Anbefalede artikler

News 11/12/2019
Har du læst vores seneste nyhedsbrev?

I denne udgave af vores nyhedsbrev får du blandt andet en opdatering i forhold til Brexit. Du får også historien om, hvem der blev den heldige vinder af DACHSER Award 2019. Du får også vores tjekliste til Brexit, så du er godt forberedt til det nye år.

Læs
Market Information 11/08/2019
Brexit udskudt

Som bekendt er de tidlige parlamentsvalg til Underhuset i Storbritannien planlagt til den 12. december 2019. EU har også truffet en beslutning om at forlænge Brexit-fristen til 31. januar 2020. På den måde er risikoen for en no-deal Brexit udsat. Hvis der bliver indgået en aftale om den forhandlede kontrakt inden den 31. januar 2020, forbliver den aftalte overgangsperiode oprindeligt gældende indtil den 31. december 2020.

Uanset om det drejer sig om en ”blød” eller ”brat” Brexit, er det vigtigt at have dokumenterne i orden for alle transporter til og fra Storbritannien. Derfor opfordrer vi vores kunder til at medsende de korrekte dokumenter for at lette toldklareringen.

Hold øje med vores hjemmeside for opdateringen omkring den videre udvikling.

Læs
Market Information 10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny version af Incoterms med en række ændringer træder i kraft den 1. januar 2020. De leveringsbetingelser, der er udstedt af Det Internationale Handelskammer, regulerer de vigtigste forpligtelser for køber og sælger inden for international handel, såsom overførsel af varer til køber, transportomkostninger, ansvar for tab af og skader på varer og omkostninger til forsikringer.

Med tilpasningen af Incoterms 2020 til den nuværende globale handelspraksis er den nye version nu helt tidssvarende og praksisnær. Formålet med revisionen har været at gøre Incoterms-klausulerne mere brugervenlige. For eksempel er præsentationen af dem blevet revideret, så det bliver lettere for brugerne at vælge den relevante klausul. Desuden er rækkefølgen af klausulerne blevet ændret, og der er blevet tilføjet reviderede brugervejledninger til hver klausul.

Med hensyn til indhold er der foretaget væsentlige ændringer af Incoterms 2010, herunder især følgende:

  • Forskellige dækningsniveauer i CIF og CIP: Som tidligere er sælger stadig forpligtet i henhold til Incoterms 2020 til at tegne transportforsikring for egen regning i klausulerne CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid). I modsætning til Incoterms 2010 giver de to klausuler dog nu forskellige minimumsdækninger. Den minimumsdækning, der skal overholdes, når CIF-klausulen er aftalt, forbliver uændret. Den transportforsikring, der skal tegnes af sælger, skal fortsat mindst svare til dækningen i henhold til (C)-klausulerne i Institute Cargo Clauses eller lignende klausuler (forsikring af angivne risici). Hvis CIP-klausulen er aftalt, skal sælger nu sørge for forsikringsdækning i henhold til (A)-klausulerne i Institute Cargo Clauses (all-risk-forsikring). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen giver aftalens parter mulighed for at aftale en forsikringsdækning, der afviger fra dette.
  • Inkludering af sikkerhedsrelaterede krav: Sikkerhedsrelaterede krav til transport af varer er nu inkluderet i A 4- og A 7-reglerne i hver enkelt Incoterms 2020-klausul. Som med de andre Incoterms-klausuler skal det bemærkes, at Incoterms-klausulerne kun gælder direkte over for salgsaftalens parter og ikke befordringskontrakten.
  • Incoterms 2020 indeholder regler for transport med ens egne transportmidler i FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP).
  • For varer, der sælges i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og er beregnet til søtransport (f.eks. varer i containere), indeholder FCA fremover en ny mulighed. Køber og sælger kan aftale, at køber skal bede sit fragtselskab om at udstede et ombordkonnossement til sælger, efter at varerne er blevet lastet. Samtidig er sælger forpligtet til at udlevere dette ombordkonnossement til køber. Dette sker typisk gennem de medvirkende banker.
  • Omdøbning af DAT til DPU (Delivered at Place Unloaded). I henhold til DAT-klausulen i Incoterms 2010 havde sælger leveret varerne, så snart de blev læsset af transportmidlet på en ’terminal’. Men ifølge anvendelsesretningslinjerne for Incoterms 2010 skulle udtrykket ’terminal’ ikke forstås ud fra et teknisk synspunkt, men betød ethvert aflæsningssted. Dette er der blevet taget højde for i Incoterms 2020 ved at omdøbe den tidligere DAT-klausul til DPU (Delivered at Place Unloaded) for at sikre overskueligheden. Det betyder, at alle (aftalte) steder i fremtiden kan være bestemmelsesstedet.

Incoterms gælder mellem parterne i en (national eller international) salgsaftale og dækker – men er ikke begrænset til – særlige rettigheder og forpligtelser inden for kontraktforholdet. Da der på denne måde sikres en ensartet definition, vil man kunne undgå efterfølgende fortolkningsproblemer eller uoverensstemmelser mellem salgsaftalens parter. Det skal bemærkes, at Incoterms på grund af ligheden med GT&C-bestemmelser ikke udgør lovbestemmelser og dermed kun bliver juridisk bindende, hvis de er blevet aftalt mellem salgsaftalens parter i form af en henvisning hertil (for Incoterms 2020 er dette også muligt før den 1. januar 2020). Uanset dette vil modstridende lovbestemmelser i den enkelte sag stadig gå forud for en Incoterms-klausul.

Incoterms er blevet revideret af 500 eksperter fra mere end 40 lande.Klausulerne anerkendes over hele verden og bruges på mere end 30 forskellige sprog.

Læs
Market Information 10/22/2019
Brat Brexit – Forberedelser

Selv om forhandlingerne mellem EU og Storbritannien stadig er i gang, kan en Brexit uden en aftale før den 31. oktober 2019 fortsat ikke udelukkes.

Konsekvenserne af, at Storbritannien forlader unionen uden en aftale den 31. oktober, særligt hvad angår varebevægelserne til og fra Storbritannien, taler deres tydelige sprog. Først og fremmest vil der være længere ventetid på grund af grænsekontrol og fortoldning af alle varer i henhold til WTO-reglerne.

Vi har taget vores forholdsregler for at sikre, at alt gods, der ankommer til/forlader Storbritannien efter kl. 23:00 GMT (00:00 CET) den 31. oktober gennemgår toldbehandling og beskatning i overensstemmelse med gældende regler.

Vi vil gerne sammenfatte de vigtigste punkter i dette arbejde, så vi så vidt muligt kan undgå forsinkelser i leveringerne til vores kunder.

I tilfælde af en hård Brexit skal følgende oplysninger og dokumenter være tilgængelige til toldbehandling, før varerne hentes:

  • Fragtbrev
  • Kommerciel faktura / proformafaktura
  • Pakkeliste / leveringsmeddelelse
  • Eksportdokument
  • Præferencedokumenter og andre produktspecifikke dokumenter om muligt

Sørg for, at disse dokumenter indeholder følgende oplysninger:

Afsender med EORI-nummer, modtager med kontaktoplysninger, importørens kontaktoplysninger (hvis importøren er forskellig fra modtageren), sekventielt fakturanummer, Incoterms, antal og type af pakker, varebeskrivelse, oprindelsesland, Taric-kode, varens værdi, valuta og brutto/nettovægt.

Det er vigtigt, at kvaliteten af data er høj – dokumenterne skal være korrekte og stemme 100 procent overens med varernes fysiske tilstand.

Hvis vi modtager dokumenterne i digital form, skal de helst have en opløsning på 300 dpi eller derover, hvis det er muligt.

Derudover har vi brug for en kontaktperson i tilfælde af toldspørgsmål inklusive kontaktoplysninger fra din modtager/importør (e-mailadresse), så vi kan kontakte vedkommende for at få den nødvendige fuldmagt i forhold til toldbehandlingen. Uden en fuldmagt kan vi ikke gennemføre toldklareringen.

Du skal også være opmærksom på, at vi har brug for mere detaljerede forsendelsesoplysninger såsom antal og type af pakker, beskrivelse af varen og varens værdi, da vi skal kunne udstede en transitprocedure gennem Storbritannien, hvis du har forsendelser til Irland via Storbritannien. I begyndelsen anbefaler vi også, at du vedlægger et T2L-dokument til disse forsendelser, da vi endnu ikke kan vide, om det irske toldvæsen vil acceptere et T2-dokument som bevis for, at varerne er i fri cirkulation i EU efter en transit via Storbritannien.

I eLogistics vil incoterms blive tilpasset på grund af tolden. I begyndelsen vil det kun være muligt at vælge FCA/EXW eller DAP i eLogistics for at sikre processen. EDI-oplysningerne om incoterms skal også tilpasses, og din kontaktperson hos din nærmeste DACHSER-filial vil kontakte dig for at foretage de nødvendige ændringer.

Vi håber på din forståelse og samarbejde, så vi kan sikre en så effektiv og problemfri forsyningskæde som muligt for dig i tilfælde af en hård Brexit.

Vi har listet de vigtigste forberedelser, du kan gøre, i vores Brexit-tjekliste.

Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs

DACHSER Danmark

News 10/25/2019
DACHSER knækker cancer

I uge 43 sætter Kræftens Bekæmpelse og TV2 traditionen tro fokus på folkesygdommen kræft. Knæk Cancer-ugen kulminerer i et show lørdag den 26. oktober, hvor hele Danmark står sammen i kampen mod cancer. DACHSER Denmark har valgt at støtte med 25.000 kroner igen i år.

Læs
Press Release 10/24/2019
DACHSER modtager IMD’s Global Family Business Award 2019

IMD Business School, International Institute for Management Development, anerkender DACHSER for sine robuste ledelsesstrukturer både i virksomheden og i  familien kombineret med succesfuld drift med fokus på kvalitet.

Læs
Press Release 10/14/2019
Edoardo Podestá overtager roret for DACHSER Air & Sea Logistics

DACHSER har udnævnt Edoardo Podestá til Chief Operations Officer (COO) for DACHSER Air & Sea Logistics. Den garvede Managing Director for Asien og Stillehavsområdet skal nu lede DACHSERs globale sø- og luftfragtvirksomhed. Podestá afløser Jochen Müller i denne stilling.

Læs
News 10/02/2019
Nyt DACHSER Magazine ude nu!

I årenes løb er vores europæiske netværk for vejtransport blevet udvidet. Hemmeligheden er enkel: Det handler om at placere de rigtige brikker på de rigtige steder, før man kan fuldende det samlede billede.

Læs
Press Release 09/26/2019
DACHSER i Kolding henter ny Sales Manager internt

Fra den 1. september 2019 er Anders Hove udnævnt til Sales Manager for DACHSER Denmarks filial i Kolding. Anders Hove er hentet fra DACHSERs egne rækker, hvor han har arbejdet som Sales Executive i Kolding de sidste to år.

Læs
Market Information 09/25/2019
Brexit-tjekliste: Sådan forbereder du dig

Hvad skal du være opmærksom på, hvis vi får en hård Brexit?

Forsinkelser ved grænserne kan blive en af de største konsekvenser af en hård Brexit. En anden konsekvens for godstrafikken til og fra Storbritannien vil være den nye bureaukratiske byrde, der vil blive i forbindelse med transporten. Først og fremmest kan man forvente længere ventetider for at komme gennem grænsekontrollen og toldklarering af alle varer i henhold til WTO-reglerne.

Vi har sammensat en Brexit-tjekliste til virksomheder, der har sendinger til og fra Storbritannien. Du kan downloade den nedenfor:

Læs
Press Release 09/17/2019
DACHSER Award 2019 går til innovativt SCM-projekt

Onsdag den 11. september 2019 blev Supply Chain Leaders Forum afholdt på Copenhagen Business School (CBS) på Frederiksberg. Det var ottende gang, konferencen med fokus på supply chain management (SCM) fandt sted, og DACHSER deltog igen i år med en DACHSER Award for Best CBS Graduate Diploma SCM Final Project.

Læs
2
News 08/27/2019
Logistikkens vidunderlige verden

Det er Logistics Operatives, der holder tempoet oppe på lageret og i transitterminalen. De har fingeren på pulsen, engagement og masser af sund fornuft. DACHSERs medarbejdere er og vil altid være hjørnestenen i vores velsmurte logistikservices. Men det bliver stadig sværere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 

Læs
News 08/27/2019
Oktoberfest for erhvervslivet 2019

Den 19. september 2019 samler Dansk-Tysk Handelskammer både dansk og tysk erhvervsliv, når de byder ind til Årets Oktoberfest 2019 – med DACHSER Denmark som en af hovedsponsorerne.

Læs
News 08/27/2019
DACHSER deltager i 8th Supply Chain Leaders Forum

Onsdag den 11. september 2019 afholdes Supply Chain Leaders Forum på Copenhagen Business School for ottende år i træk. Her skal der blandt andet findes en vinder af årets DACHSER Award, som gives for Best CBS GD-SCM Final Project på supply chain management-uddannelsen på CBS.

Læs
Vis mere

DACHSER Global

News 11/14/2019
New Managing Director for DACHSER Finland Air & Sea Logistics

Petri Kallio joined DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy as a Managing Director on October 15, 2019. The 51-year old Finnish national reports to Thomas Krüger, Managing Director, DACHSER Air & Sea Logistics EMEA. Kallio succeeds Juha Isohanni who has opted to leave the company to pursue new professional opportunities.

Læs
2
News 11/12/2019
"Without the corresponding culture, no real compliance is possible"

Numerous contemporary studies and research findings confirm that the best protection against white-collar crime and corporate malfeasance is a compliance approach based on values – such as responsibility, integrity, trust, and honesty – just like the one that DACHSER has been pursuing already for ten years.

Læs
News 11/05/2019
DACHSER receives 3PL Excellence Award 2019

DACHSER has been awarded the 3PL Excellence Award 2019 by the University of Southern California and the ports of Los Angeles and Long Beach. The award was presented in August at the USC Marshall Center for Global Supply Chain Management, during the Annual Global Supply Chain Excellence Summit.

Læs
Press Release 10/31/2019
DACHSER Air & Sea Logistics certified for pharmaceutical shipments on three continents

Following Frankfurt, Mumbai, and Hyderabad, Atlanta is now DACHSER’s fourth location to receive certification in ten months, further expanding the company’s network services for its customers in the life science and healthcare sector.

Læs
Gå til

Mest læste

Press Release 04/04/2019
Fra elev til fuldtidssælger

DACHSER Denmark har uddannet sin første administrationselev. Lasse Christiansen har de sidste to år været administrationselev i salgsafdelingen i Hvidovre. Med udgangen af februar 2019 færdiggjorde han sin elevtid, og han skal nu være ny Junior Sales Executive European Logistics i Hvidovre.

Læs
Press Release 04/02/2019
DACHSER satser på bæredygtig vækst

2018 blev endnu et år med betydelig vækst for DACHSER. Logistikudbyderens konsoliderede nettoomsætning er vokset med 5,5 procent til 5,57 mia. euro. Ligesom året før steg antallet af forsendelser, denne gang med 2,5 procent til 83,7 millioner, mens tonnagen voksede med 3,0 procent til 41,3 millioner tons. Og med i alt 30.609 ansatte, en forøgelse på 1.511 medarbejdere siden sidste år, har også DACHSERs arbejdsstyrke nået et rekordhøjt niveau.

Læs
Press Release 06/18/2019
Ny resultatrekord for DACHSER Nordic

Årsrapporten 2018 for DACHSERs nordiske koncern viser en omsætning på 1,2 milliarder kroner og et resultat før skat på 47,4 millioner – hvilket svarer til en stigning på 48 procent. Størst har væksten været for det svenske datterselskab, hvor resultatet før skat er firdoblet fra 3,1 millioner i 2017 til 12,6 millioner i 2018.

Læs
Press Release 11/05/2018
DACHSER Norway AS får ny Branch Manager

Den 1. januar 2019 tiltræder Armend Krasniqi (33) stillingen som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Læs
News 04/02/2019
DACHSER-prisen 2018

Onsdag den 5. september 2018 var det igen tid til det årlige Supply Chain Leaders Forum (SCLF), der fandt sted på Copenhagen Business School (CBS) i København. Temaet i år var ”Smart Chain Management”, og DACHSER-prisen 2018 skulle tildeles en heldig vinder.

Læs
Press Release 10/02/2018
DACHSER runder 30.000 ansatte

Pr. 1. september har logistikudbyderen DACHSER flere medarbejdere end nogensinde: Det familieejede selskab beskæftiger i alt 30.500 medarbejdere rundtomkring i verden.

Læs
News 08/27/2019
Har du tilmeldt dig vores tilfredshedsundersøgelse?

Hvordan bliver man bedre til sit arbejde? Det gør man, hvis man får feedback. Husk at give dit besyv med.

Læs
2
News 05/08/2019
Bong og DACHSER: Optimering af varestrømmen

De sidste mange år har den svenske virksomhed Bong udvidet sine markeder og er nu en af de førende leverandører af specialemballage og konvolutter. Løsninger til distribution og emballering af information er, hvad Bong er bedst til, og nu udvikler virksomheden sin indsats i Norden.

Læs
News 02/21/2019
Brexit: Tiden rinder ud

Politikerne kæmper for at finde en løsning på brexit-krisen, men deadlinen nærmer sig. Vi er nået til det punkt, hvor virksomheder systematisk må begynde at lægge planer for og forberede sig på alle scenarier. Det største problem er told.

Læs
Press Release 01/15/2019
DACHSER Sweden underskriver aftale med Volvo Cars

Et af de mest velkendte og respekterede bilmærker i verden er ny kunde hos DACHSER. Fremover vil to specialbyggede megatrailers fragte reservedele fra Volvo Cars i Torslanda uden for Göteborg til DACHSER Sweden AB’s filial i Göteborg.

Læs