Nyheder

"Fidusen er at etablere robuste forsyningskæder"

Hvad kan vi lære af den aktuelle krise? DACHSERs CEO, Bernhard Simon, deler sit syn på fremtiden for globale varestrømme.

Bernhard Simon, CEO for DACHSER.

"Vil coronapandemien medføre permanente ændringer i de globale varestrømme? Beslutningstagere i virksomheder og statslige organisationer må gå deres værdikæder – som indtil nu har været meget bredt spredt ud – efter i sømmene for potentielle risici og finde ud af, hvordan de kan tilpasses til de nye forhold.

Den form for op- og nedture er langtfra noget nyt i forbindelse med styring af globale forsyningskæder. For lidt over 10 år siden oplevede vi tilsvarende konsekvenser af den globale finanskrise. Det handler i bund og grund om at beslutte, hvorvidt forsyningskæderne skal være så robuste som muligt eller så effektive som muligt. I de sidste par år har slagordet været effektivitet. Logistik blev primært betragtet som en omkostningsfaktor, der skulle optimeres. Men coronakrisen vil medføre, at fokus i højere grad bliver rettet mod strategisk styring. Det vil forankre logistikken som en integreret disciplin på topledelsesniveau. Medarbejdere inden for dette felt er i fuld gang med at etablere udskiftelige alternativer med det formål at opnå en robust forsyningssikkerhed.

De rette erfaringer

Og mens de gør det, vil de ikke have fokus rettet mod regionalisering eller globalisering, men mod proaktiv risikostyring. Fuldstændig nationalisering eller regionalisering af forsyningskæder, f.eks. inden for medicinsk beskyttelsesudstyr, er lige så uhensigtsmæssigt og risikabelt som at indkøbe alle produkter i et enkelt land. Fidusen er at etablere robuste forsyningskæder, der på intelligent vis integrerer såvel lokale leverandører som leverandører i Kina, USA og Europa. Hvis resultatet er forsyningskæder, der er mere agile, fleksible og modstandsdygtige, så har vi helt sikkert draget de rette erfaringer af den aktuelle krise."

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic