Luftfragt: Situationen i lufthavnene PVG, HKG og FRA

Markedet for luftfragt er fortsat udfordret efter den "Golden Week" i Kina. Med denne opdatering vil vi give dig et kort overblik over situationen i de vigtigste lufthavne, vi bruger i Kina og Tyskland.

Shanghai PVG og andre lufthavne i Kina:

 • Efterspørgslen efter eksportmuligheder fra Kina steg med 30 % i løbet af den gyldne uge sammenlignet med tidligere uger. Der finder fortsat overbooking sted efter helligdagene.
 • I lufthavnen Shanghai PVG er ground handling-kapaciteten fortsat kun på 60-70 % af det normale niveau.
 • Alternative lufthavne i Kina, herunder Zhengzhou (CGO), Beijing (PEK) og store lufthavne i det sydlige Kina er under pres, og alternative ruter er derfor næppe tilgængelige.
 • De fleste luftfartsselskaber tilbyder ikke yderligere kapacitet i hverken vestgående eller østgående retning, så pladsen er knap, og raterne er fortsat høje.
 • I Hongkong (HKG) er luftfragtaktiviteterne blevet forstyrret af to tyfoner på syv dage. Som følge heraf er mange flyvninger blevet aflyst, og oprydningen er i gang.
 • Ud over de ugunstige vejrforhold er der rapporteret om covidtilfælde hos den største fragthåndteringsagent i lufthavnen i Hongkong, hvilket har ført til reduceret håndteringskapacitet og yderligere aflyste fly.

Frankfurt lufthavn (FRA):

 • I Frankfurt lufthavn oplever Frankfurt Cargo Services (FCS) i øjeblikket store problemer med at håndtere importgods. Udstyr er kun tilgængeligt i begrænset omfang, hvilket resulterer i et mindre efterslæb.
 • En ændring i toldproceduren, som betyder, at flyselskaberne skal fremlægge fuldstændige og korrekte data for at undgå individuel håndtering af hver forsendelse, har ført til forsinkelser i godshåndteringen.
 • Nogle luftfartsselskaber har endnu ikke fuldt ud gennemført de nødvendige ændringer, hvilket har ført til, at et stigende antal forsendelser skal håndteres ved en "manuel" procedure med massive efterslæb til følge. 
 • Situationen hos FCS er langsomt ved at blive bedre, men det må forventes, at det vil tage cirka 8-10 dage at komme igennem puklen af forsendelser.
 • I mellemtiden har toldmyndighederne indvilget i midlertidigt at stille den nye procedure i bero indtil udgangen af indeværende måned.
 • Af denne grund kan nyankomne forsendelser håndteres med begrænset forsinkelse.
 • Andre agenter i Frankfurt melder også om en kritisk situation og har allerede truffet foranstaltninger som at forkorte leveringstiderne for eksport.

Kapaciteten i DACHSERs luftfragtnetværk er robust og modstandsdygtig, og vi arbejder utrætteligt på at sikre, at den forbliver stabil. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale repræsentant fra DACHSER, som sidder klar til at hjælpe.

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic