Mediaroom

Regler for databeskyttelse

Beskyttelsen af dine personoplysninger er et vigtigt anliggende for os ("DACHSER"). Behandlingen af dine personoplysninger, for eksempel dit navn, din adresse, e-mail-adresse eller dit telefonnummer, sker altid i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (den generelle forordning) og de særlige regler om databeskyttelse i det pågældende land, der er gældende for DACHSER.

Med denne erklæring om databeskyttelse ønsker vi at informere dig om arten og omfanget af samt formålet med de personoplysninger, vi indsamler og behandler. Endvidere informerer vi dig om de rettigheder, der tilkommer dig. Hvis vi ønsker at tilbyde dig særlige tjenesteydelser, via vores websted eller på anden måde, og hvis der ikke er noget retsgrundlag for den databehandling, der er nødvendig i denne sammenhæng, vil vi indhente dit samtykke.

1. Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Dataansvarlig i databeskyttelsesretlig forstand er:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Straße 2
87439 Kempten,
Tyskland

Tlf: +49 831 5916 0
Fax: +49 831 5916-1312
info@dachser.com 
www.dachser.com

Navnet på og kontaktoplysningerne for DACHSERs databeskyttelsesrådgiver er følgende:

DACHSER SE
Databeskyttelsesrådgiver
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten,

data.protection@dachser.com 

 

2. Indsamling af generelle data og oplysninger

Dette websted indsamler en række generelle data og oplysninger ved hvert besøg. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Der kan indsamles 1) de browsertyper og -versioner, der anvendes, 2) det operativsystem, der anvendes af det besøgende system, 3) det internetsted, hvorfra et besøgende system kommer til vores internetside (såkaldte referrers), 4) underwebsteder, som via et besøgende system styres mod vores websted, 5) dato og klokkeslæt for besøget på internetsiden, 6) internetprotokoladressen (IP-adressen), 7) det besøgende systems internetudbyder og 8) øvrige lignende data samt oplysninger, der tjener til at afværge fare i tilfælde af angreb på vores IT-systemer.

DACHSER drager ingen konklusioner om dig gennem brugen af disse generelle data og oplysninger. Profilering finder ikke sted. Vi har derimod brug for disse oplysninger for at kunne vise indholdet af vores websted korrekt, for at optimere indholdet af vores websted samt reklamerne for dette, for at sikre den uafbrudte funktion af vores informationsteknologisystemer og teknikken på vores websted og for i tilfælde af et cyberangreb at give de strafforfølgende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige med henblik på strafforfølgning.

Disse anonymt indsamlede data og oplysninger evaluerer DACHSER statistisk og med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed. Vi gemmer de anonyme data på server-logfiler adskilt fra alle personlige data, der er afgivet af dig. Retsgrundlaget for den midlertidig opbevaring af data og logfiler er artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle forordning.

3. Databehandling, når der tages kontakt

Du kan kontakte os via kontaktformularen på vores websted eller via den e-mailadresse, der er angivet i kolofonen. Hvis du kontakter DACHSER via en af disse kanaler, gemmer vi automatisk de personoplysninger, du afgiver til os. Sådanne personoplysninger, der afgives til DACHSER på frivillig basis, vil blive lagret med henblik på at behandle din henvendelse og/eller kontakte dig.

DACHSER henviser forespørgsler og de dertil hørende personoplysninger til behandling og anvendelse i den fagligt kompetente afdeling i DACHSER-koncernen, i reglen den relevante afdeling af det regionale selskab i spørgerens land, og udveksler data med denne. F. eks. udveksles forespørgsler og de dertil svarende data fra webstedet for Schweiz (www.DACHSER.com/ch) med DACHSERs regionale selskab i Schweiz (DACHSER Spedition AG). I denne forbindelse kan data også overføres til tredjelande som USA.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er ved kontraktindgåelse eller kontraktopfyldelse artikel 6, stk. 1, litra b), i den generelle forordning og i alle andre tilfælde artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle forordning. For videregivelse af oplysninger til et tredjeland er retsgrundlaget artikel 49, stk. 1, litra b), i den generelle forordning.

4. Abonnement på vores nyhedsbrev

På DACHSERs websted har brugerne mulighed for at abonnere på DACHSERs nyhedsbreve (f. eks. "eLetter"). Hvilke personoplysninger, der sendes til DACHSER i forbindelse med bestilling af nyhedsbrevet, fremgår af den indtastningsmaske, der anvendes hertil.

Med nyhedsbrevet informerer DACHSER regelmæssigt kunder og forretningspartnere om nyheder om vores tjenester og produkter, aktuelle presserapporter, oplysninger om vores brand eller aktuelt indhold på vores websted. Nyhedsbrevet kan i princippet kun modtages af den registrerede, hvis 1) den registrerede har en gyldig e-mail-adresse, og 2) den registrerede tilmelder sig udsendelsen af nyhedsbrevet. Til den e-mailadresse, som den registrerede i første omgang har indtastet med henblik på tilsendelse af nyhedsbrevet, vil der af retlige årsager blive sendt en bekræftelses-e-mail i dobbelt opt-in-proceduren. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at kontrollere, om ejeren af e-mail-adressen har godkendt modtagelsen af nyhedsbrevet som registreret. Retsgrundlaget for at udsende nyhedsbrevet er artikel 6, stk. 1, litra a), i den generelle forordning.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, gemmer vi IP-adressen på internetudbyderen af det computersystem, som anvendes af den registrerede på registreringstidspunktet, samt dato og tidspunkt for registreringen. Indsamlingen af disse data er nødvendig for at kunne fastslå det (mulige) misbrug af en registrerets e-mailadresse på et senere tidspunkt og tjener derfor til retlig sikring af DACHSER. I forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevet vil DACHSER benytte firmaet Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten til databehandling med henblik på indsamling, behandling, brug og/eller lagring af disse data.

De personoplysninger, der indsamles som led i en tilmelding til nyhedsbrevet, anvendes udelukkende til følgende formål:

  • Udsendelse af nyhedsbrevet
  • Rådgivning og reklamering
  • Behovstilpasset udformning af nyhedsbrevet
  • Interesseorienteret opstilling af emnerne i nyhedsbrevet

Desuden vil abonnenter på nyhedsbrevet kunne informeres via e-mail, hvis dette er nødvendigt af hensyn til driften af nyhedsbrevsservicen eller en registrering i denne forbindelse, for eksempel i tilfælde af ændringer i tilbuddet om nyhedsbrevet eller i tilfælde af ændringer af de tekniske forhold.

Samtykke til lagring af personoplysninger, som den registrerede har givet os til med henblik på udsendelsen af nyhedsbrevet, kan til enhver tid trækkes tilbage. Til brug for tilbagetrækning af samtykket findes et link hertil i hvert nyhedsbrev. Desuden er der på ethvert tidspunkt også mulighed for at ophæve abonnementet direkte hos DACHSER gennem meddelelse til de under nr. 1 nævnte kontaktoplysninger.

5. Nyhedsbrev-tracking

Vores nyhedsbreve indeholder såkaldte web-beacons. En web-beacon er en miniaturegrafik, der er indlejret i de e-mails, som sendes i HTML-format, for at aktivere en log-filregistrering og en logfil-analyse. Dette giver mulighed for en statistisk vurdering af succesen eller fiaskoen af online markedsføringskampagner. Ved hjælp af den integrerede web-beacon kan DACHSER registrere, om og hvornår en e-mail er blevet åbnet af en registreret, og hvilke links i e-mailen den registrerede har besøgt.

De personoplysninger, der indsamles via web-beacons i nyhedsbrevene, lagres og vurderes af DACHSER med henblik på at optimere udsendelsen af nyhedsbreve og at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve til den registrerede bedre. Registrerede har til enhver tid ret til at trække den samtykkeerklæring herom, der er afgivet særskilt via proceduren for dobbelt opt-in, tilbage. Efter en tilbagetrækning vil DACHSER slette disse personoplysninger. En framelding af modtagelsen af nyhedsbrevet opfatter DACHSER automatisk som tilbagetrækning.

6. Cookies

Dette websted bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der via en internetbrowser lægges og gemmes på et computersystem. Ved at bruge cookies kan DACHSER stille mere brugervenlige tjenester til rådighed for dig, som ikke ville være mulige uden placering af cookies. Cookies giver os mulighed for at genkende brugerne af vores websted. F. eks. behøver brugeren af et websted, der bruger cookies, ikke at indtaste sine adgangsdata igen, hver gang webstedet besøges, fordi dette overtages af webstedet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem.

Du kan til enhver tid forhindre, at vores websted placerer cookies ved at indstile den anvendte internetbrowser til dette og dermed gøre permanent indsigelse mod cookies. Desuden kan cookies, der allerede er placeret, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle gængse internetbrowsere. Hvis du deaktiverer placeringen af cookies i din internetbrowser, er det efter omstændighederne ikke alle funktionerne på vores websted, der vil kunne bruges i fuldt omfang. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved brug af cookies er artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle forordning.

7. Webanalyse Tool etracker

Udbyderen af denne webside anvender tjenester fra etracker GmbH i Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) til at analysre anvendelsesdata. etracker anvender som standard ingen cookies. Hvis du udtrykkeligt tillader, at der anbringes analyse-cookies (statistik-cookies), vil der blive placeret cookies, der muliggør en statistisk analyse af brugernes anvendelse af denne webside samt visning af anvendelsesrelateret indhold eller reklamer. Cookies er små tekstfiler, der gemmes af internet-browseren på brugerens udstyr. etracker-cookies indeholder ingen informationer, der muliggør en identifikation af brugeren.

De data, der genereres med etracker, behandles og gemmes på vegne af udbyderen af denne webside udelukkende i Tyskland og er dermed underlagt strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og -standarder. etracker er i denne henseende uafhængigt blevet testet, certificeret og mærket med databeskyttelsesmærket ePrivacyseal.

Databehandlingen sker på basis af bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningen (GDPR) Art. 6, pkt. 1 f) (legitim interesse). Vores anliggende i henhold til GDPR (legitim interesse) er optimering af vores online-udbud og vores tilstedeværelse på nettet. Da vores besøgendes privatsfære er vigtig for os, vil de data, som muligvis kan tillade relation til en enkeltperson, så som IP-adresse, ID eller adgangskode hurtigst muligt vil blive anonymiseret eller pseydonymiseret. Anden anvendelse, sammenføring med andre data eller videregivelse til tredjepart sker ikke.

Med browser-indstillingen "do not track" vil du ligeledes automatisk være udelukket fra sporing.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod den ovenstående beskrevne databehandling.

Dine besøgsdata får ikke længere indflydelse på webanalysen. Klik for at aktivere.

Opt-out

Du finder yderligere informationer om databeskyttelse her.

8. eLogistics

På webstedet tilbyder DACHSER tjenester med værktøjet eLogistics. Til de vigtigste funktioner i eLogistics-portalen hører online- fastsættelse af fragtomkostninger, registrering af transportordrer og sporing af forsendelser ved hjælp af tracking og tracing.

DACHSER henviser tilmeldinger til eLogistics og de dertil hørende personoplysninger til behandling og anvendelse i den fagligt kompetente afdeling i DACHSER-koncernen, i reglen den relevante afdeling af det regionale selskab i spørgerens land, og udveksler data med denne. F. eks. udveksles tilmeldinger og de data, der anvendes ved tilmeldingen til eLogistics på webstedet for Schweiz (www.dachser.com/ch), derfor med DACHSERs regionale selskab i Schweiz (DACHSER Spedition AG). I denne forbindelse kan data også overføres til tredjelande som USA. Brugere kan anvende eLogistics-programmerne uden eller med individuel registrering. I tilfælde af en registrering frigiver selskabet i det pågældende land brugeren efter gennemført autentificering. Der står flere "credentials" til rådighed for brugerne ved en registrering i forhold til brug uden registrering, dvs. brugerne kan benytte sig af mere avancerede tjenester. Hvilke personoplysninger, der sendes til DACHSER i denne forbindelse, fremgår af den indtastningsmaske, der bruges til den pågældende registrering.

Formålet med dataanvendelsen i forbindelse med brugen af eLogistics-tjenester er udelukkende levering af de førnævnte ydelser. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er ved kontraktindgåelse eller kontraktopfyldelse artikel 6, stk. 1, litra b), i den generelle forordning og i alle andre tilfælde artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle forordning. For videregivelse af oplysninger til et tredjeland er retsgrundlaget artikel 49, stk. 1, litra b), i den generelle forordning.

9. Google Maps

På dette websted benytter vi tilbuddet fra Google Maps. Dette giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på webstedet og giver dig mulighed for bekvem brug af kortfunktionen.

Gennem besøget på webstedet modtager Google oplysninger om, at du har besøgt den pågældende underside på vores websted. Herudover bliver de i nr. 2 nævnte oplysninger overført. Dette sker uafhængigt af, om Google stiller en brugerkonto til rådighed, gennem hvilken du er logget på, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind hos Google, bliver dine data direkte knyttet til din konto. Hvis du ikke ønsker at knytte an til din profil på Google, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som en brugsprofil og bruger dem til annoncering, markedsundersøgelser og/eller behovstilpasset udformning af sit websted. En sådan benyttelse sker især (også for brugere, der ikke er logget ind) med henblik på behovstilpasset annoncering og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, men retten skal bruges ved henvendelse til Google. Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og plug-in-udbyderens behandling af den findes i udbyderens erklæring om databeskyttelse.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger ved benyttelse af Google Maps er artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle forordning. Videregivelsen af personoplysninger til USA sker i overensstemmelse med EU-U.S. Privacy Shield i medfør af artikel 45, stk. 1, i den generelle forordning, som Google har tilsluttet sig.

10. Social Plugins

På vores hjemmeside bruger vi sociale plug-ins ("plug-ins") fra Facebook, Twitter, YouTube, Xing og LinkedIn. Vi bruger navnlig plug-ins til at give dig mulighed for at dele indholdet af vores websted med andre brugere af sociale netværk eller til at henvise dem til det pågældende indhold. Du genkender udbyderen af de respektive plug-ins på den pågældendes logo eller begyndelsesbogstaver.

Når du besøger vores websted, sender vi i første omgang ingen personoplysninger til plug-in-udbyderne. Hvis du imidlertid klikker på det markerede felt, bliver dine personoplysninger sendt direkte til udbyderen af de pågældende plug-ins og behandlet af denne – efter omstændighederne i tredjelande, for eksempel USA. Efter klikket på plug-in-feltet åbner sig et nyt vindue i din browser, der besøger webstedet for udbyderen af det pågældende sociale netværk. Dataoverførslen til udbyderen af det pågældende plug-in sker uafhængigt af, om du har en konto hos plug-in-udbyderens sociale netværk. Hvis du er logget på hos plug-in-udbyderen, vil dine data, der er indsamlet hos os, blive direkte knyttet til din eksisterende konto hos plug-in-udbyderen.

Vi har ingen indflydelse på arten og omfanget af de data, der indsamles og behandles ved brug af plug-ins, og vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang af dataindsamlingen, formålene med behandlingen eller opbevaringsperioderne. Ifølge oplysninger fra udbyderen af plug-insene omfatter de overførte data blandt andet informationer om din browser, de besøgte websteder samt dato og tidspunkt for besøget. Plug-in-udbyderne behandler for eksempel disse oplysninger med henblik på at opstille brugerprofiler af dig og på fremstillingen af behovstilpasset reklame. Du har ret til at gøre indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, men du skal henvende dig til den pågældende plug-in-udbyder for at bruge retten til at gøre indsigelse. Mere information kan ses på de respektive udbyderes internetsider og i deres erklæringer om databeskyttelse.

Retsgrundlaget for behandling af dine personrelaterede data under anvendelse af Social Plug-Ins er Databeskyttelsesforordningen (GDPR) Art. 6, pkt. 1 f). Ved udnyttelse af tilbud fra Facebook, Twitter, YouTube og LinkedIn kan der forekomme dataoverførsel til tredjelande som f.eks. USA. I sådanne tilfælde er vi opmærksomme på et passende databeskyttelsesniveau for at overholde kravene i henhold til europæisk ret. Det sker normalt ved hjælp af EU-standardkontraktklausuler fra den Europæiske Kommission og evt. andre egnede garantier.

11. Videregivelse af oplysninger til tredjepart

Adgang til personoplysninger er teknisk muligt for tjenesteudbydere og kontraktparter, som vi benytter til driften af vores websteder. Disse eksterne udbydere er forpligtet til kun at bruge dine personoplysninger til at levere de tjenester, vi anmoder om, eller i øvrigt i overensstemmelse med vores instrukser.

DACHSER overfører dine personoplysninger inden for DACHSER-koncernen til de formål, der er angivet i denne erklæring om databeskyttelse, og videregiver dem til selskaberne i de pågældende lande. Der ligger også DACHSER-virksomheder uden for Den Europæiske Union eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. DACHSER er ansvarlig for at informere dig om dine rettigheder som registreret inden for rammerne af de gældende databeskyttelseslove. Du kan sende dine forespørgsler og klager vedrørende dine personoplysninger til DACHSER. De andre DACHSER-virksomheder i DACHSER-koncernen, som også behandler dine personoplysninger, samarbejder med os og understøtter os med henblik på at imødekomme sådanne forespørgsler eller klager.

Bortset fra ovenstående dataoverførsler sender, sælger eller udbyder vi ikke dine personoplysninger til salg til tredjeparter, f.eks. andre virksomheder eller organisationer, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil, eller overførslen er påkrævet for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig som bruger af webstedet.

12. Varighed af dataopbevaringen

Kriteriet for varigheden af opbevaringen af personoplysninger er den pågældende opbevaringsperiode ifølge loven. Efter udløbet af perioden sletter vi rutinemæssigt de pågældende oplysninger, forudsat at de ikke længere er nødvendige for kontraktopfyldelse eller kontraktindgåelse.

Hvis formålet med opbevaringen bortfalder, eller hvis en opbevaringsperiode, der er fastsat i EU-direktiver og -forordninger eller regler udstedt af en anden kompetent lovgiver, udløber, bliver personoplysningerne blokeret eller slettet, rutinemæssigt og i overensstemmelse med gældende retsregler.

13. Dine rettigheder

Som registreret har du over for DACHSER de rettigheder, der er nævnt i artikel 15-21 i den generelle forordning, hvis de deri fastsatte betingelser er opfyldt. Disse rettigheder er retten til indsigt (artikel 15 i den generelle forordning), berigtigelse (artikel 16 i den generelle forordning), sletning (artikel 17 i den generelle forordning), begrænsning af behandlingen (artikel 18 i den generelle forordning), dataportabilitet (artikel 20 i den generelle forordning) og retten til indsigelse (artikel 21 og 22 i den generelle forordning). Herudover har du ret til at klage til tilsynsmyndigheden i medfør af artikel 77 i den generelle forordning.

Artikel 13 og 14 GDPR

Informationer om databeskyttelse ifølge Artikel 13 og 14 GDPR.

Download