Corporate Compliance – et spørgsmål om virksomhedskultur

Flere og flere virksomheder har indset vigtigheden af at implementere formelle retningslinjer for compliance. Klare retningslinjer for compliance kan være en række mekanismer i virksomheden, der forhindrer brud på reglerne og uetisk opførsel blandt medarbejderne i virksomheden. Men hvordan gør man det?

Corporate compliance
Corporate compliance

De seneste studier bekræfter, at det bedste forsvar mod økonomisk kriminalitet og embedsmisbrug er en værdibaseret tilgang til compliance med fokus på værdier som ansvar, integritet, tillid og ærlighed. Det er et vigtigt mål for alle virksomheder at få skabt en virksomhedskultur, hvor alle handlinger er baseret på denne type værdier.

Ærlighed og integritet er det bedste forsvar mod korruption

Fra og med september 2021 skal alle virksomheder i EU med mere end 50 ansatte eller med en årlig omsætning på over 10 millioner euro indføre et internt whistleblowersystem ifølge nye EU-retningslinjer. Med andre ord er europæiske virksomheder fremover nødt til at have større fokus på compliance og på at lægge en større indsats i at sørge for, at compliancesystemer generelt er integreret i virksomhedens processer. Det er især vigtigt, at man som virksomhed får skabt en kultur, hvor det er en selvfølge for medarbejderne at overholde retningslinjerne i hverdagen. Compliancekultur og virksomhedskultur går nemlig hånd i hånd, og sammen er de med til at skabe en fælles identitet blandt de ansatte i virksomheden.

Det er især vigtigt, at man som virksomhed får skabt en kultur, hvor det er en selvfølge for medarbejderne at overholde retningslinjerne i hverdagen.

Forskning i virksomhedsøkonomi og ledelse inden for erhvervslivet refererer ofte til en ”værdibaseret compliancestrategi”, der giver klare retningslinjer, samtidig med at man fremmer en kultur, der bygger på værdier som ansvar, integritet, gensidig tillid og ærlighed. Denne kombination af klare retningslinjer for compliance på den ene side og et grundigt rodfæstet værdisæt på den anden side – denne kombination er en effektiv metode til at afværge snyd med prisfastsættelse, korruption og brug af illegal arbejdskraft.

Værdibaseret compliance
Værdibaseret compliance

Værdibaseret compliance er en investering

På trods af tilbageslag og andre udfordringer i implementeringen er der flere og flere virksomheder, der indser, at der ikke er noget reelt alternativ til at indføre et gennemgående system for compliance, der bygger på solide, levende etiske principper. Selvom det i første omgang er en udgift, er værdibaserede retningslinjer et effektivt middel til at undgå reelle trusler mod virksomheden – så ud fra et forretningsperspektiv er compliance til det eneste rationelle valg.

”Ja, i første omgang er compliance en udgift,” bekræfter Professor Stephan Grüninger, Scientific Director ved Konstanz Institute for Corporate Governance (KICG) og professor i Managerial Economics ved HTWG Konstanz – University of Applied Sciences. ”Men jeg mener, at compliance først og fremmest er en god investering. Ledere – og endda hele virksomheder – uden en god forståelse for etiske retningslinjer, mangler en af de kernekompetencer, der kan være med til at skabe langsigtet succes på markedet. Det er sandt, at virksomheder ikke får et større overskud, bare fordi de har styr på retningslinjerne – men de kan undgå unødvendig turbulens. Derudover handler compliance ikke kun om at undgå trusler indefra og udefra – det kan også have betydning for, hvor villige andre virksomheder er til at indlede forhandlinger med din virksomhed. Mange potentielle samarbejdspartnere vil ikke underskrive en kontrakt, før de er sikre på, at den anden part har etableret et effektivt og pålideligt compliancesystem.”