Søfragt: Den aktuelle situation i USA

Den seneste tids flaskehalse på det amerikanske søfragtmarked forsvinder ikke lige foreløbigt. Her får du et overblik over situationen, som den ser ud lige nu.

Overbelastning af havne og jernbaner
USA har i efterhånden mange måneder været udsat for en historisk ophobning af gods, når det gælder søfragt. Påvirkningen fra COVID-19 samt stor efterspørgsel skaber flaskehalse i alle større havne og terminaler i hele landet. Havne- og jernbaneoperatører opererer med færre medarbejdere, hvilket forsinker lastning og losning af skibe, øger opholdstiden og bremser transportprocesserne frem til terminalerne. Rederierne rammes også af situationen og kæmper for at overholde leveringstiderne. Fragtskibe har mange dages forsinkelse, og vi oplever løbende, at bestemte havne undgås. Det er stort set umuligt at overholde tidsplanerne.

Situationen for amerikanske vognmænd
Vognmændene var hårdt ramt ved COVID-19-pandemiens begyndelse og var nødsaget til at afskedige mange af deres chauffører, da både volumen og efterspørgsel faldt. Senere kom der et boom i såvel volumen som efterspørgslen på det amerikanske marked, og på det tidspunkt var der mangel på chauffører. Chaufførmanglen er aftaget i de seneste måneder, men den aktuelle lastvognsflåde dækker stadig ikke den store efterspørgsel. Lastbilchauffører er overbooket i de næste 3-5 uger. For at sætte skub på afhentninger og forsendelser kan LTL og FTL være en mulighed for at arrangere omladning til og fra containere på bestemte lagre.

Vognstel i USA
Det bliver en stor udfordring, at næsten alle containere "hænger fast" på et vognstel et eller andet sted og venter på transport. Det medfører det problem, at der stort set ikke er nogen tomme vognstel tilbage til at afhente gods. Vognstellene er udnyttet fuldt ud og er blevet en sjælden vare i USA.

Indgående gods i USA
Den amerikanske infrastruktur til havne- og jernbaneterminaler er overbelastet af den aktuelle importmængde. Indkommende containere parkeres bestemte steder for at gøre plads til nye skibs-/toglæs. I mange tilfælde er disse "parkeringspladser" helt overfyldte, og containerne er "begravet" og vil ikke umiddelbart kunne sendes videre. For at arrangere afhentning indgår terminaler FØRST en aftale med en lastbilchauffør, når den pågældende container er tilgængelig og frigivet af toldmyndighederne – hvilket kan vare flere dage og i mange tilfælde også uger.

Udgående gods fra USA
Den største udfordring er at finde det stærkt efterspurgte containerudstyr samt et vognstel til transporten. Havne- og jernbaneterminaler er også fyldt op med eksportcontainere, og i jernbaneterminalerne tager man ikke umiddelbart imod eksportlæs. Situationen er vanskelig, og næsten alle forsendelser er ramt af store forsinkelser.

Fremtidsudsigter
Vi vurderer, at situationen i USA ikke vil bedres i år. I 2022 vil situationen fortsat give udfordringer, men hos DACHSER tilstræber vi at give vores kunder god service og levere effektive løsninger trods udfordringerne i USA.

Højt prioriteret gods
Det er i øjeblikket muligt at opnå bedre transittider og kortere ekspeditionstider i de amerikanske terminaler ved at gøre brug af LCL-tjenester til prioriteret gods i stedet for FCL-tjenester. DACHSER tilbyder faste premium-tjenester på LCL-området på handelsruter fra både Asien og Europa. For eksempel er transittiden fra Kina blevet reduceret fra 28 til 18 dage. Desuden har vi nye tjenester i pipelinen, der indbefatter Atlanta og Los Angeles, som vi forventer vil mindske bookingvinduerne betydeligt. Den fortsat vanskelige situation på det amerikanske søfragtmarked vil også betyde, at højt prioriteret gods ofte vil blive transporteret med fly. DACHSER tilbyder fast premium-kapacitet via selskabets eget luftfragtnetværk, for eksempel med ugentlige afgange på ruten Frankfurt-Chicago i begge retninger samt mulighed for forbindelse til andre amerikanske lufthavne.

Vi er i tæt kontakt med vores samarbejdspartnere og tjenesteudbydere på daglig basis og gør vores bedste for, at din forsyningskæde bliver så problemfri som muligt. Hvis du ønsker individuel rådgivning, er du velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson fra DACHSER, så vi kan finde den bedste logistikløsning til dig.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic