Karriere Mediaroom

Oplysninger om databeskyttelse

Beskyttelsen af dine personoplysninger er et vigtigt anliggende for os ("DACHSER"). Behandlingen af dine personoplysninger, for eksempel dit navn, din adresse, e-mail-adresse eller dit telefonnummer, sker altid i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (den generelle forordning) og de særlige regler om databeskyttelse i det pågældende land, der er gældende for DACHSER.

Med denne erklæring om databeskyttelse ønsker vi at informere dig om arten og omfanget af samt formålet med de personoplysninger, vi indsamler og behandler. Endvidere informerer vi dig om de rettigheder, der tilkommer dig. Hvis vi ønsker at tilbyde dig særlige tjenesteydelser, via vores websted eller på anden måde, og hvis der ikke er noget retsgrundlag for den databehandling, der er nødvendig i denne sammenhæng, vil vi indhente dit samtykke.

Registreredes rettigheder og indberetning af databeskyttelseshændelser

Du kan udøve dine rettigheder som registreret – såsom retten til information, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og til at gøre indsigelse – online her. Du kan indberette databeskyttelseshændelser såsom uautoriseret adgang, videregivelse, behandling eller tab af personoplysninger online her.

1. Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Dataansvarlig i databeskyttelsesretlig forstand er:

DACHSER SE

Thomas-Dachser-Straße 2

87439 Kempten

Tyskland

Tlf.: +49 831 5916 0

Fax: +49 831 5916-1312

info@dachser.com

www.dachser.de

Navnet på og kontaktoplysningerne for DACHSER SEs databeskyttelsesrådgiver er følgende:

DACHSER SE

Databeskyttelsesrådgiver

Thomas-Dachser-Str. 2

87439 Kempten, Tyskland

data.protection@dachser.com

 

2. Indsamling af generelle data og oplysninger

Dette websted indsamler en række generelle data og oplysninger ved hvert besøg. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De data, der kan registreres, er:

(1) De browsertyper og -versioner, der anvendes

(2) Det operativsystem, der anvendes af det tilgående system

(3) Det websted, hvorfra et tilgående system kommer til vores websted (såkaldte referrers)

(4) De underordnede websteder, et tilgående system får adgang til på vores websted

(5) Dato og tidspunkt for adgang til webstedet

(6) IP-adressen (Internet Protocol)

(7) Internetudbyderen for det tilgående system og

(8) Andre lignende data og oplysninger, der bruges til at afværge eventuelle angreb på vores it-systemer.

DACHSER drager ingen konklusioner om dig gennem brugen af disse generelle data og oplysninger. Profilering finder ikke sted. Vi har derimod brug for disse oplysninger for at kunne vise indholdet af vores websted korrekt, for at optimere indholdet af vores websted samt reklamerne for dette, for at sikre den uafbrudte funktion af vores it-systemer og teknologien på vores websted og for at give politimyndighederne de nødvendige oplysninger med henblik på retsforfølgning i tilfælde af et cyberangreb.

Disse anonymt indhentede data og oplysninger anvendes statistisk af DACHSER med henblik på at øge niveauet af databeskyttelse og datasikkerhed i vores virksomhed. Vi gemmer de anonyme data fra serverlogfilerne adskilt fra alle personoplysninger, du har angivet. Retsgrundlaget for midlertidig opbevaring af data og logfiler er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

3. Databehandling ved kontakt

Du kan kontakte os via kontaktformularen på vores websted eller via den e-mailadresse, der er angivet i virksomhedsoplysningerne. Hvis du kontakter DACHSER via en af disse kanaler, gemmer vi automatisk de personoplysninger, du angiver. Sådanne personoplysninger, der videresendes til DACHSER på frivillig basis, vil blive gemt med henblik på behandling af din henvendelse og/eller at kontakte dig.

DACHSER henviser forespørgsler og de dertil hørende personoplysninger til behandling og anvendelse af den kompetente myndighed i DACHSER-koncernen, sædvanligvis det nationale datterselskab i spørgerens land, og udveksler data med denne. Således udveksles der f.eks. forespørgsler og tilsvarende data fra webstedet for Schweiz (www.dachser.com/ch) med DACHSERs nationale datterselskab i Schweiz (DACHSER Spedition AG). I denne forbindelse kan data også videresendes til nationale datterselskaber i tredjelande.

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR og i alle andre tilfælde beskyttelsen af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Ved overførsel af data til et tredjeland er retsgrundlaget art. 49, stk. 1, litra b) i GDPR.

4. Abonnement på vores nyhedsbrev

På DACHSERs websted har brugerne mulighed for at abonnere på DACHSERs nyhedsbreve (f.eks. "eLetter"). Hvilke personoplysninger, der videresendes til DACHSER i forbindelse med bestilling af nyhedsbrevet, fremgår af den inputmaske, der anvendes til dette formål.

DACHSER bruger nyhedsbrevet til regelmæssigt at informere kunder og forretningspartnere om nyheder vedrørende vores tjenester og produkter, aktuelle pressemeddelelser, oplysninger om vores brand og det indhold, der aktuelt findes på vores websted. Nyhedsbrevet kan kun modtages af den registrerede, hvis

(1) den registrerede har en gyldig e-mailadresse og

(2) den registrerede tilmelder sig til at modtage nyhedsbrevet. Af juridiske årsager vil der blive sendt en bekræftelses-e-mail til den e-mailadresse, som den registrerede angiver første gang med henblik på modtagelse af nyhedsbrevet. Dette er en dobbelt tilmeldingsprocedure. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at kontrollere, om indehaveren af e-mailadressen har godkendt modtagelsen af nyhedsbrevet som registreret. Retsgrundlaget for udsendelse af nyhedsbrevet er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet gemmer vi IP-adressen, som er tildelt af internetudbyderen (ISP), på det computersystem, som den registrerede anvender på tilmeldingstidspunktet, samt dato og tidspunkt for tilmeldingen. Indsamlingen af disse data er nødvendig for at kunne spore (potentielt) misbrug af en registrerets e-mailadresse på et senere tidspunkt og fungerer derfor som juridisk beskyttelse for DACHSER. I forbindelse med udsendelsen af nyhedsbrevet vil DACHSER benytte sig af Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, Tyskland, til at indsamle, behandle, bruge og/eller gemme disse data til dette formål.

De personoplysninger, der indsamles i forbindelse med et abonnement på nyhedsbrevet, vil udelukkende blive brugt til følgende formål:

 • Udsendelse af nyhedsbrevet
 • Rådgivning og annoncering
 • Behovstilpasset udformning af nyhedsbrevet
 • Interesseorienteret opstilling af emnerne i nyhedsbrevet

Desuden vil abonnenter på nyhedsbrevet kunne informeres via e-mail, hvis dette er nødvendigt af hensyn til driften af nyhedsbrevsservicen eller tilmelding i denne forbindelse, f.eks. i tilfælde af ændringer i udbuddet af nyhedsbrevet eller ændringer af de tekniske forhold.

Samtykke til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet os med henblik på udsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid trækkes tilbage. Der findes et link til at trække samtykket tilbage i hvert nyhedsbrev. Det er også til enhver tid muligt at afmelde sig direkte ved at underrette DACHSER via de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit 1.

5. Sporing i nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve indeholder "sporingspixels". En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i de e-mails, som sendes i HTML-format for at muliggøre registrering og analyse af logfiler. Dette giver mulighed for en statistisk evaluering af, om onlinemarketingkampagner klarer sig godt eller ej. Ved hjælp af den integrerede sporingspixel kan DACHSER se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret og hvilke links i e-mailen, de registrerede er gået ind på.

Sådanne personoplysninger, der indsamles via de sporingspixels, som er indeholdt i nyhedsbrevene, gemmes og evalueres af DACHSER for at optimere udsendelsen af nyhedsbrevene og for bedre at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve til den registreredes interesser. De registrerede har til enhver tid ret til at trække den samtykkeerklæring tilbage, som er afgivet separat til dette formål via den dobbelte tilmeldingsprocedure. Efter tilbagetrækning slettes disse personoplysninger af DACHSER. En afmelding af nyhedsbrevet fortolkes automatisk af DACHSER som en tilbagetrækning.

6. Cookies

Dette websted bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der oprettes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser. Gennem brugen af cookies kan DACHSER give dig mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden placering af cookies. Cookies gør det muligt for os at genkende brugerne af vores websted. Brugere af websteder, der anvender cookies, behøver f.eks. ikke at genindtaste deres loginoplysninger, hver gang de besøger webstedet, fordi denne opgave bliver overtaget af webstedet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem.

7. Webanalyseværktøjet etracker

Udbyderen af dette websted bruger tjenester fra etracker GmbH fra Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) til at analysere statistikoplysninger. Som standard bruger etracker ikke cookies. Hvis du udtrykkeligt accepterer, at der placeres analyse-cookies (statistik-cookies), bruges der cookies, som muliggør statistisk analyse af de besøgendes brug af dette websted samt visning af brugsrelateret indhold eller annoncering. Cookies er små tekstfiler, der gemmes af internetbrowseren på brugerens enhed. etracker-cookies indeholder ikke oplysninger, der gør det muligt at identificere en bruger.

De data, der genereres af etracker, behandles og opbevares udelukkende af etracker i Tyskland på vegne af udbyderen af dette websted og er derfor underlagt strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og -standarder. etracker er blevet uafhængigt testet, certificeret og tildelt databeskyttelsesmærket ePrivacyseal.

Databehandlingen sker på grundlag af de juridiske bestemmelser i art. 6, stk. 1, litra f) (legitim interesse) i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Vores anliggende i henhold til GDPR (legitim interesse) er optimeringen af vores onlinetilbud og vores websted. Da beskyttelsen af vores besøgendes personoplysninger er vigtig for os, vil de oplysninger, der kan referere til en individuel person, f.eks. IP-adresse, login eller enheds-id'er, blive anonymiseret eller pseudonymiseret så hurtigt som muligt. Anden anvendelse, sammenføring med andre oplysninger eller overførsel til tredjeparter vil ikke finde sted.

Browserindstillingen "spor ikke" udelukker også automatisk, at du kan spores.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den førnævnte databehandling.

8. Podigee podcast-hosting

Vi bruger podcast-hostingtjenesten Podigee fra udbyderen Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Tyskland. Podcastene indlæses af Podigee eller udsendes via Podigee. 

Brugen er baseret på vores legitime interesser, dvs. interesse i en sikker og effektiv levering, analyse og optimering af vores podcast-tilbud i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. 

Podigee behandler IP-adresser og enhedsoplysninger for at gøre det muligt at downloade/genafspille podcast og for at undersøge statistiske data som f.eks. lyttertal. Disse data anonymiseres eller pseudonymiseres af Podigee, før de gemmes i databasen, medmindre de er nødvendige for at stille podcastene til rådighed. 

Yderligere oplysninger og muligheder for at gøre indsigelse kan findes i Podigees politik for beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.podigee.com/en/about/privacy

9. eLogistics

DACHSER tilbyder tjenester på sit websted med værktøjet eLogistics. eLogistics-portalens kernefunktioner omfatter bl.a. onlinefastsættelse af fragtomkostninger, registrering af transportordrer og sporing af forsendelser ved hjælp af track & trace.

DACHSER henviser eLogistics-registreringer og de dertilhørende personoplysninger til behandling og anvendelse af den kompetente myndighed i DACHSER-koncernen, sædvanligvis den nationale afdeling af datterselskabet i spørgerens land, og udveksler data med denne. Derfor udveksles der f.eks. registreringer og data, der bruges til eLogistics-registrering på webstedet for Schweiz (www.dachser.com/ch) med DACHSERs nationale datterselskab i Schweiz (DACHSER Spedition AG). I denne forbindelse kan data også videresendes til nationale datterselskaber i tredjelande. Brugere kan anvende eLogistics-applikationerne uden eller med individuel registrering. I tilfælde af registrering aktiverer det respektive nationale datterselskab brugeren efter gennemført godkendelse. Når brugere er registreret, har de flere "legitimationsoplysninger" til rådighed sammenlignet med brug uden registrering, dvs. brugerne kan få adgang til mere omfattende tjenester. De personoplysninger, der videresendes til DACHSER, fremgår af den respektive inputmaske, der anvendes til registrering.

Formålet med dataanvendelsen i forbindelse med brugen af eLogistics-tjenesterne er udelukkende levering af de førnævnte tjenester. Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR og i alle andre tilfælde beskyttelsen af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Ved overførsel af data til et tredjeland er retsgrundlaget art. 49, stk. 1, litra b) i GDPR.

10. Google Maps

Denne side bruger Google Maps-korttjenesten. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dette giver os mulighed for at vise interaktive kort direkte på webstedet og giver dig mulighed for at bruge kortfunktionen.

Gennem besøget på webstedet modtager Google oplysninger om, at du har besøgt den pågældende underside på vores websted. Desuden vil de i punkt 2 omhandlede data blive videresendt. Dette sker, uanset om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget på med, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget på Google, vil dine data blive tildelt direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker, at disse data skal tildeles din profil på Google, skal du logge af, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til annoncering, markedsundersøgelser og/eller behovsorienteret udformning af sit websted. En sådan evaluering foretages især (selv for brugere, der ikke er logget på) for at kunne levere behovsorienteret annoncering og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, hvorved du skal kontakte Google for at udøve denne ret. Du kan finde flere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og dens behandling af plugin-udbyderen ved at se udbyderens politikker for beskyttelse af personlige oplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger, når du bruger Google Maps, er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Dataoverførsel til tredjelande uden en afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau er baseret på anerkendte standardkontraktbestemmelser. Du kan finde flere oplysninger her og her.

Se Googles privatlivspolitik for at få flere oplysninger om håndtering af brugerdata. 

11. Sociale plugins

På vores websted bruger vi sociale plugins ("plugins") fra Facebook, Twitter, YouTube, Xing og LinkedIn. Vi bruger især plugins til at gøre det muligt for dig at dele indhold på vores websted med andre brugere af sociale netværk eller til at henvise dem til et sådant indhold. Du kan identificere udbyderen af det pågældende plugin ved hjælp af dets logo eller begyndelsesbogstav.

Når du besøger vores websted, overfører vi ikke i første omgang personoplysninger til plugin-udbyderne. Men hvis du klikker på det markerede felt, overføres der personoplysninger direkte fra dig til udbyderen af det respektive plugin, som behandles af udbyderen – muligvis i tredjelande, f.eks. USA. Når du har klikket på plugin-feltet, åbnes et nyt vindue i din browser, der åbner siden for udbyderen af det pågældende sociale netværk. Data overføres til udbyderen af det pågældende plugin, uanset om du har en konto hos plugin-udbyderens sociale netværk. Hvis du er logget på hos plugin-udbyderen, vil dine data, der indsamles hos os, blive tildelt direkte til din eksisterende konto hos plugin-udbyderen.

Vi har ingen indflydelse på typen og omfanget af de data, der indsamles og behandles ved hjælp af plugins, og vi er heller ikke vidende om hele omfanget af dataindsamlingen, formålene med behandlingen eller opbevaringsperioderne. Ifølge plugin-udbyderen omfatter de videresendte data bl.a. oplysninger om din browser, de besøgte websteder samt dato og tidspunkt for besøget. Plugin-udbyderne behandler f.eks. disse oplysninger for at oprette brugerprofiler for dig og vise on-demand-annoncering. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, hvorved du skal kontakte den respektive plugin-udbyder for at udøve din ret til at gøre indsigelse. For yderligere oplysninger henvises til internetsiderne og meddelelserne om databeskyttelse for de respektive udbydere.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger ved hjælp af de sociale plugins er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Når du bruger de tjenester, der tilbydes af Facebook, Twitter, YouTube og LinkedIn, kan der overføres data til tredjelande i hele verden, f.eks. USA. I disse tilfælde vil vi sikre et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse for at implementere kravene i den europæiske lovgivning. Dette gøres normalt ved hjælp af anerkendte standardkontraktbestemmelser og andre garantier, hvis relevant.

12. Dataoverførsel til tredjeparter

Det er teknisk muligt for tjenesteudbydere og samarbejdspartnere at få adgang til personoplysninger, som vi bruger til driften af vores websteder. Disse tredjepartsleverandører er forpligtet til kun at bruge dine personoplysninger til at levere de tjenester, vi anmoder om, eller på anden måde i overensstemmelse med vores anvisninger.

Til de formål, der er angivet i disse regler om databeskyttelse, overfører DACHSER dine personoplysninger inden for DACHSER-koncernen og videregiver dem til de respektive nationale datterselskaber. Der ligger også DACHSER-virksomheder uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. DACHSER er ansvarlig for at informere dig om dine rettigheder som registreret inden for rammerne af de gældende databeskyttelseslove. Du kan rette dine henvendelser og klager vedrørende dine personoplysninger til DACHSER. De øvrige DACHSER-virksomheder i DACHSER-koncernen, som også behandler dine personoplysninger, arbejder sammen med os og hjælper os med at besvare sådanne henvendelser eller klager.

Ud over ovenstående dataoverførsler vil vi ikke videresende, sælge eller afsætte dine personoplysninger til tredjeparter, f.eks. andre virksomheder eller organisationer, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til dette, eller overførslen er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, brugeren af webstedet.

13. Tidsrum for dataopbevaring

Kriteriet for tidsrummet for opbevaringen af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af perioden sletter vi rutinemæssigt de relevante oplysninger, forudsat at de ikke længere er nødvendige for kontraktopfyldelse eller kontraktindgåelse.

Hvis formålet med opbevaringen ophører, eller hvis en opbevaringsperiode, der er fastsat af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysninger rutinemæssigt i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

14. Dine rettigheder

Som registreret har du de rettigheder, der er angivet i artikel 15-21 i GDPR i forhold til DACHSER, hvis betingelserne heri er opfyldt. Disse er retten til indsigt (art. 15 i GDPR), berigtigelse (art. 16 i GDPR), sletning (art. 17 i GDPR), begrænsning af behandlingen (art. 18 i GDPR), dataportabilitet (art. 20 i GDPR) og retten til at gøre indsigelse (art. 21 og 22 i GDPR). Udover dette har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i henhold til art. 77 i GDPR.

15. Brug af Google Ads

Google Ads giver os mulighed for at vise annoncer i Googles søgemaskine, når brugere indtaster bestemte søgeord i Google (målretning mod søgeord). Google Ads er en tjeneste, der leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vi bruger Google Ads til at måle antallet af besøg på vores websted som følge af visning af annoncer i Google Search og til at vurdere, hvilke søgeord der har ført til placeringen af vores annoncer. Konverteringssporing foretages udelukkende ved hjælp af det cookie-fri webanalyseværktøj etracker, der kun indsamler statistiske data. Vi bruger ikke remarketing-funktionen, og du vil ikke modtage flere annoncer fra os, efter du har besøgt vores websted. Retsgrundlaget for denne databehandling er vores legitime interesse i at optimere vores onlineudbud og vores markedsføringstiltag. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den førnævnte databehandling.

 

16. Anvendelse af Brightcove Analytics

Såfremt der er afgivet et frivilligt samtykke, som til enhver tid kan tilbagekaldes, anvender vi på enkelte websider tjenesten „Video Cloud“ fra Firma Brightcove Inc., 290 Congress Street, Boston, MA 02142, USA („Brightcove“) til præsentation og afspilning af videoer. Brightcove overtager dermed hostingen af videoerne og leverer også afspilleren, der er tilknyttet med videoer på vores website. Under forbindelsen til serverne hos Brightcove (hvis indlejrede videoer på websitet ses af dig) anvender udbyderen cookies og indsamler enhedsrelaterede data.

Brightcove-teknologierne anvendes blandt andet til at præsentere videoer fra DACHSER, der passer til temaet på de pågældende websider. Derudover giver Brightcove Analytics mulighed for at analysere brugernes adgang til det præsenterede videoindhold, for således at forbedre websitets tiltrækningskraft og funktionalitet. Til dette formål anvender Brightcove cookies og indsamler enhedsrelaterede data (f.eks. browserinformationer), blandt andet også IP-adresserne på de brugere, der åbner det præsenterede videoindhold. Disse anonymiseres umiddelbart efter de er hentet, og gemmes ikke personaliseret. Personfølsomme data om brugeren gemmes grundlæggende ikke af Brightcove.

Du finder databeskyttelseserklæringen fra virksomheden Brightcove her: https://www.brightcove.com/de/legal/privacy

Retsgrundlaget for anvendelsen af Brightcove Analytics er samtykket i henhold til Art. 6 Afs. 1 S.1 pkt. a i GDPR. Der kan gøres indsigelse mod brugen af tjenesten under "Indstillinger for databeskyttelse", uden at websitet mister grundlæggende funktioner.

Vi har truffet de nødvendige foranstaltninger iht. Art. 44 ff. i GDPR for at garantere et passende niveau af databeskyttelse i modtagerlandet.

Information om databeskyttelse til forretningsforbindelser

Oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med forretningsforholdet

1. Generelle oplysninger og definitioner

Hvis du kontakter DACHSER Spedition AG for at indgå et forretningssamarbejde, eller hvis du har et forretningsforhold til DACHSER Spedition AG, behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med følgende bestemmelser.

DACHSER Spedition AG's regler om databeskyttelse er baseret på de vilkår, der anvendes i EU-lovgivningen og vedtagelsen af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Vi henviser derfor til definitionerne i artikel 4 i GDPR. GDPR er tilgængelig her. I det omfang den schweiziske lov om databeskyttelse (DSG) finder anvendelse, finder de tilhørende bestemmelser og definitioner i DSG tilsvarende anvendelse.

2. Navn og adresse på den dataansvarlige og databeskyttelsesrepræsentanten

Den dataansvarlige i henhold til GDPR, andre databeskyttelseslove, der er gældende i EU's medlemsstater, og øvrige bestemmelser vedrørende databeskyttelse er:

DACHSER Spedition AG,

Althardstr. 355,

8105 Regensdorf,

Schweiz,

tlf.: +41 44-8721-100,

fax: +41 44-8721-198,

e-mail: dachser.regensdorf@dachser.com,

websted: www.dachser.ch

Kontaktoplysningerne på databeskyttelsesrepræsentanten for DACHSER Spedition AG i overensstemmelse med GDPR er

DACHSER SE,

Data Protection Officer,

Thomas-DACHSER-Straße 2,

87439 Kempten,

Tyskland,

e-mail: data.protection@dachser.com

3. Generelle oplysninger om databehandling

3.1 Omfanget af og formålet med behandlingen af personoplysninger

Vi kan behandle forskellige kategorier af personoplysninger, særligt:

 • Navn, kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-mailadresse), køn
 • Oplysninger om din arbejdsgiver, jobtitel, stilling
 • Sprogindstillinger
 • Kontraktoplysninger

Vi indsamler og bruger primært vores samarbejdspartneres personoplysninger til kontraktindgåelse eller til behandling af vores ordrer og kontrakter. Dette omfatter alle aktiviteter, der er nødvendige eller vigtige for at indgå, udføre og håndhæve en kontrakt, såsom behandling af ordrer, tilbud, indgåelse af kontrakter og registrering på vores websted, administration af kontraktforhold, herunder betalingsbehandling, kommunikation og indsamling. Vi behandler også dine personoplysninger til andre formål, i det omfang det er tilladt, og vi finder det passende:

 • Juridisk beskyttelse: Vi kan også behandle personoplysninger for at håndhæve krav forud for retssager, ved en domstol, udenretligt og for myndigheder i Tyskland og i udlandet, eller for at forsvare os mod krav.
 • Overholdelse af juridiske krav: Dette omfatter f.eks. behandling af klager og andre indberetninger, overholdelse af en domstols eller en myndigheds afgørelse, foranstaltninger til at afsløre og tydeliggøre misbrug samt generelle foranstaltninger, som vi er forpligtet til i henhold til gældende lovgivning, selvregulering eller branchestandarder.
 • Administration og support: For at gøre vores interne processer effektive behandler vi data efter behov med henblik på it-administration, bogføring eller dataarkivering.
 • Vi kan også behandle data til andre formål. Disse omfatter virksomhedsstyring, herunder virksomhedsorganisation og -udvikling, andre interne processer og administrative formål (f.eks. administration af stamdata, bogføring og arkivering), uddannelses- og undervisningsformål samt udarbejdelse og håndtering af køb og salg af forretningsenheder, virksomheder eller dele af virksomheder og andre selskabsretlige transaktioner og den dermed forbundne overførsel af personoplysninger samt foranstaltninger til virksomhedsstyring og varetagelse af andre legitime interesser.

3.2 Håndtering af personoplysninger

Indsamling, behandling eller brug af personoplysninger er generelt forbudt, medmindre en retsstandard udtrykkeligt tillader håndteringen af data. I henhold til GDPR kan personoplysninger i princippet indsamles, behandles eller anvendes:

 • I tilfælde af et eksisterende kontraktforhold med den registrerede.
 • I forbindelse med indgåelse eller behandling af en kontrakt med den registrerede.
 • Hvis og i det omfang den registrerede har givet sit samtykke.

Afsnit 3.2 finder ikke anvendelse, hvis den schweiziske DSG udelukkende finder anvendelse.

3.3 Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

I det omfang vi indhenter samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger, skal art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR udgøre retsgrundlaget for dette.

Ved behandling af personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, skal art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR udgøre retsgrundlaget. Dette gælder også for behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

I det omfang, at behandling af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, skal art. 6, stk. 1, litra c) i GDPR udgøre retsgrundlaget.

Hvis behandlingen er nødvendig for at sikre en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og hvis den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke opvejer denne legitime interesse, vil art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR udgøre retsgrundlaget for behandlingen.

3.4 Kategorier af grupper af registrerede og deres data

Følgende kategorier af data er til rådighed til brug i virksomhedens drift og til opfyldelse af alle de forpligtelser, der er forbundet hermed, hvis det er nødvendigt:

 • Kundedata og deres kontaktpersoner samt deres kunders data, som kunden videresender, i det omfang det er nødvendigt med henblik på ordrebehandling og kundesupport.
 • Data fra tjenesteudbydere, leverandører og deres kontaktpersoner i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde ordren til kunder, tjenesteudbydere og leverandører.

Ved anvendelse af personoplysninger, og hvor omfanget af de indsamlede oplysninger er relevant, overholdes de grundlæggende regler om retten til selvbestemmelse med hensyn til oplysninger og øvrige databeskyttelsesstandarder, navnlig princippet om forebyggende forbud, formålsbegrænsning, gennemsigtighed, oplysnings- og anmeldelsespligt, principperne om dataundgåelse og dataøkonomi samt retten til berigtigelse, blokering, sletning og indsigelse.

Indsamling og behandling af personoplysninger finder sted i det omfang, der er tilladt ved lov. I den forbindelse skal de særlige krav til indsamling og behandling af følsomme data i overensstemmelse med art. 9, stk. 1 i GDPR overholdes. I princippet er det kun de oplysninger, der er nødvendige for den driftsmæssige udførelse af opgaver og direkte relateret til formålet med behandlingen, der kan behandles og anvendes.

Hvis andre organisationer anmoder om oplysninger om registrerede personer, vil oplysningerne kun blive videregivet uden den registreredes samtykke, hvis der foreligger en retlig forpligtelse eller en legitim interesse fra det selskab, der begrunder en sådan videregivelse, og hvis identiteten af den person, der har fremsat begæringen, utvetydigt er fastslået.

3.5 Modtagere af personoplysninger

Personoplysninger videregives kun til tredjeparter, der er involveret i opfyldelsen af kontrakten, f.eks. datterselskaber, partnere eller underleverandører, med henblik på at levere den logistiktjeneste, du har bestilt. Personoplysninger for dem, der er involveret i logistiktjenesten, vil blive videregivet til kunden, der har bestilt logistiktjenesten (f.eks. kvittering for levering).

Vi vil navnlig ikke sælge eller på anden måde afsætte dine personoplysninger til tredjeparter.

3.6 Overførsel af data til tredjelande

Data overføres kun til tredjelande med henblik på at udføre bestilte logistiktjenester. Af hensyn til dataøkonomien er det kun de data, der er nødvendige for afsendelse og levering af varer til kundens kunder, der overføres til indenlandske og udenlandske selskaber i DACHSER-koncernen og til eksterne tjenesteudbydere. I den forbindelse er det muligt at videresende data til modtagere i tredjelande i hele verden.

Overførsel af data til et tredjeland uden et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse er tilladt med henblik på opfyldelse af en kontrakt mellem de registrerede og den dataansvarlige, forudsat at overførslen af data er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten.

3.7 Eksterne tjenesteudbydere/ordrebehandling/vedligeholdelse

Hvor det er nødvendigt, er der indgået aftaler med eksterne tjenesteudbydere i overensstemmelse med artikel 28 i GDPR eller EU's standardkontraktbestemmelser.

3.8 Begrebet it-sikkerhed

Ud over de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er truffet, har DACHSER også udarbejdet passende supplerende retningslinjer på grund af informationssikkerhedens grundlæggende betydning.

Systemet til styring af informationssikkerhed (ISMS) hos DACHSERs it-hovedkvarter er blevet certificeret i henhold til ISO 27001 siden 2011.

3.9 Datasletning og opbevaringsperioder

Den registreredes personoplysninger slettes eller blokeres, så snart formålet med opbevaringen ophører. Opbevaring kan også finde sted, hvis dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller andre forordninger, som den dataansvarlige er underlagt. Dataene vil også blive blokeret eller slettet, hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i ovennævnte standarder, udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af data til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

4. Den registreredes rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, er du den registrerede i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder i forhold til den dataansvarlige. I det omfang den schweiziske databeskyttelseslov er gældende, vil bestemmelserne i databeskyttelsesloven have forrang over dette afsnit 4 i forhold til udøvelsen af de registreredes rettigheder.

4.1 Ret til indsigt

Du kan bede den dataansvarlige om at få bekræftet, om vi behandler personoplysninger om dig.

I tilfælde af en sådan behandling kan du anmode den dataansvarlige om oplysninger om følgende:

 • Formålet med behandlingen af personoplysningerne
 • De kategorier af personoplysninger, der behandles
 • De modtagere eller kategorier af modtagere, som dine personoplysningerne er eller vil blive videregivet til
 • Det planlagte tidsrum for opbevaringen af dine personoplysninger eller, hvis specifikke oplysninger ikke er mulige, kriterier for bestemmelse af opbevaringens varighed
 • Retten til at berigtige eller slette dine personoplysninger, retten til begrænsning af den dataansvarliges behandling eller retten til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • Mulighed for at klage til en tilsynsmyndighed
 • Alle tilgængelige oplysninger om oprindelsen af dataene, hvis personoplysningerne ikke indsamles hos den registrerede
 • Forekomsten af en automatisk afgørelsesproces, herunder profilering i overensstemmelse med art. 22, stk. 1 og 4 i GDPR og – som minimum – meningsfulde oplysninger om logikken heri samt omfanget og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt dine personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne forbindelse kan du anmode om at blive underrettet om de fornødne garantier i overensstemmelse med art. 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

4.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at berigtige og/eller fuldstændiggøre de data, der opbevares af den dataansvarlige, hvis de behandlede personoplysninger om dig er ukorrekte eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelsen uden unødig forsinkelse.

4.3 Ret til begrænsning af behandling

Du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses i henhold til følgende betingelser:

 • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personoplysninger i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne
 • Hvis behandlingen er ulovlig, og du afviser at slette personoplysningerne og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysningerne
 • Hvis den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne med henblik på behandlingen, men du har brug for dem til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller
 • Hvis du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1 i GDPR, og det er endnu ikke klart, om den dataansvarliges legitime grunde opvejer dine grunde.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er blevet begrænset, må sådanne oplysninger – med undtagelse af opbevaring – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i EU eller en medlemsstat.

Hvis behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, vil du blive underrettet af den dataansvarlige, før begrænsningen ophæves.

4.4 Ret til sletning

4.4.1 Forpligtelse til at slette

Du kan kræve, at den dataansvarlige sletter dine personoplysninger med det samme, og den dataansvarlige skal straks slette disse oplysninger, hvis en af følgende årsager er gældende:

 • Dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forbindelse med de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet på anden måde.
 • Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen er baseret på, i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a) i GDPR, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med art. 21, stk. 1 i GDPR, og der ikke er nogen legitime grunde til behandlingen, der går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 2 i GDPR.
 • Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.
 • Sletning af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Dine personoplysninger er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i art. 8, stk. 1 i GDPR.

4.4.2 Oplysninger til tredjeparter

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort dine personoplysninger, og hvis den dataansvarlige er forpligtet til at slette disse oplysninger i overensstemmelse med art. 17, stk. 1 i GDPR, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.

4.4.3 Undtagelser

Retten til sletning gælder ikke, hvis behandling er nødvendig:

 • For at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
 • For at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
 • Af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med art. 9, stk. 2, h) og i) og art. 9, stk. 3 i GDPR,
 • Til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med art. 89, stk. 1 i GDPR, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i afsnit a), sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

4.5 Ret til information

Hvis du har gjort din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den dataansvarlige, er den dataansvarlige forpligtet til at underrette alle modtagere om denne berigtigelse eller sletning af dataene eller begrænsning af behandlingen, som dine personoplysninger er blevet videregivet til, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats. Du har ret til at blive oplyst om disse modtagere af den dataansvarlige.

4.6 Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet til den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Derudover har du ret til at videresende disse data til en anden dataansvarlig, uden at den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, kan forhindre dette, så længe

 • behandlingen er baseret på samtykke i henhold til art. 6 stk. 1, litra a) i GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a) i GDPR eller en kontrakt i henhold til art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR, og
 • behandlingen foregår ved hjælp af automatiserede procedurer.

Når du udøver denne ret, har du også ret til at kræve, at dine personoplysninger videresendes af en dataansvarlig direkte til en anden dataansvarlig, i det omfang det er teknisk muligt. Andre personers friheder og rettigheder må ikke påvirkes af dette.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af en opgave af offentlig interesse eller i udøvelsen af offentlig myndighed, som den dataansvarlige har fået pålagt.

4.7 Ret til indsigelse

Du har, af årsager der måtte opstå i din særlige situation, ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som foretages på baggrund af art. 6, stk. 1, litra e) eller f) i GDPR. Dette gælder også profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige må ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådanne markedsføringsformål. Dette gælder også for profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til sådanne formål. I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

4.8 Ret til tilbagetrækning af samtykke i henhold til databeskyttelsesloven

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage i henhold til lovgivningen om databeskyttelse. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

4.9 Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning for eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen:

 • er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den dataansvarlige
 • er tilladt i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og friheder samt legitime interesser eller
 • er baseret på dit udtrykkelige samtykke.
 • Disse afgørelser gælder dog muligvis ikke for bestemte kategorier af personoplysninger i henhold til art. 9, stk. 1 i GDPR, medmindre art. 9, stk. 2, litra a) eller g) i GDPR gælder, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og friheder samt legitime interesser.

I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1 og 3, gennemfører den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder samt legitime interesser, i det mindste retten til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

4.10 Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder GDPR.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder om muligheden for anvendelse af retsmidler i henhold til art. 78 i GDPR.