Markedsinformation

Situationen i Indien og indvirkningen på vores aktiviteter

Med hensyn til den nuværende situation i Indien vil vi gerne give en opdatering om DACHSERs aktiviteter i Indien. Situationen pr. den 28. april 2021 er som følger:

Vores filialer i Indien:
Som en sikkerhedsforanstaltning på grund af den pludselige stigning i COVID-19-smittetilfælde er de fleste af vores filialer i Indien i øjeblikket lukket. Vores teams arbejder hjemmefra, og der er begrænset personale på kontorerne. Derfor vil der sandsynligvis være forsinkelser i vores svartider på grund af den igangværende krise.

Som følge af nedlukningen er der nogle operationelle konsekvenser for søfragt, luftfragt, toldklarering og national vejtransport. 

Luftfragt:
De fleste lande har lukket for passagertrafik fra Indien, hvilket fører til, at passagerflyvningerne på internationale ruter til/fra Indien er indstillet.
Dette har skabt en yderligere begrænsning for en allerede presset kapacitet.
Derfor forventer man prisstigninger inden for alle sektorer.
Der er også sket en øgning i transittiderne som følge af den begrænsede kapacitet. 

Søfragt:
Søfragten stod allerede over for udfordringer som følge af blokeringen af Suezkanalen i slutningen af marts.
Havne og terminaler opererer som normalt, men sejlplanerne påvirkes fortsat af blokeringen af Suezkanalen samt den pludselige stigning i COVID-19-tilfælde i Indien.
Der forventes derfor forsinkelser. Vi råder vores kunder til at tage højde for forsinkelser på 1-2 uger, når de planlægger deres varebeholdninger.
Du må forvente flere forsinkelser i kommunikation og drift på grund af det stigende antal smittetilfælde med coronavirus blandt personale i havne, hos toldmyndighederne, CFS og rederier. 

Told:
Vi har ingen uventede forstyrrelser i godstrafikken i Indien, og vi forventer ikke ophør i vores aktiviteter på nuværende tidspunkt.
Vores toldafdelinger er fortsat operationelle.
Toldvæsenet arbejder med begrænset arbejdskraft.


Hos DACHSER har vi indført væsentlige foranstaltninger for at sikre vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, samtidig med at vi styrer vores daglige drift med en minimal indflydelse på vores kunders forsyningskæder. Vores teams arbejder flittigt med alle tilgængelige midler for at tage højde for de aktuelle udfordringer.

Vi informerer løbende om eventuelle ændringer i den aktuelle situation. Hvis du har spørgsmål vedrørende dit gods, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic