Storbritannien indfører nyt toldsystem

I Storbritannien erstattes det nuværende CHIEF-system (Customs Handling of Import and Export Freight) af det nye system CDS (Customs Declaration Service). Importører i Storbritannien skal derfor forberede sig på ændringer.

Indførelsen af det nye toldangivelsessystem CDS gennemføres for importforsendelser til Storbritannien den 30. september 2022, mens det nye system ifølge planen tages i brug for eksportforsendelser den 31. marts 2023. På grund af dette skifte er importører og eksportører i Storbritannien nødt til at forberede sig på ændringer. Til dette formål tilbyder vi en tjekliste (vedhæftet), som kan hjælpe med at håndtere kravene.

I det væsentlige betyder ændringen:

  • Toldskyldskonto: Hvis din kunde bruger sin egen toldskyldskonto, skal de ansøge om en ny aftale om direkte debitering til CDS. Hvis de bruger DACHSERs toldskyldskonto, behøver de ikke at ansøge om en ny aftale om direkte debitering til CDS.
  • Der findes et "finance dashboard" i CDS, som man får adgang til via Government Gateway. Hvis DACHSER skal indsende importangivelser for din importør, skal der deponeres en tilladelse til, at DACHSER kan bruge deres toldskyldskonto, i "finance dashboard".

Det anbefales at forberede sig på de ændringer, som skiftet fra CHIEF til CDS vil medføre. Ellers er der risiko for, at der kan opstå forsinkelser i importklareringerne i Storbritannien fra den 1. oktober 2022, da der ikke længere vil kunne indgives toldangivelser for virksomheder, som endnu ikke er registreret i CDS på denne dato. DACHSERs CDS-team besvarer gerne eventuelle forespørgsler på følgende e-mailadresse:

CDS.Northampton@dachser.com

CDS Migration Checklist PDF (0,07 MB)
Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic