Pressemeddelelser

Fortsat fremgang for DACHSER

Omsætningen steg stabilt med 1,6 procent i 2019. Europæisk vejtransport voksede med 2,9 procent. Investeringer for 151 mio. euro i logistikfaciliteter og IT-systemer.

Mens den globale økonomi bliver stadig svagere, formåede DACHSER at fortsætte sin vækst i 2019. Logistikudbyderens konsoliderede nettoomsætning præsterede en stabil stigning på 1,6 procent til 5,66 mia. euro. Drivkraften bag væksten var igen forretningsområdet Road Logistics, hvis nettoomsætning steg med 2,9 procent til 4,60 mia. euro. Til sammenligning oplevede forretningsområdet Air & Sea Logistics et fald på 4,1 procent, der primært skyldtes svagere efterspørgsel efter luftfragt fra kunder i bilbranchen.

Fortsat fremgang for DACHSER
Fortsat fremgang for DACHSER

Omsætningsvæksten på koncernniveau står i kontrast til faldende antal forsendelser og tonnage. Selv om antallet af forsendelser faldt med omkring 3,7 procent fra 83,7 til 80,6 millioner, faldt tonnagen kun en smule i forhold til året før, nærmere bestemt med 1,0 procent fra 41,4 til 41,0 millioner tons. "Når vinden vender i økonomien, betyder kvalitet og pålidelighed mere end nogensinde før," udtaler DACHSERs CEO, Bernhard Simon. "Det er grunden til, at vi lægger endnu større vægt på at sikre, at vores medarbejdere er velkvalificerede og motiverede, og løbende investerer i vores netværk, vores processer og vores IT."

Når vinden vender i økonomien, betyder kvalitet og pålidelighed mere end nogensinde før. Det er grunden til, at vi lægger endnu større vægt på at sikre, at vores medarbejdere er velkvalificerede og motiverede, og løbende investerer i vores netværk, vores processer og vores IT.

Bernhard Simon, CEO for DACHSER

DACHSERs forretningsområde Road Logistics – som omfatter transport og oplagring af industrivarer (European Logistics) og fødevarer (Food Logistics) – fortsatte med at levere stabilitet og udgøre drivkraften bag selskabets vækst. I 2019 hævede Road Logistics sin konsoliderede nettoomsætning med 2,9 procent fra 4,47 til 4,60 mia. euro. Forretningsenheden European Logistics bidrog med 3,63 mia. euro (+2.4 procent) til omsætningen i Road Logistics. "Grænseoverskridende serviceydelser forblev stærke, og vi oplevede en positiv udvikling inden for kontraktlogistik i hele Europa. Selv om situationen på transportmarkedet begyndte at svækkes i løbet af 2019, er manglen på chauffører og kvalificeret personale fortsat vores mest presserende udfordring," fortæller Bernhard Simon.

DACHSERs forretningsenhed Food Logistics opnåede den stærkeste vækst i 2019 med en omsætningsfremgang på 5,1 procent fra 917 til 964 mio. euro. Antallet af håndterede forsendelser faldt med 1,7 procent, mens der omvendt var en lille stigning i tonnagen på 0,6 procent. "Food Logistics har i årevis været en pålidelig hjørnesten i vores forretningsmodel," påpeger Bernhard Simon. "Alliancerne med vores partnere i European Food Network har vist sig at være særdeles stabile og frugtbare."

På forretningsområdet Air & Sea Logistics faldt omsætningen i 2019 med 4,1 procent fra 1,19 til 1,14 mia. euro, og antallet af forsendelser faldt med 5,6 procent. "I Air and Sea Logistics mærker vi effekterne af erhvervsklimaet, som er meget ustabilt og i høj grad påvirkes af forstyrrelserne i verdenshandelen," fortsætter Bernhard Simon. "Konsekvenserne af den svage efterspørgsel efter transporttjenester fra den tyske bilindustri er særligt tydelige i vores luftfragtforretning." I 2019 iværksatte DACHSER initiativer til at fremtidssikre dette forretningsområde. De bestod i at tilføje life sciences/medicinalindustrien samt mode- og sportsbrancherne til kundeporteføljen og at udvide jernbanetjenesterne langs den nye silkevej. Sø- og lufttransport, især inden for LCL, er blevet knyttet tættere sammen med det europæiske vejtransportnet. Desuden er udrulningen af DACHSERs transportstyringssystem Othello nu stort set gennemført. "Medio 2020 vil vi være gået over til at bruge vores eget transportstyringssystem til at håndtere 99 procent af alle forsendelser. De effektivitets- og produktivitetsforbedringer, det vil afføde, vil give os mulighed for at tilføre yderligere værdi til vores kunder," uddyber Bernhard Simon.

Et stabilt holdepunkt i vanskelige tider

For yderligere at forbedre kvaliteten af sine tjenester investerede den familieejede virksomhed sidste år 151 mio. euro i at opføre og udvide transitterminaler og lagre samt i IT-systemer og teknisk udstyr. Der er desuden planlagt investeringer for et tilsvarende beløb i indeværende år. Men på grund af coronakrisen vil DACHSER ligesom mange andre virksomheder blive nødt til at revurdere sine målsætninger. Bernhard Simon forklarer: "Den endelige indvirkning på vores virksomhed er vanskelig at forudsige. Det eneste, vi kan gøre, er dagligt at revurdere og tilpasse os situationen med udgangspunkt i en hurtig og fleksibel tilgang. I betragtning af de restriktioner, som erhvervslivet for tiden er underlagt, er det umuligt at undgå en opbremsning i vores forretningsaktiviteter inden for industrivarer, især i Spanien og Frankrig. Men med hensyn til vores serviceportefølje og kundestruktur anlægger vi helt bevidst en meget bred tilgang, så vi har gode muligheder for at tilpasse os til nye scenarier. Som logistikudbyder er vi et vigtigt led i den grundlæggende forsyningskæde for fødevaresektoren, og vi forventer, at dette forretningsområde vil være forholdsvis stabilt."

I 2019 øgede DACHSER sin egenkapitalandel yderligere til over 57 procent. Med sin nuværende arbejdsstyrke på omkring 31.000 medarbejdere har DACHSER flere ansatte end på noget andet tidspunkt i sin historie. "Det er vi meget stolte af, for det er vores medarbejdere, der er hjertet og rygraden i den service, vi yder. Vores førsteprioritet i 2020 er at sikre disse arbejdspladser," understreger Bernhard Simon. "Vi ønsker også at forblive en stabil og pålidelig partner for kunder såvel som underleverandører. I fællesskab vil vi overvinde coronakrisen ved hjælp af rimelige priser og rimelig aflønning og lægge grunden for fremtidig vækst."

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic