Et skridt ad gangen mod målet – LCL-service sikrer en jævn strøm af varer

I tider med økonomisk turbulens bliver stykgods via søfragt en stadig mere populær transportform. Produktionsflaskehalse, skrøbelige globale forsyningskæder og mangel på containere har yderligere øget efterspørgslen efter at kunne sende små og forudsigelige forsendelser som søfragt. Vi har talt med Peter Hut, General Manager for Air & Sea Logistics i Danmark, om den service, der muliggør en pålidelig strøm af varer med søfragt.

Søfragtcontainere til stykgods er med til at opretholde en kontinuerlig strøm af varer.

Virksomheder er allerede i fuld gang med at analysere deres globale forsyningskæder, og de flytter flere og flere af deres forsendelser til stykgods via søfragt (hvilket på engelsk kaldes "Less than Container Load" eller LCL). For kunderne er den store fordel ved stykgods, at de kan sende gods i mindre portioner uden at skulle betale for en hel container. Det betyder, at de kan opretholde en kontinuerlig strøm af varer, selv i situationer med flaskehalse i produktionen, ligesom de kan reagere mere fleksibelt på sæsonudsving. LCL-containere prioriteres ofte frem for fulde containere, når skibene lastes, hvilket medfører en ekstra tidsmæssig fordel og giver mulighed for bedre planlægning af transporttiderne. DACHSER markedsfører det, de kalder "consolidation boxes", hvor kunderne kun betaler for den plads, deres gods rent faktisk optager i containerne. Desuden planlægger virksomheden afgange flere uger i forvejen i stedet for at vente, til man kender produktionsmængderne. Det betyder, at containere, som fortsat er en mangelvare, kan forudbestilles i god tid, så kunderne bevarer fleksibiliteten i forbindelse med booking. 

Når stykgods skal sendes som søfragt, samler søfragtteamet flere LCL-forsendelser, indtil de har en fuld container. På den måde optimerer de udnyttelsen af containerkapaciteten, hvilket gør det muligt at tilbyde godstransport til mere overkommelige priser. Maksimal udnyttelse forbedrer også transportens bæredygtighed, samtidig med at det reducerer risikoen for hver enkelt virksomhed på et tidspunkt, hvor forsyningskæderne er skrøbelige. "Gods har hobet sig op i havne over hele verden i månedsvis, hvilket har forårsaget betydelige forsinkelser – og gjort det vanskeligt, om ikke umuligt, for rederier at overholde deres tidsplaner. I stedet for at sende en fuld container, som kan blive udskudt til et senere skib, hvis den ankommer for sent til lastningen, vælger flere og flere kunder stykgodscontainere. Det mindsker deres risiko ved at sprede den over flere afgange og skibe og hæver sandsynligheden for, at forsendelserne ankommer til tiden," forklarer Peter Hut.

Et stærkt netværk er afgørende

Efterspørgslen efter LCL-tjenester vil fortsætte med at vokse, selv når man ser bort fra pandemiens indvirkning. Derfor har DACHSER som markedsleder på det tyske og europæiske stykgodsmarked udvidet sit maritime LCL-netværk til at omfatte 70 ugentlige direkte transporter til og fra Tyskland. Udover de sædvanlige transporter fra havn til havn tilbyder DACHSER også forskellige tjenester med direkte import af gods til en række europæiske byer. For eksempel transporteres LCL-stykgodscontainere en gang om ugen direkte fra havnebyer som Hongkong, Shanghai og Ningbo til havne som Hamborg og Bremen.

Det nordiske European Logistics-netværk har knudepunkt i havnen i Hamborg, hvorfra LCL-containerne transporteres uåbnede til filialen i Hvidovre. Her dekonsolideres containeren, og forsendelserne omlades og allokeres til videredistribution via de forskellige lastvognsruter i det danske og nordiske vejtransportnetværk. Direkte lastning minimerer risikoen for skader på godset og giver ekstra sikkerhed, fordi man dermed undgår dekonsolidering i transitterminalen.

"DACHSERs globale netværk forbinder alle stykgodstransporter til lands og til vands. Vi knytter vores egne søfragttjenester for stykgodscontainere til og fra Tyskland sammen med det omfattende udvalg af tjenester, der tilbydes af DACHSER European Logistics, hvilket gør det muligt at tilbyde transport fra dør til dør i hele Europa," fortsætter Peter Hut. Til opbevaring og losning benytter DACHSER i stigende grad sine egne faciliteter og egen infrastruktur udover stykgodsterminalerne i havnene. Når kapaciteten i havnene er begrænset, drager kunderne således fordel af højere kvalitet i ekspeditionerne og kortere transittider.

I tråd med idéen om "alt fra en enkelt leverandør" binder dette koncept det europæiske landtransportnetværk sammen med det globale søfragtnetværk – en fordel, som ikke alle virksomheder kan tilbyde. "Takket være den dør-til-dør-løsning, som vi kan tilbyde i kraft af vores LCL-produkt, og som rækker ud over blot søtransport, kan vi opretholde en høj kvalitet på tværs af de nævnte transportformer og tilbyde gennemsigtig sporbarhed af varerne," afslutter Peter Hut.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic