Anbefalede artikler

Nyheder 11/24/2020
"Hvad brexit angår, stikker mange virksomheder hovedet i busken"

Brexit er gennemført, og om et par uger udløber overgangsfasen. Uanset hvilke aftaler EU og Storbritannien måtte indgå på kort sigt, vil der ske et kraftigt fald i transporten af varer til og fra Storbritannien den 1. januar 2021. Steffen Wiese, som er salgschef i Nord- og Centraleuropa for European Logistics hos DACHSER, fortæller, hvad virksomheder skal være opmærksomme på, og advarer om, at nogle virksomheder endda risikerer at komme for sent i gang med forberedelserne.

Læs
Pressemeddelelser 11/20/2020
DACHSER åbner ny filial i Finland

DACHSER Finland har for nylig taget sin nye logistikterminal i brug. Den globale logistikudbyder udvider sit tjenesteudbud til det finske marked med sin første crossdock-facilitet i Kerava i Helsinki-området.

Læs
Nyheder 11/16/2020
"De stærke alliancer inden for logistik vil fortsat modstå coronavirussen"

Det at arbejde hånd i hånd med kunder og samarbejdspartnere om at holde forsyningskæderne i gang og at kunne stole på hinanden, selv i krisetider – for Bernhard Simon, CEO for DACHSER, er det afgørende for efterårets forretningsaktiviteter i coronaens tegn.

Læs
Markedsinformation 11/13/2020
Nye transportrestriktioner i Europa

COVID-19-situationen i Europa ændrer sig hele tiden. På grund af opdagelsen af en ny SARS-CoV-variant i Nordjylland har Storbritannien skærpet restriktionerne for alle transporter til og fra Danmark.

Storbritannien har strammet sine grænserestriktioner som følge af den mutation af coronavirussen, som for nylig blev fundet i Nordjylland. Disse nye restriktioner gælder også for godstransport, hvilket i øjeblikket forårsager forsinkelser i transporten til og fra Storbritannien fra eller via Danmark. Lastbilchauffører, der ikke er britiske statsborgere, og som har rejst gennem Danmark inden for de seneste 14 dage, vil blive afvist ved grænsen. Chauffører, der er britiske statsborgere, skal gå i selvisolation i 14 dage, når de vender tilbage til Storbritannien.

Hos DACHSER leverer vi fortsat varer til Storbritannien. Disse nye begrænsninger har imidlertid medført ændringer i vores ruteplanlægning, hvilket kan resultere i forsinkelser. Det skyldes den øgede grænsekontrol.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine forsendelser, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs

DACHSER Danmark

Markedsinformation 11/18/2020
Seneste nyt om vores sø- og luftfragtaktiviteter

Vi vil gerne informere om den aktuelle situation i forhold til vores Air & Sea Logistics-aktiviteter mellem regionerne APAC, EMEA og Americas. I vedlagte dokument (se download nedenfor) kan du få overblik over, hvilke lande, vi er operationelle i, samt i hvilke lande vores aktiviteter er begrænsede og hvorfor. Da situationen i landene ændrer sig hele tiden, vil vedlagte dokument blive opdateret regelmæssigt og offentliggjort på vores hjemmeside.

Læs
Markedsinformation 11/05/2020
Book dine forsendelser i god tid op til jul

Der kan være travlt i tiden op til jul – både hos os og hos vores kunder. Det kan have betydning for dine forsendelser, og vi anbefaler dig at booke i god tid, hvis du har gods, der skal transporteres op til jul.

Læs
Nyheder 11/03/2020
Har du læst vores seneste nyhedsbrev?

Coronakrisen har tvunget os til at finde nye måder at arbejde på og digitalisere flere af vores interaktioner. Samtidig har den løftet innovationen til nye højder – og det er det, der er temaet for dette nyhedsbrev.

Læs
Nyheder 10/26/2020
Ekspert i sø- og luftfragtsystemer

Hvordan sørger man for at vedligeholde vidensdelingen i et globalt netværk af eksperter, når krisetider begrænser mulighederne for at mødes fysisk? Hvordan sørger man for konstant at optimere og ensrette arbejdsprocesser og systembrug både lokalt og globalt? Vi har talt med Thomas Bech – certificeret ekspert i sø- og luftfragtsystemer – om procesoptimering, der især er vigtig i krisetider.

Læs
Nyheder 10/26/2020
DACHSER Award 2020-vinder kåret på digital konference

Onsdag den 9. september 2020 var det tid til den årligt tilbagevendende supply chain-konference, Supply Chain Leaders Forum, som i år blev afholdt digitalt. Vinderen af DACHSER Award 2020 blev Jacob Henckel for sit HD-afgangsprojekt om omkostninger ved variation og designfejl i mekaniske produkter.

Læs
Markedsinformation 10/20/2020
Vi har opdateret vores Brexit-tjekliste

Den 31. januar 2020 trådte Storbritannien ud af den Europæiske Union. Vi befinder os i øjeblikket i en overgangsfase, der varer til og med den 31. december 2020. Hvis denne frist skulle være blevet udskudt yderligere, skulle en aftale om dette have været på plads inden den 1. juli 2020, og det er derfor ikke længere muligt at forlænge overgangsfasen.

Storbritannien vil ikke længere være en del af det indre europæiske marked og toldunionen fra og med den 1. januar 2021. Hvis Storbritannien og EU ikke kan blive enige om en udtrædelsesaftale i den resterende overgangsfase, før denne dato, vil handel med Storbritannien fremover være omfattet af Verdenshandelsorganisationens regler for international handel.

Hos DACHSER kan vi ikke påvirke den politiske situation i Storbritannien, men vi kan hjælpe dig med at forberede dig så godt som muligt på de nye toldprocedurer. Derfor har vi opdateret og tilpasset vores Brexit-tjekliste i forhold til den aktuelle situation. Du finder dokumentet til download nedenfor.

Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
Nyheder 10/13/2020
Todimensionelle koder – et kig på fremtidens teknologier

Hvad er idéen bag todimensionelle koder egentlig? Og hvilke fordele giver de for netop logistikbranchen?

Læs
2
Nyheder 10/07/2020
SCANGRIP: en innovativ forsyningskæde

Forsyningskæder er et varmt emne for tiden. Hvilken rolle spiller forsyningskæden for, hvordan din virksomhed klarer sig igennem krisetider? Hvordan fremtidssikrer du din forsyningskæde? Vi har taget et nærmere kig på vores samarbejde med vores kunde SCANGRIP – en sand innovatør.

Læs
Markedsinformation 09/29/2020
Golden Week i Kina: Indvirkning på transporten

Helligdagene varer fra den 1. oktober-8. oktober. Fabrikkerne stopper produktionen, og flere rederier melder om aflyste afgange.

Læs
Nyheder 09/29/2020
"Vores kompas peger os i den rigtige retning"

Hvordan man trodser svære omstændigheder, samtidig med at man udnytter mulighederne – Bernhard Simon, CEO for DACHSER, om krisestyring som en del af DACHSERs kultur.

Læs
Vis mere

DACHSER Corporate

Nyheder 11/26/2020
DACHSER to supply Prague via pedelec

DACHSER is launching a pilot project in the Czech Republic to supply the Prague city center with an electrically supported cargo bike. The newly built micro-hub "Depot.Bike" at the Florenc subway station is being used for this purpose.

Læs
Nyheder 11/23/2020
Safety through visibility

This year, a new flashing light concept was rolled out to improve the visibility of DACHSER trucks. Affixed to the sides of the trailers, these additional flashing lights help minimize the risk of accidents when trucks are turning—in particular during the darker months of the year. They flash whenever the driver activates the indicator.

Læs
Pressemeddelelser 11/19/2020
New DACHSER branch in Finland begins operations

DACHSER recently began operations at a new logistics terminal in Finland. In opening its first cross-dock facility in Kerava in the greater Helsinki region, the logistics provider is expanding its services on the Finnish market.

Læs
Markedsinformation 11/18/2020
Latest update on DACHSER Air & Sea Logistics operations

With this update DACHSER would like to inform about the current DACHSER Air & Sea Logistics operations across the regions APAC, EMEA and Americas. In the attached document (see download below) it is listed whether a country organization of DACHSER is operational or, if only limited or not at all, why this is the case. Since the situation in the countries may change rapidly, the attached document will be updated on a regular basis and published on our website.

Læs
Gå til

Mest læste

Markedsinformation 10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny version af Incoterms med en række ændringer træder i kraft den 1. januar 2020. De leveringsbetingelser, der er udstedt af Det Internationale Handelskammer, regulerer de vigtigste forpligtelser for køber og sælger inden for international handel, såsom overførsel af varer til køber, transportomkostninger, ansvar for tab af og skader på varer og omkostninger til forsikringer.

Med tilpasningen af Incoterms 2020 til den nuværende globale handelspraksis er den nye version nu helt tidssvarende og praksisnær. Formålet med revisionen har været at gøre Incoterms-klausulerne mere brugervenlige. For eksempel er præsentationen af dem blevet revideret, så det bliver lettere for brugerne at vælge den relevante klausul. Desuden er rækkefølgen af klausulerne blevet ændret, og der er blevet tilføjet reviderede brugervejledninger til hver klausul.

Med hensyn til indhold er der foretaget væsentlige ændringer af Incoterms 2010, herunder især følgende:

 • Forskellige dækningsniveauer i CIF og CIP: Som tidligere er sælger stadig forpligtet i henhold til Incoterms 2020 til at tegne transportforsikring for egen regning i klausulerne CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid). I modsætning til Incoterms 2010 giver de to klausuler dog nu forskellige minimumsdækninger. Den minimumsdækning, der skal overholdes, når CIF-klausulen er aftalt, forbliver uændret. Den transportforsikring, der skal tegnes af sælger, skal fortsat mindst svare til dækningen i henhold til (C)-klausulerne i Institute Cargo Clauses eller lignende klausuler (forsikring af angivne risici). Hvis CIP-klausulen er aftalt, skal sælger nu sørge for forsikringsdækning i henhold til (A)-klausulerne i Institute Cargo Clauses (all-risk-forsikring). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen giver aftalens parter mulighed for at aftale en forsikringsdækning, der afviger fra dette.
 • Inkludering af sikkerhedsrelaterede krav: Sikkerhedsrelaterede krav til transport af varer er nu inkluderet i A 4- og A 7-reglerne i hver enkelt Incoterms 2020-klausul. Som med de andre Incoterms-klausuler skal det bemærkes, at Incoterms-klausulerne kun gælder direkte over for salgsaftalens parter og ikke befordringskontrakten.
 • Incoterms 2020 indeholder regler for transport med ens egne transportmidler i FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP).
 • For varer, der sælges i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og er beregnet til søtransport (f.eks. varer i containere), indeholder FCA fremover en ny mulighed. Køber og sælger kan aftale, at køber skal bede sit fragtselskab om at udstede et ombordkonnossement til sælger, efter at varerne er blevet lastet. Samtidig er sælger forpligtet til at udlevere dette ombordkonnossement til køber. Dette sker typisk gennem de medvirkende banker.
 • Omdøbning af DAT til DPU (Delivered at Place Unloaded). I henhold til DAT-klausulen i Incoterms 2010 havde sælger leveret varerne, så snart de blev læsset af transportmidlet på en ’terminal’. Men ifølge anvendelsesretningslinjerne for Incoterms 2010 skulle udtrykket ’terminal’ ikke forstås ud fra et teknisk synspunkt, men betød ethvert aflæsningssted. Dette er der blevet taget højde for i Incoterms 2020 ved at omdøbe den tidligere DAT-klausul til DPU (Delivered at Place Unloaded) for at sikre overskueligheden. Det betyder, at alle (aftalte) steder i fremtiden kan være bestemmelsesstedet.

Incoterms gælder mellem parterne i en (national eller international) salgsaftale og dækker – men er ikke begrænset til – særlige rettigheder og forpligtelser inden for kontraktforholdet. Da der på denne måde sikres en ensartet definition, vil man kunne undgå efterfølgende fortolkningsproblemer eller uoverensstemmelser mellem salgsaftalens parter. Det skal bemærkes, at Incoterms på grund af ligheden med GT&C-bestemmelser ikke udgør lovbestemmelser og dermed kun bliver juridisk bindende, hvis de er blevet aftalt mellem salgsaftalens parter i form af en henvisning hertil (for Incoterms 2020 er dette også muligt før den 1. januar 2020). Uanset dette vil modstridende lovbestemmelser i den enkelte sag stadig gå forud for en Incoterms-klausul.

Incoterms er blevet revideret af 500 eksperter fra mere end 40 lande.Klausulerne anerkendes over hele verden og bruges på mere end 30 forskellige sprog.

Læs
Pressemeddelelser 11/05/2018
DACHSER Norway AS får ny Branch Manager

Den 1. januar 2019 tiltræder Armend Krasniqi (33) stillingen som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Læs
Pressemeddelelser 04/02/2019
DACHSER satser på bæredygtig vækst

2018 blev endnu et år med betydelig vækst for DACHSER. Logistikudbyderens konsoliderede nettoomsætning er vokset med 5,5 procent til 5,57 mia. euro. Ligesom året før steg antallet af forsendelser, denne gang med 2,5 procent til 83,7 millioner, mens tonnagen voksede med 3,0 procent til 41,3 millioner tons. Og med i alt 30.609 ansatte, en forøgelse på 1.511 medarbejdere siden sidste år, har også DACHSERs arbejdsstyrke nået et rekordhøjt niveau.

Læs
Pressemeddelelser 04/04/2019
Fra elev til fuldtidssælger

DACHSER Denmark har uddannet sin første administrationselev. Lasse Christiansen har de sidste to år været administrationselev i salgsafdelingen i Hvidovre. Med udgangen af februar 2019 færdiggjorde han sin elevtid, og han skal nu være ny Junior Sales Executive European Logistics i Hvidovre.

Læs
Pressemeddelelser 01/15/2019
DACHSER Sweden underskriver aftale med Volvo Cars

Et af de mest velkendte og respekterede bilmærker i verden er ny kunde hos DACHSER. Fremover vil to specialbyggede megatrailers fragte reservedele fra Volvo Cars i Torslanda uden for Göteborg til DACHSER Sweden AB’s filial i Göteborg.

Læs
2
Nyheder 05/08/2019
Bong og DACHSER: Optimering af varestrømmen

De sidste mange år har den svenske virksomhed Bong udvidet sine markeder og er nu en af de førende leverandører af specialemballage og konvolutter. Løsninger til distribution og emballering af information er, hvad Bong er bedst til, og nu udvikler virksomheden sin indsats i Norden.

Læs
Pressemeddelelser 10/02/2018
DACHSER runder 30.000 ansatte

Pr. 1. september har logistikudbyderen DACHSER flere medarbejdere end nogensinde: Det familieejede selskab beskæftiger i alt 30.500 medarbejdere rundtomkring i verden.

Læs
Nyheder 04/02/2019
DACHSER-prisen 2018

Onsdag den 5. september 2018 var det igen tid til det årlige Supply Chain Leaders Forum (SCLF), der fandt sted på Copenhagen Business School (CBS) i København. Temaet i år var ”Smart Chain Management”, og DACHSER-prisen 2018 skulle tildeles en heldig vinder.

Læs
Pressemeddelelser 06/18/2019
Ny resultatrekord for DACHSER Nordic

Årsrapporten 2018 for DACHSERs nordiske koncern viser en omsætning på 1,2 milliarder kroner og et resultat før skat på 47,4 millioner – hvilket svarer til en stigning på 48 procent. Størst har væksten været for det svenske datterselskab, hvor resultatet før skat er firdoblet fra 3,1 millioner i 2017 til 12,6 millioner i 2018.

Læs
Markedsinformation 11/26/2019
Poststrejke i Finland

En strejke i det finske postvæsen og logistikunion (PAU) påvirker alle trafikker til og fra Finland. Som det ser ud lige nu, vil strejken vare indtil 8. december, men forhandlingerne mellem PAU og ledelsen i postvæsenet er stadig i gang.

Strejken, der nu går ind i sin tredje uge, påvirker i høj grad transporten til og fra Finland. Som udgangspunkt vil strejken vare indtil den 8. december, medmindre den finske fagforening for post og logistik (PAU) og ledelsen i det finske postvæsen Posti kan nå frem til en løsning på konflikten.

Derudover har flere andre fagforeninger meldt sig på banen i konflikten med støtteaktioner og sympatistrejker. Nedenfor kan du se nogle af konsekvenserne af strejken:

 • Fra mandag den 18. november vil fragt- og passagerfærger ikke håndtere forsendelser fra Posti.
 • Fra torsdag den 21. november bliver alle lastbiler nægtet adgang til bildæk på fragtskibe og passagerfærger på nationale ruter.
 • Fra mandag den 25. november vil fragtskibe og passagerfærger, der sejler under finsk flag, blive tilbageholdt i finske havne efter kl. 06:00.

  Pr. den 27. november 2019 genoptages færgetrafikken.

  Dette kan få betydning for dine sendinger hos DACHSER. Vi følger udviklingen nøje, og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

  Læs