Nyheder

Todimensionelle koder – et kig på fremtidens teknologier

Hvad er idéen bag todimensionelle koder egentlig? Og hvilke fordele giver de for netop logistikbranchen?

Artikelserien "Næste generation af teknologier" præsenterer resultater fra Research & Development, som arbejder tæt sammen med andre afdelinger og kontorer samt med DACHSER Enterprise Lab under Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML og andre forsknings- og teknologipartnere.

Hvor den klassiske stregkode engang var dominerende inden for logistik, bevæger branchen sig nu i stigende grad i retning af todimensionelle koder. De har et lovende potentiale, der rækker meget længere end blot identifikation.

I 1949 inspirerede morsealfabetet den amerikanske it-studerende Norman Joseph Woodland til hans første idé til stregkoder i form af lodrette linjer, som han tegnede i blødt sand på stranden. På det tidspunkt var der ingen, der anede, at stregkoden i alle dens variationer tre årtier senere ville have en så afgørende indflydelse på arbejdsprocesserne inden for handel, industri og logistik. Siden midten af 1990'erne er GS1-128-stregkoden (tidligere kaldet EAN 128) og den 18-cifrede SSCC-kode, der er kodet ind i den, blevet brugt til at styre processer inden for logistik, også hos DACHSER. Det er en teknologi, der fortsat er særdeles effektiv og velegnet til brug i praksis.

Men ligesom de endimensionelle stregkoder har deres søskende, de todimensionelle koder, nu også sluttet sig til missionen om at vende op og ned på logistikbranchen. Den bedst kendte form for 2D-kode er QR-koden. Den dengang banebrydende teknologi blev opfundet i Japan i midten af 90'erne og blev kaldt "QR", som står for "quick response". I dag kender de fleste af os det kvadratiske felt med pixler og de tre karakteristiske faste positionskvadrater i hjørnerne. Det store kendskab til QR-koderne skyldes, at de nemt kan aflæses med smartphonekameraer – en stor fordel i forhold til stregkoder, som generelt er lettere at registrere med laserscannere. Eftersom der nu findes mere end tre milliarder smartphones i verden, har næsten halvdelen af jordens befolkning de grundlæggende teknologiske forudsætninger for at kunne anvende de todimensionelle pixelfelter. Det har gjort QR-koden til en globalt tilgængelig standard, der også indgår i for eksempel de nuværende GS1-industristandarder og den tyske bilindustris brancheforening, VDA-standarder.

Interessante anvendelser inden for logistik

Moderne billedanalyse gør det muligt at registrere og aflæse flere QR-koder samtidig, og mens de er i bevægelse. Det åbner op for interessante anvendelsesmuligheder, der involverer stationære kameraer på lagre og i fabrikshaller eller mobile kameraer, der f.eks. er fastgjort til droner eller autonome køretøjer.

En anden fordel, som QR-koderne tilbyder, er, at en enkelt af dem kan repræsentere op til 4.296 alfanumeriske tegn – det er mere end hundrede gange så mange som en 1D-kode af tilsvarende størrelse. En bit repræsenteres ved en hvid eller sort pixel (også kaldet et modul). Internetlinks kan også gemmes på denne måde – det eneste, en smartphonebruger skal gøre, er at scanne QR-koden for at gå direkte til et websted.

Udover QR-koden, der er så udbredt i vores dagligdag, anvendes der andre typer 2D-koder inden for logistikken, primært datamatrix-koden (som normalt har fire kvadranter) og Aztek-koden (med et positionskvadrat i midten). Disse koder byder på andre egenskaber til bestemte anvendelser.

Alt i alt giver 2D-koder logistikbranchen masser af muligheder, der nu rækker længere end blot identifikation og lagring af data. 2D-koder og optisk billedgenkendelse gør det muligt at finde forsendelser i bygninger og spore dem i realtid. Autonome køretøjer på lagre benytter dem til navigation, ligesom pakker hurtigt og nemt kan måles ved hjælp af teknologien. Derudover spiller 2D-koder en stadig vigtigere rolle i digitaliseringen af papirdokumenter.

Som det engang var tilfældet med stregkoden, kommer 2D-kodens enorme potentiale først for en dag, flere årtier efter at den blev opfundet. Flere og flere innovationer bliver skabt ud af det, der engang var fremtidens teknologi.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic