Sikker emballering

Stephan Wnuck har en baggrund inden for praktisk logistik og har været hos DACHSER siden 1996.

Det at kunne transportere varer, uden at de bliver beskadiget, spiller en alt større rolle i nutidens komplicerede forsyningskæder. Hvordan kan passende emballering og planlægning hjælpe? Vi har spurgt en ekspert, nemlig Stephan Wnuck, Team Leader Loss & Damage hos DACHSER.

Stephan, der er altid en vis risiko forbundet med at transportere varer. Hvor stor er sandsynligheden for, at forsendelser bliver beskadiget undervejs i forsyningskæden?

Hver dag passerer tusinder og atter tusinder af forsendelser gennem vores Food Logistics- og European Logistics-netværk på vej til vores kunder. Transport af varer fra A til B indebærer altid en risiko for skader, og det kan ikke lade sig gøre helt at eliminere den. Den grundlæggende forudsætning for at forberede varer til transport og sikre laster er at bruge emballage, der er egnet til belastningen og bevarer sin form.

Desværre er vi ofte nødt til at håndtere emballage med forkert størrelse, overdimensionerede paller, dårlig emballage og manglende instruktioner i korrekt håndtering eller utilstrækkelig mærkning af varerne. Dårlig fastgørelse af lastenheder på pallen, brug af for lidt krympefolie, utilstrækkelig fastgørelse med stropper, varer, der stikker uden for pallen eller helt uemballerede varer er også blandt de mangler, vi tit støder på.

Hvilken rolle spiller korrekt emballage i forhold til stykgods?

Under transport i lastbil skal varerne beskyttes mod de dynamiske belastninger, der opstår på vejen. I henhold til færdselsreglerne betragtes nødbremsning, farlige opbremsninger og pludselige undvigemanøvrer under transport som normale forhold, der skal tages hensyn til, når transporten planlægges. Selv i tilfælde af nødbremsning må pallen ikke falde fra hinanden. Den skal også være i stand til at modstå belastningerne ved håndtering af lasten og være pakket på en så formtilpasset måde som muligt.

Sidst, men ikke mindst skal varerne pakkes på en måde, der gør det umuligt at få adgang til eller manipulere indholdet, uden at det kan ses. Dette punkt er især vigtigt for varer, der er i stor risiko for tyveri. Alt dette lyder måske indlysende, men det er ikke altid tilfældet.

Hvad er hovedårsagerne til mulige skader, og hvad betyder det for den ekstra indsats, der skal gøres?

En stor del af skaderne sker i forbindelse med håndtering under læsning af stykgods og de dermed forbundne belastninger. Under håndtering af lasten kan det stort set ikke lade sig gøre at undgå belastninger, når pakker løftes og sættes ned, når de skubbes, presses eller trækkes samt når der opstår kontakt eller friktion med emballagen. Det er helt normale belastninger i forbindelse med transport og håndtering af gods.

Det er ikke ualmindeligt, at skader på en forsendelse resulterer i en enorm ekstra arbejdsbyrde. Bortset fra det ekstra administrative arbejde for alle involverede parter er der det ekstra arbejde ved at arrangere retur- og erstatningsleverancer, rydde op og om nødvendigt gøre rent.

Interview with: Stephan Wnuck

Stephan Wnuck er Team Leader Loss & Damage hos DACHSER

Hvad kan man gøre for at minimere problemet?

DACHSERs Loss & Damage-team analyserer processerne i Road Logistics på en struktureret måde. Vores skadesdatabase giver os mulighed for at spore årsagerne til skader, så vi kan skræddersy forebyggende foranstaltninger for og sammen med vores kunder.

Maksimal skadesforebyggelse for de varer, kunderne overlader i vores varetægt, er DACHSERs højeste prioritet og et uundværligt aspekt af vores kvalitetsstandarder. Det afhænger ikke kun af kundens emballering og mærkning af varerne på en måde, der er egnet til de involverede belastninger, men også af, at vi sikrer omhyggelig håndtering og professionel beskyttelse mod belastninger ved alle grænseflader. Alle typer varer og alle typer transport byder på hver deres muligheder for at sikre varerne. Vi og selvfølgelig kunderne skal bare gøre systematisk brug af dem. Vi er alle i samme båd.

Hvordan får du kunderne til at engagere sig i proaktiv forebyggelse af tab?

Vi bruger vores benchmarks til specifikt at analysere typerne af skader. Derefter analyserer vi resultaterne ud fra en særlig tjekliste, vi har udarbejdet til dokumentation af væsentlige træk ved emballagen, og går i dialog med kunderne om, hvor der er potentiale for optimering. Under disse konsultationer inddrager vi også eksperter fra emballagevirksomheder og neutrale tredjepartseksperter, hvis det er nødvendigt. Det resulterer i en meget åben og konstruktiv dialog. Vi kan se, at de fleste kunder virkelig sætter pris på denne tilgang, hvilket bekræfter os i vores engagement i denne systematiske og målrettede tilgang til forebyggelse af tab.

Hvis noget går i stykker, ved vi generelt, hvor skaden er opstået takket være grundige og tætte kontroller. Det giver os mulighed for at finde mulige kilder til skaderne og ideelt set fjerne dem. Hvis det er muligt, løser vi også problemet på stedet. Lad os se på et eksempel fra vores fødevarevirksomhed. Hvis en enkelt kasse på en palle med friske råvarer bliver beskadiget, tager vi kassen ud og krediterer den til kunden, hvilket betyder, at de stadig kan acceptere resten af forsendelsen i stedet for at nægte modtagelse af hele pallen. Tingene ser lidt anderledes ud for European Logistics, vore vejtransportløsning. Vi kan ikke bare fjerne en ud af fem havelåger fra en palle.

Hvilken oplæring får DACHSERs medarbejdere for at forhindre skader ved omladning?

For at opnå en ensartet høj kvalitetsstandard tilbyder vi omfattende oplæring i at laste. Med henblik herpå er alle afdelinger i øjeblikket ved at uddanne undervisere inden for sikring af gods og forebyggelse af skader og tab. Disse kurser handler ikke kun om sikker lastning, men også om at forebygge skader og optimere brugen af transportmidlerne. Vi har allerede uddannet mere end 100 undervisere under pandemien, som nu begynder at oplære andre medarbejdere. Programmet blev lanceret i Tyskland og rulles nu ud i hele Europa.

  

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic