Nyheder

Kraften i data

Hurtigere og mere præcis data gavner hele forsyningskæden. Det faktum rejser et vigtigt spørgsmål. Hvordan kan vi gøre vare- og informationsstrømme mere forudsigelige, effektive og bæredygtige?

Nøglen til nøjagtig planlægning og kontrol finder vi helt i starten af forsyningskæden.

Logistikbranchen har for længst indset, at den information, der ledsager varestrømmen, er lige så vigtig som selve varerne. Hvornår ankommer sendingen? Er der forsinkelser i forsyningskæden? Hvilke konsekvenser har påvirkninger udefra for transittiden? Som regel bruger man track & trace og andre IT-systemer for at kunne svare på den slags spørgsmål fra kunderne og samtidig øge transparensen i forsyningskæden.

De sidste mange år har man i logistikbranchen arbejdet for at optimere processer og effektivitet – og faktisk her i en større grad end i nogen andre brancher. ”Men nu er den strategi ikke længere nok. Ikke når man står over for udfordringer som mangel på chauffører og lasteplads, perioder med spidsbelastninger, begrænset adgang til levering i storbyerne og de stigende krav til bæredygtighed,” siger Michael Schilling, COO Road Logistics hos DACHSER. Han opfordrer afsendere og logistikudbydere til at ”samarbejde for at kunne nå en planlægningssikkerhed, effektivitet og frem for alt præcision i logistikken, som er bedre end nogensinde før”.

Hvordan gør vi det?

Det korte svar på dette spørgsmål er: Ved nøjagtig planlægning og kontrol af logistikprocesserne.

Nøglen til nøjagtig planlægning og kontrol finder vi helt i starten af forsyningskæden – i de bookingdata, som afsenderen sender til logistikleverandøren. De data skal i fremtiden være tilgængelige digitalt og også i tidligere led af forsyningskæden end hidtil. DACHSER tilbyder en række muligheder for fleksibelt at oprette forbindelse til de relevante programmer, så overførslen af data sker så enkelt som muligt.

Et mål i denne sammenhæng er at sørge for, at disse data er tilgængelige, allerede dagen før godset skal afhentes. Det ville i så fald udløse en notifikation, så man kan planlægge forløbet, og dermed kan man øge effektiviteten i alle senere processer inden for stykgodsnetværket – fra booking af lastekapacitet til levering til destinationen. Hvis denne type data bliver tilgængelig tidligere i processen, vil det også bane vejen i fremtiden for brug af kunstig intelligens og andre typer af programmer, der kan analysere og forudse hændelsesforløb.

For at forberede sig på de større og større krav fra markedet investerer DACHSER i sine planlægningssystemer i 2020 og fremover. Målet er at udvide, automatisere og forenkle planlægningen med et godt dataflow. På denne måde får modtagerfilialen oplysninger om godsets forventede leveringstid sidst på eftermiddagen i stedet for først til midnat, som det foregik før.

Med et enkelt klik kan softwaren generere en foreløbig plan, som afsenderen af godset så kan tilpasse. Dette værktøj til planlægning er så forbundet med et program, der lagrer data om åbningstider, leveringsbetingelser og begrænsninger i forhold til leveringen. Fra og med 2020 vil DACHSER også introducere avancerede håndholdte enheder til chauffører, så dataregistrering og overførsel kan ske endnu hurtigere. Det indebærer også, at chauffører bliver en del af informations- og planlægningsprocessen.

Med andre ord: på den måde har DACHSER været i stand til både at realisere markedets stigende krav og at gøre vare- og informationsstrømme mere forudsigelige, effektive og bæredygtige.

Kontakt Maria Andersen