Nyheder

Brexit: Afgørelsens time

Lige nu vender hele verden blikket mod London. Medlemmerne af House of Commons skal træffe en beslutning i forhold til den Brexit-aftale, som den britiske regering og EU har forhandlet. Det er ikke til at sige, hvordan Parliaments beslutning vil falde ud. Men uanset resultatet er DACHSER forberedt.

”Take back control” var mottoet i pro-Brexit-kampagnerne for to og et halvt år siden. På den ene side ville de skabe fornyet dynamisk vækst ved at genvinde Storbritanniens suverænitet. På den anden side ville de gøre en ende på EU-bureaukratiet og endeløse milliardoverførsler til Bruxelles. Men selv for to år siden under kampagnen var økonomerne næsten enige i deres advarsler om, at et skridt hen imod at forlade Unionen bragte flere trusler end muligheder med sig. Et pludseligt og ureguleret brud med EU efter mere end 40 år ville især få alvorlige konsekvenser på begge sider af den engelske kanal.

Afgørelsens time.

På en knivsæg

Ikke desto mindre blev et snævert flertal af de britiske vælgere overbevist om udsigterne til at genvinde uafhængighed og stemte i juni 2016 for at forlade EU. Nu, med lige under fire måneder til Storbritanniens officielle udmeldelse den 29. marts 2019 balancerer beslutningen om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien på en knivsæg. Den møjsommeligt forhandlede exit-aftale er genstand for heftig debat. Vil det efterlade Storbritannien i et alt for stramt net af regler og bestemmelser fra Bruxelles – prisen for at prøve at gøre handel med kontinentet så enkel som muligt? Hvordan sikrer man, at der ikke opstår en ny grænse mellem EU-staten Irland og Nordirland eller mellem Nordirland og Storbritannien? Er denne kurs mod suveræniteten snarere blevet til et ukomfortabelt kompromis?

Aftalen er kontroversiel på tværs af hele det politiske spektrum, hvilket lader os tilbage med spørgsmålet om, hvorvidt den britiske premierminister Theresa May på trods af, at hun er en aktiv fortaler for Brexit, vil få svært ved at få et flertal til at stemme for. Hvad sker der, hvis det britiske parlament stemmer nej? Kommentatorerne ser kun en beskeden mulighed for, at der bliver udskrevet en ny folkeafstemning om Brexit. Flertallet i regeringen lader også til helst at ville undgå at udskrive et parlamentsvalg. De fleste medlemmer af parlamentet vil helst undgå en hård Brexit, hvor Storbritannien forlader EU uden nogen form for aftale. Planen er nu at stille spørgsmålet til parlamentet i begyndelsen af 2019, når vi er endnu tættere på Brexit-datoen, hvis der stadig ikke er et flertal. Men uret tikker.

Kan aftalen give et pusterum?

Frem for alt skal den aftale, man har forhandlet, give alle parter lidt længere betænkningstid. Tingene vil ikke ændre sig synderligt for erhvervslivet i den overgangsperiode på næsten to år frem til den 31. december 2020, hvor der skal indgås en handelsaftale. Det samme gælder for logistikken. Det indre marked vil forblive stort set intakt, og alle fordele og regler for handel på tværs af grænser gælder fortsat. I en sådan overgangsperiode, som kan forlænges indtil udgangen af 2022, vil alle parter skulle vende tilbage til forhandlingsbordet for at drøfte en fremtidig handelsaftale.

Denne bløde version af Brexit ville gøre det meget nemmere at opretholde supply chains til og fra øen. Alternativet, den hårde version af Brexit, ville få store konsekvenser for godstransporten. I værste fald, hvis man ikke lykkes at opnå en form for aftale, ville Storbritannien fra den ene dag til den anden skulle behandles som et tredjeland efter WTO, blandt andet med hensyn til toldafgifter og skat. Det ville uundgåeligt føre til store forsinkelser ved grænserne, formentlig fra nogle uger før exit-datoen i slutningen af marts, da virksomhederne opbygger lagre, minimumsmængden af varer øges, og transportkapaciteten strammes.

DACHSER er klar

I øjeblikket er det eneste, vi kan være sikre på, at intet er sikkert. Det betyder, at den eneste mulighed for virksomheder, der transporterer varer til og fra Storbritannien, er at forberede sig så godt som muligt på alle tænkelige scenarier. DACHSER støtter sine kunder i denne proces.

”I lyset af den nuværende politiske usikkerhed forbereder vi os på alle tænkelige scenarier,” siger Wolfgang Reinel, Managing Director EL North Central Europe hos DACHSER. ”Vi vil kunne reagere hurtigt på denne udfordring. Vores omfattende netværk spænder over hele Europa, så derfor kan vi hurtigt omdirigere sendinger, hvis det skulle blive nødvendigt.”

Dette gør sig også gældende for Nordirland, som betjenes af DACHSERs irske datterselskab Johnston Logistics. Man kan for eksempel etablere yderligere transitpunkter og udvide lagerkapaciteten for at opretholde godstransporten fra kontinentet til Irland, selv under vanskelige forhold. Told er et andet område, hvor DACHSER kan støtte sine kunder. ”Vi har både den nødvendige viden og processerne på plads for at begrænse Brexits indgriben i vores trafik. Her tænker jeg især på vores AEO-status i Storbritannien og mange EU-medlemsstater, som kan gøre vores toldklarering så hurtig og problemfri som muligt. Vi investerer også i ekstra personale og it-systemer,” siger Reinel.

Det er svært at forudsige præcist, hvordan de forskellige parter vil blive påvirket af situationen i de kommende uger – men uanset hvilken beslutning politikerne tager, er der ingen grund til at forvente en katastrofe. ”Vi holder et meget vågent øje med udviklingen og koordinerer med alle de berørte DACHSER-filialer,” siger Reinel, ”og vi er også i tæt kontakt med vores kunder. Der er ingen tvivl om, at Brexit er en ny og usædvanlig udfordring, men vi har taget alle de foranstaltninger, vi havde ved hånden for fortsat at sørge for et godt transportflow til og fra Storbritannien. I tilfælde af en hård Brexit kan vi dog alle være sikre på, at vi vil opleve betydelige forsinkelser på de berørte transporter.”