Karriere Mediaroom

DACHSER Chem Logistics: Din leverandør af sikre kemiske transport- og lagerløsninger

Med DACHSER Chem Logistics får du en professionel brancheløsning til din kemiske logistik. Vi transporterer og opbevarer kemiske produkter for forskellige brancher, såsom plastik-, bil- og tekstilbranchen samt landbrug og byggeri.

Vores eksperter udvikler en løsning til transport og opbevaring af kemiske produkter og farligt gods, der er skræddersyet til dine behov. DACHSER Chem Logistics kombinerer vores standardiserede logistikservices med skræddersyede løsninger til kemibranchen.  

Det omfatter også services fra DACHSER Contract Logistics. På den måde kan du outsource din kemiske logistik og skabe en global forsyningskæde med en LLP-tilgang.

Ensartede standarder for kvalitet og sikkerhed

Du får et omfattende globalt netværk samt ensartede standarder hos alle DACHSER-filialer. DACHSER Chem Logistics har de højeste sikkerheds- og kvalitetsstandarder, som langt overgår de lovmæssige krav, og yderst effektiv, it-understøttet transportkontrol.

Vores serviceportefølje til din kemiske logistik

  • Globale transportløsninger: Et stærkt europæisk netværk med DACHSER European Logistics og hurtig og fleksibel adgang til salgs- og indkøbsmarkeder på verdensplan via DACHSER Air & Sea Logistics samt DACHSER Rail Services
  • Warehousing: Med DACHSER Contract Logistics får du omfattende, integrerede løsninger og lagre, der er specielt designet til opbevaring af kemiske produkter i Europa
  • It-forbindelser: Fuld transparens og integration via konsekvent, pålidelig og let tilgængelig information
  • Eksperter i kemisk logistik med brancheerfaring og -kendskab
  • Omfattende ekspertise inden for farligt gods i det globale netværk
  • Vi har en intern medarbejder med speciale i farligt gods i alle vores filialer, hvilket koordineres af den centrale organisation for farligt gods
  • Standardiseret vejledning i farligt gods og konstant overvågning af implementering og overholdelse

DACHSER Chem Logistics punkt for punkt

Vores høje standarder opfylder alle krav inden for den kemiske branche

Vi har skabt en række standardiserede retningslinjer for arbejdssikkerhed, helbred, brand og miljøbeskyttelse, som sammen opfylder disse krav fra den kemiske branche.  

Sikkerhedsreglerne i vores transportnetværk og på vores lagre går ud over de lovmæssige krav.   

Vi tjekker jævnligt vores køretøj og læs og uddanner vores medarbejdere i håndtering af farligt gods. Vi har udstyr til at sikre godset samt førstehjælpsudstyr og personlige værnemidler. Vi har ensartede standarder for transport og lager via Safety & Quality Assessment for Sustainability (SQAS) og opfylder kravene fra den kemiske branche.

Stor ekspertise – ikke blot inden for transport af farligt gods

Vores team af specialister i DACHSER Chem Logistics står til din rådighed. Centraliseret styring af farligt gods og mere end 200 interne, regionale eksperter i farligt gods, der sikrer, at alle regler for transport af farligt gods bliver overholdt. Hvert år uddanner vi omkring 15.500 medarbejdere i kravene til kemisk logistik.

 Som en samarbejdspartner inden for vejtransport, sø- og luftfragt med det tyske Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI), er vi i tæt kontakt med forbundet for hurtigt at kunne identificere fremtidige krav til den kemiske branche og indarbejde dem i vores løsninger.

It-understøttede processer for en hurtig og sikker ordrebehandling

Vores globalt standardiserede it-systemer sikrer fuld transparens og høj fleksibilitet i håndteringen af dine kemiske varer. Vi har adgang til vores database for farligt gods døgnet rundt, så vi hurtigt kan udveksle data via DACHSERs IT-netværk. Det omfatter europæisk vejtransport og sø- og luftfragt verden over. It-understøttet overvågning af kapacitet, transport og lagerforbud. Med vores integrerede it-systemer får du end-to-end-tracking af din sending. Databeskyttelse er DIN EN ISO/IEC 27001:2017-certificeret. Med Tracking & Tracing kan du altid tjekke forsendelseshistorikken for dine varer. Forbindelsen til vores EDI-center sørger for et godt dataflow mellem alle involverede parter – og øger sikkerhed og effektivitet.

Kontakt Ole Mortensen DACHSER Chem Logistics