Mediaroom

DACHSER Denmark

Velkommen til DACHSER Denmarks hjemmeside

Track & Trace
eLogistics

DACHSER News

Market Information 26.11.2019
Poststrejke i Finland

En strejke i det finske postvæsen og logistikunion (PAU) påvirker alle trafikker til og fra Finland. Som det ser ud lige nu, vil strejken vare indtil 8. december, men forhandlingerne mellem PAU og ledelsen i postvæsenet er stadig i gang.

Strejken, der nu går ind i sin tredje uge, påvirker i høj grad transporten til og fra Finland. Som udgangspunkt vil strejken vare indtil den 8. december, medmindre den finske fagforening for post og logistik (PAU) og ledelsen i det finske postvæsen Posti kan nå frem til en løsning på konflikten.

Derudover har flere andre fagforeninger meldt sig på banen i konflikten med støtteaktioner og sympatistrejker. Nedenfor kan du se nogle af konsekvenserne af strejken:

 • Fra mandag den 18. november vil fragt- og passagerfærger ikke håndtere forsendelser fra Posti.
 • Fra torsdag den 21. november bliver alle lastbiler nægtet adgang til bildæk på fragtskibe og passagerfærger på nationale ruter.
 • Fra mandag den 25. november vil fragtskibe og passagerfærger, der sejler under finsk flag, blive tilbageholdt i finske havne efter kl. 06:00.

  Pr. den 27. november 2019 genoptages færgetrafikken.

  Dette kan få betydning for dine sendinger hos DACHSER. Vi følger udviklingen nøje, og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

  News 12.11.2019
  Har du læst vores seneste nyhedsbrev?

  I denne udgave af vores nyhedsbrev får du blandt andet en opdatering i forhold til Brexit. Du får også historien om, hvem der blev den heldige vinder af DACHSER Award 2019. Du får også vores tjekliste til Brexit, så du er godt forberedt til det nye år.

  Market Information 08.11.2019
  Brexit udskudt

  Som bekendt er de tidlige parlamentsvalg til Underhuset i Storbritannien planlagt til den 12. december 2019. EU har også truffet en beslutning om at forlænge Brexit-fristen til 31. januar 2020. På den måde er risikoen for en no-deal Brexit udsat. Hvis der bliver indgået en aftale om den forhandlede kontrakt inden den 31. januar 2020, forbliver den aftalte overgangsperiode oprindeligt gældende indtil den 31. december 2020.

  Uanset om det drejer sig om en ”blød” eller ”brat” Brexit, er det vigtigt at have dokumenterne i orden for alle transporter til og fra Storbritannien. Derfor opfordrer vi vores kunder til at medsende de korrekte dokumenter for at lette toldklareringen.

  Hold øje med vores hjemmeside for opdateringen omkring den videre udvikling.

  News 25.10.2019
  DACHSER knækker cancer

  I uge 43 sætter Kræftens Bekæmpelse og TV2 traditionen tro fokus på folkesygdommen kræft. Knæk Cancer-ugen kulminerer i et show lørdag den 26. oktober, hvor hele Danmark står sammen i kampen mod cancer. DACHSER Denmark har valgt at støtte med 25.000 kroner igen i år.

  Press Release 24.10.2019
  DACHSER modtager IMD’s Global Family Business Award 2019

  IMD Business School, International Institute for Management Development, anerkender DACHSER for sine robuste ledelsesstrukturer både i virksomheden og i  familien kombineret med succesfuld drift med fokus på kvalitet.

  Market Information 22.10.2019
  Nye Incoterms 2020

  En ny version af Incoterms med en række ændringer træder i kraft den 1. januar 2020. De leveringsbetingelser, der er udstedt af Det Internationale Handelskammer, regulerer de vigtigste forpligtelser for køber og sælger inden for international handel, såsom overførsel af varer til køber, transportomkostninger, ansvar for tab af og skader på varer og omkostninger til forsikringer.

  Med tilpasningen af Incoterms 2020 til den nuværende globale handelspraksis er den nye version nu helt tidssvarende og praksisnær. Formålet med revisionen har været at gøre Incoterms-klausulerne mere brugervenlige. For eksempel er præsentationen af dem blevet revideret, så det bliver lettere for brugerne at vælge den relevante klausul. Desuden er rækkefølgen af klausulerne blevet ændret, og der er blevet tilføjet reviderede brugervejledninger til hver klausul.

  Med hensyn til indhold er der foretaget væsentlige ændringer af Incoterms 2010, herunder især følgende:

  • Forskellige dækningsniveauer i CIF og CIP: Som tidligere er sælger stadig forpligtet i henhold til Incoterms 2020 til at tegne transportforsikring for egen regning i klausulerne CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid). I modsætning til Incoterms 2010 giver de to klausuler dog nu forskellige minimumsdækninger. Den minimumsdækning, der skal overholdes, når CIF-klausulen er aftalt, forbliver uændret. Den transportforsikring, der skal tegnes af sælger, skal fortsat mindst svare til dækningen i henhold til (C)-klausulerne i Institute Cargo Clauses eller lignende klausuler (forsikring af angivne risici). Hvis CIP-klausulen er aftalt, skal sælger nu sørge for forsikringsdækning i henhold til (A)-klausulerne i Institute Cargo Clauses (all-risk-forsikring). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen giver aftalens parter mulighed for at aftale en forsikringsdækning, der afviger fra dette.
  • Inkludering af sikkerhedsrelaterede krav: Sikkerhedsrelaterede krav til transport af varer er nu inkluderet i A 4- og A 7-reglerne i hver enkelt Incoterms 2020-klausul. Som med de andre Incoterms-klausuler skal det bemærkes, at Incoterms-klausulerne kun gælder direkte over for salgsaftalens parter og ikke befordringskontrakten.
  • Incoterms 2020 indeholder regler for transport med ens egne transportmidler i FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP).
  • For varer, der sælges i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og er beregnet til søtransport (f.eks. varer i containere), indeholder FCA fremover en ny mulighed. Køber og sælger kan aftale, at køber skal bede sit fragtselskab om at udstede et ombordkonnossement til sælger, efter at varerne er blevet lastet. Samtidig er sælger forpligtet til at udlevere dette ombordkonnossement til køber. Dette sker typisk gennem de medvirkende banker.
  • Omdøbning af DAT til DPU (Delivered at Place Unloaded). I henhold til DAT-klausulen i Incoterms 2010 havde sælger leveret varerne, så snart de blev læsset af transportmidlet på en ’terminal’. Men ifølge anvendelsesretningslinjerne for Incoterms 2010 skulle udtrykket ’terminal’ ikke forstås ud fra et teknisk synspunkt, men betød ethvert aflæsningssted. Dette er der blevet taget højde for i Incoterms 2020 ved at omdøbe den tidligere DAT-klausul til DPU (Delivered at Place Unloaded) for at sikre overskueligheden. Det betyder, at alle (aftalte) steder i fremtiden kan være bestemmelsesstedet.

  Incoterms gælder mellem parterne i en (national eller international) salgsaftale og dækker – men er ikke begrænset til – særlige rettigheder og forpligtelser inden for kontraktforholdet. Da der på denne måde sikres en ensartet definition, vil man kunne undgå efterfølgende fortolkningsproblemer eller uoverensstemmelser mellem salgsaftalens parter. Det skal bemærkes, at Incoterms på grund af ligheden med GT&C-bestemmelser ikke udgør lovbestemmelser og dermed kun bliver juridisk bindende, hvis de er blevet aftalt mellem salgsaftalens parter i form af en henvisning hertil (for Incoterms 2020 er dette også muligt før den 1. januar 2020). Uanset dette vil modstridende lovbestemmelser i den enkelte sag stadig gå forud for en Incoterms-klausul.

  Incoterms er blevet revideret af 500 eksperter fra mere end 40 lande.Klausulerne anerkendes over hele verden og bruges på mere end 30 forskellige sprog.

  Market Information 22.10.2019
  Brat Brexit – Forberedelser

  Selv om forhandlingerne mellem EU og Storbritannien stadig er i gang, kan en Brexit uden en aftale før den 31. oktober 2019 fortsat ikke udelukkes.

  Konsekvenserne af, at Storbritannien forlader unionen uden en aftale den 31. oktober, særligt hvad angår varebevægelserne til og fra Storbritannien, taler deres tydelige sprog. Først og fremmest vil der være længere ventetid på grund af grænsekontrol og fortoldning af alle varer i henhold til WTO-reglerne.

  Vi har taget vores forholdsregler for at sikre, at alt gods, der ankommer til/forlader Storbritannien efter kl. 23:00 GMT (00:00 CET) den 31. oktober gennemgår toldbehandling og beskatning i overensstemmelse med gældende regler.

  Vi vil gerne sammenfatte de vigtigste punkter i dette arbejde, så vi så vidt muligt kan undgå forsinkelser i leveringerne til vores kunder.

  I tilfælde af en hård Brexit skal følgende oplysninger og dokumenter være tilgængelige til toldbehandling, før varerne hentes:

  • Fragtbrev
  • Kommerciel faktura / proformafaktura
  • Pakkeliste / leveringsmeddelelse
  • Eksportdokument
  • Præferencedokumenter og andre produktspecifikke dokumenter om muligt

  Sørg for, at disse dokumenter indeholder følgende oplysninger:

  Afsender med EORI-nummer, modtager med kontaktoplysninger, importørens kontaktoplysninger (hvis importøren er forskellig fra modtageren), sekventielt fakturanummer, Incoterms, antal og type af pakker, varebeskrivelse, oprindelsesland, Taric-kode, varens værdi, valuta og brutto/nettovægt.

  Det er vigtigt, at kvaliteten af data er høj – dokumenterne skal være korrekte og stemme 100 procent overens med varernes fysiske tilstand.

  Hvis vi modtager dokumenterne i digital form, skal de helst have en opløsning på 300 dpi eller derover, hvis det er muligt.

  Derudover har vi brug for en kontaktperson i tilfælde af toldspørgsmål inklusive kontaktoplysninger fra din modtager/importør (e-mailadresse), så vi kan kontakte vedkommende for at få den nødvendige fuldmagt i forhold til toldbehandlingen. Uden en fuldmagt kan vi ikke gennemføre toldklareringen.

  Du skal også være opmærksom på, at vi har brug for mere detaljerede forsendelsesoplysninger såsom antal og type af pakker, beskrivelse af varen og varens værdi, da vi skal kunne udstede en transitprocedure gennem Storbritannien, hvis du har forsendelser til Irland via Storbritannien. I begyndelsen anbefaler vi også, at du vedlægger et T2L-dokument til disse forsendelser, da vi endnu ikke kan vide, om det irske toldvæsen vil acceptere et T2-dokument som bevis for, at varerne er i fri cirkulation i EU efter en transit via Storbritannien.

  I eLogistics vil incoterms blive tilpasset på grund af tolden. I begyndelsen vil det kun være muligt at vælge FCA/EXW eller DAP i eLogistics for at sikre processen. EDI-oplysningerne om incoterms skal også tilpasses, og din kontaktperson hos din nærmeste DACHSER-filial vil kontakte dig for at foretage de nødvendige ændringer.

  Vi håber på din forståelse og samarbejde, så vi kan sikre en så effektiv og problemfri forsyningskæde som muligt for dig i tilfælde af en hård Brexit.

  Vi har listet de vigtigste forberedelser, du kan gøre, i vores Brexit-tjekliste.

  Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

  Press Release 14.10.2019
  Edoardo Podestá overtager roret for DACHSER Air & Sea Logistics

  DACHSER har udnævnt Edoardo Podestá til Chief Operations Officer (COO) for DACHSER Air & Sea Logistics. Den garvede Managing Director for Asien og Stillehavsområdet skal nu lede DACHSERs globale sø- og luftfragtvirksomhed. Podestá afløser Jochen Müller i denne stilling.

  News 02.10.2019
  Nyt DACHSER Magazine ude nu!

  I årenes løb er vores europæiske netværk for vejtransport blevet udvidet. Hemmeligheden er enkel: Det handler om at placere de rigtige brikker på de rigtige steder, før man kan fuldende det samlede billede.

  Press Release 26.09.2019
  DACHSER i Kolding henter ny Sales Manager internt

  Fra den 1. september 2019 er Anders Hove udnævnt til Sales Manager for DACHSER Denmarks filial i Kolding. Anders Hove er hentet fra DACHSERs egne rækker, hvor han har arbejdet som Sales Executive i Kolding de sidste to år.

  DACHSER Interlocking

  Kom i gang med DACHSER nu, og tag det første skridt mod mållinjen!

  Takket være vores tæt integrerede netværk for Road Logistics og Air & Sea Logistics kan vi tilbyde optimerede processer på tværs af fragtførere og systemer med alle de fordele, det giver.

  For dig betyder det en mulighed for at opgradere dine globale forsyningskæder.

  Få mere at vide

  Fakta land (2018)

  708000000
  Årlig omsætning (DKK)
  3
  Filialer
  1080970
  Forsendelser
  Mere