Det summer med nye idéer i Zevenaar

I foråret startede et nyt bæredygtighedsprojekt hos DACHSER i Zevenaar i form af bikuber. Projektet yder et bidrag til bevarelse af vigtige insekter.

Det summer med nye idéer i Zevenaar </span>

Naturen er en dygtig logistikudbyder. Bare se på en bisværm: Produktiviteten er i top, organisationen er perfekt, og der er netværkskommunikation, lagerstyring og en kompleks forsyningskæde – alt sammen på ét sted. Desværre står bierne lige nu over for et globalt problem. Forskere advarer om, at der er overhængende fare for, at bierne uddør, hvilket ville have katastrofale konsekvenser, da op til 80 % af alle fødevareafgrøder bestøves af bier. Der er iværksat flere projekter til bevarelse af bikolonier i forskellige DACHSER-filialer.

I foråret lavede ildsjælene hos filialen i Zevenaar i Holland de indledende forberedelser til biprojektet. Man gjorde klar til at modtage bierne, og en stribe jord bag lokalerne blev pløjet. Her blev der plantet en blomstermark, hvor bierne kan hente deres nektar. I mellemtiden har en lokal biavler ledt efter en bisværm, og i sommer blev der sat to bikuber op med omkring 40.000 bier i hver.

Bevarelse af mange insektarter

Bierne tager sig tid til at lære deres nye omgivelser at kende og vil gemme den honning, de producerer nu, til vinterperioden. En bisværm kan producere op til 70 kg honning om året. Forventningen er, at til næste år, når bierne har fundet sig til rette, vil man kunne høste den første DACHSER Zevenaar-honning. Blomstermarken er nu afblomstret, men den har stadig en vigtig funktion. Den er nu tilflugtssted for utallige insekter, så den ikke kun er til gavn for bierne, men for mange andre insektarter.

Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic