143 Poster
Sortering: Dato | Relevans

Resultater

08/02/2021
Nyt DACHSER magazine på gaden nu!

"Hold fast i det, der er godt, og øg fleksibiliteten". Det har været et mantra hos DACHSER det sidste par måneder. Det er også titlen på interviewet med Burkhard Eling i det seneste DACHSER magazine, hvor den nye CEO fortæller om, hvad disse ord betyder for ham.

Læs
07/15/2021
Udfordringer og omsorg: Livet som trainee hos DACHSER

Vera Weidemann, Head of Corporate Human Resources hos DACHSER, fortæller om, hvordan folk med talent for logistik kan blive en del af DACHSERs verden.

Læs
07/15/2021
Kvinderne, der bekæmper coronavirussen

Lige da coronapandemien startede, indrettede et distributionsselskab med base i det nordlige Spanien sig efter de nye krav fra markedet: I 2020 bad Pharmediq DACHSER om hjælp med at transportere over 100 millioner mundbind og andre værnemidler til destinationer i Spanien og andre europæiske lande.

Læs
2
07/13/2021
DACHSER Climate Protection: En langsigtet strategi for klimabeskyttelse

Aktiv klimabeskyttelse er en del af DACHSERs ansvar. Logistikudbyderen går forrest  for at beskytte klimaet ved hjælp af effektiv logistik og tekniske innovationer. Her samarbejder virksomheden også med kunder og samarbejdspartnere, der ønsker at bidrage aktivt til omstillingen til lav- og nulemissionsteknologier i logistikbranchen. Kun sådan kan man nå Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader og EU's og mange andre landes klimabeskyttelsesmål på mellemlang og lang sigt.

Læs
07/06/2021
Store forhåbninger til brint – et kig på fremtidens teknologi

Hvilken rolle spiller brint i omstillingen til en emissionsfri logistikbranche? Vi ser nærmere på H2 som energikilde.

Læs
06/24/2021
Søfragt: opdatering om den globale situation

Forsinkelser og følgevirkninger inden for den globale søfragt, for eksempel containermangel og overbelastning af havnene, påvirker fortsat de globale forsyningskæder. Nedenfor får du en opdatering om den globale situation, så vi sammen kan minimere konsekvenserne for din forretning.

Læs
06/21/2021
Altid på vagt

Hos DACHSER er det en topprioritet at beskytte data og systemer. Christian von Rützen, som er Department Head for IT Strategy Implementation hos DACHSER, fortæller om aktuelle og fremtidige udfordringer for informationssikkerhed. Han og hans internationale it-sikkerhedsteam har flere ansvarsområder, herunder at tage hånd om informationssikkerheden hos DACHSER.

Læs
06/21/2021
Har du læst vores seneste nyhedsbrev?

I vores seneste nyhedsbrev tager vi et kig på, hvordan krisetider har påvirket udviklingen inden for logistik. Vi bringer blandt andet en artikel om fremtidens logistik set gennem General Manager i Hvidovre Peter Huts øjne.

Læs
06/08/2021
Driftsforstyrrelser i Hamborgs havn

Med denne opdatering vil vi gerne informere dig om, at havnedriften i Hamborg i øjeblikket påvirkes af forskellige faktorer.

Læs
2
05/26/2021
Webinar: Fremtidens logistik

Den 21. april 2021 mødtes Reiner Perau, direktør for Dansk-Tysk Handelskammer, og Peter Hut, General Manager for DACHSER Denmarks filial i Hvidovre, til en kop kaffe i webinarsammenhæng og en drøftelse af fremtidens udfordringer og muligheder for logistikbranchen. Vi har samlet nogle af de centrale punkter fra samtalen og giver dig et hurtigt overblik over det seneste nye inden for logistik.

Læs
2
05/19/2021
35 år med RL Trans

For René Lausten som selvstændig vognmand er det aldrig til at vide, hvad dagen bringer. Men der er alligevel én ting, der har været en fast del af hans hverdag i næsten alle virksomhedens 35 år – og det er DACHSER. Vi har talt med René og fået et indblik i hverdagen som vognmand.

Læs
3
05/19/2021
Et solidt globalt fodfæste

Der findes ikke mange boliger, som ikke indeholder træbaserede produkter fra den østrigske producent Kaindl/Kronospan. Det er noget af en logistisk udfordring at opnå så stor udbredelse af sine produkter.

Læs
05/07/2021
"Brint vil gøre rækkevidder på op til 1.000 kilometer mulige i fremtiden"

I kapløbet om at reducere udledningen af drivhusgasser i de kommende år er der stor efterspørgsel efter alternativer til diesel, især fra transport- og logistiksektoren. Udover batteridrevne elektriske køretøjer, som allerede i dag benyttes til leverancer i centrum af byer, kunne lastbiler drevet af brintbrændselsceller (H2-lastbiler) være en løsning, der åbner mulighed for nulemissionstransport over længere afstande. Et studie baseret på simuleringer, som Kempten University of Applied Sciences har foretaget på vegne af DACHSER, er nu nået til den konklusion, at brugen af H2-lastbiler i DACHSERs stykgodsnetværk i princippet er mulig. Her kan du læse et interview med professor Werner E. Mehr fra Faculty of Mechanical Engineering på Kempten University of Applied Sciences og Andre Kranke, som er Department Head Trends and Technology Research hos DACHSER.

Læs
04/29/2021
Situationen i Indien og indvirkningen på vores aktiviteter

Med hensyn til den nuværende situation i Indien vil vi gerne give en opdatering om DACHSERs aktiviteter i Indien. Situationen pr. den 28. april 2021 er som følger:

Vores filialer i Indien:
Som en sikkerhedsforanstaltning på grund af den pludselige stigning i COVID-19-smittetilfælde er de fleste af vores filialer i Indien i øjeblikket lukket. Vores teams arbejder hjemmefra, og der er begrænset personale på kontorerne. Derfor vil der sandsynligvis være forsinkelser i vores svartider på grund af den igangværende krise.

Som følge af nedlukningen er der nogle operationelle konsekvenser for søfragt, luftfragt, toldklarering og national vejtransport. 

Luftfragt:
De fleste lande har lukket for passagertrafik fra Indien, hvilket fører til, at passagerflyvningerne på internationale ruter til/fra Indien er indstillet.
Dette har skabt en yderligere begrænsning for en allerede presset kapacitet.
Derfor forventer man prisstigninger inden for alle sektorer.
Der er også sket en øgning i transittiderne som følge af den begrænsede kapacitet. 

Søfragt:
Søfragten stod allerede over for udfordringer som følge af blokeringen af Suezkanalen i slutningen af marts.
Havne og terminaler opererer som normalt, men sejlplanerne påvirkes fortsat af blokeringen af Suezkanalen samt den pludselige stigning i COVID-19-tilfælde i Indien.
Der forventes derfor forsinkelser. Vi råder vores kunder til at tage højde for forsinkelser på 1-2 uger, når de planlægger deres varebeholdninger.
Du må forvente flere forsinkelser i kommunikation og drift på grund af det stigende antal smittetilfælde med coronavirus blandt personale i havne, hos toldmyndighederne, CFS og rederier. 

Told:
Vi har ingen uventede forstyrrelser i godstrafikken i Indien, og vi forventer ikke ophør i vores aktiviteter på nuværende tidspunkt.
Vores toldafdelinger er fortsat operationelle.
Toldvæsenet arbejder med begrænset arbejdskraft.


Hos DACHSER har vi indført væsentlige foranstaltninger for at sikre vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, samtidig med at vi styrer vores daglige drift med en minimal indflydelse på vores kunders forsyningskæder. Vores teams arbejder flittigt med alle tilgængelige midler for at tage højde for de aktuelle udfordringer.

Vi informerer løbende om eventuelle ændringer i den aktuelle situation. Hvis du har spørgsmål vedrørende dit gods, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
04/29/2021
Stigning i tjekkisk vejskat

Den tjekkiske regering har gennemført ændringer af vejskatten og satserne pr. den 1. januar 2021. Derfor er vejskatsatserne for motorveje og statsejede veje blevet justeret, så de nye satser også tager højde for eksterne omkostninger såsom luftforurening og støjforurening forårsaget af lastbiler. Dette fører til en betydelig stigning i vejskatten.

Hos DACHSER vil vi refundere vores samarbejdspartnere fuldt ud for den vejskat, som Tjekkiet opkræver, alt efter køretøjstype og -afstand. På denne måde yder vi vores bidrag til at bevare uafhængige vognmænds konkurrenceevne og sikre fragtkapaciteten i Tjekkiet.

Læs
04/21/2021
Et velsmurt maskineri

Lotte Pasfall er sådan én, man kan regne med. Det seneste år har hun, ligesom de fleste af os, stået over for nogle usædvanlige udfordringer – men når man har et team bag sig, der løfter i flok, kan man klare det meste. Vi har spurgt Lotte, hvad hun har gjort for at få sit team godt igennem krisen.

Læs