Et fleksibelt netværk

I komplekse logistiknetværk er det sådan, at jo tættere de enkelte knudepunkter er forbundet, jo mere robust er netværket, og jo større fleksibilitet kan det tilbyde kunder i alle brancher – selv i krisetider. Nogle knudepunkter opfylder endda større konsolideringsopgaver – hos DACHSER kaldes de Eurohubs.

DACHSERs Eurohubs var et solidt fundament, da Europa blev indhyllet i coronakrisen.
DACHSERs Eurohubs var et solidt fundament, da Europa blev indhyllet i coronakrisen.

Døgnet rundt er DACHSERs lastbiler på vej til destinationer over hele Europa. Deres puls og tempo bliver styret af de tre Eurohubs i Überherrn, Bratislava og Clermont-Ferrand. På disse knudepunkter samler DACHSER stykgods til planlagte paneuropæiske transporter, når der ikke er nogen direkte service. Hver aften er der stor travlhed, både på kontoret og på terminalen, hvor der er en stadig strøm af varer på vej ind og ud. Aktiviteterne i DACHSERs Eurohubs handler primært om at forsyne det europæiske netværk.

"Eurohubs er ikke-indtægtsgenererende centre uden egen kundebase. Deres eneste formål er at knytte alle europæiske filialer sammen ved hjælp af en finmasket transportplan," fortæller Jens Lengefeld, som er Head of Partner Hub & Traffic Organization hos DACHSER. Han tilføjer, at DACHSER takket være de tre Eurohubs kan tilbyde sine europæiske logistikkunder merværdi ved at gøre det muligt for dem at få leverancer hurtigt frem til en hvilken som helst destination i Europa. Afhængigt af afstanden sker leveringen inden for 24, 48 eller 72 timer.

Integration af alle europæiske destinationer

"Den eneste måde at opnå det nødvendige niveau af kvalitet, service og ansvarlighed på er ved at opbygge drifts- og planlægningsekspertise inden for netværksstyring," påpeger Michael Schilling, medlem af DACHSERs bestyrelse og chefarkitekten bag virksomhedens paneuropæiske netværk. "Vores mål er selektivt og systematisk at konsolidere forsendelser, så vi kan knytte vores Eurohubs endnu bedre sammen, udvide dem og integrere alle europæiske regioner. På den måde kan vi udnytte kapaciteten bedre og dermed forbedre vores transporters rentabilitet og miljømæssige bæredygtighed," fortsætter han.

I 2002 blev Überherrn DACHSER-netværkets første Eurohub. Takket være beliggenheden ved grænsen mellem Frankrig og Tyskland blev den meget hurtigt til et centralt knudepunkt for begge lande og deres europæiske målmarkeder. I 2011 kom en Eurohub i Bratislava til, hvilket gav bedre muligheder i Østeuropa. Samme år startede Eurohub-aktiviteterne i Clermont-Ferrand, hvilket gjorde det muligt for logistikudbyderen at realisere sin strategi om at opnå omfattende europæisk dækning med garanterede transittider ved hjælp af tre Eurohubs. "De centralt forvaltede Eurohubs fungerer som rygraden i det europæiske logistiknetværk," siger Jens Lengefeld.

"I krisemånederne tidligere på året udgjorde Eurohubs det solide fundament. De overtog tonnage fra filialerne, da de blev tvunget til at standse de direkte transporter nærmest fra den ene dag til den anden på grund af faldet i aktivitet." Jens Lengefeld, Head of Partner Hub & Traffic Organization hos DACHSER.

Styrken ved DACHSERs europæiske netværk er primært de ca. 2.450 nationale og 1.400 euro-nationale direkte linjer mellem filialer – en styrke, der yderligere forstærkes af de tre Eurohubs og den sammenknytning mellem alle europæiske regioner, som de giver mulighed for. "Vi hjælper filialer, som kun har få direkte ruter, ved at tilbyde en transportplan, der er omhyggeligt tilrettelagt ned på minuttet. Det giver dem mulighed for at tilbyde deres kunder alle eksportdestinationer," fortæller Jens Lengefeld. Han tilføjer, at da man udvidede Clermont-Ferrands portefølje til for eksempel at omfatte import- og eksporttransporter, blev dette franske knudepunkt løftet til at være et knudepunkt for hele Europa. Det gør det til et særlig vigtigt knudepunkt for såvel franske kunder med destinationer i Europa som europæiske kunder med målmarkeder i Frankrig.

De centrale Eurohubs fungerer som rygraden i det europæiske logistiknetværk.
De centrale Eurohubs fungerer som rygraden i det europæiske logistiknetværk.

Øje for de store linjer

Jens Lengefeld siger, at de forskellige aktører i netværket altid skal se ud over deres egne placeringer og have øje for de store linjer: "Vores hovedkontor i Sydtyskland udstikker klare regler og retningslinjer for lederne af de tre Eurohubs, hvilket skaber balance mellem netværkets og den enkelte hubs interesser."

Som ikke-indkomstgenererende centre skal knudepunkter som DACHSERs Eurohubs altid betjene hele netværket og yde det høje kvalitetsniveau, dette indebærer. Udover at få gavn af knudepunktsystemets pålidelighed kan kunderne i et netværk også spare sig selv for udgifterne til regionale lagre uden at miste muligheden for faste transittider til mange lande.

Coronapandemien og de gentagne forstyrrelser og nogle gange deciderede afbrydelser af forsyningskæder, den har medført, gjorde det til en stor udfordring at opretholde balancen i netværket, men den har også skabt muligheder.

"I krisemånederne tidligere på året udgjorde Eurohubs det solide fundament," husker Jens Lengefeld. "De overtog tonnage fra filialerne, da de blev tvunget til at standse de direkte transporter nærmest fra den ene dag til den anden på grund af faldet i aktivitet. Det gjorde det muligt for netværket at forsætte med at betjene kunderne godt – uden kvalitetstab eller ekstraordinære prisstigninger. Netværket kan stole på, at de tre Eurohubs altid holder netværket kørende, hurtigt og effektivt og altid med de samme høje kvalitetsstandarder."