkelser i tolden. Her er det især vigtigt at fremlægge dokumentation for varernes præferenceoprindelse. Det er nemlig af afgørende betydning for os og vores kunder, at netværket fungerer.

Forberedelse er afgørende

Når du skal finde den perfekte løsning til dine forsendelser, er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt. Her er en liste over de vigtigste opgaver, du skal udføre for at hjælpe os med at håndtere din ordre effektivt:

 • Ansøg om et EORI-nummer (Economic Operator Registration Identification) i det land, hvor du ønsker at udføre toldrelaterede aktiviteter. Du kan ansøge om et britisk EORI-nummer via følgende link: Klik her for at ansøge om et EORI-nummer. Du kan ansøge om EORI-numre til EU via de lokale toldmyndigheders hjemmesider. 
 • Du skal udfærdige en handelsfaktura med alle toldrelevante oplysninger. Du er velkommen til på forhånd at sende den til din lokale DACHSER-afdeling, som vil tjekke den for dig.
 • Indgå aftale om Incoterms med din handelspartner. Find mere information om Incoterms her.
 • Find Taric-koden her.
 • Find de britiske tarifnumre for produkterne her.
 • Send os din kundes (importørens) kontaktoplysninger i destinationslandet, herunder deres navn, e-mailadresse og telefonnummer, så vi kan afklare toldklareringen med dem.
 • Afklar med din kunde (importøren) i Storbritannien, om der skal anvendes en forenklet angivelsesprocedure (EIDR, Entry in the Declarant's Records), og om kunden har sin egen toldkredit.
 • Brug kun emballagemateriale, der opfylder ISPM 15-standarden. Find mere information her.
 • Overhold de specifikke mærkningskrav, der gælder for visse produkter. Find mere information her.
 • Tal med din skatterådgiver om skattekravene i afsendelses-/destinationslandet. Det er især vigtigt, når transporten hører under forsendelsesvilkårene DDP og EXW.
Bemærk: Uden behørig tilladelse kan vi ikke håndtere toldklarering for dig

For at vi kan udføre korrekte toldprocedurer på dine vegne i forbindelse med import og eksport, har vi brug for en relevant toldrepræsentationstilladelse (CRA) eller fuldmagt (POA). Denne tilladelse skaber det retsgrundlag, der giver os mulighed for at handle på dine vegne over for lokale toldmyndigheder (du betaler omkostningerne for denne repræsentation).

Bemærk: For at undgå forsinkelser i transporten bedes du sende os en CRA/POA, før vi kan tage imod din forsendelse. Du kan få de relevante formularer fra din nærmeste DACHSER-filial.

Denne forhåndskontrol hjælper med at holde dine varestrømme kørende

For alle forsendelser kontrollerer vi, om al den dokumentation, der kræves til fortoldning, er til stede. Det forhindrer forsinkelser, der skyldes manglende dokumentation. For at sikre din forsendelse har vi brug for følgende fra dig:

 • Følgende dokumenter: handelsfaktura/proformafaktura, følgeseddel, pakkeliste. 
 • Kontrollér, om dokumenterne indeholder alle væsentlige oplysninger, der kræves for at foretage toldklarering. Følgende oplysninger skal være til stede på handelsfakturaen: generel fakturadata, EORI-nummeret på de involverede parter, navn og kontaktoplysninger på modtager/afsender, antal og type af kolli, en detaljeret beskrivelse af varerne, Taric-kode, varernes værdi, netto-/bruttovægt pr. Taric-kode, den samlede netto-/bruttovægt af forsendelsen, antal pakker og oprindelsesland samt valuta. Sørg for, at disse oplysninger er korrekte og stemmer overens med den fysiske forsendelse.
 • I tilfælde af nye kunder kræver vi desuden importørens kontaktoplysninger (navn, e-mail, telefonnummer). Husk at informere importøren om, at DACHSER vil kontakte dem.
DACHSER tilbyder følgende services
 • For at sikre, at toldprocedurerne forløber problemfrit i forbindelse med kundeforsendelser, anmoder vi om de nødvendige data og dokumenter fra dig på forhånd.
 • For at kunne håndtere toldklareringen for dig har vi styrket vores toldteam betydeligt, især i Storbritannien og Irland.
 • For at forberede os på alvorlig overbelastning på de vigtigste ruter har vi planlagt alternative transportruter i god tid, herunder for transport til Irland.
 • Vi bruger nye IT-løsninger, der er udviklet internt, til at tilrettelægge sikre og effektive strukturer for toldklarering.
 • For at kunne håndtere de ekstra opgaver i forbindelse med brexit har vi nedsat et internt projektteam.
 • Kontakt din lokale DACHSER-filial, hvis du har brug for lagerløsninger i Storbritannien eller EU. Vi kan også tilbyde en toldoplagsløsning efter behov.

Via nedenstående links kan du finde nyttige oplysninger om de vigtigste forberedelser i forbindelse med brexit:

Aktuel information fra myndighederne

Identifikationsnumre og internationale standarder

Retningslinjer for mærkning og emballering af varer

Brexit checklist PDF (0,07 MB)
Tjekliste for handelsfakturaer PDF (0,20 MB)