Tilbage
Markedsinformation Nyheder
Pressemeddelelser

DACHSER og terre des hommes udvider samarbejdet

DACHSER og den internationale børnehjælpsorganisation terre des hommes udvider deres mangeårige partnerskab og indsats for social ansvarlighed i regionerne Sydasien, det sydlige Afrika og Latinamerika. I deres fælles græsrodsprojekter er det tålmodighed, udholdenhed og evnen til at slå rødder i lokalsamfund og kulturer, der har vist sig at være opskriften på succes.

Albert Recknagel, Executive Spokesman terre des hommes (til venstre) og Bernhard Simon, CEO DACHSER (til højre).
Albert Recknagel, Executive Spokesman terre des hommes (til venstre) og Bernhard Simon, CEO DACHSER (til højre).

Med udgangspunkt i iprincippet "hjælp til selvhjælp" har græsrodsprojekterne fokus på kampen mod krænkelser af menneskerettighederne – navnlig alle former for vold mod børn og kvinder. Man har også fokus på at skabe et sundt og rent miljø samt på uddannelse af unge – især piger og unge kvinder – og på at støtte dem til at komme i lønnet beskæftigelse. Partnerskabet støtter også projekter, der har beskyttelse af klimaet og tilvejebringelse af den rette infrastruktur i højsædet, eftersom udviklings- og vækstlande spiller en afgørende rolle i kampen mod klimaforandringer. For hver af de tre projektregioner, Sydasien, det sydlige Afrika og Latinamerika, yder DACHSER en årlig støtte på 200.000 euro de næste fem år.

Hvis udviklingspartnerskabet skal kunne gøre en reel forskel, er der brug for udholdenhed og for at sikre, at det sociale ansvar bliver solidt forankret i lokalsamfundene.

Bernhard Simon, CEO hos DACHSER

"Hvis udviklingspartnerskabet skal kunne gøre en reel forskel, er der brug for udholdenhed og for at sikre, at det sociale ansvar bliver solidt forankret i lokalsamfundene," udtaler Bernhard Simon, CEO hos DACHSER. "På den måde fokuserer vi på de emner, hvor der virkelig er brug for en indsats. Terre des hommes og deres lokale partnere sørger for, at ungdoms- og kvindegrupper får mulighed for at udtrykke deres bekymringer og – med vores støtte – iværksætte initiativer, der fremmer den igangværende sociale og bæredygtige udvikling i deres lokalsamfund."

Nye projekter i Indien og Nepal

DACHSER og terre des hommes har arbejdet sammen i den nordindiske delstat Uttar Pradesh siden 2005. I den periode har de opnået ganske flotte resultater: Næsten 32.000 børn er blevet informeret om deres ret til at leve et liv fri for vold, børnearbejde og seksuel udnyttelse. Mere end 18.000 børn har fået hjælp til at forberede sig på almindelig skolegang, og 5.400 unge, især piger, har lært enkle håndværk som skrædderarbejde, syning eller vævning, så de kan tjene deres egne penge og støtte deres familier økonomisk. Omkring 5.000 unge har engageret sig i gadeteater eller andre aktiviteter, der har til formål at skabe opmærksomhed om sociale problemer som alkoholisme og vold mod børn og kvinder i deres lokalsamfund. Og mere end 4.000 unge mennesker har deltaget i miljøbeskyttelsesworkshops og plantet næsten 50.000 træer som led i genplantningskampagner.

DACHSER og terre des hommes vil fortsætte med at støtte to distrikter i Uttar Pradesh og to slumkvarterer i New Delhi. Desuden vil følgende regioner blive føjet til partnerskabets outreach-projekter i perioden fra 2020 til 2025:

  • I den nordindiske delstat Bihar lever en ud af tre under fattigdomsgrænsen, dvs. uden adgang til rent drikkevand, sanitet, bolig, uddannelse eller arbejde. Vold, især mod kvinder og piger, er udbredt. Menneskehandel med og bortførelse af piger til tvangsægteskaber er daglig kost. I distrikterne Katihar og Munger, hvor problemet især er udbredt, vil DACHSER de næste fem år støtte to lokale organisationer, der arbejder for at sikre piger bedre beskyttelse.
  • I den vestligste del af Nepal lider distriktet Bajura under stadig mere alvorlige konsekvenser af tørke og fødevaremangel. Indbyggerne hutler sig igennem så godt, de kan, ved hjælp af subsistenslandbrug. Adgang til uddannelse og karrieremuligheder er nærmest ikke-eksisterende, hvilket tvinger mange unge til at migrere til Indien for at søge arbejde i byerne der. I et projekt, der efter planen skal løbe frem til udgangen af 2025, vil DACHSER hjælpe en lokal organisation med at forbedre uddannelses- og levevilkårene for 600 familier i regionen.

Virksomheden vil også videreføre og udvide sine eksisterende projekter sammen med terre des hommes i det sydlige Afrika og Latinamerika.

Du kan finde flere oplysninger om DACHSERs og terre des hommes' indsats for social ansvarlighed på denne hjemmeside: https://www.dachser.com/campaigns/terredeshommes/en/index.html.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic