Anbefalede artikler

09/14/2023
50 år i transport og logistik

Den 10. september 2023 kan René Sidor, Managing Director for DACHSER Nordic fejre 50 år i transport- og logistikbranchen. Vi har talt med ham om, hvordan transportbranchen tog sig ud, da han trådte de første spæde skridt i sin karriere, til hvordan den ser ud nu og i fremtiden.

Læs
2
09/07/2023
Lange relationer skaber stabilitet i krisetid

Trods hård konkurrence holder nogle virksomheder fast i de lange samarbejder med logistikleverandører. Når kriserne rammer, viser det sine fordele. ”Når du har et samarbejde med en logistikudbyder, der har kørt over lang tid, kan du ordne tingene uden for meget usikkerhed,” siger ekspert i logistik.

Læs
2
09/06/2023
Tallene er den røde tråd

Når hverdagen bliver rutinepræget, er det måske på høje tid at lære noget nyt. Men hvordan lægger vi det forudsigelige bag os, giver posen en ordentlig rystetur og finde nogle helt nye brikker frem i vores arbejdsliv? For Lajla Svare, Business Controller for DACHSER Denmark i Hvidovre, er det nysgerrigheden, der driver værket.

Læs
09/05/2023
Langvarige relationer muliggør satsning på el

Siden februar 2023 har DACHSER Denmark leveret emissionsfrit til udvalgte postnumre i København. To ellastbiler forsyner nu dagligt virksomheder i Hovedstaden med varer, men hvad er fremtiden inden for grøn transport? Ifølge logistikleverandøren må den grønne omstilling i transportbranchen ske gradvist for virkelig at være bæredygtig.

Læs

DACHSER Danmark

09/15/2023
Tyskland hæver vejafgifterne

Den tyske forbundsregering har besluttet at hæve vejafgifterne for lastbiler den 1. december 2023. Stigningen gælder for lastbiler med en totalvægt på mere end 7,5 tons. Hvor meget afgiften hæves, afhænger af det enkelte køretøjs specifikationer.

Læs
09/11/2023
Den kinesiske højtid Golden Week påvirker logistikken

Fra den 29. september til 6. oktober vil de fleste virksomheder og fabrikker i Kina holde lukket. Det påvirker de internationale forsyningskæder, når en af verdens vigtigste økonomier holder lukket en uge i træk.

Læs
09/07/2023
Har du læst vores seneste nyhedsbrev?

Vores seneste nyhedsbrev er spækket med spændende nyheder fra logistikkens verden, som vi har håndplukket til dig. Læs mere og husk, at du kan tilmelde dig, så du får det direkte i indbakken.

Læs
2
09/06/2023
Syntetiske brændstoffer: Et lyspunkt eller en blindgyde? 

Gang på gang blusser debatten om syntetiske brændstoffer op i diskussioner om klimaindsatsen i transportsektoren. Nogle ser syntetisk fremstillede brændstoffer som fremtidens værdifulde teknologi, mens andre beskriver dem som uøkonomiske og meningsløse.

Læs
08/30/2023
DACHSER Denmark udnævner en Country Manager for vejtransporten

I et tiltag for at styrke logistikleverandørens ledelsesstruktur i Danmark og fortsætte de seneste års stime af positive resultater, har DACHSER Denmark udpeget en Country Manager, der skal stå i spidsen for selskabets danske aktiviteter inden for vejtransport.

Læs
08/25/2023
DACHSER og FERCAM etablerer joint venture i Italien

Et mangeårigt partnerskab fører nu til et joint venture inden for stykgods og kontraktlogistik. FERCAM overfører sine divisioner Distribution (stykgods) og Logistics (kontraktlogistik) til et joint venture med DACHSER under navnet "DACHSER & FERCAM Italia S.r.l.". DACHSERs andel på 80 procent i det nye selskab styrker og fuldender virksomhedens europæiske netværk. Overdragelsen af kontrol afventer stadig de relevante konkurrencemyndigheders godkendelse.

Læs
2
08/03/2023
Et første kig på ny digital platform

DACHSER digitaliserer sit udbud af logistiktjenester. DACHSER-platformen er et digitaliseringsprojekt, der omfatter hele virksomheden og er dermed en central byggesten i et grundlæggende redesign af kundeoplevelsen. På transport- og logistikmessen i München fik kunder og andre interesserede et første glimt af platformen, som vil være tilgængelig for alle kunder fra 2024.

Læs
07/03/2023
DACHSER indvier nyt højlager i Memmingen

Det nye anlæg er blevet taget i brug gradvist over de seneste måneder. Det topmoderne lager i industriområdet Gewerbegebiet Nord, der ligger tæt på motorvej A7, er fuldautomatisk og klimavenligt. Logistikvirksomheden har investeret cirka 30 mio. euro i det fuldautomatiske lager.

Læs
06/30/2023
DACHSER udvider luftfragtporteføljen mellem Singapore og Frankfurt

DACHSER Singapore har udvidet sin serviceportefølje på ruten mellem Singapore og Frankfurt med en ny daglig luftfragtforbindelse. Det medfører en garanteret kapacitet med en transittid på 72 timer for logistikvirksomhedens kunder og adgang til det finmaskede europæiske transportnetværk fra Frankfurt.

Læs
06/15/2023
DACHSER åbner nyt logistikcenter i Pirkkala

Logistikvirksomheden DACHSER Finland har besluttet at investere i Pirkkala og åbner dermed et nyt logistikcenter i lufthavnen Tampere-Pirkkala. Det nye center dækker et areal på ca. 5.000 m² og forventes at blive sat i drift i sommeren 2024.

Læs
Vis mere

DACHSER Corporate

09/22/2023
Small and big successes: Annual report on partnership with terre des hommes

Improving the living conditions and educational opportunities of disadvantaged children and young people - DACHSER has been supporting the children's charity terre des hommes with this overarching goal since 2005. The 2022 Annual Report provides an overview of the worldwide projects and their concrete successes.

Læs
09/19/2023
An award for innovation, an award for the network

Dachser CDO Stefan Hohm was presented with the prestigious "LEO Award for Innovation" by the logistics trade journal DVZ in Hamburg. In its laudatory speech, the jury highlighted Mr. Hohm´s commitment as a driver of innovation and change in logistics.

Læs
09/18/2023
DACHSER welcomes 744 junior staff 

At the start of Germany’s training cycle, DACHSER’s locations across the country are hiring a total of 744 junior staff—over 100 more than last year. Of that group, 708 started their training in eleven different industrial and commercial occupations. The remaining 36 are students, who will be starting their various dual work-study programs with DACHSER in October, and one trainee.

Læs
09/14/2023
VCI and Dachser continue successful purchasing partnership

Kempten, September 14, 2023 – The German Chemical Industry Association (Verband der Chemischen Industrie e.V., or VCI) and DACHSER Chem Logistics have extended their purchasing partnership in logistics ahead of time by five years. Johann-Peter Nickel, Executive Director at VCI, and Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, signed the agreement at Dachser’s Head Office in Kempten.

Læs
Gå til

Mest læste

10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny version af Incoterms med en række ændringer træder i kraft den 1. januar 2020. De leveringsbetingelser, der er udstedt af Det Internationale Handelskammer, regulerer de vigtigste forpligtelser for køber og sælger inden for international handel, såsom overførsel af varer til køber, transportomkostninger, ansvar for tab af og skader på varer og omkostninger til forsikringer.

Med tilpasningen af Incoterms 2020 til den nuværende globale handelspraksis er den nye version nu helt tidssvarende og praksisnær. Formålet med revisionen har været at gøre Incoterms-klausulerne mere brugervenlige. For eksempel er præsentationen af dem blevet revideret, så det bliver lettere for brugerne at vælge den relevante klausul. Desuden er rækkefølgen af klausulerne blevet ændret, og der er blevet tilføjet reviderede brugervejledninger til hver klausul.

Med hensyn til indhold er der foretaget væsentlige ændringer af Incoterms 2010, herunder især følgende:

 • Forskellige dækningsniveauer i CIF og CIP: Som tidligere er sælger stadig forpligtet i henhold til Incoterms 2020 til at tegne transportforsikring for egen regning i klausulerne CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid). I modsætning til Incoterms 2010 giver de to klausuler dog nu forskellige minimumsdækninger. Den minimumsdækning, der skal overholdes, når CIF-klausulen er aftalt, forbliver uændret. Den transportforsikring, der skal tegnes af sælger, skal fortsat mindst svare til dækningen i henhold til (C)-klausulerne i Institute Cargo Clauses eller lignende klausuler (forsikring af angivne risici). Hvis CIP-klausulen er aftalt, skal sælger nu sørge for forsikringsdækning i henhold til (A)-klausulerne i Institute Cargo Clauses (all-risk-forsikring). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen giver aftalens parter mulighed for at aftale en forsikringsdækning, der afviger fra dette.
 • Inkludering af sikkerhedsrelaterede krav: Sikkerhedsrelaterede krav til transport af varer er nu inkluderet i A 4- og A 7-reglerne i hver enkelt Incoterms 2020-klausul. Som med de andre Incoterms-klausuler skal det bemærkes, at Incoterms-klausulerne kun gælder direkte over for salgsaftalens parter og ikke befordringskontrakten.
 • Incoterms 2020 indeholder regler for transport med ens egne transportmidler i FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP).
 • For varer, der sælges i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og er beregnet til søtransport (f.eks. varer i containere), indeholder FCA fremover en ny mulighed. Køber og sælger kan aftale, at køber skal bede sit fragtselskab om at udstede et ombordkonnossement til sælger, efter at varerne er blevet lastet. Samtidig er sælger forpligtet til at udlevere dette ombordkonnossement til køber. Dette sker typisk gennem de medvirkende banker.
 • Omdøbning af DAT til DPU (Delivered at Place Unloaded). I henhold til DAT-klausulen i Incoterms 2010 havde sælger leveret varerne, så snart de blev læsset af transportmidlet på en ’terminal’. Men ifølge anvendelsesretningslinjerne for Incoterms 2010 skulle udtrykket ’terminal’ ikke forstås ud fra et teknisk synspunkt, men betød ethvert aflæsningssted. Dette er der blevet taget højde for i Incoterms 2020 ved at omdøbe den tidligere DAT-klausul til DPU (Delivered at Place Unloaded) for at sikre overskueligheden. Det betyder, at alle (aftalte) steder i fremtiden kan være bestemmelsesstedet.

Incoterms gælder mellem parterne i en (national eller international) salgsaftale og dækker – men er ikke begrænset til – særlige rettigheder og forpligtelser inden for kontraktforholdet. Da der på denne måde sikres en ensartet definition, vil man kunne undgå efterfølgende fortolkningsproblemer eller uoverensstemmelser mellem salgsaftalens parter. Det skal bemærkes, at Incoterms på grund af ligheden med GT&C-bestemmelser ikke udgør lovbestemmelser og dermed kun bliver juridisk bindende, hvis de er blevet aftalt mellem salgsaftalens parter i form af en henvisning hertil (for Incoterms 2020 er dette også muligt før den 1. januar 2020). Uanset dette vil modstridende lovbestemmelser i den enkelte sag stadig gå forud for en Incoterms-klausul.

Incoterms er blevet revideret af 500 eksperter fra mere end 40 lande.Klausulerne anerkendes over hele verden og bruges på mere end 30 forskellige sprog.

Læs
11/26/2019
Poststrejke i Finland

En strejke i det finske postvæsen og logistikunion (PAU) påvirker alle trafikker til og fra Finland. Som det ser ud lige nu, vil strejken vare indtil 8. december, men forhandlingerne mellem PAU og ledelsen i postvæsenet er stadig i gang.

Strejken, der nu går ind i sin tredje uge, påvirker i høj grad transporten til og fra Finland. Som udgangspunkt vil strejken vare indtil den 8. december, medmindre den finske fagforening for post og logistik (PAU) og ledelsen i det finske postvæsen Posti kan nå frem til en løsning på konflikten.

Derudover har flere andre fagforeninger meldt sig på banen i konflikten med støtteaktioner og sympatistrejker. Nedenfor kan du se nogle af konsekvenserne af strejken:

 • Fra mandag den 18. november vil fragt- og passagerfærger ikke håndtere forsendelser fra Posti.
 • Fra torsdag den 21. november bliver alle lastbiler nægtet adgang til bildæk på fragtskibe og passagerfærger på nationale ruter.
 • Fra mandag den 25. november vil fragtskibe og passagerfærger, der sejler under finsk flag, blive tilbageholdt i finske havne efter kl. 06:00.

  Pr. den 27. november 2019 genoptages færgetrafikken.

  Dette kan få betydning for dine sendinger hos DACHSER. Vi følger udviklingen nøje, og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

  Læs
  11/05/2018
  DACHSER Norway AS får ny Branch Manager

  Den 1. januar 2019 tiltræder Armend Krasniqi (33) stillingen som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

  Læs
  01/15/2019
  DACHSER Sweden underskriver aftale med Volvo Cars

  Et af de mest velkendte og respekterede bilmærker i verden er ny kunde hos DACHSER. Fremover vil to specialbyggede megatrailers fragte reservedele fra Volvo Cars i Torslanda uden for Göteborg til DACHSER Sweden AB’s filial i Göteborg.

  Læs
  04/02/2019
  DACHSER satser på bæredygtig vækst

  2018 blev endnu et år med betydelig vækst for DACHSER. Logistikudbyderens konsoliderede nettoomsætning er vokset med 5,5 procent til 5,57 mia. euro. Ligesom året før steg antallet af forsendelser, denne gang med 2,5 procent til 83,7 millioner, mens tonnagen voksede med 3,0 procent til 41,3 millioner tons. Og med i alt 30.609 ansatte, en forøgelse på 1.511 medarbejdere siden sidste år, har også DACHSERs arbejdsstyrke nået et rekordhøjt niveau.

  Læs
  04/04/2019
  Fra elev til fuldtidssælger

  DACHSER Denmark har uddannet sin første administrationselev. Lasse Christiansen har de sidste to år været administrationselev i salgsafdelingen i Hvidovre. Med udgangen af februar 2019 færdiggjorde han sin elevtid, og han skal nu være ny Junior Sales Executive European Logistics i Hvidovre.

  Læs
  06/19/2018
  DACHSER udvider sit udvalg af LCL-ruter

  DACHSER er den førende logistikleverandør inden for stykgods på det tyske og europæiske marked med et tæt forbundet netværk for vejtransport. Men logistikudbyderens netværk for stykgods omfatter også søfragt. I 2018 lanceres 26 nye LCL-forbindelser (Less than Container Load), og samtidig øger DACHSER nu frekvensen af afgange fra hver anden uge til hver uge for seks af de eksisterende ruter.

  Læs
  04/02/2019
  DACHSER-prisen 2018

  Onsdag den 5. september 2018 var det igen tid til det årlige Supply Chain Leaders Forum (SCLF), der fandt sted på Copenhagen Business School (CBS) i København. Temaet i år var ”Smart Chain Management”, og DACHSER-prisen 2018 skulle tildeles en heldig vinder.

  Læs
  02/21/2019
  Brexit: Tiden rinder ud

  Politikerne kæmper for at finde en løsning på brexit-krisen, men deadlinen nærmer sig. Vi er nået til det punkt, hvor virksomheder systematisk må begynde at lægge planer for og forberede sig på alle scenarier. Det største problem er told.

  Læs
  10/02/2018
  DACHSER runder 30.000 ansatte

  Pr. 1. september har logistikudbyderen DACHSER flere medarbejdere end nogensinde: Det familieejede selskab beskæftiger i alt 30.500 medarbejdere rundtomkring i verden.

  Læs