Data forbedrer proceskvalitet og ergonomi

DACHSER har slået sig sammen med den nystartede virksomhed MotionMiners med det formål at opnå en bedre forståelse af arbejdstrinnene i transitterminalen. I fem filialer har partnerne testet en ny metode til at forbedre kvaliteten af processerne – hvilket også burde få en positiv indflydelse på ergonomien under arbejdet.

MotionMiners’ værktøjskasse til optimering af godshåndteringen.
MotionMiners’ værktøjskasse til optimering af godshåndteringen.

Døgnet rundt har tusindvis af logistikmedarbejdere i DACHSER-netværket travlt med at sikre, at kundernes forsyningskæder kører, som de skal. De fleste af disse medarbejdere arbejder i transitterminalerne, som er selve hjertet i logistikken. Størstedelen af arbejdet med at håndtere gods udføres manuelt: Lastbiler losses, varer scannes, paller køres ind i terminalen til midlertidig opbevaring eller læsses direkte på en anden lastbil. Det er en konstant, pulserende strøm af gods.

Arbejdet består af gennemprøvede, velsmurte processer. Ikke desto mindre er der altid potentiale for at forenkle og forbedre tingene for medarbejderne med hensyn til ergonomien på arbejdspladsen. Det kræver normalt en procesanalyse baseret på måleresultater at udløse dette potentiale. Desværre er mange analyser af denne type ikke reelt objektive. De traditionelle analysemetoder, der normalt anvendes, lider under en række svagheder.

Det er heller ikke alle, der bryder sig om at blive kigget over skulderen, mens de arbejder, men det er en tilgang, som visse konventionelle analysemetoder bruger som redskab. Det får medarbejderne til – bevidst eller ubevidst – at sørge for at gøre alt rigtigt og så hurtigt som muligt. Selv om denne metode producerer gode resultater og dermed giver vigtige fingerpeg om, hvordan en proces fungerer, og hvad der kan forbedres, betyder det, at dataindsamlingen ikke kun er subjektiv, men også tager lang tid.

Derfor gik DACHSER på jagt efter nye løsninger til optimering af effektiviteten og ergonomien og dermed kvaliteten af og arbejdsmiljøet under godshåndtering. Disse løsninger kunne en nystartet virksomhed fra Dortmund levere. I oktober 2017 gik tre medarbejdere fra Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML sammen og grundlagde virksomheden MotionMiners. Virksomheden har fungeret uafhængigt af Fraunhofer Institute siden sommeren 2019.

Udviklingsprojekter fremmes

I sin søgen efter innovative løsninger har DACHSER længe involveret sig dybt i nystartede logistikvirksomheder. DACHSER Enterprise Lab arbejder tæt sammen med Fraunhofer IML i Dortmund om at finde forsknings- og udviklingsprojekter, der kan løfte DACHSERs netværk fremad. Disse projekter omfatter navnlig alt, der er knyttet til digitale teknologier, såsom datavidenskab og kunstig intelligens, realtidspositionering og 5G-standarden for mobilkommunikation, forbundne maskiner (IoT eller tingenes internet), autonome køretøjer og adaptive lagersystemer.

Det var også sådan, DACHSER hørte om MotionMiners. Den unge virksomhed fokuserede oprindeligt på at afdække potentialer for lageroptimering. I samarbejde med DACHSER udvidede virksomheden sit udviklingsarbejde til også at omfatte godshåndtering i forbindelse med spedition.

MotionMiners leverer en teknologi, der muliggør indsamling af data fra arbejdsprocesser og arbejdsmiljøer i den virkelige verden uden at indsamle medarbejderdata. I praksis foregår det som følger: I løbet af de sidste par måneder er der blevet foretaget målinger i fem DACHSER-filialer i Tyskland ved hjælp af mobile sensorer af den type, der kaldes wearables, og som indsamler anonymiserede data. Medarbejderne bar enten sensorerne om håndleddet eller fastgjort til et stykke tøj. Disse bevægelsessensorer bruges normalt primært til sportsaktiviteter, men grundlæggerne af MotionMiners udnytter deres automatiske aktivitetsdetektering til at optimere intralogistik.

Sammen med stationære sensorer monteret i terminalen eller anbragt på hylder kan de registrere de faktiske rutiner. Det har gjort det muligt for virksomheden at indsamle data om håndtering af godset, for eksempel læsning og losning, scanning og flytning af paller ind i terminalen. Sensorerne registrerer ikke kun, hvor lang tid disse processer tager, men også usunde og belastende bevægelser.

Inden dataindsamlingen begyndte, blev projektet koordineret i detaljer med IT-udvalget under samarbejdsudvalget. Deltagelse var frivillig for medarbejderne, og de indsamlede anonymiserede data blev efterfølgende evalueret. Disse forhold sikrede, at medarbejderne arbejdede på samme måde, som de ellers ville have gjort.

"Det var ikke noget problem at få medarbejderne til at deltage," husker Steffen Faul, Operations Manager for transitterminalen i Langenau, som er et af målestederne. Folk oplevede ikke sensorerne som generende. "Fordelen her er, at vi kan registrere daglige operationer objektivt og i deres helhed sammen med alle uforudsete begivenheder," forklarer Mauritius Herden, Team Leader Production Processes hos DACHSER Food Logistics, som er ansvarlig for projektet.

"De data, der er blevet indsamlet på denne måde, giver os en helt ny grad af gennemsigtighed, som vi ikke havde forventet på forhånd," tilføjer Cornelius John, Team Leader Production Optimization i DACHSERs hovedkontor i Kempten.

Et andet interessant aspekt involverer varmekort. På en grundplan af terminalområdet viser de, hvilke ruter medarbejderne tilbagelægger særlig ofte, og hvor de oplever flaskehalse og lange ventetider. De kan derefter analyseres på stedet og ideelt set afhjælpes.

Den understøttende teknologi passer sig selv.
Den understøttende teknologi passer sig selv.

Fysisk belastning reduceres

"Det mest interessante resultat er det, vi har lært om ergonomi," fortsætter Mauritius Herden. Sensorerne dokumenterer, hvor ofte medarbejderne skal bukke sig ned under arbejdet, for eksempel for at scanne etiketter på en palles underkant eller for at samle noget op. I et andet tilfælde blev det konstateret, at det krævede mange bevægelser med hævede arme at losse lastbilerne. "I sidste ende udgør målingerne vores første virkelig solide informationskilde til vurdering af det fysiske pres på medarbejderne," konkluderer Mauritius Herden. 

I slutningen af december 2020 var der indsamlet 1.800 datatimer fra de fem filialer. Cornelius John sammenfatter: "Oprindeligt var vores mål for projektet at skabe gennemsigtighed omkring, hvilke procestider der overhovedet var tale om."

På dette grundlag var det nu muligt at udvikle specifikke anbefalinger og foranstaltninger i forhold til at håndtere godset mere strategisk og effektivt og til bedre at støtte logistikmedarbejdere i deres daglige arbejde.

For Steffen Faul, der leder godshåndteringen i Langenau, er det en klar fordel. "Vi var i stand til at måle det faktiske pres på medarbejderne, så vi i bedste fald kunne forhindre sygemeldinger eller endda fravær på grund af erhvervssygdomme."

Mens anbefalingerne til filialen tidligere i højere grad var baseret på mavefornemmelser eller stikprøver, foreligger der nu solide, objektive data. "I fremtiden vil vi være i stand til at udarbejde anbefalede fremgangsmåder og tilbyde best case-strukturer," påpeger Cornelius John.

Pilotprojektet kørte i godt et år og udvides nu til andre filialer. Fremadrettet er målet at indsamle data fra en række filialer i Tyskland og andre steder og at udvide dataindsamlingen til yderligere lagerprocesser og -aktiviteter. "Det er vores plan gradvist at udvide antallet af målinger i DACHSER-netværket i de kommende år," tilføjer Cornelius John. Steffen Faul håber også at se målingerne gentaget på de steder, hvor de allerede er blevet foretaget. "Opgaverne forandrer sig med tiden. Derfor går jeg helt klart ind for at gennemføre målingerne igen, også her i godshåndteringen i Langenau."

Når alt kommer til alt er idéen jo, at kunderne også skal have gavn af de indsamlede data. "De drager fordel af den øgede gennemsigtighed i håndteringen af godset," afslutter Cornelius John, "da det giver os et udgangspunkt for at optimere produktionsprocesserne, hvilket i sidste ende gør det muligt for os at levere endnu bedre kvalitet."

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic