Anbefalede artikler

5+
12/06/2022
Logistik bygget på menneskelige relationer

Hvad er det, der gør et samarbejde ekstra godt? Selvom logistikken bare spiller, er det vigtigt at blive ved med at udvikle og stille krav til hinanden. Vi ser nærmere på vores samarbejde med Kamstrup, for her handler det ikke blot om bundlinje, men om mødet mellem mennesker.

Læs
12/05/2022
En hjælp til julen

Inflation, krig og energikrise. Julen nærmer sig med hastige skridt, men for mange danskere er julen 2022 forbundet med økonomiske bekymringer. Flere velgørende organisationer melder om et rekordstort antal ansøgninger om julehjælp. DACHSER Denmark i Hvidovre har valgt at støtte lokalt i år, så flere familier kan få råd til at holde jul i år.

Læs
11/23/2022
Nyt nummer af DACHSER magazine er kommet!

Logistikbranchen er et væksthus for innovation, hvor løsninger nu hurtigere bliver en del af det daglige arbejde. Disse omfatter alternative drevteknologier, en lang række digitale programmer, intelligent brug af data og nye, autonome hjælpere i transitterminaler og lagre. Det kan du læse om i det seneste nummer af DACHSER magazine.

Læs
5+
11/23/2022
Den digitale tvilling – øger gennemsigtigheden ved håndtering af stykgods

Algoritmer baseret på kunstig intelligens kan nu identificere, lokalisere og måle alle pakker i transitterminalen – helt automatisk. Vi gennemfører lige nu tests i to filialer for at effektivisere processerne og få godset af sted hurtigere ved at eliminere behovet for manuel scanning og mærkning af pakker.

Læs

DACHSER Danmark

12/02/2022
DACHSER overtager logistiksoftwareleverandøren kasasi

DACHSER har købt aktiemajoriteten i softwareleverandøren kasasi GmbH. Det er en mindre virksomhed med 50 medarbejdere med hovedkontor i Kempten i det sydlige Tyskland. Med overtagelsen styrker logistikudbyderen sin digitale ekspertise inden for telematik, integration, kunstig intelligens og tingenes internet.

Læs
10/27/2022
Har du læst vores seneste nyhedsbrev?

Som speditør er det vigtigt at hele tiden have føling med, hvad der rører sig både i og uden for transportbranchen. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet møde to af vores kollegaer, som hver dag mærker verdens udvikling på egen krop.

Læs
3
10/26/2022
Et samarbejde der flyder

En stabil og integreret forbindelse: GF Piping Systems og DACHSER har opbygget et tæt samarbejde over mange år. DACHSERs lager i Jönköping forbinder en af verdens førende producenter af sikre og pålidelige rørsystemer med de skandinaviske markeder. Det er et samarbejde for Nordeuropa, der for nylig nåede den milepæl at kunne fejre sit tiårsjubilæum.

Læs
10/26/2022
Altid fyldte hylder med DIY Logistics

Byggemarkeder og havecentre har brug for de rigtige værktøjer til at få opgaverne udført – det gælder også med hensyn til logistik. Vi har talt med en ekspert, nemlig Stefan Roysson, som er ansvarlig for DIY Logistics hos DACHSER Nordic og Sales Manager i Malmø, om udfordringer og muligheder i byggemarkedsbranchen.

Læs
10/26/2022
Husk at booke i god tid før jul

Der kan være travlt i tiden op til jul – både hos os og hos vores kunder. Det kan have betydning for din forsyningskæde, og vi anbefaler dig at booke i god tid, hvis du har varer, der skal nå frem inden jul.

Læs
10/20/2022
Et trygt netværk i en foranderlig tid

Det har aldrig været mere spændende at være speditør, men det kræver hurtig omstilling og en konstant opmærksomhed på den globale udvikling. Hvordan sørger man for at være på forkant med udviklingen og vedligeholde vidensdelingen? Det handler om at skabe bevægelse i netværket og lære af hinanden.

Læs
10/19/2022
Havnen i Ningbo Beilun er midlertidigt lukket

Containerhavnen i byen Ningbo i Beilun-provinsen i Kina er midlertidigt lukket som følge af et COVID-19-smitteudbrud i området. Vi giver et overblik over status på havneaktiviteterne.

Læs
2
10/13/2022
Optimering er temaet i årets bedste fagprøve

”Det har jeg godt nok aldrig oplevet før”. Det kunne have været overskriften for Simon Stechers uddannelse til speditør i DACHSERs smeltedigel af kompetencer. Hans elevtid har været præget af alt fra pandemi til tålmodig toldomstilling i en verden, hvor der altid er masser at lære. Hvordan sørger man så for at blive ved med at rykke sig, når de globale markeder byder på masser af udfordringer?

Læs
10/04/2022
Et skridt ad gangen mod målet – LCL-service sikrer en jævn strøm af varer

I tider med økonomisk turbulens bliver stykgods via søfragt en stadig mere populær transportform. Produktionsflaskehalse, skrøbelige globale forsyningskæder og mangel på containere har yderligere øget efterspørgslen efter at kunne sende små og forudsigelige forsendelser som søfragt. Vi har talt med Peter Hut, General Manager for Air & Sea Logistics i Danmark, om den service, der muliggør en pålidelig strøm af varer med søfragt.

Læs
2
09/28/2022
Brint – fremtidens drivkraft?

DACHSER har bedt forskere ved Kempten University of Applied Sciences om at nærmere på brint som CO2-neutral energibærer.

Læs
Vis mere

DACHSER Corporate

12/01/2022
Increase in truck toll rates in Germany

The German government has decided to increase the toll rates for trucks with a permissible total weight of 7.5 metric tons or more as of 1 January, 2023. Accordingly the toll rates for motorways and federal roads will be adjusted and external costs, such as air and noise pollution caused by trucks, will also be taken into account. These adjustments will result in an increase in toll rates in all classes. This must be taken into account in the toll tables of DACHSER.

The parliamentary groups in the German parliament have also agreed on a toll reform to take effect on January 1, 2024. This is to include the extension of the truck toll to vehicles weighing 3.5 tons or more and a CO2 toll.

If you need further information or have any questions, please contact your usual DACHSER contact.

Læs
11/30/2022
DACHSER France expands in Salon de Provence

DACHSER France is expanding its warehouse capacity in Salon de Provence in response to continued high demand in the region. The site in the Bouches-du-Rhône department on the Mediterranean Sea began operations six years ago and has since developed successfully.

Læs
11/28/2022
Closely networked: DACHSER opens new general cargo lines between Germany and Spain

Despite the current economic challenges, DACHSER is constantly creating new direct general cargo lines between its locations in order to densify its European transport network and optimize supply chains. This includes daily departures from all regions of Germany to the Iberian Peninsula, Spain and Portugal.

Læs
5+
11/28/2022
Giving joy in war

Under the most difficult conditions, DACHSER and terre des hommes are committed to helping children, young people and their parents in Ukraine overcome trauma.

Læs
Gå til

Mest læste

10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny version af Incoterms med en række ændringer træder i kraft den 1. januar 2020. De leveringsbetingelser, der er udstedt af Det Internationale Handelskammer, regulerer de vigtigste forpligtelser for køber og sælger inden for international handel, såsom overførsel af varer til køber, transportomkostninger, ansvar for tab af og skader på varer og omkostninger til forsikringer.

Med tilpasningen af Incoterms 2020 til den nuværende globale handelspraksis er den nye version nu helt tidssvarende og praksisnær. Formålet med revisionen har været at gøre Incoterms-klausulerne mere brugervenlige. For eksempel er præsentationen af dem blevet revideret, så det bliver lettere for brugerne at vælge den relevante klausul. Desuden er rækkefølgen af klausulerne blevet ændret, og der er blevet tilføjet reviderede brugervejledninger til hver klausul.

Med hensyn til indhold er der foretaget væsentlige ændringer af Incoterms 2010, herunder især følgende:

 • Forskellige dækningsniveauer i CIF og CIP: Som tidligere er sælger stadig forpligtet i henhold til Incoterms 2020 til at tegne transportforsikring for egen regning i klausulerne CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid). I modsætning til Incoterms 2010 giver de to klausuler dog nu forskellige minimumsdækninger. Den minimumsdækning, der skal overholdes, når CIF-klausulen er aftalt, forbliver uændret. Den transportforsikring, der skal tegnes af sælger, skal fortsat mindst svare til dækningen i henhold til (C)-klausulerne i Institute Cargo Clauses eller lignende klausuler (forsikring af angivne risici). Hvis CIP-klausulen er aftalt, skal sælger nu sørge for forsikringsdækning i henhold til (A)-klausulerne i Institute Cargo Clauses (all-risk-forsikring). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen giver aftalens parter mulighed for at aftale en forsikringsdækning, der afviger fra dette.
 • Inkludering af sikkerhedsrelaterede krav: Sikkerhedsrelaterede krav til transport af varer er nu inkluderet i A 4- og A 7-reglerne i hver enkelt Incoterms 2020-klausul. Som med de andre Incoterms-klausuler skal det bemærkes, at Incoterms-klausulerne kun gælder direkte over for salgsaftalens parter og ikke befordringskontrakten.
 • Incoterms 2020 indeholder regler for transport med ens egne transportmidler i FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP).
 • For varer, der sælges i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og er beregnet til søtransport (f.eks. varer i containere), indeholder FCA fremover en ny mulighed. Køber og sælger kan aftale, at køber skal bede sit fragtselskab om at udstede et ombordkonnossement til sælger, efter at varerne er blevet lastet. Samtidig er sælger forpligtet til at udlevere dette ombordkonnossement til køber. Dette sker typisk gennem de medvirkende banker.
 • Omdøbning af DAT til DPU (Delivered at Place Unloaded). I henhold til DAT-klausulen i Incoterms 2010 havde sælger leveret varerne, så snart de blev læsset af transportmidlet på en ’terminal’. Men ifølge anvendelsesretningslinjerne for Incoterms 2010 skulle udtrykket ’terminal’ ikke forstås ud fra et teknisk synspunkt, men betød ethvert aflæsningssted. Dette er der blevet taget højde for i Incoterms 2020 ved at omdøbe den tidligere DAT-klausul til DPU (Delivered at Place Unloaded) for at sikre overskueligheden. Det betyder, at alle (aftalte) steder i fremtiden kan være bestemmelsesstedet.

Incoterms gælder mellem parterne i en (national eller international) salgsaftale og dækker – men er ikke begrænset til – særlige rettigheder og forpligtelser inden for kontraktforholdet. Da der på denne måde sikres en ensartet definition, vil man kunne undgå efterfølgende fortolkningsproblemer eller uoverensstemmelser mellem salgsaftalens parter. Det skal bemærkes, at Incoterms på grund af ligheden med GT&C-bestemmelser ikke udgør lovbestemmelser og dermed kun bliver juridisk bindende, hvis de er blevet aftalt mellem salgsaftalens parter i form af en henvisning hertil (for Incoterms 2020 er dette også muligt før den 1. januar 2020). Uanset dette vil modstridende lovbestemmelser i den enkelte sag stadig gå forud for en Incoterms-klausul.

Incoterms er blevet revideret af 500 eksperter fra mere end 40 lande.Klausulerne anerkendes over hele verden og bruges på mere end 30 forskellige sprog.

Læs
11/05/2018
DACHSER Norway AS får ny Branch Manager

Den 1. januar 2019 tiltræder Armend Krasniqi (33) stillingen som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Læs
11/26/2019
Poststrejke i Finland

En strejke i det finske postvæsen og logistikunion (PAU) påvirker alle trafikker til og fra Finland. Som det ser ud lige nu, vil strejken vare indtil 8. december, men forhandlingerne mellem PAU og ledelsen i postvæsenet er stadig i gang.

Strejken, der nu går ind i sin tredje uge, påvirker i høj grad transporten til og fra Finland. Som udgangspunkt vil strejken vare indtil den 8. december, medmindre den finske fagforening for post og logistik (PAU) og ledelsen i det finske postvæsen Posti kan nå frem til en løsning på konflikten.

Derudover har flere andre fagforeninger meldt sig på banen i konflikten med støtteaktioner og sympatistrejker. Nedenfor kan du se nogle af konsekvenserne af strejken:

 • Fra mandag den 18. november vil fragt- og passagerfærger ikke håndtere forsendelser fra Posti.
 • Fra torsdag den 21. november bliver alle lastbiler nægtet adgang til bildæk på fragtskibe og passagerfærger på nationale ruter.
 • Fra mandag den 25. november vil fragtskibe og passagerfærger, der sejler under finsk flag, blive tilbageholdt i finske havne efter kl. 06:00.

  Pr. den 27. november 2019 genoptages færgetrafikken.

  Dette kan få betydning for dine sendinger hos DACHSER. Vi følger udviklingen nøje, og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

  Læs
  01/15/2019
  DACHSER Sweden underskriver aftale med Volvo Cars

  Et af de mest velkendte og respekterede bilmærker i verden er ny kunde hos DACHSER. Fremover vil to specialbyggede megatrailers fragte reservedele fra Volvo Cars i Torslanda uden for Göteborg til DACHSER Sweden AB’s filial i Göteborg.

  Læs
  04/02/2019
  DACHSER-prisen 2018

  Onsdag den 5. september 2018 var det igen tid til det årlige Supply Chain Leaders Forum (SCLF), der fandt sted på Copenhagen Business School (CBS) i København. Temaet i år var ”Smart Chain Management”, og DACHSER-prisen 2018 skulle tildeles en heldig vinder.

  Læs
  02/21/2019
  Brexit: Tiden rinder ud

  Politikerne kæmper for at finde en løsning på brexit-krisen, men deadlinen nærmer sig. Vi er nået til det punkt, hvor virksomheder systematisk må begynde at lægge planer for og forberede sig på alle scenarier. Det største problem er told.

  Læs
  10/02/2018
  DACHSER runder 30.000 ansatte

  Pr. 1. september har logistikudbyderen DACHSER flere medarbejdere end nogensinde: Det familieejede selskab beskæftiger i alt 30.500 medarbejdere rundtomkring i verden.

  Læs
  06/19/2018
  DACHSER udvider sit udvalg af LCL-ruter

  DACHSER er den førende logistikleverandør inden for stykgods på det tyske og europæiske marked med et tæt forbundet netværk for vejtransport. Men logistikudbyderens netværk for stykgods omfatter også søfragt. I 2018 lanceres 26 nye LCL-forbindelser (Less than Container Load), og samtidig øger DACHSER nu frekvensen af afgange fra hver anden uge til hver uge for seks af de eksisterende ruter.

  Læs
  04/02/2019
  DACHSER satser på bæredygtig vækst

  2018 blev endnu et år med betydelig vækst for DACHSER. Logistikudbyderens konsoliderede nettoomsætning er vokset med 5,5 procent til 5,57 mia. euro. Ligesom året før steg antallet af forsendelser, denne gang med 2,5 procent til 83,7 millioner, mens tonnagen voksede med 3,0 procent til 41,3 millioner tons. Og med i alt 30.609 ansatte, en forøgelse på 1.511 medarbejdere siden sidste år, har også DACHSERs arbejdsstyrke nået et rekordhøjt niveau.

  Læs
  04/04/2019
  Fra elev til fuldtidssælger

  DACHSER Denmark har uddannet sin første administrationselev. Lasse Christiansen har de sidste to år været administrationselev i salgsafdelingen i Hvidovre. Med udgangen af februar 2019 færdiggjorde han sin elevtid, og han skal nu være ny Junior Sales Executive European Logistics i Hvidovre.

  Læs