Nyheder

Balance i pallerne

Efterspørgslen efter og tilgængeligheden af paller i Europa bliver en stadig mere kompleks udfordring.

Europaller spiller en afgørende rolle for varestrømmene i hele Europa. Udfordringen med at skabe balance mellem efterspørgslen efter og tilgængeligheden af paller i Europa bliver stadig mere kompleks. Jens Müller, som er Head of Network Management Organization hos DACHSER, forklarer, hvordan DACHSER håndterer situationen.

Jens Müller, hvor mange europaller er der i øjeblikket i omløb i DACHSER-netværket?

I 2019 registrerede DACHSER Road Logistics, at der var omkring 55,7 millioner europaller i omløb. Det er et utroligt tal. Hvis de blev stablet oven på hinanden, ville de danne et mere end 8.000 kilometer højt tårn – det er samme højde, som kommunikations- og navigationssatellitter i kredsløb om jorden befinder sig i.

Hvordan er situationen for efterspørgsel efter og tilgængelighed af paller i forhold til varestrømmene i Europa?

I Europa oplever vi uoverensstemmelser blandt modtagere med betydelige misforhold mellem import- og eksportmængder. Det gør det vanskeligt – og ofte umuligt – at sikre en vedvarende tilgængelighed af emballagematerialer. F.eks. modtager Berlin betydeligt flere forsendelser, end der afsendes derfra, hvilket resulterer i et overskud af paller i regionen. Disse skævheder skal udjævnes, hvis det skal lykkes at minimere antallet af lastbiler, der ikke transporterer andet end tomme paller.

Hvad er DACHSERs strategi? Og hvilken rolle spiller pallebytning?

Dette understreger endnu en gang styrken ved DACHSERs europæiske netværk og dets ensartede it-struktur – og de gennemsigtige processer, det skaber. Vores centralt administrerede Pallet Service Pooling, der arbejder ud fra princippet om "booking, ikke kørsel", kan udjævne brugen af emballagematerialer både fysisk og regnskabsmæssigt.

Systemet med pallebytning er et vigtigt værktøj til at modvirke ubalancer i cirkulationen af emballagematerialer. Det er dog ikke alle europæiske lande, der er klar til at deltage i bytteordningen. I lande, hvor bytteordningen er i kraft – Frankrig, Tyskland, Østrig, Schweiz, Italien, Danmark og Benelux-landene – tilbyder DACHSER alle sine kunder ombytning af sporbart emballagemateriale som Value Added Service. I lande, hvor bytteordningen ikke er i brug – Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn – har emballagemateriale ringe eller ingen "værdi" for mange aktører. Desuden er den dokumentation og grænsefladekontrol, der kræves i forbindelse med ombytning, ikke tilgængelig i hele forsyningskæden i disse lande. Vi samarbejder med vores kunder og partnere om at fremhæve og beskytte emballagematerialernes værdi, for eksempel ved at bestemme, hvor mange paller der er i omløb hver måned, ved at benytte specialuddannede medarbejdere, indgå klare aftaler og få kunderne til at betale for tjenesten.

Tak for interviewet, Jens Müller.

Interview with: Jens Müller

Jens Müller er Head of Network Management Organization hos DACHSER.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic