Anbefalede artikler

02/02/2022
DACHSER Sweden udvider til Örebro

DACHSER Sweden vil i år udvide sin tilstedeværelse med et nyt salgskontor i det centrale Sverige. Første skridt bliver at ansætte en salgschef.

Læs
01/31/2022
Transitembargo: den aktuelle håndteringssituation i Paris og Frankfurt

I øjeblikket oplever DACHSERs partner Lufthansa Cargo i Frankfurt driftsforstyrrelser på grund af Covid-19-relaterede personalebegrænsninger. Den samme situation er nu også opstået for Air France/KLM i Paris. Der er derfor truffet følgende foranstaltninger:

Læs
01/25/2022
Batterier – et kig på fremtidens teknologier

Batterier er uundværlige i forbindelse med elektromobilitet. Men der er også mange spørgsmål knyttet til disse energilagringsenheder – især i forhold til ydeevne og klimavenlighed. Vi ser nærmere på nogle af spørgsmålene her.

Læs
01/19/2022
En ny teknologistandard flytter ind

Efter næsten to års udvikling og test er tiden inde: ERDi fra Jungheinrich - en fuldstændig nyudviklet gaffeltruck med mulighed for dobbeltstabling, der er tilpasset specielt til brug hos DACHSER, kan nu indsættes i alle logistikudbyderens europæiske afdelinger. Fokus har hele vejen ligget på ergonomi for førerne, arbejdssikkerhed og lønsomhed.

Læs

DACHSER Danmark

05/12/2022
Opdatering om den aktuelle situation i Kina

Situationen i forbindelse med pandemien er stadig anspændt i Shanghai og andre større kinesiske byer. Dette påvirker fortsat både sø-, luft- og landtransportdelen af de globale forsyningskæder.

Læs
05/10/2022
Blockchains – et kig på fremtidige teknologier

Hvad er en blockchain egentlig? Og hvorfor har teknologien endnu ikke fået et gennembrud i logistikbranchen? Vi dykker ned i nogle af spørgsmålene her.

Læs
2
05/09/2022
De programmerer fremtiden

DACHSERs informationslogistik gør virksomheden til en af logistikbranchens teknologiske pionerer og fortalere. Mød Nicola Elsner og Claudia Beck – begge har de en karriere inden for IT.

Læs
2
05/03/2022
En ny æra inden for intelligente sporingsenheder

Sporing af forsendelser og transportstyring ved hjælp af Internet of Things: Med GPS-sporing baseret på 5G/LPWAN-teknologi og telematik sætter DACHSER Road Logistics nye standarder inden for sporing i realtid, forudsigelse af ankomsttid og visualisering af stykgodsforsendelser over lange afstande.

Læs
04/26/2022
DACHSER Nordic præsterer rekordresultat

For fjerde år i træk præsterer DACHSERs nordiske koncern et rekordresultat. Årsrapporten for 2021 viser en omsætning på 1.461 millioner kroner og et resultat før skat på 108,4 millioner kroner – hvilket svarer til en stigning på 57 procent i forhold til 2020. Dermed fortsætter fremgangen for DACHSER Nordic på trods af, at 2021 også stod i coronapandemiens skygge.

Læs
04/25/2022
Situationen i Kina og indvirkningen på vores aktiviteter

Situationen omkring pandemien er uændret i Kina. Det indebærer, at forholdene for sø-, luft- og landtransport hele tiden ændres. Derfor vil vi i det følgende informere dig om den seneste udvikling, da den kan påvirke din forsyningskæde:

Luftfragt:

 • I byen Zhengzhou er der indført restriktioner på vejtransport frem til den 29. april. Tilkørsler til motorveje er lukket, hvilket sandsynligvis vil påvirke lastbiltransporten mellem lufthavnen i Zhengzhou (CGO) og andre byer, herunder Shanghai.
 • På grund af pandemiforanstaltningerne i Shanghai omdirigeres mange fragtfly fra lufthavnen (PVG) til andre lufthavne i Kina. Lufthavnene i Guangzhou (CAN) og Shenzhen (SZX) er overbelastede med importfragt. Nogle terminaler i de to lufthavne har indført kortsigtede importkontrolforanstaltninger, som kan påvirke visse flyselskaber, afhængigt af hvilken terminal de bruger.
 • På trods af udfordringerne vores netværkskapacitet stabilt. Import- og eksportforsendelser håndteres effektivt ved hjælp af vejtransporttjenester mellem Shanghai og de alternative lufthavne. Presset på vores kapacitet er lettet på begge sider af vores nordkinesiske og EMEA-gateways.

Søfragt:

 • Situationen i Shanghai, Jiangsu-provinsen og Zhejiang-provinsen er fortsat præget af overbelastning, lav effektivitet og skiftende restriktioner på vejtransport, hvilket gør det stadig vanskeligere at håndtere søfragtforsendelser fra Shanghai. DACHSERs teams i Shanghai, Ningbo, Suzhou og Nanjing arbejder tæt sammen om at levere løsninger, hvor det er muligt.
 • I Dalian, Tianjin og Qingdao er situationen stabil og ikke præget af konsekvenser af covid-19-restriktioner.

Vi informerer løbende om eventuelle ændringer i den aktuelle situation. Hvis du har spørgsmål vedrørende dit gods, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
04/19/2022
Europæisk undersøgelse af LPWAN-teknologier

Hurtig og sikker dataoverførsel bliver stadig vigtigere inden for digitaliseret logistik. Den grundlæggende forudsætning herfor er en eksisterende kommunikationsinfrastruktur. For at undersøge, hvor pålidelige de forskellige kommunikationsnetværk er, har forskere ved Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML slået sig sammen med DACHSER og European Pallet Association e. V. (EPAL) om at gennemføre en europæisk undersøgelse. Det gjorde de ved at udstyre 50 EPAL-europaller med sporingsenheder og sende dem på en rejse gennem Europa.

Læs
04/12/2022
Opdatering fra Kina: Forstyrrelser i lufthavne

Den aktuelle nedlukning i Shanghai fører nu til yderligere og alvorlige forstyrrelser af luftfragtforsyningskæderne til og fra det nordlige Kina.

Læs
04/05/2022
DACHSERs omsætning overstiger 7 mia. euro

I regnskabsåret 2021 øgede DACHSER sin konsoliderede omsætning med 26,0 procent til 7,1 mia. euro. Efter det foregående års vandrette udvikling pga. nedlukninger er logistikudbyderen tilbage på sporet med dynamisk vækst. Det positive resultat for 2021 skyldes organisk vækst i antallet af forsendelser og tonnage på hhv. 6,3 procent og 7,7 procent på koncernniveau. Høje fragtrater udløst af den knaphed på fragtkapacitet, som alle transportører oplever, var også en væsentlig faktor i den markante omsætningsfremgang.

Læs
03/30/2022
Nyt DACHSER magazine på gaden nu!

Økonomi, logistik og mennesker over hele verden – uanset hvor man kigger hen, forsøger vi alle stadig at navigere gennem disse meget usikre tider. Vi har endnu ikke tæmmet coronavirussen, hvilket det massive udbrud for nylig i det internationale handelscentrum Hongkong fjernede enhver tvivl om. Samtidig stirrer verden med vantro på, hvad der foregår i hjertet af Europa. Den forfærdelige krig i Ukraine har tvunget et stort antal mennesker til at flygte fra deres hjem.

Læs
Vis mere

DACHSER Corporate

05/19/2022
EU Mobility Package: What changes this year and what it means

New conditions for a more efficient, harmonized and socially acceptable road transport sector: The EU Mobility Package 2020/2022 is intended to drive forward European standardization in the field of freight forwarding and logistics.

Læs
05/19/2022
DACHSER České Budějovice moves to new premises

The České Budějovice branch of the logistics company DACHSER Czech Republic has moved to new premises in the VGP Park České Budějovice, located in the Světlík commercial zone on the outskirts of the South Bohemian metropolis. The company provides comprehensive logistics services from a site with almost 7,000 m2 of logistics and office space. It also features a warehouse with 6,900 pallet spaces for contract logistics services.

Læs
05/10/2022
Update on the impact on global supply chains

The pandemic situation in Shanghai and other major Chinese cities remains tense. This continues to impact global supply chains in air, sea and land transport. We would therefore like to give you an overview of the current situation in China and other regions:

Læs
05/05/2022
DACHSER secures long-term air freight capacity

DACHSER Air & Sea Logistics is extending its charter program on the route between Shanghai and Frankfurt to cover the period from May 2022 to April 2024. This enables the logistics provider to continue to offer its customers reliable transport capacity. DACHSER flies a widebody aircraft between Asia and Europe two days a week, transporting 33 metric tons at a time.

Læs
Gå til

Mest læste

10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny version af Incoterms med en række ændringer træder i kraft den 1. januar 2020. De leveringsbetingelser, der er udstedt af Det Internationale Handelskammer, regulerer de vigtigste forpligtelser for køber og sælger inden for international handel, såsom overførsel af varer til køber, transportomkostninger, ansvar for tab af og skader på varer og omkostninger til forsikringer.

Med tilpasningen af Incoterms 2020 til den nuværende globale handelspraksis er den nye version nu helt tidssvarende og praksisnær. Formålet med revisionen har været at gøre Incoterms-klausulerne mere brugervenlige. For eksempel er præsentationen af dem blevet revideret, så det bliver lettere for brugerne at vælge den relevante klausul. Desuden er rækkefølgen af klausulerne blevet ændret, og der er blevet tilføjet reviderede brugervejledninger til hver klausul.

Med hensyn til indhold er der foretaget væsentlige ændringer af Incoterms 2010, herunder især følgende:

 • Forskellige dækningsniveauer i CIF og CIP: Som tidligere er sælger stadig forpligtet i henhold til Incoterms 2020 til at tegne transportforsikring for egen regning i klausulerne CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid). I modsætning til Incoterms 2010 giver de to klausuler dog nu forskellige minimumsdækninger. Den minimumsdækning, der skal overholdes, når CIF-klausulen er aftalt, forbliver uændret. Den transportforsikring, der skal tegnes af sælger, skal fortsat mindst svare til dækningen i henhold til (C)-klausulerne i Institute Cargo Clauses eller lignende klausuler (forsikring af angivne risici). Hvis CIP-klausulen er aftalt, skal sælger nu sørge for forsikringsdækning i henhold til (A)-klausulerne i Institute Cargo Clauses (all-risk-forsikring). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen giver aftalens parter mulighed for at aftale en forsikringsdækning, der afviger fra dette.
 • Inkludering af sikkerhedsrelaterede krav: Sikkerhedsrelaterede krav til transport af varer er nu inkluderet i A 4- og A 7-reglerne i hver enkelt Incoterms 2020-klausul. Som med de andre Incoterms-klausuler skal det bemærkes, at Incoterms-klausulerne kun gælder direkte over for salgsaftalens parter og ikke befordringskontrakten.
 • Incoterms 2020 indeholder regler for transport med ens egne transportmidler i FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP).
 • For varer, der sælges i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og er beregnet til søtransport (f.eks. varer i containere), indeholder FCA fremover en ny mulighed. Køber og sælger kan aftale, at køber skal bede sit fragtselskab om at udstede et ombordkonnossement til sælger, efter at varerne er blevet lastet. Samtidig er sælger forpligtet til at udlevere dette ombordkonnossement til køber. Dette sker typisk gennem de medvirkende banker.
 • Omdøbning af DAT til DPU (Delivered at Place Unloaded). I henhold til DAT-klausulen i Incoterms 2010 havde sælger leveret varerne, så snart de blev læsset af transportmidlet på en ’terminal’. Men ifølge anvendelsesretningslinjerne for Incoterms 2010 skulle udtrykket ’terminal’ ikke forstås ud fra et teknisk synspunkt, men betød ethvert aflæsningssted. Dette er der blevet taget højde for i Incoterms 2020 ved at omdøbe den tidligere DAT-klausul til DPU (Delivered at Place Unloaded) for at sikre overskueligheden. Det betyder, at alle (aftalte) steder i fremtiden kan være bestemmelsesstedet.

Incoterms gælder mellem parterne i en (national eller international) salgsaftale og dækker – men er ikke begrænset til – særlige rettigheder og forpligtelser inden for kontraktforholdet. Da der på denne måde sikres en ensartet definition, vil man kunne undgå efterfølgende fortolkningsproblemer eller uoverensstemmelser mellem salgsaftalens parter. Det skal bemærkes, at Incoterms på grund af ligheden med GT&C-bestemmelser ikke udgør lovbestemmelser og dermed kun bliver juridisk bindende, hvis de er blevet aftalt mellem salgsaftalens parter i form af en henvisning hertil (for Incoterms 2020 er dette også muligt før den 1. januar 2020). Uanset dette vil modstridende lovbestemmelser i den enkelte sag stadig gå forud for en Incoterms-klausul.

Incoterms er blevet revideret af 500 eksperter fra mere end 40 lande.Klausulerne anerkendes over hele verden og bruges på mere end 30 forskellige sprog.

Læs
11/05/2018
DACHSER Norway AS får ny Branch Manager

Den 1. januar 2019 tiltræder Armend Krasniqi (33) stillingen som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Læs
11/26/2019
Poststrejke i Finland

En strejke i det finske postvæsen og logistikunion (PAU) påvirker alle trafikker til og fra Finland. Som det ser ud lige nu, vil strejken vare indtil 8. december, men forhandlingerne mellem PAU og ledelsen i postvæsenet er stadig i gang.

Strejken, der nu går ind i sin tredje uge, påvirker i høj grad transporten til og fra Finland. Som udgangspunkt vil strejken vare indtil den 8. december, medmindre den finske fagforening for post og logistik (PAU) og ledelsen i det finske postvæsen Posti kan nå frem til en løsning på konflikten.

Derudover har flere andre fagforeninger meldt sig på banen i konflikten med støtteaktioner og sympatistrejker. Nedenfor kan du se nogle af konsekvenserne af strejken:

 • Fra mandag den 18. november vil fragt- og passagerfærger ikke håndtere forsendelser fra Posti.
 • Fra torsdag den 21. november bliver alle lastbiler nægtet adgang til bildæk på fragtskibe og passagerfærger på nationale ruter.
 • Fra mandag den 25. november vil fragtskibe og passagerfærger, der sejler under finsk flag, blive tilbageholdt i finske havne efter kl. 06:00.

  Pr. den 27. november 2019 genoptages færgetrafikken.

  Dette kan få betydning for dine sendinger hos DACHSER. Vi følger udviklingen nøje, og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

  Læs
  01/15/2019
  DACHSER Sweden underskriver aftale med Volvo Cars

  Et af de mest velkendte og respekterede bilmærker i verden er ny kunde hos DACHSER. Fremover vil to specialbyggede megatrailers fragte reservedele fra Volvo Cars i Torslanda uden for Göteborg til DACHSER Sweden AB’s filial i Göteborg.

  Læs
  04/02/2019
  DACHSER-prisen 2018

  Onsdag den 5. september 2018 var det igen tid til det årlige Supply Chain Leaders Forum (SCLF), der fandt sted på Copenhagen Business School (CBS) i København. Temaet i år var ”Smart Chain Management”, og DACHSER-prisen 2018 skulle tildeles en heldig vinder.

  Læs
  02/21/2019
  Brexit: Tiden rinder ud

  Politikerne kæmper for at finde en løsning på brexit-krisen, men deadlinen nærmer sig. Vi er nået til det punkt, hvor virksomheder systematisk må begynde at lægge planer for og forberede sig på alle scenarier. Det største problem er told.

  Læs
  04/02/2019
  DACHSER satser på bæredygtig vækst

  2018 blev endnu et år med betydelig vækst for DACHSER. Logistikudbyderens konsoliderede nettoomsætning er vokset med 5,5 procent til 5,57 mia. euro. Ligesom året før steg antallet af forsendelser, denne gang med 2,5 procent til 83,7 millioner, mens tonnagen voksede med 3,0 procent til 41,3 millioner tons. Og med i alt 30.609 ansatte, en forøgelse på 1.511 medarbejdere siden sidste år, har også DACHSERs arbejdsstyrke nået et rekordhøjt niveau.

  Læs
  10/02/2018
  DACHSER runder 30.000 ansatte

  Pr. 1. september har logistikudbyderen DACHSER flere medarbejdere end nogensinde: Det familieejede selskab beskæftiger i alt 30.500 medarbejdere rundtomkring i verden.

  Læs
  04/04/2019
  Fra elev til fuldtidssælger

  DACHSER Denmark har uddannet sin første administrationselev. Lasse Christiansen har de sidste to år været administrationselev i salgsafdelingen i Hvidovre. Med udgangen af februar 2019 færdiggjorde han sin elevtid, og han skal nu være ny Junior Sales Executive European Logistics i Hvidovre.

  Læs
  06/19/2018
  DACHSER udvider sit udvalg af LCL-ruter

  DACHSER er den førende logistikleverandør inden for stykgods på det tyske og europæiske marked med et tæt forbundet netværk for vejtransport. Men logistikudbyderens netværk for stykgods omfatter også søfragt. I 2018 lanceres 26 nye LCL-forbindelser (Less than Container Load), og samtidig øger DACHSER nu frekvensen af afgange fra hver anden uge til hver uge for seks af de eksisterende ruter.

  Læs