Anbefalede artikler

Nyheder 05/07/2021
"Brint vil gøre rækkevidder på op til 1.000 kilometer mulige i fremtiden"

I kapløbet om at reducere udledningen af drivhusgasser i de kommende år er der stor efterspørgsel efter alternativer til diesel, især fra transport- og logistiksektoren. Udover batteridrevne elektriske køretøjer, som allerede i dag benyttes til leverancer i centrum af byer, kunne lastbiler drevet af brintbrændselsceller (H2-lastbiler) være en løsning, der åbner mulighed for nulemissionstransport over længere afstande. Et studie baseret på simuleringer, som Kempten University of Applied Sciences har foretaget på vegne af DACHSER, er nu nået til den konklusion, at brugen af H2-lastbiler i DACHSERs stykgodsnetværk i princippet er mulig. Her kan du læse et interview med professor Werner E. Mehr fra Faculty of Mechanical Engineering på Kempten University of Applied Sciences og Andre Kranke, som er Department Head Trends and Technology Research hos DACHSER.

Læs
Nyheder 04/21/2021
Et velsmurt maskineri

Lotte Pasfall er sådan én, man kan regne med. Det seneste år har hun, ligesom de fleste af os, stået over for nogle usædvanlige udfordringer – men når man har et team bag sig, der løfter i flok, kan man klare det meste. Vi har spurgt Lotte, hvad hun har gjort for at få sit team godt igennem krisen.

Læs
Pressemeddelelser 04/14/2021
Kundernes tillid blev styrket: DACHSER er tilfreds med årets resultat

DACHSER kan se tilbage på et veloverstået 2020, som var kendetegnet ved loyalitet og gensidig tillid mellem logistikudbyderen og virksomhedens kunder og transportpartnere. DACHSERs samlede nettoomsætning var på 5,61 milliarder euro, et beskedent fald på 0,9 procent i forhold til året før.

Læs
Nyheder 04/08/2021
Satellitbaseret positionering – et kig på fremtidens teknologi

Hvad går satellitbaseret positionsbestemmelse egentlig ud på? Og hvilke fordele tilbyder teknologien til netop logistikbranchen?

Læs

DACHSER Danmark

Markedsinformation 04/29/2021
Situationen i Indien og indvirkningen på vores aktiviteter

Med hensyn til den nuværende situation i Indien vil vi gerne give en opdatering om DACHSERs aktiviteter i Indien. Situationen pr. den 28. april 2021 er som følger:

Vores filialer i Indien:
Som en sikkerhedsforanstaltning på grund af den pludselige stigning i COVID-19-smittetilfælde er de fleste af vores filialer i Indien i øjeblikket lukket. Vores teams arbejder hjemmefra, og der er begrænset personale på kontorerne. Derfor vil der sandsynligvis være forsinkelser i vores svartider på grund af den igangværende krise.

Som følge af nedlukningen er der nogle operationelle konsekvenser for søfragt, luftfragt, toldklarering og national vejtransport. 

Luftfragt:
De fleste lande har lukket for passagertrafik fra Indien, hvilket fører til, at passagerflyvningerne på internationale ruter til/fra Indien er indstillet.
Dette har skabt en yderligere begrænsning for en allerede presset kapacitet.
Derfor forventer man prisstigninger inden for alle sektorer.
Der er også sket en øgning i transittiderne som følge af den begrænsede kapacitet. 

Søfragt:
Søfragten stod allerede over for udfordringer som følge af blokeringen af Suezkanalen i slutningen af marts.
Havne og terminaler opererer som normalt, men sejlplanerne påvirkes fortsat af blokeringen af Suezkanalen samt den pludselige stigning i COVID-19-tilfælde i Indien.
Der forventes derfor forsinkelser. Vi råder vores kunder til at tage højde for forsinkelser på 1-2 uger, når de planlægger deres varebeholdninger.
Du må forvente flere forsinkelser i kommunikation og drift på grund af det stigende antal smittetilfælde med coronavirus blandt personale i havne, hos toldmyndighederne, CFS og rederier. 

Told:
Vi har ingen uventede forstyrrelser i godstrafikken i Indien, og vi forventer ikke ophør i vores aktiviteter på nuværende tidspunkt.
Vores toldafdelinger er fortsat operationelle.
Toldvæsenet arbejder med begrænset arbejdskraft.


Hos DACHSER har vi indført væsentlige foranstaltninger for at sikre vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, samtidig med at vi styrer vores daglige drift med en minimal indflydelse på vores kunders forsyningskæder. Vores teams arbejder flittigt med alle tilgængelige midler for at tage højde for de aktuelle udfordringer.

Vi informerer løbende om eventuelle ændringer i den aktuelle situation. Hvis du har spørgsmål vedrørende dit gods, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
Markedsinformation 04/29/2021
Stigning i tjekkisk vejskat

Den tjekkiske regering har gennemført ændringer af vejskatten og satserne pr. den 1. januar 2021. Derfor er vejskatsatserne for motorveje og statsejede veje blevet justeret, så de nye satser også tager højde for eksterne omkostninger såsom luftforurening og støjforurening forårsaget af lastbiler. Dette fører til en betydelig stigning i vejskatten.

Hos DACHSER vil vi refundere vores samarbejdspartnere fuldt ud for den vejskat, som Tjekkiet opkræver, alt efter køretøjstype og -afstand. På denne måde yder vi vores bidrag til at bevare uafhængige vognmænds konkurrenceevne og sikre fragtkapaciteten i Tjekkiet.

Læs
Markedsinformation 03/29/2021
Den aktuelle situation i Suezkanalen

Containerskibet "MS Ever Given", der var stødt på grund og blokerede trafikken i Suezkanalen, er nu trukket fri og sejler igen i Suezkanalen.

Læs
2
Nyheder 03/29/2021
”Din supply chain vinder ikke krigen for dig – men du kan tabe på grund af den”

Michael Ring, ejer og adm. direktør i den danske designvirksomhed Stelton, oplevede, hvordan coronakrisen pludselig satte fokus på supply chain og testede stabiliteten i samarbejdet med logistikpartneren gennem ti år.

Læs
Nyheder 03/12/2021
Nyt DACHSER magazine på gaden nu!

Stafetten er blevet givet videre. Næste generation af DACHSERs direktion under ledelse af CEO Burkhard Eling overtog officielt roret den 1. januar i år. I den seneste udgave af DACHSER magazine bruger vi et øjeblik på at reflektere over dette skifte i topledelsen.

Læs
Nyheder 03/02/2021
Har du læst vores seneste nyhedsbrev?

Vores første nyhedsbrev i 2021 bærer præg af håb. Her giver vi vores bedste bud på, hvad der har hjulpet os igennem krisen, og hvad der kan hjælpe dig og dine kunder igennem den. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Læs
2
Nyheder 02/23/2021
Holder hjulene i gang – selv i krisetider

Februar 2020: En pandemi banker på døren til Danmark og truer med nedlukning af samfundet. Et år senere står det klart, at tidlige tiltag og restriktioner er nøglen til at komme godt igennem krisen med medarbejdere og forretning i behold. Vi stiller skarpt på de mennesker, der er med til at holde hjulene i gang.

Læs
Nyheder 02/23/2021
DACHSER leverer med elcykel i Prag

DACHSER lancerer et pilotprojekt i Tjekkiet, hvor logistikudbyderen skal levere varer i Prags centrum med en eldrevet ladcykel. Det nybyggede mikro-knudepunkt "Depot.Bike" ved metrostationen Florenc bliver omdrejningspunkt for projektet.

Læs
Pressemeddelelser 02/18/2021
DACHSER Air & Sea Logistics omstrukturerer regional ledelse

DACHSER Air & Sea Logistics (ASL) har skiftet ud i ledelsen af sine forretningsenheder i regionerne EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika) og Americas.

Læs
2
Nyheder 02/10/2021
Et fleksibelt netværk

I komplekse logistiknetværk er det sådan, at jo tættere de enkelte knudepunkter er forbundet, jo mere robust er netværket, og jo større fleksibilitet kan det tilbyde kunder i alle brancher – selv i krisetider. Nogle knudepunkter opfylder endda større konsolideringsopgaver – hos DACHSER kaldes de Eurohubs.

Læs
Vis mere

DACHSER Corporate

Pressemeddelelser 05/10/2021
DACHSER expands emission-free city deliveries to eleven European cities

By the end of 2022, DACHSER deliveries to the city centers of at least eleven European metropolitan regions will be emission-free. To date, DACHSER Emission-Free Delivery has been implemented in Stuttgart, Freiburg, and Oslo. Preparations are now also underway in Berlin, Munich, Strasbourg, Paris, Prague, Copenhagen, Madrid, and Porto.

Læs
2
Nyheder 05/10/2021
DACHSER Climate Protection: Long-term climate protection strategy

Active climate protection is part of DACHSER's integrative responsibility. The logistics provider is leading the way in climate protection on the basis of efficient logistics and technical innovations, also together with customers and partners who also want to actively shape the change in logistics to low- and zero-emission technologies. Only in this way can the 2-degree target of the Paris Agreement and the climate protection goals of the European Union and many other countries be achieved in the medium and long term.

Læs
3
Nyheder 04/29/2021
DACHSER Chem-Logistics: Chemicals in safe hands

The chemical industry is one of the most successful and competitive industries there is, supplying virtually all other sectors with crucial intermediate and end products as well as solutions. This is made possible by high production standards, comprehensive infrastructure, and tailored logistics with a clear focus on reliability, quality, and safety.

Læs
Markedsinformation 04/28/2021
Current situation in India and the impact on DACHSER’s operations

Regarding the current situation in India, we would like to give an update about DACHSER’s operations in India. The situation as of today, April 28, 2021, is as follows:

Most branch offices across India are being kept closed as a precautionary measure due to the sudden rise of COVID cases. Our teams are working from home, with only skeletal staff at the offices and hence there are likely to be delays in responses due to the ongoing crisis. As a consequence of the lockdown, there are some operational impacts for air, sea, customs clearance and domestic trucking.

Air Freight:

 • Most countries have barred passenger traffic from India leading to no passenger carrying flights operating on International routes from/to India
 • This has created some additional constraint on already stressed space availability situation
 • Rates are bound to inch upwards for all sectors
 • Transit times too have increased as a consequence of capacity crunch

Sea Freight:

 • Sea freight was already facing the challenges due to the Suez Canal blockage end of March.
 • Ports and terminals are functioning normally, but vessel schedules are impacted by the Suez Canal blockage as well as the sudden rise of COVID cases in India.Therefore delays are expected. Customers are advised to factor in delays of 1-2 weeks while planning their inventories.
 • We expect more delays in communication or operations due to increasing COVID infections among staff at ports, customs, CFS and shipping lines.

Customs:

 • We do not have any unexpected disruptions in cargo movement in India, nor is any work stoppage expected at present.
 • Customs clearance activities are functional at the movement.
 • Customs is working with less manpower, no Customs Brokers is allowed to meet the customs officials, all processes is done faceless and things are moving in slow phase.

At DACHSER, we have undertaken significant measures to ensure our employees’ health and safety, at the same time continue to manage our day-to-day operations with minimal impact to our customers’ supply chains. Our teams are working diligently by all possible means in these testing times to assist and to overcome the challenges being faced.

Please rest assured that we will keep you updated of any changes to the current situation. In case of questions, please feel free to contact your local DACHSER representative in the region.

Læs
Gå til

Mest læste

Markedsinformation 10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny version af Incoterms med en række ændringer træder i kraft den 1. januar 2020. De leveringsbetingelser, der er udstedt af Det Internationale Handelskammer, regulerer de vigtigste forpligtelser for køber og sælger inden for international handel, såsom overførsel af varer til køber, transportomkostninger, ansvar for tab af og skader på varer og omkostninger til forsikringer.

Med tilpasningen af Incoterms 2020 til den nuværende globale handelspraksis er den nye version nu helt tidssvarende og praksisnær. Formålet med revisionen har været at gøre Incoterms-klausulerne mere brugervenlige. For eksempel er præsentationen af dem blevet revideret, så det bliver lettere for brugerne at vælge den relevante klausul. Desuden er rækkefølgen af klausulerne blevet ændret, og der er blevet tilføjet reviderede brugervejledninger til hver klausul.

Med hensyn til indhold er der foretaget væsentlige ændringer af Incoterms 2010, herunder især følgende:

 • Forskellige dækningsniveauer i CIF og CIP: Som tidligere er sælger stadig forpligtet i henhold til Incoterms 2020 til at tegne transportforsikring for egen regning i klausulerne CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid). I modsætning til Incoterms 2010 giver de to klausuler dog nu forskellige minimumsdækninger. Den minimumsdækning, der skal overholdes, når CIF-klausulen er aftalt, forbliver uændret. Den transportforsikring, der skal tegnes af sælger, skal fortsat mindst svare til dækningen i henhold til (C)-klausulerne i Institute Cargo Clauses eller lignende klausuler (forsikring af angivne risici). Hvis CIP-klausulen er aftalt, skal sælger nu sørge for forsikringsdækning i henhold til (A)-klausulerne i Institute Cargo Clauses (all-risk-forsikring). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen giver aftalens parter mulighed for at aftale en forsikringsdækning, der afviger fra dette.
 • Inkludering af sikkerhedsrelaterede krav: Sikkerhedsrelaterede krav til transport af varer er nu inkluderet i A 4- og A 7-reglerne i hver enkelt Incoterms 2020-klausul. Som med de andre Incoterms-klausuler skal det bemærkes, at Incoterms-klausulerne kun gælder direkte over for salgsaftalens parter og ikke befordringskontrakten.
 • Incoterms 2020 indeholder regler for transport med ens egne transportmidler i FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP).
 • For varer, der sælges i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og er beregnet til søtransport (f.eks. varer i containere), indeholder FCA fremover en ny mulighed. Køber og sælger kan aftale, at køber skal bede sit fragtselskab om at udstede et ombordkonnossement til sælger, efter at varerne er blevet lastet. Samtidig er sælger forpligtet til at udlevere dette ombordkonnossement til køber. Dette sker typisk gennem de medvirkende banker.
 • Omdøbning af DAT til DPU (Delivered at Place Unloaded). I henhold til DAT-klausulen i Incoterms 2010 havde sælger leveret varerne, så snart de blev læsset af transportmidlet på en ’terminal’. Men ifølge anvendelsesretningslinjerne for Incoterms 2010 skulle udtrykket ’terminal’ ikke forstås ud fra et teknisk synspunkt, men betød ethvert aflæsningssted. Dette er der blevet taget højde for i Incoterms 2020 ved at omdøbe den tidligere DAT-klausul til DPU (Delivered at Place Unloaded) for at sikre overskueligheden. Det betyder, at alle (aftalte) steder i fremtiden kan være bestemmelsesstedet.

Incoterms gælder mellem parterne i en (national eller international) salgsaftale og dækker – men er ikke begrænset til – særlige rettigheder og forpligtelser inden for kontraktforholdet. Da der på denne måde sikres en ensartet definition, vil man kunne undgå efterfølgende fortolkningsproblemer eller uoverensstemmelser mellem salgsaftalens parter. Det skal bemærkes, at Incoterms på grund af ligheden med GT&C-bestemmelser ikke udgør lovbestemmelser og dermed kun bliver juridisk bindende, hvis de er blevet aftalt mellem salgsaftalens parter i form af en henvisning hertil (for Incoterms 2020 er dette også muligt før den 1. januar 2020). Uanset dette vil modstridende lovbestemmelser i den enkelte sag stadig gå forud for en Incoterms-klausul.

Incoterms er blevet revideret af 500 eksperter fra mere end 40 lande.Klausulerne anerkendes over hele verden og bruges på mere end 30 forskellige sprog.

Læs
Pressemeddelelser 11/05/2018
DACHSER Norway AS får ny Branch Manager

Den 1. januar 2019 tiltræder Armend Krasniqi (33) stillingen som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Læs
Markedsinformation 11/26/2019
Poststrejke i Finland

En strejke i det finske postvæsen og logistikunion (PAU) påvirker alle trafikker til og fra Finland. Som det ser ud lige nu, vil strejken vare indtil 8. december, men forhandlingerne mellem PAU og ledelsen i postvæsenet er stadig i gang.

Strejken, der nu går ind i sin tredje uge, påvirker i høj grad transporten til og fra Finland. Som udgangspunkt vil strejken vare indtil den 8. december, medmindre den finske fagforening for post og logistik (PAU) og ledelsen i det finske postvæsen Posti kan nå frem til en løsning på konflikten.

Derudover har flere andre fagforeninger meldt sig på banen i konflikten med støtteaktioner og sympatistrejker. Nedenfor kan du se nogle af konsekvenserne af strejken:

 • Fra mandag den 18. november vil fragt- og passagerfærger ikke håndtere forsendelser fra Posti.
 • Fra torsdag den 21. november bliver alle lastbiler nægtet adgang til bildæk på fragtskibe og passagerfærger på nationale ruter.
 • Fra mandag den 25. november vil fragtskibe og passagerfærger, der sejler under finsk flag, blive tilbageholdt i finske havne efter kl. 06:00.

  Pr. den 27. november 2019 genoptages færgetrafikken.

  Dette kan få betydning for dine sendinger hos DACHSER. Vi følger udviklingen nøje, og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

  Læs
  Pressemeddelelser 04/02/2019
  DACHSER satser på bæredygtig vækst

  2018 blev endnu et år med betydelig vækst for DACHSER. Logistikudbyderens konsoliderede nettoomsætning er vokset med 5,5 procent til 5,57 mia. euro. Ligesom året før steg antallet af forsendelser, denne gang med 2,5 procent til 83,7 millioner, mens tonnagen voksede med 3,0 procent til 41,3 millioner tons. Og med i alt 30.609 ansatte, en forøgelse på 1.511 medarbejdere siden sidste år, har også DACHSERs arbejdsstyrke nået et rekordhøjt niveau.

  Læs
  Pressemeddelelser 01/15/2019
  DACHSER Sweden underskriver aftale med Volvo Cars

  Et af de mest velkendte og respekterede bilmærker i verden er ny kunde hos DACHSER. Fremover vil to specialbyggede megatrailers fragte reservedele fra Volvo Cars i Torslanda uden for Göteborg til DACHSER Sweden AB’s filial i Göteborg.

  Læs
  Pressemeddelelser 04/04/2019
  Fra elev til fuldtidssælger

  DACHSER Denmark har uddannet sin første administrationselev. Lasse Christiansen har de sidste to år været administrationselev i salgsafdelingen i Hvidovre. Med udgangen af februar 2019 færdiggjorde han sin elevtid, og han skal nu være ny Junior Sales Executive European Logistics i Hvidovre.

  Læs
  Pressemeddelelser 10/02/2018
  DACHSER runder 30.000 ansatte

  Pr. 1. september har logistikudbyderen DACHSER flere medarbejdere end nogensinde: Det familieejede selskab beskæftiger i alt 30.500 medarbejdere rundtomkring i verden.

  Læs
  Nyheder 04/02/2019
  DACHSER-prisen 2018

  Onsdag den 5. september 2018 var det igen tid til det årlige Supply Chain Leaders Forum (SCLF), der fandt sted på Copenhagen Business School (CBS) i København. Temaet i år var ”Smart Chain Management”, og DACHSER-prisen 2018 skulle tildeles en heldig vinder.

  Læs
  2
  Nyheder 05/08/2019
  Bong og DACHSER: Optimering af varestrømmen

  De sidste mange år har den svenske virksomhed Bong udvidet sine markeder og er nu en af de førende leverandører af specialemballage og konvolutter. Løsninger til distribution og emballering af information er, hvad Bong er bedst til, og nu udvikler virksomheden sin indsats i Norden.

  Læs
  Pressemeddelelser 06/18/2019
  Ny resultatrekord for DACHSER Nordic

  Årsrapporten 2018 for DACHSERs nordiske koncern viser en omsætning på 1,2 milliarder kroner og et resultat før skat på 47,4 millioner – hvilket svarer til en stigning på 48 procent. Størst har væksten været for det svenske datterselskab, hvor resultatet før skat er firdoblet fra 3,1 millioner i 2017 til 12,6 millioner i 2018.

  Læs