22 Poster
Sortering: Dato | Relevans

Resultater

Market Information 10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny version af Incoterms med en række ændringer træder i kraft den 1. januar 2020. De leveringsbetingelser, der er udstedt af Det Internationale Handelskammer, regulerer de vigtigste forpligtelser for køber og sælger inden for international handel, såsom overførsel af varer til køber, transportomkostninger, ansvar for tab af og skader på varer og omkostninger til forsikringer.

Med tilpasningen af Incoterms 2020 til den nuværende globale handelspraksis er den nye version nu helt tidssvarende og praksisnær. Formålet med revisionen har været at gøre Incoterms-klausulerne mere brugervenlige. For eksempel er præsentationen af dem blevet revideret, så det bliver lettere for brugerne at vælge den relevante klausul. Desuden er rækkefølgen af klausulerne blevet ændret, og der er blevet tilføjet reviderede brugervejledninger til hver klausul.

Med hensyn til indhold er der foretaget væsentlige ændringer af Incoterms 2010, herunder især følgende:

  • Forskellige dækningsniveauer i CIF og CIP: Som tidligere er sælger stadig forpligtet i henhold til Incoterms 2020 til at tegne transportforsikring for egen regning i klausulerne CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid). I modsætning til Incoterms 2010 giver de to klausuler dog nu forskellige minimumsdækninger. Den minimumsdækning, der skal overholdes, når CIF-klausulen er aftalt, forbliver uændret. Den transportforsikring, der skal tegnes af sælger, skal fortsat mindst svare til dækningen i henhold til (C)-klausulerne i Institute Cargo Clauses eller lignende klausuler (forsikring af angivne risici). Hvis CIP-klausulen er aftalt, skal sælger nu sørge for forsikringsdækning i henhold til (A)-klausulerne i Institute Cargo Clauses (all-risk-forsikring). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen giver aftalens parter mulighed for at aftale en forsikringsdækning, der afviger fra dette.
  • Inkludering af sikkerhedsrelaterede krav: Sikkerhedsrelaterede krav til transport af varer er nu inkluderet i A 4- og A 7-reglerne i hver enkelt Incoterms 2020-klausul. Som med de andre Incoterms-klausuler skal det bemærkes, at Incoterms-klausulerne kun gælder direkte over for salgsaftalens parter og ikke befordringskontrakten.
  • Incoterms 2020 indeholder regler for transport med ens egne transportmidler i FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP).
  • For varer, der sælges i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og er beregnet til søtransport (f.eks. varer i containere), indeholder FCA fremover en ny mulighed. Køber og sælger kan aftale, at køber skal bede sit fragtselskab om at udstede et ombordkonnossement til sælger, efter at varerne er blevet lastet. Samtidig er sælger forpligtet til at udlevere dette ombordkonnossement til køber. Dette sker typisk gennem de medvirkende banker.
  • Omdøbning af DAT til DPU (Delivered at Place Unloaded). I henhold til DAT-klausulen i Incoterms 2010 havde sælger leveret varerne, så snart de blev læsset af transportmidlet på en ’terminal’. Men ifølge anvendelsesretningslinjerne for Incoterms 2010 skulle udtrykket ’terminal’ ikke forstås ud fra et teknisk synspunkt, men betød ethvert aflæsningssted. Dette er der blevet taget højde for i Incoterms 2020 ved at omdøbe den tidligere DAT-klausul til DPU (Delivered at Place Unloaded) for at sikre overskueligheden. Det betyder, at alle (aftalte) steder i fremtiden kan være bestemmelsesstedet.

Incoterms gælder mellem parterne i en (national eller international) salgsaftale og dækker – men er ikke begrænset til – særlige rettigheder og forpligtelser inden for kontraktforholdet. Da der på denne måde sikres en ensartet definition, vil man kunne undgå efterfølgende fortolkningsproblemer eller uoverensstemmelser mellem salgsaftalens parter. Det skal bemærkes, at Incoterms på grund af ligheden med GT&C-bestemmelser ikke udgør lovbestemmelser og dermed kun bliver juridisk bindende, hvis de er blevet aftalt mellem salgsaftalens parter i form af en henvisning hertil (for Incoterms 2020 er dette også muligt før den 1. januar 2020). Uanset dette vil modstridende lovbestemmelser i den enkelte sag stadig gå forud for en Incoterms-klausul.

Incoterms er blevet revideret af 500 eksperter fra mere end 40 lande.Klausulerne anerkendes over hele verden og bruges på mere end 30 forskellige sprog.

Læs
Market Information 10/22/2019
Brat Brexit – Forberedelser

Selv om forhandlingerne mellem EU og Storbritannien stadig er i gang, kan en Brexit uden en aftale før den 31. oktober 2019 fortsat ikke udelukkes.

Konsekvenserne af, at Storbritannien forlader unionen uden en aftale den 31. oktober, særligt hvad angår varebevægelserne til og fra Storbritannien, taler deres tydelige sprog. Først og fremmest vil der være længere ventetid på grund af grænsekontrol og fortoldning af alle varer i henhold til WTO-reglerne.

Vi har taget vores forholdsregler for at sikre, at alt gods, der ankommer til/forlader Storbritannien efter kl. 23:00 GMT (00:00 CET) den 31. oktober gennemgår toldbehandling og beskatning i overensstemmelse med gældende regler.

Vi vil gerne sammenfatte de vigtigste punkter i dette arbejde, så vi så vidt muligt kan undgå forsinkelser i leveringerne til vores kunder.

I tilfælde af en hård Brexit skal følgende oplysninger og dokumenter være tilgængelige til toldbehandling, før varerne hentes:

  • Fragtbrev
  • Kommerciel faktura / proformafaktura
  • Pakkeliste / leveringsmeddelelse
  • Eksportdokument
  • Præferencedokumenter og andre produktspecifikke dokumenter om muligt

Sørg for, at disse dokumenter indeholder følgende oplysninger:

Afsender med EORI-nummer, modtager med kontaktoplysninger, importørens kontaktoplysninger (hvis importøren er forskellig fra modtageren), sekventielt fakturanummer, Incoterms, antal og type af pakker, varebeskrivelse, oprindelsesland, Taric-kode, varens værdi, valuta og brutto/nettovægt.

Det er vigtigt, at kvaliteten af data er høj – dokumenterne skal være korrekte og stemme 100 procent overens med varernes fysiske tilstand.

Hvis vi modtager dokumenterne i digital form, skal de helst have en opløsning på 300 dpi eller derover, hvis det er muligt.

Derudover har vi brug for en kontaktperson i tilfælde af toldspørgsmål inklusive kontaktoplysninger fra din modtager/importør (e-mailadresse), så vi kan kontakte vedkommende for at få den nødvendige fuldmagt i forhold til toldbehandlingen. Uden en fuldmagt kan vi ikke gennemføre toldklareringen.

Du skal også være opmærksom på, at vi har brug for mere detaljerede forsendelsesoplysninger såsom antal og type af pakker, beskrivelse af varen og varens værdi, da vi skal kunne udstede en transitprocedure gennem Storbritannien, hvis du har forsendelser til Irland via Storbritannien. I begyndelsen anbefaler vi også, at du vedlægger et T2L-dokument til disse forsendelser, da vi endnu ikke kan vide, om det irske toldvæsen vil acceptere et T2-dokument som bevis for, at varerne er i fri cirkulation i EU efter en transit via Storbritannien.

I eLogistics vil incoterms blive tilpasset på grund af tolden. I begyndelsen vil det kun være muligt at vælge FCA/EXW eller DAP i eLogistics for at sikre processen. EDI-oplysningerne om incoterms skal også tilpasses, og din kontaktperson hos din nærmeste DACHSER-filial vil kontakte dig for at foretage de nødvendige ændringer.

Vi håber på din forståelse og samarbejde, så vi kan sikre en så effektiv og problemfri forsyningskæde som muligt for dig i tilfælde af en hård Brexit.

Vi har listet de vigtigste forberedelser, du kan gøre, i vores Brexit-tjekliste.

Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
News 10/02/2019
Nyt DACHSER Magazine ude nu!

I årenes løb er vores europæiske netværk for vejtransport blevet udvidet. Hemmeligheden er enkel: Det handler om at placere de rigtige brikker på de rigtige steder, før man kan fuldende det samlede billede.

Læs
Market Information 09/25/2019
Brexit-tjekliste: Sådan forbereder du dig

Hvad skal du være opmærksom på, hvis vi får en hård Brexit?

Forsinkelser ved grænserne kan blive en af de største konsekvenser af en hård Brexit. En anden konsekvens for godstrafikken til og fra Storbritannien vil være den nye bureaukratiske byrde, der vil blive i forbindelse med transporten. Først og fremmest kan man forvente længere ventetider for at komme gennem grænsekontrollen og toldklarering af alle varer i henhold til WTO-reglerne.

Vi har sammensat en Brexit-tjekliste til virksomheder, der har sendinger til og fra Storbritannien. Du kan downloade den nedenfor:

Læs
2
News 08/27/2019
Logistikkens vidunderlige verden

Det er Logistics Operatives, der holder tempoet oppe på lageret og i transitterminalen. De har fingeren på pulsen, engagement og masser af sund fornuft. DACHSERs medarbejdere er og vil altid være hjørnestenen i vores velsmurte logistikservices. Men det bliver stadig sværere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 

Læs
News 08/27/2019
Oktoberfest for erhvervslivet 2019

Den 19. september 2019 samler Dansk-Tysk Handelskammer både dansk og tysk erhvervsliv, når de byder ind til Årets Oktoberfest 2019 – med DACHSER Denmark som en af hovedsponsorerne.

Læs
News 08/27/2019
DACHSER deltager i 8th Supply Chain Leaders Forum

Onsdag den 11. september 2019 afholdes Supply Chain Leaders Forum på Copenhagen Business School for ottende år i træk. Her skal der blandt andet findes en vinder af årets DACHSER Award, som gives for Best CBS GD-SCM Final Project på supply chain management-uddannelsen på CBS.

Læs
News 08/27/2019
Har du tilmeldt dig vores tilfredshedsundersøgelse?

Hvordan bliver man bedre til sit arbejde? Det gør man, hvis man får feedback. Husk at give dit besyv med.

Læs
2
News 08/27/2019
Borgmesterbesøg i Hvidovre

Mandag den 24. juni 2019 var Hvidovres borgmester Helle Adelborg og kommunaldirektør Nich Bendtsen på besøg hos DACHSER Denmark. Her fik de en rundvisning og et indblik i dagligdagen hos en lokal virksomhed i vækst.

Læs
2
News 08/16/2019
Madam Stoltz sparer tid med ny logistikløsning

Det hele startede med en lille detailbutik i København. Nu vokser den danske interiørvirksomhed Madam Stoltz støt – og logistikken skal kunne følge med udviklingen. Ved at skifte til DACHSER har Madam Stoltz fået mere tid til kerneforretningen.

Læs
Market Information 08/09/2019
Risiko for forsinkelser på fly til og fra Kina

En tyfon kan medføre forsinkelser på fly til og fra Kina. Tyfonen svarer til en orkan i kategori 3, og følgerne af stormen mærkes lige nu i hele Taiwan. I løbet af weekenden vil tyfonen enten bevæge sig ind over Kina eller passere tæt på kysten. Det betyder, at kontorer og skoler i de berørte områder kan blive nødsaget til at lukke midlertidigt, og der er risiko for forsinkelser og aflysninger af fly til og fra Kina på grund af vejrforholdene.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
News 06/04/2019
Nyt DACHSER magazine ude nu!

Uden mennesker på kontoret, bag rattet i lastbilen og på terminalen ville logistikken aldrig fungere.

Læs
News 05/29/2019
Badmintonketsjere på vej til Jerevan

En palle med badmintonudstyr ankommer i Jerevan i Armenien. Udstyret er doneret af danske badmintonvenner, og det skal skabe glæde for både professionelle og fritidsudøvere i Jerevan. DACHSER Denmark har doneret transporten af pallen.

Læs
News 05/29/2019
DACHSER i Köln leverer med elektriske ladcykler

DACHSER logistikcenter i Köln er begyndt at benytte såkaldte pedelec-cykler til leveringer i centrum. Dette initiativ fra logistikudbyderen er – udover at bidrage til en forbedret luftkvalitet – en reaktion på de stadig mere omfattende kørselsforbud, trafikpropper og vejarbejde, der gør det vanskeligt at levere til bykernen med konventionelle lastbiler. De skærpede restriktioner for trafik i Kölns miljøzoner trådte i kraft den 1. april 2019.

Læs
News 05/29/2019
transport logistic 2019 i München

Den 4. til 7. juni 2019 er DACHSER en del af messen transport logistic 2019 i München. Det er verdens førende internationale messe for logistik, mobilitet, IT og supply chain management.

Læs
News 05/29/2019
DACHSER Denmark støtter Danske Hospitalsklovne

Med en ukulele under armen og en flot rød tud spreder de glæde for sygdomsramte børn i hele landet. Siden 2003 har den velgørende forening Danske Hospitalsklovne arbejdet for at skabe en tryg og positiv oplevelse for børn på hospitalet, og som Store Klovnesponsor støtter DACHSER Denmark op om det arbejde.

Læs