Tilbage
Nyheder Pressemeddelelser

Rekordresultat for DACHSER Nordic

DACHSERs nordiske koncern præsterer et rekordresultat for 2020 med en omsætning på 1.279 millioner kroner og et resultat før skat på 69,0 millioner kroner – en stigning på mere end 30 procent i forhold til 2019. Dermed fortsætter fremgangen for DACHSER Nordic på trods af, at 2020 står i coronapandemiens skygge.

Rekordresultat for DACHSER Nordic
Rekordresultat for DACHSER Nordic

“De flotte resultater for 2020 bærer præg af, at vi har holdt vores løfte om at være en stabil logistikpartner for vores kunder under hele coronakrisen,” siger René Sidor, Managing Director for DACHSER Nordic. ”Vi følger vores fastlagte strategi og styrker fortsat vores markedsposition inden for vores kerneforretning, og dermed er vi endnu et skridt tættere på at realisere vores mål om at være den foretrukne stykgodspartner i Norden.”

Vi har været fuldt operationsdygtige i hele vores europæiske netværk, og vi har fortsat kunnet køre med vores daglige linjebiler fra Skandinavien til hele Europa.

René Sidor, Managing Director for DACHSER Nordic

Årsregnskaberne for 2020 viser generelt et øget resultat før skat for alle tre selskaber i DACHSER Nordic: DACHSER Denmark A/S, DACHSER Norway AS og DACHSER Sweden AB. DACHSER Denmarks aktiviteter for både European Logistics og Air & Sea Logistics  har udviklet sig positivt på trods af et lille fald i omsætningen, hvilket skyldes et lavere omkostningsgrundlag og en forbedret effektivitet. Overordnet set har DACHSERs forretningsområde for sø- og luftfragt  draget fordel af at have sin egenkontrollerede charter luftfragtkapacitet i 2020, og de favorable fragtrater for interkontinentale transporter har også bidraget til resultatet. Begge divisioner i DACHSER Sweden har kunnet fortsætte den positive kurve både med hensyn til omsætning og resultat, men størst var fremgangen for det norske datterselskab for European Logistics, der igen præsterede en markant stigning både i omsætning og resultat. Resultatet før skat øgede med godt 70 procent fra 23,1 millioner NOK i 2019 til godt 39,3 millioner NOK i 2020.

Loyal over for kunder og partnere

”Vi fortsætter den positive udvikling i Danmark, Norge og Sverige, som vi har oplevet de seneste år,” fastslår René Sidor. ”Vi har været fuldt operationsdygtige i hele vores europæiske netværk, og vi har fortsat kunnet køre med vores daglige linjebiler fra Skandinavien til hele Europa. Dette har kun kunnet lade sig gøre i kraft af vores tætte dialog med vores samarbejdspartnere, som har udvist en imponerende fleksibilitet i forhold til det volatile marked.”

Direktøren uddyber videre, at den nordiske organisation har været i stand til at disponere volumenerne på en intelligent måde i DACHSERs europæiske stykgodsnetværk:

”Dermed har vi fortsat kunnet leve op til vores egne tårnhøje krav til kvalitet, service og ikke mindst transittider på trods af et ustabilt marked i en verdensomspændende krise. Vigtigst af alt har vi fortsat været loyale over for vores kunder, selv i de værste perioder af pandemien, og vi har støttet dem i at komme godt igennem denne vanskelige periode ved at opretholde vores service- og omkostningsniveauer på trods af alvorlige udfordringer og omkostningseffekter, som vi har været nødt til at tage højde for,” fortsætter René Sidor.

Ifølge René Sidor skyldes de positive resultater for DACHSER Nordic blandt andet en kombination af flere faktorer:

”Krisestyring i forhold til eksterne kriser er ikke et nyt begreb i DACHSER-regi, hvilket er en af grundene til, at vi har kunnet præstere så gode nordiske resultater på trods af den svækkede globale økonomi,” forklarer René Sidor. ”For det første har vi haft et solidt grundlag at bygge videre på i kraft af stærke 2019-resultater for alle tre selskaber. For det andet har vi oplevet en imponerende omstillingsparathed og fleksibilitet i vores netværk, som understreger, at netop vores stykgodsnetværk er en af vores største markedsfordele – også i Skandinavien. Og for det tredje har mange kunder bekræftet deres serviceaftaler med DACHSER som et positivt svar på vores loyalitet under krisen,” siger René Sidor.

Alligevel oplever man en ændring i kundernes krav til logistikken hos den nordiske logistikkoncern.

”Vi følger vores kunders forsyningskæder og tager højde for eventuelle ændringer i deres behov. Blandt andet oplever vi nye krav til mere miljøvenlig transport. Det imødekommer vi ved at arbejde med dette på et nordisk niveau og stille krav til vores samarbejdspartnere om euronormer og CO2-reduktion. Vi har allerede et samarbejde med Oslo Kommune omkring City Distribution, og Københavns Kommune har ligeledes opsat klimamål, som vi ønsker at bidrage til at nå,” fortæller René Sidor.

Dermed er fokusområderne for 2021 på plads. Den nordiske direktør ser optimistisk på et år, der indtil videre har båret præg af vaccineudrulning som et lys for enden af pandemien og en yderligere stabilisering af godsmængderne.

”I 2020 har vi haft en klar målsætning om at være en stabil og pålidelig logistikpartner for vores kunder og samarbejdspartnere, og det vil vi fortsat være i 2021,” siger René Sidor. ”Vores 477 medarbejdere i Danmark, Norge og Sverige har gjort en ekstraordinær indsats i 2020 – ellers havde resultaterne set anderledes ud. Jeg er taknemmelig over den fleksibilitet, loyalitet og udholdenhed, som alle har udvist. Det har krævet meget energi at hele tiden skulle tilpasse sig en pandemi. Ud fra disse erfaringer vil vi nu fortsat holde den kurs, vi har sat.”

Pressemeddelelse Nordic 2021 PDF (0,25 MB)
Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic