Med DACHSER på den sydlige rute: fulload fra Kina til Europa

Krigen i Ukraine har også haft konsekvenser for den interkontinentale landtransport mellem Asien og Europa. Det er blevet umuligt at køre gennem Rusland og Belarus samt gennem selve konfliktzonen. DACHSER har dog fortsat kunne tilbyde sin service med høj pålidelighed via en alternativ sydlig rute.

Med DACHSER på den sydlige rute: fulload fra Kina til Europa.

For at kunne forbinde kinesiske produktionssteder direkte med kunder i Europa med lastbil på nuværende tidspunkt håndteres transporten af fulload via en alternativ sydlig rute. Transporten kører fra Kina og ind i Kasakhstan via grænseovergangen ved Alashankou. Turen fortsætter med færge over Det Kaspiske Hav til Aserbajdsjan og videre gennem Georgien og Tyrkiet til modtagerne i Europa. Afhængig af ventetiderne ved grænserne og ved færgen, som kan være en flaskehals på denne alternative interkontinentale transportrute, tager turen mellem 26 og 30 dage. Undervejs bliver varerne fuldstændig omlæsset til en anden lastbil to gange.

DACHSER lancerede transport af fulload mellem Kina og Europa for to år siden – dengang via den hurtigere rute gennem Rusland. Servicen er især rettet mod mode- og byggemarkedsbranchen, bil- og kemikalieindustrien samt producenter af lægemidler og elektriske apparater og komponenter.

"Grønt lys-proces" letter eksporterne

De kinesiske toldmyndigheder ændrer ofte deres specifikationer, bestemmelser, procedurer og produktkontrol. For at gøre eksport med lastbil så problemfri som muligt har DACHSER indført en "grønt lys"-proces. Først efter at eksportdokumenterne er blevet indsendt og kontrolleret af toldmyndighederne i Kina og Den Eurasiske Økonomiske Union, gives der "grønt lys" til at hente varerne på afhentningsstedet.

DACHSER tilbyder også omfattende services i forbindelse med alle aspekter af transporterne, som kan spores med GPS uden for Kina. Der kan også arrangeres transporter af farligt gods. Varer, som er underlagt embargo og derfor ikke må transporteres gennem landene i den eurasiske toldunion på grund af internationale retningslinjer, kan ikke transporteres.

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic