Brint – fremtidens drivkraft?

DACHSER har bedt forskere ved Kempten University of Applied Sciences om at nærmere på brint som CO2-neutral energibærer.

Brint betragtes som en lovende kandidat til at mindske CO2-udledningen fra vejtransport.
Brint betragtes som en lovende kandidat til at mindske CO2-udledningen fra vejtransport.

Brint betragtes som en lovende kandidat til at mindske CO2-udledningen fra vejtransport. Derfor har DACHSER bedt Kempten University of Applied Sciences om at gennemføre en undersøgelse med titlen "H2 Infrastructure and Logistics". Formålet var at undersøge den offentlige tilgængelighed af brint samt de aktuelle produktionsprocesser og muligheder for tankning af lastbiler drevet af brændselsceller i perioden 2025 til 2030 for DACHSERs europæiske Road Logistics-netværk. Undersøgelsen viser, at der stadig findes en række udfordringer, som skal overvindes i bestræbelserne på at finde et rent og bæredygtigt brændstof.

Områder egnet til brintlastbiler

Undersøgelsen fandt frem til en række strategiske områder, hvor det vil være muligt at benytte brændselscelledrevne lastbiler senest i 2025 takket være høj tilgængelighed af brint og gunstige lokale faktorer. De fire DACHSER-filialer i Hamborg, Magdeburg, Köln og Herne er "særligt velegnede". 42 andre steder betragtes som "egnede" og kan således blive interessante på et senere tidspunkt for lastbiler med denne drevteknologi.

Undersøgelsen viser, at infrastrukturen til levering af grøn brint i Europa stadig er ved at blive opbygget.

En stor udfordring er infrastrukturen af tankstationer. Der findes kun 56 tankstationer i alt i Europa, hvor erhvervskøretøjer kan tanke brint, og der er ingen konkrete planer om at udvide kapaciteten. Derfor undersøgte forskerne ved Allgäu Research Center under ledelse af prof. Werner Mehr også, om det ville være teknisk og økonomisk muligt at producere brint internt. Det gjorde de ved at simulere produktion af brint ved hjælp af elektrolyse drevet af overskudsenergien fra solcelleanlægget på DACHSERs anlæg i Freiburg. De nåede frem til, at selv om egenproduktion er teknisk mulig, er det i øjeblikket ikke økonomisk rentabelt på grund af høje produktionsomkostninger. Desuden er den største mængde brint, det er muligt at producere, kun tilstrækkelig til at drive et enkelt vogntog med veksellad omkring 80.000 km om året – og det er alt for lidt.

Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development og projektleder for DACHSER Climate Protection.
Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development og projektleder for DACHSER Climate Protection.

Lovende energibærer

Andre Kranke, som er Head of Corporate Research & Development og projektleder for DACHSER Climate Protection, opsummerer situationen således: "Undersøgelsen fra Kempten University of Applied Sciences viser, at infrastrukturen til levering af grøn brint i Europa stadig er ved at blive opbygget. Mulighederne spænder fra import af brint fra andre kontinenter til centrale produktionsfaciliteter i Europa til regional selvforsyning. Det åbner for en lang række muligheder for at bruge denne nye bæredygtige og klimavenlige energiform. Mere end 40 DACHSER-filialer har allerede en god placering i forhold til den europæiske brintinfrastruktur et godt udgangspunkt for tankning af brændselscellelastbiler. Fra 2023 vil de første brændselscelledrevne lastbiler i DACHSERs netværk rulle ud på deres ruter fra Magdeburg og Hamborg (begge i Tyskland). Dermed kaster DACHSER sig ud i brintalderen. Målet er at følge udviklingen af denne banebrydende nulemissionsteknologi tæt og drive innovationens udvikling i fællesskab med vores partnere."

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic