Markedsinformation

COVID-19: Nyt om den aktuelle situation

Vi vil gerne informere om, hvilke tiltag vi iværksætter lige nu for at forhindre spredning af COVID-19 (det nye coronavirus) i vores organisation. Vi giver også en opdatering på den aktuelle status for vores operationelle aktiviteter samt eventuelle konsekvenser for vores kunders sendinger.

Set i lyset af den aktuelle situation har vi valgt at tage vores forholdsregler og indføre en række interne retningslinjer i den globale DACHSER-organisation. De tiltag, vi vil iværksætte, er blandt andet etableringen af et centralt rapporteringssystem, og vi vurderer situationen løbende og definerer yderligere tiltag. Derudover har vi intensiveret aktuelle tiltag i forhold til den eksisterende hygiejneindsats  for medarbejdere, operationelle aktiviteter og generel proceshygiejne.

Vi følger myndighedernes anbefalinger og tager vores forholdsregler ud fra retningslinjerne. I tilfælde af, at der bliver indført yderligere lokale restriktioner for nogle af vores filialer, har vi lavet konkrete handlingsplaner, der er klar til at blive implementeret, og som kan sikre, at vores netværk fortsat kan fungere hensigtsmæssigt.

Vi er afhængige af vores samarbejde med alle parter, der er med til at sikre bevægelsen i forsyningskæderne, for eksempel vores samarbejde med lastbilchauffører, så de også kan overholde de skærpede krav til hygiejne. På den måde kan vi sikre en så gnidningsfri proces som muligt. Vi har også sikret, at chaufførerne har adgang til hånddesinfektionsmidler i alle vores filialer, så de har nemt ved at overholde hygiejnerådene.

Nye nordiske COVID-19-tiltag
Det nye coronavirus COVID-19 har spredt sig hurtigere end forventet, og det har fået regeringerne i Skandinavien til at iværksætte nye tiltag for at begrænse yderligere smittespredning, som kan få vidtrækkende konsekvenser for samfundet.

Regeringerne opfordrer blandt andet til hjemmearbejde, hvor det er muligt, for at undgå spredning af virusset via arbejdspladser, daginstitutioner og skoler holder i stor udstrækning lukket den kommende periode, og større forsamlinger frarådes. Det får betydning for vores frie bevægelighed, hvilket besværliggør logistik både nationalt og på tværs af grænserne.

Hos DACHSER tager vi selvfølgelig COVID-19 meget alvorligt og følger de lokale myndigheders anbefalinger i både Danmark, Sverige og Norge. Vi tager vores forholdsregler lokalt i alle skandinaviske filialer. Vi begrænser, at større grupper af medarbejdere samles på samme sted, og vi opfordrer generelt til god håndhygiejne blandt vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Derudover gør vi vores ypperste for at holde din forsyningskæde i gang og informerer løbende i tilfælde af nye lokale tiltag eller udfordringer.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine sendinger, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic