Anbefalede artikler

08/10/2022
Terre des hommes og DACHSER støtter familier i Ukraine

I august 2022 har de mangeårige partnere lanceret et fælles projekt i de ukrainske byer Kharkiv, Dnipro, Lviv og Uzhhorod. Projektet skal give børn, unge og deres familier terapeutisk hjælp til at komme igennem krigens traumer.

Læs
08/01/2022
Alternativ rute til jernbanetransport

For fortsat at kunne tilbyde en jernbaneforbindelse mellem Kina og Europa udvider DACHSER nu sin Rail Services-portefølje med lanceringen af en togforbindelse mellem Xi’an og Budapest. Det sker med øjeblikkelig virkning og med afgang to gange om ugen ad den såkaldte ”Middle Corridor”.

Læs
07/13/2022
Nyt DACHSER magazine på gaden nu!

Mod og selvtillid er altid gode egenskaber, og i øjeblikket er de vigtigere end nogensinde, for lige nu lader udfordringerne og kriserne til at komme i en lind strøm. På tidspunkter som dette kan vi ikke gøre andet end at se fremad, udvikle nye løsninger og gøre vores bedste for ikke at miste modet. Midt i al usikkerheden tager vi i egen hånd for at præstere det bedste for vores kunder. Det kan du læse om i det seneste nummer af DACHSER magazine.

Læs
07/07/2022
Flaskehalse i europæiske lufthavne

Det stigende antal afgange fra lufthavnene i Europa har medført flaskehalse, især i Frankfurt, Amsterdam og Paris. Desuden er der varslet strejke i Paris-CDG fra den kommende weekend. Vi følger situationen nøje og finder alternative løsninger.

Læs

DACHSER Danmark

07/19/2022
Storbritannien indfører nyt toldsystem

I Storbritannien erstattes det nuværende CHIEF-system (Customs Handling of Import and Export Freight) af det nye system CDS (Customs Declaration Service). Importører i Storbritannien skal derfor forberede sig på ændringer.

Læs
07/14/2022
Yderligere strejkevarsel i tyske havne

Varslingsstrejker blev allerede afholdt med kort varsel i havnene i Hamborg og Bremerhaven den 9. juni 2022. Yderligere varslingsstrejker vil finde sted i tyske havne fra torsdag den 14. juli 2022 til lørdag den 16. juli 2022.

Læs
07/08/2022
Store præstationer

Alexander Tonn har været COO for Road Logistics hos DACHSER siden januar 2021. Han er 48 år og har ansvaret for driften af forretningsområdet Road Logistics med divisionerne European Logistics og Food Logistics. Vi har talt med ham om hans erfaring, netværksekspertise og personlige mål.

Læs
07/07/2022
Med DACHSER på den sydlige rute: fulload fra Kina til Europa

Krigen i Ukraine har også haft konsekvenser for den interkontinentale landtransport mellem Asien og Europa. Det er blevet umuligt at køre gennem Rusland og Belarus samt gennem selve konfliktzonen. DACHSER har dog fortsat kunne tilbyde sin service med høj pålidelighed via en alternativ sydlig rute.

Læs
07/05/2022
Sikker emballering

Det at kunne transportere varer, uden at de bliver beskadiget, spiller en alt større rolle i nutidens komplicerede forsyningskæder. Hvordan kan passende emballering og planlægning hjælpe? Vi har spurgt en ekspert, nemlig Stephan Wnuck, Team Leader Loss & Damage hos DACHSER.

Læs
3
06/24/2022
Megatrends inden for logistik

Hvilken fremtid skal logistikudbydere forberede sig på? Hvilke tendenser og udviklinger vil forme og omforme sektoren i tiden, der kommer? Og hvordan ser DACHSER på det hele?

Læs
06/20/2022
DACHSER forlænger sit charterprogram

DACHSER Air & Sea Logistics forlænger sit charterprogram på ruten mellem Shanghai og Frankfurt frem til april 2024. Derved bliver logistikudbyderen i stand til fortsat at tilbyde sine kunder pålidelig transportkapacitet.

Læs
06/16/2022
Skræddersyede løsninger

Dachser skaber logistik, der tilfører merværdi, ved at kombinere sine standardydelser med branchespecifik ekspertise. Jens Wollmann, Head of Corporate Solutions, fortæller i et interview om etablerede og nye brancheløsninger i netværket.

Læs
06/09/2022
Strejkevarsel i havnene i Hamborg og Bremerhaven

Der er varslet strejke i havnene i Hamborg og Bremerhaven i dag den 9. juni 2022. Strejkevarslingen sker forud for de kommende lønforhandlinger med den tyske fagforening (VERDI), som er planlagt til den 10. juni 2022.

Strejken er i første omgang varslet til at vare op til fire timer. I forlængelse af dette vil der være afbrydelser i hånterningen af gods på vores terminaler, hvorfor eventuelle forsinkelser i leveringer og afhentninger kan forekomme.

Vi informerer løbende om eventuelle ændringer i den aktuelle situation. Hvis du har spørgsmål vedrørende dit gods, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
06/09/2022
Har du læst vores seneste nyhedsbrev?

I årets andet nyhedsbrev er vi stolte over at kunne præsentere, at vores nordiske koncern for fjerde år i træk har præsteret et rekordresultat!

Læs
Vis mere

DACHSER Corporate

2
08/11/2022
Exoskeletons pass practical trial: Innovative technology takes the strain for warehouse employees

For the first time, DACHSER has tested active exoskeletons produced by German Bionic under everyday work conditions in the warehouse. The results are impressive. Now the technology will be rolled out at additional locations.

Læs
08/02/2022
DACHSER puts its first hydrogen trucks into service

Next year, the logistics service provider will put a 27-ton Hyundai Xcient truck on the road in Magdeburg, Germany. The zero-emission truck will be used for regional distribution as well as regular scheduled nighttime services to Berlin. Another hydrogen fuel-cell truck, the 19-ton Enginius Bluepower, will start making deliveries for DACHSER to Hamburg’s city center in mid-2023.

Læs
07/15/2022
DACHSER has strengthened its management in Asia Pacific

With Marcel Schmidt and Mario Morich, DACHSER is filling management positions in Hong Kong and Malaysia with leaders from its own ranks.

Læs
07/13/2022
Further warning strikes at German ports

Warning strikes were already held at short notice in the ports of Hamburg and Bremerhaven on June 9, 2022. Further warning strikes will take place at German seaports from Thursday, July 14, 2022 to Saturday, July 16, 2022.

Læs
Gå til

Mest læste

10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny version af Incoterms med en række ændringer træder i kraft den 1. januar 2020. De leveringsbetingelser, der er udstedt af Det Internationale Handelskammer, regulerer de vigtigste forpligtelser for køber og sælger inden for international handel, såsom overførsel af varer til køber, transportomkostninger, ansvar for tab af og skader på varer og omkostninger til forsikringer.

Med tilpasningen af Incoterms 2020 til den nuværende globale handelspraksis er den nye version nu helt tidssvarende og praksisnær. Formålet med revisionen har været at gøre Incoterms-klausulerne mere brugervenlige. For eksempel er præsentationen af dem blevet revideret, så det bliver lettere for brugerne at vælge den relevante klausul. Desuden er rækkefølgen af klausulerne blevet ændret, og der er blevet tilføjet reviderede brugervejledninger til hver klausul.

Med hensyn til indhold er der foretaget væsentlige ændringer af Incoterms 2010, herunder især følgende:

 • Forskellige dækningsniveauer i CIF og CIP: Som tidligere er sælger stadig forpligtet i henhold til Incoterms 2020 til at tegne transportforsikring for egen regning i klausulerne CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid). I modsætning til Incoterms 2010 giver de to klausuler dog nu forskellige minimumsdækninger. Den minimumsdækning, der skal overholdes, når CIF-klausulen er aftalt, forbliver uændret. Den transportforsikring, der skal tegnes af sælger, skal fortsat mindst svare til dækningen i henhold til (C)-klausulerne i Institute Cargo Clauses eller lignende klausuler (forsikring af angivne risici). Hvis CIP-klausulen er aftalt, skal sælger nu sørge for forsikringsdækning i henhold til (A)-klausulerne i Institute Cargo Clauses (all-risk-forsikring). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen giver aftalens parter mulighed for at aftale en forsikringsdækning, der afviger fra dette.
 • Inkludering af sikkerhedsrelaterede krav: Sikkerhedsrelaterede krav til transport af varer er nu inkluderet i A 4- og A 7-reglerne i hver enkelt Incoterms 2020-klausul. Som med de andre Incoterms-klausuler skal det bemærkes, at Incoterms-klausulerne kun gælder direkte over for salgsaftalens parter og ikke befordringskontrakten.
 • Incoterms 2020 indeholder regler for transport med ens egne transportmidler i FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP).
 • For varer, der sælges i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og er beregnet til søtransport (f.eks. varer i containere), indeholder FCA fremover en ny mulighed. Køber og sælger kan aftale, at køber skal bede sit fragtselskab om at udstede et ombordkonnossement til sælger, efter at varerne er blevet lastet. Samtidig er sælger forpligtet til at udlevere dette ombordkonnossement til køber. Dette sker typisk gennem de medvirkende banker.
 • Omdøbning af DAT til DPU (Delivered at Place Unloaded). I henhold til DAT-klausulen i Incoterms 2010 havde sælger leveret varerne, så snart de blev læsset af transportmidlet på en ’terminal’. Men ifølge anvendelsesretningslinjerne for Incoterms 2010 skulle udtrykket ’terminal’ ikke forstås ud fra et teknisk synspunkt, men betød ethvert aflæsningssted. Dette er der blevet taget højde for i Incoterms 2020 ved at omdøbe den tidligere DAT-klausul til DPU (Delivered at Place Unloaded) for at sikre overskueligheden. Det betyder, at alle (aftalte) steder i fremtiden kan være bestemmelsesstedet.

Incoterms gælder mellem parterne i en (national eller international) salgsaftale og dækker – men er ikke begrænset til – særlige rettigheder og forpligtelser inden for kontraktforholdet. Da der på denne måde sikres en ensartet definition, vil man kunne undgå efterfølgende fortolkningsproblemer eller uoverensstemmelser mellem salgsaftalens parter. Det skal bemærkes, at Incoterms på grund af ligheden med GT&C-bestemmelser ikke udgør lovbestemmelser og dermed kun bliver juridisk bindende, hvis de er blevet aftalt mellem salgsaftalens parter i form af en henvisning hertil (for Incoterms 2020 er dette også muligt før den 1. januar 2020). Uanset dette vil modstridende lovbestemmelser i den enkelte sag stadig gå forud for en Incoterms-klausul.

Incoterms er blevet revideret af 500 eksperter fra mere end 40 lande.Klausulerne anerkendes over hele verden og bruges på mere end 30 forskellige sprog.

Læs
11/05/2018
DACHSER Norway AS får ny Branch Manager

Den 1. januar 2019 tiltræder Armend Krasniqi (33) stillingen som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Læs
11/26/2019
Poststrejke i Finland

En strejke i det finske postvæsen og logistikunion (PAU) påvirker alle trafikker til og fra Finland. Som det ser ud lige nu, vil strejken vare indtil 8. december, men forhandlingerne mellem PAU og ledelsen i postvæsenet er stadig i gang.

Strejken, der nu går ind i sin tredje uge, påvirker i høj grad transporten til og fra Finland. Som udgangspunkt vil strejken vare indtil den 8. december, medmindre den finske fagforening for post og logistik (PAU) og ledelsen i det finske postvæsen Posti kan nå frem til en løsning på konflikten.

Derudover har flere andre fagforeninger meldt sig på banen i konflikten med støtteaktioner og sympatistrejker. Nedenfor kan du se nogle af konsekvenserne af strejken:

 • Fra mandag den 18. november vil fragt- og passagerfærger ikke håndtere forsendelser fra Posti.
 • Fra torsdag den 21. november bliver alle lastbiler nægtet adgang til bildæk på fragtskibe og passagerfærger på nationale ruter.
 • Fra mandag den 25. november vil fragtskibe og passagerfærger, der sejler under finsk flag, blive tilbageholdt i finske havne efter kl. 06:00.

  Pr. den 27. november 2019 genoptages færgetrafikken.

  Dette kan få betydning for dine sendinger hos DACHSER. Vi følger udviklingen nøje, og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

  Læs
  01/15/2019
  DACHSER Sweden underskriver aftale med Volvo Cars

  Et af de mest velkendte og respekterede bilmærker i verden er ny kunde hos DACHSER. Fremover vil to specialbyggede megatrailers fragte reservedele fra Volvo Cars i Torslanda uden for Göteborg til DACHSER Sweden AB’s filial i Göteborg.

  Læs
  04/02/2019
  DACHSER-prisen 2018

  Onsdag den 5. september 2018 var det igen tid til det årlige Supply Chain Leaders Forum (SCLF), der fandt sted på Copenhagen Business School (CBS) i København. Temaet i år var ”Smart Chain Management”, og DACHSER-prisen 2018 skulle tildeles en heldig vinder.

  Læs
  02/21/2019
  Brexit: Tiden rinder ud

  Politikerne kæmper for at finde en løsning på brexit-krisen, men deadlinen nærmer sig. Vi er nået til det punkt, hvor virksomheder systematisk må begynde at lægge planer for og forberede sig på alle scenarier. Det største problem er told.

  Læs
  10/02/2018
  DACHSER runder 30.000 ansatte

  Pr. 1. september har logistikudbyderen DACHSER flere medarbejdere end nogensinde: Det familieejede selskab beskæftiger i alt 30.500 medarbejdere rundtomkring i verden.

  Læs
  04/02/2019
  DACHSER satser på bæredygtig vækst

  2018 blev endnu et år med betydelig vækst for DACHSER. Logistikudbyderens konsoliderede nettoomsætning er vokset med 5,5 procent til 5,57 mia. euro. Ligesom året før steg antallet af forsendelser, denne gang med 2,5 procent til 83,7 millioner, mens tonnagen voksede med 3,0 procent til 41,3 millioner tons. Og med i alt 30.609 ansatte, en forøgelse på 1.511 medarbejdere siden sidste år, har også DACHSERs arbejdsstyrke nået et rekordhøjt niveau.

  Læs
  04/04/2019
  Fra elev til fuldtidssælger

  DACHSER Denmark har uddannet sin første administrationselev. Lasse Christiansen har de sidste to år været administrationselev i salgsafdelingen i Hvidovre. Med udgangen af februar 2019 færdiggjorde han sin elevtid, og han skal nu være ny Junior Sales Executive European Logistics i Hvidovre.

  Læs
  06/19/2018
  DACHSER udvider sit udvalg af LCL-ruter

  DACHSER er den førende logistikleverandør inden for stykgods på det tyske og europæiske marked med et tæt forbundet netværk for vejtransport. Men logistikudbyderens netværk for stykgods omfatter også søfragt. I 2018 lanceres 26 nye LCL-forbindelser (Less than Container Load), og samtidig øger DACHSER nu frekvensen af afgange fra hver anden uge til hver uge for seks af de eksisterende ruter.

  Læs