Anbefalede artikler

Markedsinformation 04/01/2020
Transportrestriktioner i Europa på grund af COVID-19

Her kan du se de restriktioner, der lige nu gælder for transport i Europa, i forhold til hvilke varer der må transporteres på tværs af grænserne (se download nedenfor). Disse restriktioner gælder ikke for transport af fødevarer.

Softwareudviklerne hos Sixfold har udviklet et gratis online verdenskort, som giver et overblik over de aktuelle ventetider i den eruopæiske grænsetrafik, så transportvirksomheder, chauffører og vognmænd kan tage de nødvendige forholdsregler. Du finder det her: https://covid-19.sixfold.com/

Læs
2
Pressemeddelelser 03/27/2020
DACHSER offentliggør fremtidens direktion

Efter 31 års tæt samarbejde i operationelle lederstillinger hos DACHSER træder CEO Bernhard Simon og hans stedfortræder Michael Schilling, COO Road Logistics, i 2021 ind i bestyrelsen med Bernhard Simon som formand. Fra den 1. januar 2021 bliver Burkhard Eling, der blev en del af DACHSERs Executive Board i 2013 som CFO, den nye CEO for den familieejede logistikvirksomhed.

Læs
Nyheder 03/24/2020
Brexit: Hvad sker der nu?

Storbritannien er nu officielt trådt ud af Den Europæiske Union, og Brexit er blevet en realitet. Men det er kun begyndelsen. I overgangsperioden, der varer indtil udgangen af 2020, vil Brexit ikke få nogen større indvirkning på erhvervslivet og logistikken hverken på den ene eller anden side af den engelske kanal. Men hvad sker der så?

Læs
Markedsinformation 03/19/2020
Tiltag for at tackle den aktuelle COVID-19-situation

Flere lande i Europa har indført restriktioner for befolkningens færden i det offentlig rum, og nogle lande har lukket deres grænser for al unødvendig trafik (indtil videre ikke for godstransport). Dette – sammen med øvrige lokale tiltag for at begrænse spredningen af COVID-19 – gør, at vi står over for restriktioner i forhold til levering af varer i visse regioner og til visse grupper af modtagere (f.eks. inden for detailhandel). Vi er derfor afhængige af støtte fra vores kunder.

Vi må bede dig om udelukkende at booke afhentning, hvis du kan bekræfte, at modtageren kan tage imod dem. Hvis lokale restriktioner gør, at vi ikke kan levere sendingerne til modtageren, returnerer vi så hurtigt som muligt godset til dig mod et gebyr. Yderligere sendinger til pågældende områder eller modtagere vil derefter ikke længere blive accepteret. Dette gør vi for at undgå at køre forgæves og for at minimere risikoen for skader.

Vi tilbyder også en mulighed for midlertidig opbevaring af gods med vores kontraktlogistikløsning, hvis behovet skulle opstå. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for at reservere lagerkapacitet.

Vi beklager ulejligheden, og hvis du har spørgsmål vedrørende dine sendinger, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER, så vi i fællesskab kan finde en god løsning til dig.

Her på vores hjemmeside kan du finde alle nyheder fra os om den aktuelle situation.

Læs

DACHSER Danmark

Pressemeddelelser 04/08/2020
Fortsat fremgang for DACHSER

Mens den globale økonomi bliver stadig svagere, formåede DACHSER at fortsætte sin vækst i 2019. Logistikudbyderens konsoliderede nettoomsætning præsterede en stabil stigning på 1,6 procent til 5,66 mia. euro. Drivkraften bag væksten var igen forretningsområdet Road Logistics, hvis nettoomsætning steg med 2,9 procent til 4,60 mia. euro. Til sammenligning oplevede forretningsområdet Air & Sea Logistics et fald på 4,1 procent, der primært skyldtes svagere efterspørgsel efter luftfragt fra kunder i bilbranchen.

Læs
Markedsinformation 04/06/2020
Transportrestriktioner i Europa på grund af COVID-19

Her kan du se de restriktioner, der lige nu gælder for transport i Europa, i forhold til hvilke varer der må transporteres på tværs af grænserne (se download nedenfor). Disse restriktioner gælder ikke for transport af fødevarer.

Softwareudviklerne hos Sixfold har udviklet et gratis online verdenskort, som giver et overblik over de aktuelle ventetider i den eruopæiske grænsetrafik, så transportvirksomheder, chauffører og vognmænd kan tage de nødvendige forholdsregler. Du finder det her: https://covid-19.sixfold.com/

Læs
Markedsinformation 04/02/2020
Transportrestriktioner i Europa på grund af COVID-19

Her kan du se de restriktioner, der lige nu gælder for transport i Europa, i forhold til hvilke varer der må transporteres på tværs af grænserne (se download nedenfor). Disse restriktioner gælder ikke for transport af fødevarer.

Softwareudviklerne hos Sixfold har udviklet et gratis online verdenskort, som giver et overblik over de aktuelle ventetider i den eruopæiske grænsetrafik, så transportvirksomheder, chauffører og vognmænd kan tage de nødvendige forholdsregler. Du finder det her: https://covid-19.sixfold.com/

Læs
Markedsinformation 03/31/2020
Transportrestriktioner i Europa på grund af COVID-19

Her kan du se de restriktioner, der lige nu gælder for transport i Europa, i forhold til hvilke varer der må transporteres på tværs af grænserne (se download nedenfor). Disse restriktioner gælder ikke for transport af fødevarer.

Softwareudviklerne hos Sixfold har udviklet et gratis online verdenskort, som giver et overblik over de aktuelle ventetider i den eruopæiske grænsetrafik, så transportvirksomheder, chauffører og vognmænd kan tage de nødvendige forholdsregler. Du finder det her: https://covid-19.sixfold.com/

Læs
Markedsinformation 03/30/2020
DACHSER European Logistics – din pålidelige partner i tykt og tyndt

Vi er glade for at kunne meddele, at trods de enorme udfordringer som følge af COVID-19-krisen opererer DACHSERs europæiske logistiknetværk fortsat med en høj grad af pålidelighed for at imødekomme dine vitale forretningsmæssige krav.

DACHSER, din familieejede logistikpartner, har gjort vores yderste for at opretholde de forpligtelser, vi har indgået med hensyn til tjenester og priser.

Vi har truffet omfattende foranstaltninger for at sikre en kontinuerlig forsyning af varer i hele Europa og er meget bevidste om det enorme ansvar, vi har over for din virksomhed og for samfundet generelt. Vi står over for store udfordringer og pådrager os ekstra omkostninger, ligesom alle organisationer inden for vores branche. Da vi er godt klar over, at vore kunder inden for næsten alle brancher står over for en lignende situation, vil vi gerne sende dig et stærkt signal om, at vores partnerskab fortsat består:

DACHSER står for stabilitet og pålidelighed, også i vanskelige tider. Derfor vil vi ikke indføre et generelt "COVID-19-tillæg". I stedet vil vi gerne forsikre dig om, at vi vil stå ved vores aftalte takster, og at vi indtil videre bevarer vores priser for nationale og internationale stykgodssendinger.

Vi vil gerne samarbejde endnu tættere med dig for at udvikle løsninger på de aktuelle og kommende udfordringer. Derudover håber vi, at vi kan regne med din fleksibilitet i forhold til at tilpasse leveringstider eller serviceniveauer, hvor det er nødvendigt, og vi håber, at vi kan regne med din pålidelighed ved at respektere de aftalte betalingsbetingelser baseret på vores gensidige tillid og samarbejde.

Lad os stå sammen i disse udfordrende tider!

Læs
Markedsinformation 03/16/2020
COVID-19: Nyt om den aktuelle situation

Vi vil gerne informere om, hvilke tiltag vi iværksætter lige nu for at forhindre spredning af COVID-19 (det nye coronavirus) i vores organisation. Vi giver også en opdatering på den aktuelle status for vores operationelle aktiviteter samt eventuelle konsekvenser for vores kunders sendinger.

Set i lyset af den aktuelle situation har vi valgt at tage vores forholdsregler og indføre en række interne retningslinjer i den globale DACHSER-organisation. De tiltag, vi vil iværksætte, er blandt andet etableringen af et centralt rapporteringssystem, og vi vurderer situationen løbende og definerer yderligere tiltag. Derudover har vi intensiveret aktuelle tiltag i forhold til den eksisterende hygiejneindsats  for medarbejdere, operationelle aktiviteter og generel proceshygiejne.

Vi følger myndighedernes anbefalinger og tager vores forholdsregler ud fra retningslinjerne. I tilfælde af, at der bliver indført yderligere lokale restriktioner for nogle af vores filialer, har vi lavet konkrete handlingsplaner, der er klar til at blive implementeret, og som kan sikre, at vores netværk fortsat kan fungere hensigtsmæssigt.

Vi er afhængige af vores samarbejde med alle parter, der er med til at sikre bevægelsen i forsyningskæderne, for eksempel vores samarbejde med lastbilchauffører, så de også kan overholde de skærpede krav til hygiejne. På den måde kan vi sikre en så gnidningsfri proces som muligt. Vi har også sikret, at chaufførerne har adgang til hånddesinfektionsmidler i alle vores filialer, så de har nemt ved at overholde hygiejnerådene.

Nye nordiske COVID-19-tiltag
Det nye coronavirus COVID-19 har spredt sig hurtigere end forventet, og det har fået regeringerne i Skandinavien til at iværksætte nye tiltag for at begrænse yderligere smittespredning, som kan få vidtrækkende konsekvenser for samfundet.

Regeringerne opfordrer blandt andet til hjemmearbejde, hvor det er muligt, for at undgå spredning af virusset via arbejdspladser, daginstitutioner og skoler holder i stor udstrækning lukket den kommende periode, og større forsamlinger frarådes. Det får betydning for vores frie bevægelighed, hvilket besværliggør logistik både nationalt og på tværs af grænserne.

Hos DACHSER tager vi selvfølgelig COVID-19 meget alvorligt og følger de lokale myndigheders anbefalinger i både Danmark, Sverige og Norge. Vi tager vores forholdsregler lokalt i alle skandinaviske filialer. Vi begrænser, at større grupper af medarbejdere samles på samme sted, og vi opfordrer generelt til god håndhygiejne blandt vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Derudover gør vi vores ypperste for at holde din forsyningskæde i gang og informerer løbende i tilfælde af nye lokale tiltag eller udfordringer.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine sendinger, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
Markedsinformation 03/16/2020
Coronaviruspandemi: Indvirkning på vores drift i USA

De amerikanske myndigheder har indført et forbud mod alle indrejser fra Europa til USA fra den 13. marts 2020 kl. 23:59. Dette indrejseforbud er en tilføjelse til det allerede gældende indrejseforbud for rejsende fra flere asiatiske lande.

Det har medført et stort antal aflyste flyvninger på ruter mellem Europa og USA. De berørte passagerflyvninger repræsenterer også en stor lastkapacitet, og det vil få stor betydning for både kapacitet og fragtpriser.

Vores team af eksperter arbejder intensivt for at finde alternative løsninger til at få presserende gods frem til deres destination, og vi giver vores kunder prioriteret adgang til ledig kapacitet. Vi har implementeret et charterprogram mellem Kina og Tyskland, og vi undersøger netop nu en lignende løsning til transport mellem Tyskland og USA.

Vores teams i hele verden vil sørge for at holde dig opdateret, men du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER, hvis du har spørgsmål til dine sendinger.

Læs
Nyheder 03/11/2020
Nyt DACHSER magazine på gaden nu!

Champagne – der er næsten ingen anden drik i verden, der udstråler lige så meget charme, luksus og joie de vivre som champagne. Ikke blot produktionen af de dyre dråber kræver stor omhu, men også transporten fra vinmarken til butikshylden eller til et eksklusivt event kræver en logistikindsats af høj kvalitet.

Læs
Markedsinformation 03/06/2020
COVID-19: Hvilke forholdsregler tager vi?

Den nye coronavirus, også kendt som COVID-19, har spredt sig til Europa, og vi har alle et ansvar for at reducere smittefaren, så godt vi kan. Det kan vi blandt andet gøre ved at tage nogle simple forholdsregler som for eksempel at sikre god håndhygiejne, så risikoen for spredning af smitten reduceres.

Hos DACHSER har vi stort fokus på at opretholde en god hygiejne blandt vores medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere, vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tager forholdsregler som for eksempel at opfordre medarbejdere til at arbejde hjemmefra, hvis der er den mindste mistanke om smitte.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at holde din forsyningskæde i gang og undgå forsinkelser i dine transporter. Hvis din forsyningskæde på nogen måde skulle blive påvirket, vil vi arbejde hårdt for at finde alternative måder at fragte dit gods på, så du og dine kunder så vidt muligt modtager dine varer til aftalt tid.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dit gods, er du velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
Markedsinformation 03/03/2020
COVID-19: seneste nyt om vores drift i Kina og Korea

Vi informerer om vores aktuelle driftsstatus i Kina og Sydkorea.

Kina
Alle vores filialer i Kina er igen åbne for drift, bortset fra filialen i Wuhan. Fra den 2. marts opererer de fleste filialer med fuldt personale, men der er stadig udfordringer i forhold til mangel på arbejdskraft og trafikkontrol i hele landet. Andre leverandører i forsyningskæden opererer også med begrænset personale og reduceret kapacitet. Der er også store udfordringer i forhold til lokal vejtransport.

Generel status i Kina
Fabrikkerne er så småt ved at genoptage produktionen, men opererer endnu ikke på 100%. Generelt genoptager flere virksomheder arbejdet, men flere steder giver myndighederne kun lov til, at et begrænset antal medarbejdere må arbejde fra kontoret for at forhindre smitte på arbejdspladsen. Derfor opererer de fleste virksomheder med begrænset personale, og en del af medarbejderne arbejder så vidt muligt hjemmefra. Medarbejdere, der kommer retur fra Hubei-provinsen skal i karantæne i 14 dage, før de kan vende tilbage til arbejdspladsen. Denne karantæne gælder også for lastbilchauffører.

Logistik i Kina
Selvom vi gør vores allerbedste for, at din forsyningskæde fortsat kører så glat som muligt, beder vi dig være opmærksom på, at andre dele af forsyningskæden endnu ikke fungerer med fuld kapacitet. Luftfartsselskaber og terminaler genoptager gradvist arbejdet med begrænset personale. Nedenfor har vi listet nogle af de konsekvenser, der er inden for vejtransport, sø- og luftfragt.

Vejtransport:

 • Der er mangel på chauffører i Kina.
 • Der er store forsinkelser i transporten mellem byer og provinser på grund af en skærpet vejkontrol.

Jernbanetransport:

 • Jernbaneselskaberne har genoptaget arbejdet, undtagen i Wuhan og Yiwu
 • Terminaler og stationer opererer på højtryk for at håndtere større mængder gods
 • Toldmyndighederne har genoptaget arbejdet bortset fra i Wuhan
 • FCL-service er genoptaget (pre/on-carriage)
 • FTL-service er mulig
 • LTL-service er mulig i visse distrikter

Luftfragt:

 • Flyselskaber har genoptaget fragten til og fra Kina
 • Passagerflyvninger er fortsat suspenderet, hvilket begrænser kapaciteten
 • Der må forventes begrænset kapacitet mod slutningen af marts, efterhånden som fabriksproduktionen stiger

Søfragt:

 • Mangel på chauffører og udstyr
 • Rederier har begrænset fragtsejlads til og fra Kina
 • Vestgående: Når fabrikkerne igen åbner for drift, må man forvente forsinkelser på grund af mangel på chauffører og begrænset kapacitet
 • Østgående: Mangel på kapacitet
 • Havneterminalerne, bortset fra i Wuhan, opererer igen

Sydkorea

Fabrikkerne er generelt åbne for produktion bortset fra i Daegu, hvor nogle fabrikker er lukket på grund af smittefare. Lokale virksomheder er generelt ikke påvirket af situationen, men flere virksomheder har givet medarbejderne lov til at arbejde hjemmefra.

Vores filialer i Sydkorea
Alle vores filialer i Korea er åbne. For at værne om vores medarbejderes sikkerhed, har vi bedt dem om at arbejde hjemmefra, så vidt det er muligt. Vores teams arbejder på skift på fleksible tidspunkter for at begrænse eventuelle forsinkelser. Nedenfor har vi listet nogle af de konsekvenser, der er inden for vejtransport, sø- og luftfragt.

Logistik i Sydkorea

Luftfragt:

 • Asiatiske flyselskaber har aflyst til og fra Sydkorea. Det betyder, at kapaciteten er kraftigt reduceret.

Søfragt:

 • Der er ingen store udfordringer bortset fra aflyste afsejlinger.

Vejtransport (indenrigs):

 • Mindre forsinkelser ved afhentning og levering til og fra Daegu på grund af øget vejkontrol og andre forebyggende foranstaltninger.

Hos DACHSER har vi taget nogle forholdsregler for at holde din forsyningskæde i gang og så vidt muligt undgå forsinkelser for dine sendinger.

Vi vil fortsat følge situationen meget nøje og informerer løbende om eventuelle ændringer i driften. Hold øje med vores hjemmeside for seneste nyt om, hvordan situationen i Kina påvirker din forsyningskæde. Hvis du har spørgsmål vedrørende dine sendinger, er du velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
Vis mere

DACHSER Corporate

Pressemeddelelser 04/07/2020
DACHSER builds on its growth driver

Even as the global economy becomes increasingly weaker, DACHSER was able to continue growing in 2019. The logistics provider increased its consolidated net revenue by a solid 1.6 percent to EUR 5.66 billion. Driving this growth was again the Road Logistics business field, net revenue rose by 2.9 percent to EUR 4.60 billion. In contrast, the Air & Sea Logistics business field saw a decline of 4.1 percent, mainly attributable to weaker demand for air freight services for automotive customers.

Læs
Markedsinformation 04/06/2020
New update: Current loading restrictions in Europe due to Covid-19

In the following you will find the current loading restrictions that apply to Europe (see download). Food transports are excluded from this. This document here will be updated on a regular basis.

With the free map of the software provider Sixfold, transport companies and truck drivers can view the current waiting times at European borders and make appropriate preparations if necessary: https://covid-19.sixfold.com/

Læs
Markedsinformation 04/02/2020
New update: Current loading restrictions in Europe due to Covid-19

In the following you will find the current loading restrictions that apply to Europe (see download). Food transports are excluded from this. This document here will be updated on a regular basis.

With the free map of the software provider Sixfold, transport companies and truck drivers can view the current waiting times at European borders and make appropriate preparations if necessary: https://covid-19.sixfold.com/

Læs
Pressemeddelelser 04/02/2020
DACHSER organizes transportation by block train along the New Silk Road

BASF entrusted its long-standing logistics provider DACHSER to handle a first block train to China. The train of 42 containers carrying BASF products arrived in the Chinese city of Xi´an. DACHSER took take care of all organizational aspects—including coordination with train operator RTSB GmbH, customs clearance, and distribution of the goods in China.

Læs
Gå til

Mest læste

Markedsinformation 10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny version af Incoterms med en række ændringer træder i kraft den 1. januar 2020. De leveringsbetingelser, der er udstedt af Det Internationale Handelskammer, regulerer de vigtigste forpligtelser for køber og sælger inden for international handel, såsom overførsel af varer til køber, transportomkostninger, ansvar for tab af og skader på varer og omkostninger til forsikringer.

Med tilpasningen af Incoterms 2020 til den nuværende globale handelspraksis er den nye version nu helt tidssvarende og praksisnær. Formålet med revisionen har været at gøre Incoterms-klausulerne mere brugervenlige. For eksempel er præsentationen af dem blevet revideret, så det bliver lettere for brugerne at vælge den relevante klausul. Desuden er rækkefølgen af klausulerne blevet ændret, og der er blevet tilføjet reviderede brugervejledninger til hver klausul.

Med hensyn til indhold er der foretaget væsentlige ændringer af Incoterms 2010, herunder især følgende:

 • Forskellige dækningsniveauer i CIF og CIP: Som tidligere er sælger stadig forpligtet i henhold til Incoterms 2020 til at tegne transportforsikring for egen regning i klausulerne CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid). I modsætning til Incoterms 2010 giver de to klausuler dog nu forskellige minimumsdækninger. Den minimumsdækning, der skal overholdes, når CIF-klausulen er aftalt, forbliver uændret. Den transportforsikring, der skal tegnes af sælger, skal fortsat mindst svare til dækningen i henhold til (C)-klausulerne i Institute Cargo Clauses eller lignende klausuler (forsikring af angivne risici). Hvis CIP-klausulen er aftalt, skal sælger nu sørge for forsikringsdækning i henhold til (A)-klausulerne i Institute Cargo Clauses (all-risk-forsikring). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen giver aftalens parter mulighed for at aftale en forsikringsdækning, der afviger fra dette.
 • Inkludering af sikkerhedsrelaterede krav: Sikkerhedsrelaterede krav til transport af varer er nu inkluderet i A 4- og A 7-reglerne i hver enkelt Incoterms 2020-klausul. Som med de andre Incoterms-klausuler skal det bemærkes, at Incoterms-klausulerne kun gælder direkte over for salgsaftalens parter og ikke befordringskontrakten.
 • Incoterms 2020 indeholder regler for transport med ens egne transportmidler i FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP).
 • For varer, der sælges i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og er beregnet til søtransport (f.eks. varer i containere), indeholder FCA fremover en ny mulighed. Køber og sælger kan aftale, at køber skal bede sit fragtselskab om at udstede et ombordkonnossement til sælger, efter at varerne er blevet lastet. Samtidig er sælger forpligtet til at udlevere dette ombordkonnossement til køber. Dette sker typisk gennem de medvirkende banker.
 • Omdøbning af DAT til DPU (Delivered at Place Unloaded). I henhold til DAT-klausulen i Incoterms 2010 havde sælger leveret varerne, så snart de blev læsset af transportmidlet på en ’terminal’. Men ifølge anvendelsesretningslinjerne for Incoterms 2010 skulle udtrykket ’terminal’ ikke forstås ud fra et teknisk synspunkt, men betød ethvert aflæsningssted. Dette er der blevet taget højde for i Incoterms 2020 ved at omdøbe den tidligere DAT-klausul til DPU (Delivered at Place Unloaded) for at sikre overskueligheden. Det betyder, at alle (aftalte) steder i fremtiden kan være bestemmelsesstedet.

Incoterms gælder mellem parterne i en (national eller international) salgsaftale og dækker – men er ikke begrænset til – særlige rettigheder og forpligtelser inden for kontraktforholdet. Da der på denne måde sikres en ensartet definition, vil man kunne undgå efterfølgende fortolkningsproblemer eller uoverensstemmelser mellem salgsaftalens parter. Det skal bemærkes, at Incoterms på grund af ligheden med GT&C-bestemmelser ikke udgør lovbestemmelser og dermed kun bliver juridisk bindende, hvis de er blevet aftalt mellem salgsaftalens parter i form af en henvisning hertil (for Incoterms 2020 er dette også muligt før den 1. januar 2020). Uanset dette vil modstridende lovbestemmelser i den enkelte sag stadig gå forud for en Incoterms-klausul.

Incoterms er blevet revideret af 500 eksperter fra mere end 40 lande.Klausulerne anerkendes over hele verden og bruges på mere end 30 forskellige sprog.

Læs
Pressemeddelelser 04/04/2019
Fra elev til fuldtidssælger

DACHSER Denmark har uddannet sin første administrationselev. Lasse Christiansen har de sidste to år været administrationselev i salgsafdelingen i Hvidovre. Med udgangen af februar 2019 færdiggjorde han sin elevtid, og han skal nu være ny Junior Sales Executive European Logistics i Hvidovre.

Læs
Pressemeddelelser 04/02/2019
DACHSER satser på bæredygtig vækst

2018 blev endnu et år med betydelig vækst for DACHSER. Logistikudbyderens konsoliderede nettoomsætning er vokset med 5,5 procent til 5,57 mia. euro. Ligesom året før steg antallet af forsendelser, denne gang med 2,5 procent til 83,7 millioner, mens tonnagen voksede med 3,0 procent til 41,3 millioner tons. Og med i alt 30.609 ansatte, en forøgelse på 1.511 medarbejdere siden sidste år, har også DACHSERs arbejdsstyrke nået et rekordhøjt niveau.

Læs
Pressemeddelelser 11/05/2018
DACHSER Norway AS får ny Branch Manager

Den 1. januar 2019 tiltræder Armend Krasniqi (33) stillingen som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Læs
2
Nyheder 05/08/2019
Bong og DACHSER: Optimering af varestrømmen

De sidste mange år har den svenske virksomhed Bong udvidet sine markeder og er nu en af de førende leverandører af specialemballage og konvolutter. Løsninger til distribution og emballering af information er, hvad Bong er bedst til, og nu udvikler virksomheden sin indsats i Norden.

Læs
Pressemeddelelser 06/18/2019
Ny resultatrekord for DACHSER Nordic

Årsrapporten 2018 for DACHSERs nordiske koncern viser en omsætning på 1,2 milliarder kroner og et resultat før skat på 47,4 millioner – hvilket svarer til en stigning på 48 procent. Størst har væksten været for det svenske datterselskab, hvor resultatet før skat er firdoblet fra 3,1 millioner i 2017 til 12,6 millioner i 2018.

Læs
Pressemeddelelser 10/02/2018
DACHSER runder 30.000 ansatte

Pr. 1. september har logistikudbyderen DACHSER flere medarbejdere end nogensinde: Det familieejede selskab beskæftiger i alt 30.500 medarbejdere rundtomkring i verden.

Læs
Nyheder 04/02/2019
DACHSER-prisen 2018

Onsdag den 5. september 2018 var det igen tid til det årlige Supply Chain Leaders Forum (SCLF), der fandt sted på Copenhagen Business School (CBS) i København. Temaet i år var ”Smart Chain Management”, og DACHSER-prisen 2018 skulle tildeles en heldig vinder.

Læs
Pressemeddelelser 01/15/2019
DACHSER Sweden underskriver aftale med Volvo Cars

Et af de mest velkendte og respekterede bilmærker i verden er ny kunde hos DACHSER. Fremover vil to specialbyggede megatrailers fragte reservedele fra Volvo Cars i Torslanda uden for Göteborg til DACHSER Sweden AB’s filial i Göteborg.

Læs
Nyheder 08/27/2019
Har du tilmeldt dig vores tilfredshedsundersøgelse?

Hvordan bliver man bedre til sit arbejde? Det gør man, hvis man får feedback. Husk at give dit besyv med.

Læs