Tilbage
Markedsinformation Nyheder
Pressemeddelelser

DACHSER har vind i sejlene

Logistikudbyder opnår for første gang salg på over 6 milliarder euro Den stærke eksportvirksomhed i Europa og en kraftig global handel er ved at drive vækst.

I regnskabsåret 2017 har DACHSER for første gang opnået en omsætning på over 6 mia. euro. Den globale logistikudbyders samlede bruttoomsætning er vokset med 7,2 procent til 6,12 mia. euro. DACHSER har også forbedret andre hidtidige rekorder ved at håndtere i alt 81,7 mio. forsendelser (en stigning på 2,1 procent) med en samlet vægt på 39,8 mio. tons (en stigning på 4,3 procent). På globalt plan skabte DACHSER 1.648 nye arbejdspladser i 2017.

Logistikudbyderen har for første gang rundet en omsætning på 6 milliarder euro takket være vækst drevet af stærk eksport i Europa og styrket global handel.
Logistikudbyderen har for første gang rundet en omsætning på 6 milliarder euro takket være vækst drevet af stærk eksport i Europa og styrket global handel.

”Vi har fulgt vores vellykkede eksportstrategi for europæisk vejtransport systematisk og nydt godt af ekstra vind i sejlene som følge af styrket global handel,” udtaler Bernhard Simon, CEO for DACHSER SE. ”Stigende priser for især sø- og luftfragt har bidraget til en betydelig omsætningsfremgang.”

Vi har fulgt vores vellykkede eksportstrategi for europæisk vejtransport systematisk og nydt godt af ekstra vind i sejlene som følge af styrket global handel

Bernhard Simon, CEO DACHSER SE

Fremadrettede investeringer i netværk og medarbejdere

I 2017 opnåede DACHSERs forretningsområde Road Logistics – som omfatter transport og opbevaring af industrivarer (European Logistics) og fødevarer (Food Logistics) – en bruttoomsætning på 4,44 mia. euro (en fremgang på 3,1 procent). Antallet af forsendelser og tonnagen steg med henholdsvis 2,1 og 3,6 procent.
Inden for forretningsområdet European Logistics (EL) har det konstante fokus på europæisk eksportvirksomhed inden for EL-netværket endnu en gang sikret robust vækst. Det gælder især forretningsenheden EL North Central Europe, som kunne rapportere om en vækst på imponerende 7,4 procent, men også for EL France & Maghreb og EL Iberia i kraft af dynamisk vækst i disse enheders kontraktlogistikvirksomhed.
”Tyskland udgør fortsat rygraden i vores aktiviteter, men Frankrig er godt på vej til at blive vores andet foregangsland, hvad angår grænseoverskridende landtransport. Vi har arbejdet systematisk på at etablere denne strategiske logistiske akse gennem de seneste år,” siger Bernhard Simon.

DACHSER har vind i sejlene
DACHSER har vind i sejlene

Forretningsområdet Food Logistics har igen oplevet en vækst over gennemsnittet. Dette skyldes primært den tyske forretning, hvor flere nye kunder har bidraget med transport på tværs af landegrænser. ”Fem år efter etableringen af European Food Network kan vi nu gøre status, og beslutningen om at etablere et stærkt partnernetværk under vores ledelse var den helt rigtige,” påpeger Bernhard Simon.
På forretningsområdet Air & Sea Logistics (ASL) har stærkt forøgede forretningsaktiviteter kombineret med en stigning i fragtrater, især for luftfragt, løftet bruttoomsætningen med 15,7 procent til 1,79 mia. euro. Alle tre regionale ASL-forretningsenheder har oplevet tocifrede procentvise omsætningsstigninger med Asien som topscoreren med en vækst i omsætningen på over 20 procent. Det samlede antal forsendelser, der håndteres af dette forretningsområde, er steget med 6,7 procent, mens antallet af TEU’er og tonnagen er vokset med henholdsvis 8,5 og 23,3 procent.
”Sø- og luftfragt er et lunefuldt forretningsområde, hvor omsætningen som altid er præget af betydelige udsving,” forklarer Bernhard Simon. ”Men vi har vores fokus fast rettet mod at sikre holdbar, profitabel vækst. Derfor koordinerer vi i stadig stigende grad vores to forretningsområder og arbejder videre med systemintegration.”

Sø- og luftfragt er et lunefuldt forretningsområde, hvor omsætningen som altid er præget af betydelige udsving.

Bernhard Simon, CEO DACHSER SE

Fremadrettede investeringer i netværk og medarbejdere

Trods den gunstige medvind, som fortsatte i Q1 2018, anerkender Bernhard Simon forekomsten af kapacitetsflaskehalse og den stigende mangel på chauffører som de væsentligste faktorer med potentialet til at begrænse fremtidig vækst.
”Det er netop derfor, vi prioriterer vores engagement i uddannelse så højt, som vi gør.” I 2017 fuldførte de første 22 professionelle lastvognschauffører deres uddannelse hos DACHSER Service und Ausbildungs GmbH i Tyskland. Samme år påbegyndte 106 chauffører uddannelsen 35 forskellige steder i Tyskland. ”Vores mål er at forøge antallet af chaufførelever år for år og samtidig etablere vores kvalitetskoncept i andre europæiske lande,” siger Bernhard Simon.
DACHSERs investeringer i netværkslokaliteter, flåder, teknologi og it-systemer voksede med 5 procent til 136 mio. euro i 2017. ”Sidste år udvidede vi vores kapacitet i Tyskland betydeligt, især inden for fødevarebranchen,” fortsætter han. DACHSER har oplyst, at selskabet har øremærket yderligere 188 mio. euro til investeringer i 2018, denne gang med fokus på industrivarer.

Oversigt over omsætning ZIP (0,11 MB)