DACHSER satser på bæredygtig vækst

2018 blev endnu et år med betydelig vækst for DACHSER. Logistikudbyderens konsoliderede nettoomsætning er vokset med 5,5 procent til 5,57 mia. euro. Ligesom året før steg antallet af forsendelser, denne gang med 2,5 procent til 83,7 millioner, mens tonnagen voksede med 3,0 procent til 41,3 millioner tons. Og med i alt 30.609 ansatte, en forøgelse på 1.511 medarbejdere siden sidste år, har også DACHSERs arbejdsstyrke nået et rekordhøjt niveau.

DACHSER satser på bæredygtig vækst
DACHSER satser på bæredygtig vækst

Den globale logistikudbyders vækst blev igen styrket af økonomiske forhold. Visse udfordringer blev dog stadig tydeligere, ikke mindst manglen på professionelle chauffører og logistikoperatører; potentielle kapacitetsflaskehalse, der skyldes markante sæsonudsving og knaphed på lastkapacitet, samt voksende usikkerhed om forbud mod dieselkøretøjer, brexit og fremtiden for internationale handelsforbindelser. "Allerede i 2018 stod det klart, at logistikbranchen var nødt til at bruge flere kræfter på styring af knappe ressourcer," forklarer Bernhard Simon, som er CEO hos DACHSER SE. "Set i det lys er det vigtigt at håndtere væksten hensigtsmæssigt og på en måde, der gør det muligt at opretholde en sund balance mellem kvalitet, processer og omkostninger. Kun bæredygtig vækst vil være til gavn for vores medarbejdere og kunder."

Allerede i 2018 stod det klart, at logistikbranchen var nødt til at bruge flere kræfter på styring af knappe ressourcer.

Bernhard Simon, som er CEO hos DACHSER SE

DACHSERs forretningsområde Road Logistics – som omfatter transport og oplagring af industrivarer (European Logistics) og fødevarer (Food Logistics) – har igen i 2018 kunnet rapportere om dynamisk vækst, og områdets samlede nettoomsætning voksede med 6,6 % til 4,47 mia. euro.

Forretningsområdet European Logistics (EL) stod for den største vækst i nettoomsætningen på 7,0 procent til 3,55 mia. euro. Antallet af forsendelser og samlet tonnage steg hver især med 3,1 procent. "Alle fire regionale forretningsenheder bidrog væsentligt til en styrkelse af netværket. Takket være netværkseffekterne i eksportforretningen fortsætter EL-forretningsenhederne med at vokse og med gensidigt at løfte hinandens vækst," fortsætter Bernhard Simon.

DACHSERs forretningsområde Food Logistics har også udsendt solide omsætningstal for 2018. Den konsoliderede nettoomsætning voksede med 5,3 % til 917 mio. euro. Selv om antallet af forsendelser var næsten uændret sammenlignet med året før, voksede tonnagen med 2,0 %. "Vi fortsætter med at forfølge vores kvalitetsstrategi, som har vist at kunne betale sig. DACHSER Food Logistics har oplevet en positiv udvikling gennem mange år og skaber vækst inden for national transport og kontraktlogistik. Vi har også noteret os opmuntrende vækstrater inden for transport på tværs af grænser," uddyber Bernhard Simon. "Til gengæld rammer manglen på fragtplads og chauffører kombineret med sæsonmæssige omsætningsudsving dette segment hårdt."  

Forretningsområdet Air & Sea Logistics har igen været præget af volatilitet. Som følge af valutakurseffekter, faldende fragtrater og en nedgang i fragtmængden på ruten mellem Kina og Europa stagnerede den konsoliderede nettoomsætning på et niveau omkring 1,19 mia. euro. En nedgang på 2,9 procent i antallet af forsendelser blev opvejet af en vækst i tonnagen på 6,6 procent, primært inden for søfragt. "Vores mål er at erstatte alle isolerede løsninger med vores egenudviklede transportstyringssystem Othello senest i 2020. I 2018 afsluttede vi udrulningen af systemet i Kina, hvilket udgjorde en vigtig milepæl i projektet," forklarer Bernhard Simon. "Nøglen til bæredygtig vækst inden for sø- og luftfragt ligger i evnen til at beherske og håndtere komplekse grænseflader og den dybe integration i vores logistiksystemer. Som vi har set med europæisk landtransport, vil vores investeringer i integration og standardisering også kunne betale sig her." 

Investeringer i netværk og medarbejdere

Når ressourcerne er knappe, er investeringer i medarbejdere, kapacitet og innovationer afgørende for DACHSERs fortsatte vækst. I 2018 investerede virksomheden 126 mio. euro i logistikfaciliteter, it-systemer og teknisk udstyr. I 2019 har virksomheden øremærket 234 mio. euro til formålet. DACHSER lægger også stor vægt på uddannelse, hvilket har vist sig at være en meget vellykket strategi, især hvad professionelle chauffører angår. "På nuværende tidspunkt er 207 personer ved at uddanne sig til professionel chauffør hos DACHSER Service & Ausbildungs GmbH, hvilket gør os til et af de største chaufføruddannelsescentre i Tyskland. Vores næste skridt er at udvide aktiviteterne til også at omfatte logistikoperatører i transitterminaler og lagerbygninger," fortsætter Bernhard Simon.

DACHSER satser på bæredygtig vækst PDF (0,13 MB)
DACHSER på verdensplan
Kontakt os