Karriere Mediaroom

Oplysninger om databeskyttelse

Beskyttelsen af dine personoplysninger er et vigtigt anliggende for os ("DACHSER"). Behandlingen af dine personoplysninger, for eksempel dit navn, din adresse, e-mail-adresse eller dit telefonnummer, sker altid i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (den generelle forordning) og de særlige regler om databeskyttelse i det pågældende land, der er gældende for DACHSER.

Med denne erklæring om databeskyttelse ønsker vi at informere dig om arten og omfanget af samt formålet med de personoplysninger, vi indsamler og behandler. Endvidere informerer vi dig om de rettigheder, der tilkommer dig. Hvis vi ønsker at tilbyde dig særlige tjenesteydelser, via vores websted eller på anden måde, og hvis der ikke er noget retsgrundlag for den databehandling, der er nødvendig i denne sammenhæng, vil vi indhente dit samtykke.

Registreredes rettigheder og indberetning af databeskyttelseshændelser

Du kan udøve dine rettigheder som registreret – såsom retten til information, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og til at gøre indsigelse – online her. Du kan indberette databeskyttelseshændelser såsom uautoriseret adgang, videregivelse, behandling eller tab af personoplysninger online her.

1. Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Dataansvarlig i databeskyttelsesretlig forstand er:

DACHSER SE

Thomas-Dachser-Straße 2

87439 Kempten

Tyskland

Tlf.: +49 831 5916 0

Fax: +49 831 5916-1312

info@dachser.com

www.dachser.de

Navnet på og kontaktoplysningerne for DACHSER SEs databeskyttelsesrådgiver er følgende:

DACHSER SE

Databeskyttelsesrådgiver

Thomas-Dachser-Str. 2

87439 Kempten, Tyskland

data.protection@dachser.com

 

2. Indsamling af generelle data og oplysninger

Dette websted indsamler en række generelle data og oplysninger ved hvert besøg. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De data, der kan registreres, er:

(1) De browsertyper og -versioner, der anvendes

(2) Det operativsystem, der anvendes af det tilgående system

(3) Det websted, hvorfra et tilgående system kommer til vores websted (såkaldte referrers)

(4) De underordnede websteder, et tilgående system får adgang til på vores websted

(5) Dato og tidspunkt for adgang til webstedet

(6) IP-adressen (Internet Protocol)

(7) Internetudbyderen for det tilgående system og

(8) Andre lignende data og oplysninger, der bruges til at afværge eventuelle angreb på vores it-systemer.

DACHSER drager ingen konklusioner om dig gennem brugen af disse generelle data og oplysninger. Profilering finder ikke sted. Vi har derimod brug for disse oplysninger for at kunne vise indholdet af vores websted korrekt, for at optimere indholdet af vores websted samt reklamerne for dette, for at sikre den uafbrudte funktion af vores it-systemer og teknologien på vores websted og for at give politimyndighederne de nødvendige oplysninger med henblik på retsforfølgning i tilfælde af et cyberangreb.

Disse anonymt indhentede data og oplysninger anvendes statistisk af DACHSER med henblik på at øge niveauet af databeskyttelse og datasikkerhed i vores virksomhed. Vi gemmer de anonyme data fra serverlogfilerne adskilt fra alle personoplysninger, du har angivet. Retsgrundlaget for midlertidig opbevaring af data og logfiler er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

3. Databehandling ved kontakt

Du kan kontakte os via kontaktformularen på vores websted eller via den e-mailadresse, der er angivet i virksomhedsoplysningerne. Hvis du kontakter DACHSER via en af disse kanaler, gemmer vi automatisk de personoplysninger, du angiver. Sådanne personoplysninger, der videresendes til DACHSER på frivillig basis, vil blive gemt med henblik på behandling af din henvendelse og/eller at kontakte dig.

DACHSER henviser forespørgsler og de dertil hørende personoplysninger til behandling og anvendelse af den kompetente myndighed i DACHSER-koncernen, sædvanligvis det nationale datterselskab i spørgerens land, og udveksler data med denne. Således udveksles der f.eks. forespørgsler og tilsvarende data fra webstedet for Schweiz (www.dachser.com/ch) med DACHSERs nationale datterselskab i Schweiz (DACHSER Spedition AG). I denne forbindelse kan data også videresendes til nationale datterselskaber i tredjelande.

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR og i alle andre tilfælde beskyttelsen af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Ved overførsel af data til et tredjeland er retsgrundlaget art. 49, stk. 1, litra b) i GDPR.

4. Abonnement på vores nyhedsbrev

På DACHSERs websted har brugerne mulighed for at abonnere på DACHSERs nyhedsbreve (f.eks. "eLetter"). Hvilke personoplysninger, der videresendes til DACHSER i forbindelse med bestilling af nyhedsbrevet, fremgår af den inputmaske, der anvendes til dette formål.

DACHSER bruger nyhedsbrevet til regelmæssigt at informere kunder og forretningspartnere om nyheder vedrørende vores tjenester og produkter, aktuelle pressemeddelelser, oplysninger om vores brand og det indhold, der aktuelt findes på vores websted. Nyhedsbrevet kan kun modtages af den registrerede, hvis

(1) den registrerede har en gyldig e-mailadresse og

(2) den registrerede tilmelder sig til at modtage nyhedsbrevet. Af juridiske årsager vil der blive sendt en bekræftelses-e-mail til den e-mailadresse, som den registrerede angiver første gang med henblik på modtagelse af nyhedsbrevet. Dette er en dobbelt tilmeldingsprocedure. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at kontrollere, om indehaveren af e-mailadressen har godkendt modtagelsen af nyhedsbrevet som registreret. Retsgrundlaget for udsendelse af nyhedsbrevet er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet gemmer vi IP-adressen, som er tildelt af internetudbyderen (ISP), på det computersystem, som den registrerede anvender på tilmeldingstidspunktet, samt dato og tidspunkt for tilmeldingen. Indsamlingen af disse data er nødvendig for at kunne spore (potentielt) misbrug af en registrerets e-mailadresse på et senere tidspunkt og fungerer derfor som juridisk beskyttelse for DACHSER. I forbindelse med udsendelsen af nyhedsbrevet vil DACHSER benytte sig af Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, Tyskland, til at indsamle, behandle, bruge og/eller gemme disse data til dette formål.

De personoplysninger, der indsamles i forbindelse med et abonnement på nyhedsbrevet, vil udelukkende blive brugt til følgende formål:

  • Udsendelse af nyhedsbrevet
  • Rådgivning og annoncering
  • Behovstilpasset udformning af nyhedsbrevet
  • Interesseorienteret opstilling af emnerne i nyhedsbrevet

Desuden vil abonnenter på nyhedsbrevet kunne informeres via e-mail, hvis dette er nødvendigt af hensyn til driften af nyhedsbrevsservicen eller tilmelding i denne forbindelse, f.eks. i tilfælde af ændringer i udbuddet af nyhedsbrevet eller ændringer af de tekniske forhold.

Samtykke til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet os med henblik på udsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid trækkes tilbage. Der findes et link til at trække samtykket tilbage i hvert nyhedsbrev. Det er også til enhver tid muligt at afmelde sig direkte ved at underrette DACHSER via de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit 1.

5. Sporing i nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve indeholder "sporingspixels". En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i de e-mails, som sendes i HTML-format for at muliggøre registrering og analyse af logfiler. Dette giver mulighed for en statistisk evaluering af, om onlinemarketingkampagner klarer sig godt eller ej. Ved hjælp af den integrerede sporingspixel kan DACHSER se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret og hvilke links i e-mailen, de registrerede er gået ind på.

Sådanne personoplysninger, der indsamles via de sporingspixels, som er indeholdt i nyhedsbrevene, gemmes og evalueres af DACHSER for at optimere udsendelsen af nyhedsbrevene og for bedre at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve til den registreredes interesser. De registrerede har til enhver tid ret til at trække den samtykkeerklæring tilbage, som er afgivet separat til dette formål via den dobbelte tilmeldingsprocedure. Efter tilbagetrækning slettes disse personoplysninger af DACHSER. En afmelding af nyhedsbrevet fortolkes automatisk af DACHSER som en tilbagetrækning.

6. Cookies

Dette websted bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der oprettes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser. Gennem brugen af cookies kan DACHSER give dig mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden placering af cookies. Cookies gør det muligt for os at genkende brugerne af vores websted. Brugere af websteder, der anvender cookies, behøver f.eks. ikke at genindtaste deres loginoplysninger, hver gang de besøger webstedet, fordi denne opgave bliver overtaget af webstedet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem.

7. Webanalyseværktøjet etracker

Udbyderen af dette websted bruger tjenester fra etracker GmbH fra Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) til at analysere statistikoplysninger. Som standard bruger etracker ikke cookies. Hvis du udtrykkeligt accepterer, at der placeres analyse-cookies (statistik-cookies), bruges der cookies, som muliggør statistisk analyse af de besøgendes brug af dette websted samt visning af brugsrelateret indhold eller annoncering. Cookies er små tekstfiler, der gemmes af internetbrowseren på brugerens enhed. etracker-cookies indeholder ikke oplysninger, der gør det muligt at identificere en bruger.

De data, der genereres af etracker, behandles og opbevares udelukkende af etracker i Tyskland på vegne af udbyderen af dette websted og er derfor underlagt strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og -standarder. etracker er blevet uafhængigt testet, certificeret og tildelt databeskyttelsesmærket ePrivacyseal.

Databehandlingen sker på grundlag af de juridiske bestemmelser i art. 6, stk. 1, litra f) (legitim interesse) i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Vores anliggende i henhold til GDPR (legitim interesse) er optimeringen af vores onlinetilbud og vores websted. Da beskyttelsen af vores besøgendes personoplysninger er vigtig for os, vil de oplysninger, der kan referere til en individuel person, f.eks. IP-adresse, login eller enheds-id'er, blive anonymiseret eller pseudonymiseret så hurtigt som muligt. Anden anvendelse, sammenføring med andre oplysninger eller overførsel til tredjeparter vil ikke finde sted.

Browserindstillingen "spor ikke" udelukker også automatisk, at du kan spores.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den førnævnte databehandling.

8. Podigee podcast-hosting

Vi bruger podcast-hostingtjenesten Podigee fra udbyderen Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Tyskland. Podcastene indlæses af Podigee eller udsendes via Podigee. 

Brugen er baseret på vores legitime interesser, dvs. interesse i en sikker og effektiv levering, analyse og optimering af vores podcast-tilbud i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. 

Podigee behandler IP-adresser og enhedsoplysninger for at gøre det muligt at downloade/genafspille podcast og for at undersøge statistiske data som f.eks. lyttertal. Disse data anonymiseres eller pseudonymiseres af Podigee, før de gemmes i databasen, medmindre de er nødvendige for at stille podcastene til rådighed. 

Yderligere oplysninger og muligheder for at gøre indsigelse kan findes i Podigees politik for beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.podigee.com/en/about/privacy

9. DACHSER Platform

DACHSER tilbyder services via DACHSER Platform-værktøjet på sin hjemmeside. Kernefunktionerne i DACHSER Platform omfatter bl.a. fastsættelse af fragtomkostninger online, registrering af transportordrer og sporing af forsendelser ved hjælp af track & trace.

DACHSER tildeler registreringer til DACHSER Platform og de dertilhørende nødvendige personoplysninger til behandling og anvendelse til den kompetente enhed i DACHSER-koncernen, sædvanligvis den nationale afdeling af den nationale virksomhed i spørgerens land, og udveksler disse data med denne kompetente enhed. Der udveksles f.eks. registreringer og data, der anvendes til registrering på DACHSER Platform, på webstedet for Schweiz (www.dachser.com/ch) med DACHSERs nationale virksomhed i Schweiz (DACHSER Spedition AG). I denne forbindelse kan data også videresendes til nationale virksomheder i tredjelande. Applikationerne i DACHSER Platform kan bruges af brugere med eller uden individuel registrering. Når det er registreret, aktiverer den respektive nationale virksomhed brugeren efter vellykket godkendelse. Registrerede brugere har flere "legitimationsoplysninger" end ikke-registrerede brugere, dvs. registrerede brugere har adgang til mere omfattende tjenester. De personoplysninger, der videresendes til DACHSER, fremgår af den respektive inputskærm, der anvendes til registrering.

Det eneste formål med dataanvendelsen i forbindelse med brugen af DACHSER Platform er leveringen af de førnævnte tjenester. Retsgrundlaget for behandling af data ved udarbejdelse eller fuldbyrdelse af kontrakter er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR, og i alle andre tilfælde er retsgrundlaget beskyttelse af legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Ved overførsel af data til et tredjeland er retsgrundlaget art. 49 stk. 1, litra b) i GDPR.

10. eLogistics

DACHSER tilbyder tjenester på sit websted med værktøjet eLogistics. eLogistics-portalens kernefunktioner omfatter bl.a. onlinefastsættelse af fragtomkostninger, registrering af transportordrer og sporing af forsendelser ved hjælp af track & trace.

DACHSER henviser eLogistics-registreringer og de dertilhørende personoplysninger til behandling og anvendelse af den kompetente myndighed i DACHSER-koncernen, sædvanligvis den nationale afdeling af datterselskabet i spørgerens land, og udveksler data med denne. Derfor udveksles der f.eks. registreringer og data, der bruges til eLogistics-registrering på webstedet for Schweiz (www.dachser.com/ch) med DACHSERs nationale datterselskab i Schweiz (DACHSER Spedition AG). I denne forbindelse kan data også videresendes til nationale datterselskaber i tredjelande. Brugere kan anvende eLogistics-applikationerne uden eller med individuel registrering. I tilfælde af registrering aktiverer det respektive nationale datterselskab brugeren efter gennemført godkendelse. Når brugere er registreret, har de flere "legitimationsoplysninger" til rådighed sammenlignet med brug uden registrering, dvs. brugerne kan få adgang til mere omfattende tjenester. De personoplysninger, der videresendes til DACHSER, fremgår af den respektive inputmaske, der anvendes til registrering.

Formålet med dataanvendelsen i forbindelse med brugen af eLogistics-tjenesterne er udelukkende levering af de førnævnte tjenester. Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR og i alle andre tilfælde beskyttelsen af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Ved overførsel af data til et tredjeland er retsgrundlaget art. 49, stk. 1, litra b) i GDPR.

11. Google Maps

Denne side bruger Google Maps-korttjenesten. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dette giver os mulighed for at vise interaktive kort direkte på webstedet og giver dig mulighed for at bruge kortfunktionen.

Gennem besøget på webstedet modtager Google oplysninger om, at du har besøgt den pågældende underside på vores websted. Desuden vil de i punkt 2 omhandlede data blive videresendt. Dette sker, uanset om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget på med, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget på Google, vil dine data blive tildelt direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker, at disse data skal tildeles din profil på Google, skal du logge af, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til annoncering, markedsundersøgelser og/eller behovsorienteret udformning af sit websted. En sådan evaluering foretages især (selv for brugere, der ikke er logget på) for at kunne levere behovsorienteret annoncering og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, hvorved du skal kontakte Google for at udøve denne ret. Du kan finde flere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og dens behandling af plugin-udbyderen ved at se udbyderens politikker for beskyttelse af personlige oplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger, når du bruger Google Maps, er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Dataoverførsel til tredjelande uden en afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau er baseret på anerkendte standardkontraktbestemmelser. Du kan finde flere oplysninger her og her.

Se Googles privatlivspolitik for at få flere oplysninger om håndtering af brugerdata. 

12. Sociale plugins

På vores websted bruger vi sociale plugins ("plugins") fra Facebook, Twitter, YouTube, Xing og LinkedIn. Vi bruger især plugins til at gøre det muligt for dig at dele indhold på vores websted med andre brugere af sociale netværk eller til at henvise dem til et sådant indhold. Du kan identificere udbyderen af det pågældende plugin ved hjælp af dets logo eller begyndelsesbogstav.

Når du besøger vores websted, overfører vi ikke i første omgang personoplysninger til plugin-udbyderne. Men hvis du klikker på det markerede felt, overføres der personoplysninger direkte fra dig til udbyderen af det respektive plugin, som behandles af udbyderen – muligvis i tredjelande, f.eks. USA. Når du har klikket på plugin-feltet, åbnes et nyt vindue i din browser, der åbner siden for udbyderen af det pågældende sociale netværk. Data overføres til udbyderen af det pågældende plugin, uanset om du har en konto hos plugin-udbyderens sociale netværk. Hvis du er logget på hos plugin-udbyderen, vil dine data, der indsamles hos os, blive tildelt direkte til din eksisterende konto hos plugin-udbyderen.

Vi har ingen indflydelse på typen og omfanget af de data, der indsamles og behandles ved hjælp af plugins, og vi er heller ikke vidende om hele omfanget af dataindsamlingen, formålene med behandlingen eller opbevaringsperioderne. Ifølge plugin-udbyderen omfatter de videresendte data bl.a. oplysninger om din browser, de besøgte websteder samt dato og tidspunkt for besøget. Plugin-udbyderne behandler f.eks. disse oplysninger for at oprette brugerprofiler for dig og vise on-demand-annoncering. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, hvorved du skal kontakte den respektive plugin-udbyder for at udøve din ret til at gøre indsigelse. For yderligere oplysninger henvises til internetsiderne og meddelelserne om databeskyttelse for de respektive udbydere.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger ved hjælp af de sociale plugins er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Når du bruger de tjenester, der tilbydes af Facebook, Twitter, YouTube og LinkedIn, kan der overføres data til tredjelande i hele verden, f.eks. USA. I disse tilfælde vil vi sikre et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse for at implementere kravene i den europæiske lovgivning. Dette gøres normalt ved hjælp af anerkendte standardkontraktbestemmelser og andre garantier, hvis relevant.

13. Dataoverførsel til tredjeparter

Det er teknisk muligt for tjenesteudbydere og samarbejdspartnere at få adgang til personoplysninger, som vi bruger til driften af vores websteder. Disse tredjepartsleverandører er forpligtet til kun at bruge dine personoplysninger til at levere de tjenester, vi anmoder om, eller på anden måde i overensstemmelse med vores anvisninger.

Til de formål, der er angivet i disse regler om databeskyttelse, overfører DACHSER dine personoplysninger inden for DACHSER-koncernen og videregiver dem til de respektive nationale datterselskaber. Der ligger også DACHSER-virksomheder uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. DACHSER er ansvarlig for at informere dig om dine rettigheder som registreret inden for rammerne af de gældende databeskyttelseslove. Du kan rette dine henvendelser og klager vedrørende dine personoplysninger til DACHSER. De øvrige DACHSER-virksomheder i DACHSER-koncernen, som også behandler dine personoplysninger, arbejder sammen med os og hjælper os med at besvare sådanne henvendelser eller klager.

Ud over ovenstående dataoverførsler vil vi ikke videresende, sælge eller afsætte dine personoplysninger til tredjeparter, f.eks. andre virksomheder eller organisationer, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til dette, eller overførslen er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, brugeren af webstedet.

14. Tidsrum for dataopbevaring

Kriteriet for tidsrummet for opbevaringen af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af perioden sletter vi rutinemæssigt de relevante oplysninger, forudsat at de ikke længere er nødvendige for kontraktopfyldelse eller kontraktindgåelse.

Hvis formålet med opbevaringen ophører, eller hvis en opbevaringsperiode, der er fastsat af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysninger rutinemæssigt i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

15. Dine rettigheder

Som registreret har du de rettigheder, der er angivet i artikel 15-21 i GDPR i forhold til DACHSER, hvis betingelserne heri er opfyldt. Disse er retten til indsigt (art. 15 i GDPR), berigtigelse (art. 16 i GDPR), sletning (art. 17 i GDPR), begrænsning af behandlingen (art. 18 i GDPR), dataportabilitet (art. 20 i GDPR) og retten til at gøre indsigelse (art. 21 og 22 i GDPR). Udover dette har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i henhold til art. 77 i GDPR.

16. Brug af Google Ads

Google Ads giver os mulighed for at vise annoncer i Googles søgemaskine, når brugere indtaster bestemte søgeord i Google (målretning mod søgeord). Google Ads er en tjeneste, der leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vi bruger Google Ads til at måle antallet af besøg på vores websted som følge af visning af annoncer i Google Search og til at vurdere, hvilke søgeord der har ført til placeringen af vores annoncer. Konverteringssporing foretages udelukkende ved hjælp af det cookie-fri webanalyseværktøj etracker, der kun indsamler statistiske data. Vi bruger ikke remarketing-funktionen, og du vil ikke modtage flere annoncer fra os, efter du har besøgt vores websted. Retsgrundlaget for denne databehandling er vores legitime interesse i at optimere vores onlineudbud og vores markedsføringstiltag. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den førnævnte databehandling.

 

17. Anvendelse af Brightcove Analytics

Såfremt der er afgivet et frivilligt samtykke, som til enhver tid kan tilbagekaldes, anvender vi på enkelte websider tjenesten „Video Cloud“ fra Firma Brightcove Inc., 290 Congress Street, Boston, MA 02142, USA („Brightcove“) til præsentation og afspilning af videoer. Brightcove overtager dermed hostingen af videoerne og leverer også afspilleren, der er tilknyttet med videoer på vores website. Under forbindelsen til serverne hos Brightcove (hvis indlejrede videoer på websitet ses af dig) anvender udbyderen cookies og indsamler enhedsrelaterede data.

Brightcove-teknologierne anvendes blandt andet til at præsentere videoer fra DACHSER, der passer til temaet på de pågældende websider. Derudover giver Brightcove Analytics mulighed for at analysere brugernes adgang til det præsenterede videoindhold, for således at forbedre websitets tiltrækningskraft og funktionalitet. Til dette formål anvender Brightcove cookies og indsamler enhedsrelaterede data (f.eks. browserinformationer), blandt andet også IP-adresserne på de brugere, der åbner det præsenterede videoindhold. Disse anonymiseres umiddelbart efter de er hentet, og gemmes ikke personaliseret. Personfølsomme data om brugeren gemmes grundlæggende ikke af Brightcove.

Du finder databeskyttelseserklæringen fra virksomheden Brightcove her: https://www.brightcove.com/de/legal/privacy

Retsgrundlaget for anvendelsen af Brightcove Analytics er samtykket i henhold til Art. 6 Afs. 1 S.1 pkt. a i GDPR. Der kan gøres indsigelse mod brugen af tjenesten under "Indstillinger for databeskyttelse", uden at websitet mister grundlæggende funktioner.

Vi har truffet de nødvendige foranstaltninger iht. Art. 44 ff. i GDPR for at garantere et passende niveau af databeskyttelse i modtagerlandet.

Information om databeskyttelse til forretningsforbindelser

Informationer om databeskyttelse ifølge Artikel 13 og 14 GDPR

1. Begrebsbestemmelser
DACHSER Denmark A/S’s databeskyttelseserklæring er baseret på de begreber, som anvendes i den europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (GDPR). Vi henviser derfor til begrebsbestemmelserne i Artikel 4 i GDPR. GDPR kan hentes her.

2. Navn og adresse på de personer, der er ansvarlige for bearbejdningen og for databeskyttelsen
Ansvarlige med hensyn til GDPR, andre databeskyttelseslove gældende i EU-medlemsstater og andre bestemmelser vedrørende databeskyttelse er:

DACHSER Denmark A/S, Helsehomen 11, DK-2650 Hvidovre, Denmark, Tlf.: +45 3634 7719, Fax: +45 3634 7731, E-mail: dachser.hvidovre@dachser.com, Sito Web: www.dachser.dk

3. Generelt om databehandling

3.1 Omfanget af behandlingen af personlige data
Vi indhenter og anvender principielt kun personlige data fra vores forretningspartnere, såfremt dette er nødvendigt for aftaleformidling eller til afvikling af vores ordre og aftaler. Efter opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser behandler vi kun data efter given tilladelse. En undtagelse gælder i sådanne tilfælde, hvor en forudgående indhentning af tilladelsen af faktiske grunde ikke er mulig eller behandling af dataene er tilladt eller foreskrevet af lovbestemmelser.

3.2 Omgang med personlige data
Indhentning, bearbejdning og anvendelse af personlige data er principielt forbudt, medmindre en lovmæssig standard udtrykkeligt tillader dataomgangen. Personlige data må efter GDPR principielt indhentes, behandles eller anvendes:

Ved et bestående aftaleforhold med den pågældende.

I forbindelse med aftaleformidling eller -afvikling med den pågældende.

Når og såfremt den pågældende har givet tilladelse.

3.3 Retsgrundlag for behandling af personlige data
Såfremt vi indhenter en tilladelse fra den pågældende person til behandlingsprocedurer af personlige data, tjener Art. 6 Afs. 1 a i GDPR som retsgrundlag.

Ved bearbejdning af personlige data, der er nødvendig for opfyldelse af en aftale, hvis aftalepartner er den pågældende person, tjener Art. 6 Afs. 1 b i GDPR som retsgrundlag. Dette gælder også bearbejdningsprocedurer, der er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltninger inden aftalens indgåelse.

Såfremt en bearbejdning af personlige data kræves til opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som påhviler vores virksomhed, tjener Art. 6 Afs. 1 c i GDPR som retsgrundlag.

Hvis bearbejdningen kræves til sikring af en berettiget interesse for vores virksomhed eller en tredjepart og overvejer den pågældendes interesser, grundrettigheder og -friheder ikke førstnævnte interesse, så tjener Art. 6 Afs. 1 f i GDPR som retsgrundlag for bearbejdningen.

3.4 Kategorier for de pågældende persongrupper og deres data
Til udøvelse af forretningen og opfyldelse af alle deraf følgende forpligtelser findes om nødvendigt følgende datakategorier:

Kundedata og dennes kontaktperson samt data, som kunden har overdraget om deres kunder i det omfang det kræves for aftaleafviklingen og kundebetjeningen.

Data fra tjenesteudbydere, leverandører og deres kontaktperson i det omfang det kræves til aftaleopfyldelse over for kunder tjenesteudbydere og leverandører.

Ved anvendelse af personlige data og omfanget af de indhentede data iagttages grundreglerne for den informationelle selvbestemmelsesret og andre databeskyttelsesnormer, især det præventive forbudsprincip, formålsbinding, transparens, oplysnings- og meddelelsespligt, grundreglerne for dataundgåelse og datasparsomhed samt rettighederne til korrektion, spærring, sletning og indsigelse.

Indhentning og bearbejdning af personlige data sker inden for rammerne af juridisk tilladte. Herved skal desuden iagttages de særlige forudsætninger for indhentning og bearbejdning af følsomme data ifølge Art. 9 Afs. 1 i GDPR. Principielt må kun sådanne informationer bearbejdes og benyttes, der kræves for den forretningsmæssige opgaveopfyldelse og som står i umiddelbar sammenhæng med bearbejdningsformålet.

Såfremt andre steder anmoder om informationer om den pågældende, må disse kun videregives uden tilladelse fra den pågældende, når der består en juridisk forpligtelse dertil eller en retfærdig legitim interesse derfor for virksomheden og den anmodedes identitet uden tvivl fastslås.

3.5 Modtagere af personlige data
Personlige data videregives udelukkende til de for aftaleopfyldelsen medvirkende tredjeparter som f.eks. datterselskaber, partnere, underleverandører med det formål at yde den af dig bestilte logistikydelse. Personlige data for dem, der deltager i logistikydelsen, bliver eventuelt videregivet til logistikydelsens ordregiver (f.eks. afleveringsdokument).

Især vil vi hverken sælge dine personlige data til tredjeperson eller på anden måde markedsføre dem.

3.6 Datavideregivelse i tredjestater
Datavideregivelse i tredjestater finder udelukkende sted til opfyldelse af bestilte logistikydelser. Med hensyn til datasparsomhed videregives kun de nødvendige data til afsendelse og levering af varerne til ordregivers kunder til de inden- og udenlandske virksomheder i DACHSER-koncernen og til eksterne tjenesteudbydere. En videregivelse af data i et tredjeland uden passende databeskyttelsesniveau er tilladt for opfyldelsen af en aftale mellem de pågældende personer og det sted, der er ansvarlig for bearbejdningen, såfremt datavideregivelsen er nødvendig for aftaleopfyldelsen.

3.7 Eksterne tjenesteudbydere/aftalebearbejdning/service
Med eksterne tjenesteudbydere består, i det nødvendige omfang, aftaler ifølge Artikel 28 i GDPR eller EU-standardaftaleklausuler.

3.8 IT-Security-koncept
Udover de trufne teknisk-organisatoriske foranstaltninger har Dachser på grund af den grundlæggende betydning af informationssikkerhed udarbejdet yderligere passende retningslinjer.

Informationssikkerheds-managementsystemet (ISMS) i DACHSER IT-centralen er siden 2011 certificeret ifølge ISO 27001.

3.9 Datasletning og lagervarighed
De personlige data for den pågældende person bliver slette eller spærret, så snart formålet med lagringen ophører. En lagring kan desuden ske, når denne er forudsat af europæiske eller nationale lovgivere i EU-retslige forordninger, love eller andre forskrifter, som den ansvarlige er underlagt. En spærring eller sletning af dataene sker desuden, når en lagringsfrist, som er foreskrevet via de nævnte normer, udløber, medmindre det er nødvendigt at lagre dataene fortsat til brug for en aftaleindgåelse eller en aftaleopfyldelse

4. Den pågældende persons rettigheder
Hvis dine personlige data bearbejdes, er du den pågældende person ifølge GDPR og du har følgende rettigheder i forhold til den ansvarlige:

4.1 Oplysningsret
Du kan forlange at får en bekræftelse fra den ansvarlige, om personlige data, der vedrører dig, bearbejdes af os.

Hvis der sker en sådan bearbejdning, kan du forlange at f følgende informationer fra den ansvarlige:

formålet, til hvilket de personlige data bearbejdes;

kategorierne af personlige data, der bearbejdes:

modtagerne eller kategorierne af modtagere, til hvilke dine personlige data er videregivet eller vil blive videregivet;

den planlagte varighed af lagringen af dine personlige data eller, hvis det ikke er muligt at give konkrete oplysninger herom, kriterierne for bestemmelse af lagringsvarigheden;

om der består en ret til korrektion eller sletning af dine personlige data, en ret til begrænsning af den ansvarliges bearbejdning eller en indsigelsesret imod denne bearbejdning;

om der findes en klageret hos en opsynsmyndighed;

alle tilgængelige informationer om dataenes oprindelse, når de personlige data ikke indhentes hos den pågældende person;

om der findes en automatisk problemløsning inklusive Profiling ifølge Art. 22 Afs. 1 og 4 i GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – vægtige informationer om den involverede logik samt rækkevidden og de tilstræbte konsekvenser af en sådan bearbejdning for den pågældende person.

Du har ret til at forlange oplysning om, hvorvidt dine personlige videregives til tredjeland eller til en international organisation. I denne forbindelse kan du forlange at blive underrettet om de egnede garantier ifølge Art.46 i GDPR i forbindelse med videregivelsen.

4.2 Ret til korrektion
Du har overfor den ansvarlige en ret til korrektion og/eller fuldstændiggørelse, såfremt dine bearbejdede personlige data er ukorrekte eller ufuldstændige. Den ansvarlige skal straks udføre korrektionen.

4.3. Ret til begrænsning af bearbejdningen
Du kan under følgende forudsætninger forlange begrænsning af bearbejdningen af dine personlige data:

når du bestrider rigtigheden af dine personlige data i så langt et tidsrum, at den ansvarlige har mulighed for at kontrollere rigtigheden af de personlige data;

bearbejdningen er uretmæssig og du afviser sletning af de personlige data og i stedet forlanger en begrænsning af brugen af de personlige data;

den ansvarlige ikke længere behøver de personlige data til bearbejdningens formål, men du behøver disse til anmeldelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller

hvis du har gjort indsigelse imod bearbejdningen ifølge Art. 21 Afs. 1 i GDPR og det endnu ikke er fastslået, om den ansvarliges berettigede grunde har overvægt i forhold til dine grunde.

Hvis bearbejdningen af dine personlige data blev begrænset, må disse data - bortset fra lagring af dem - kun bearbejdes med din tilladelse eller til anmeldelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden naturlig eller juridisk persons rettigheder, eller af grunde vedr. en vigtig offentlig interesse for unionen eller en medlemsstat.

Hvis begrænsningen af bearbejdningen skete ifølge ovennævnte forudsætninger, bliver du underrettet af den ansvarlige inden begrænsningen bliver ophævet.

4.4 Ret til sletning

4.4.1 Sletningspligt
Du kan forlange af den ansvarlige, at de pågældende personlige data straks bliver slettet, og den ansvarlige er forpligtet til at slette disse data omgående, såfremt en af følgende grunde er til stede:

Dine personlige data er ikke mere nødvendige til det formål, for hvilket de er indhentet eller på anden er blevet bearbejdet.

Du tilbagekalder din tilladelse, som danner grundlag for bearbejdningen ifølge Art. 6 Afs. 1 a eller Art. 9 Afs. 2 a i GDPR, og der mangler et andet retsgrundlag for bearbejdningen.

Du gør ifølge Art. 21 Afs. 1 i GDPR indsigelse imod bearbejdningen og der forefindes ingen prioriterede berettigede grunde til bearbejdningen, eller du gør indsigelse imod bearbejdningen ifølge Art. 21 Afs. 2 i GDPR.

Dine personlige data blev uretmæssigt bearbejdet.

Sletning af dine personlige data kræves til opfyldelse af en juridisk forpligtelse ifølge unionsretten eller retten i den medlemsstat, som den ansvarlige er underlagt.

Dine personlige data blev indhentet med hensyn til tilbudte tjenester fra informationsselskabet ifølge Art. 8 Afs. 1 i GDPR.

4.4.2 Information til tredjepart
Hvis den ansvarlige har offentliggjort dine personlige data og hvis han ifølge Art. 17 Afs. 1 i GDPR er forpligtet til at slette dem, så træffer han under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne passende foranstaltninger, også af teknisk art, til at informere den ansvarlige for databearbejdningen, som bearbejder de personlige data om, at du som den pågældende person har forlangt af ham, at der sker en sletning af alle Links til disse personlige data eller af kopier af disse personlige data.

4.4.3 Undtagelser
Retten til sletning består ikke, når bearbejdningen er nødvendig

til udøvelse af retten til ytringsfrihed og information;

til opfyldelse af en retslig forpligtelse, som bearbejdningen kræver ifølge unionsretten eller retten i den medlemsstat, som den ansvarlige er underlagt, eller til varetagelse af en opgave, som har offentlig interesse eller som følger af udførelse af offentlig myndighed, som den ansvarlige er pålagt;

af grunde vedr. offentlig interesse inden for offentlig sundhed ifølge Art. 9 Afs. 2 h og i, samt Art. 9 Afs. 3 GDPR;

for arkivformål med offentlig interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål ifølge Art 89 Afs. 1 GDPR, såfremt den under Afsnit a) nævnte ret forudsættes at muliggøre virkeliggørelse af formålet med denne bearbejdning eller alvorligt indskrænker den, eller

til anmeldelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

4.5. Ret til underretning
Hvis du har anmeldt retten til korrektion, sletning eller begrænsning af bearbejdningen overfor den ansvarlige, er denne forpligtet til at meddele denne korrektion eller sletning af dataene eller begrænsning af bearbejdningen til alle modtagere, til hvilke dine personlige data blev videregivet, medmindre dette viser sig at være umuligt eller er forbundet med et uforholdsmæssigt stort arbejde.

Du har overfor den ansvarlige retten til at blive underrettet om disse modtagere.

4.6 Ret til læsbar dataoverdragelse
Du har retten til at modtage dine personlige data, som du har stillet til rådighed for den ansvarlige, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format. Desuden har du retten til at overdrage disse data til en anden ansvarlig uden forhindringer fra den ansvarlige, som de personlige data er stillet til rådighed for, såfremt

bearbejdningen beror på en tilladelse ifølge Art. 6 Afs. 1 a GDPR eller Art. 9 Afs. 2 a GDPR eller på en aftale ifølge Art. 6 Afs. 1 B GDPR og

bearbejdningen sker ved hjælp af automatiske metoder.

Ved udøvning af denne ret har du desuden retten til at udvirke, at dine personlige data overdrages direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig, hvis det er teknisk muligt. Friheder og rettigheder for andre personer må ikke blive påvirket heraf.

Retten til læsbar dataoverdragelse gælder ikke for en bearbejdning af personlige data, som kræves for varetagelse af en opgave, som har offentlig interesse eller som følger af udførelse af offentlig myndighed, som den ansvarlige er pålagt.

4.7 Indsigelsesret
Du har til enhver tid retten til, af grunde baseret på din særlige situation, at gøre indsigelse imod bearbejdning af dine personlige data, som sker på grundlag af Art. 6 Afs.1 e eller f GDPR; dette gælder også for en Profiling baseret på disse bestemmelser.

Den ansvarlige bearbejder ikke mere dine personlige data, medmindre han kan dokumentere tvingende beskyttelsesværdige grunde til bearbejdningen, som har overvægt over dine interesser, rettigheder og friheder, eller bearbejdningen tjener til anmeldelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Hvis dine personlige data bliver bearbejdet til brug for direct mail, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod bearbejdning af dine personlige data til formål for sådan reklame; dette gælder også for Profiling, såfremt den står i forbindelse med sådan direct mail.

Hvis du gør indsigelse imod bearbejdning til brug for direct mail, så bliver dine personlige data ikke mere bearbejdet til dette formål. Du har mulighed for, i sammenhæng med brug af tjenester fra informationsselskabet - uagtet direktiv 2002/58/EF - at udøve din indsigelsesret ved hjælp af automatiske metoder, ved hvilke der anvendes tekniske specifikationer.

4.8. Ret til tilbagekaldelse af samtykkeerklæringen ifølge databeskyttelseslovgivningen
Du har retten til at tilbagekalde din samtykkeerklæring ifølge databeskyttelseslovgivningen. Ved tilbagekaldelse af samtykket bliver retmæssigheden af den bearbejdning, der er sket på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen, ikke berørt.

4.9 Automatisk afgørelse i enkelttilfælde inklusive Profiling
Du har retten til ikke at blive underlagt en afgørelse baseret på en bearbejdning, der udelukkende er sket automatisk, inklusive Profiling, som udfolder sig for dig i forhold til retslig virkning eller på lignende måde har betydelig virkning for dig. Dette gælder ikke, når afgørelsen

er nødvendig for indgåelsen eller opfyldelsen af en aftale mellem dig og den ansvarlige,

er tilladt på grundlag af retsforskrifter i EU eller den medlemsstat, som den ansvarlige er underlagt, og disse retsforskrifter indeholder passende foranstaltninger til sikring af dine rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser, eller

sker med din udtrykkelige tilladelse.

Dog må disse afgørelser ikke være baseret på bestemte kategorier af personlige data ifølge Art. 9 Afs. 1 GDPR, såfremt Art. 9 Afs. 2 A eller g GDPR ikke gælder og der er truffet passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser.

Med hensyn til de i (1) og (3) nævnte tilfælde træffer den ansvarlige passende forholdsregler for at sikre dine rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser, hvortil hører mindst retten til udvirkning af indgriben fra en person hos den ansvarlige, til angivelse af eget standpunkt og til anfægtelse af afgørelsen.

4.10 Ret til at klage hos en opsynsmyndighed
På trods af en anden forvaltningsretslig eller retslig appelmulighed har du ret til at klage hos en opsynsmyndighed, i særdeleshed i den medlemsstat, hvor du har dit ophold, din arbejdsplads eller stedet for den sandsynlige krænkelse, når du mener, at bearbejdningen krænker dine personlige data i forhold til GDPR.

Opsynsmyndighederne, hvortil klagen er indgivet, underretter klageren om standen og resultaterne og klagen inklusive muligheden for en retslig appel ifølge Art. 78 GDPR.