Et øje på alt

I en verden, hvor alting konstant går hurtigere og hurtigere, bliver forudsigelighed og gennemsigtighed centrale udfordringer for de virksomheder og logistikeksperter, der opererer i Europa. For at implementere sporing i realtid inden for stykgodstransport har DACHSER udstyret veksellad og sættevogne med 5G/LPWAN-kompatible sporingsenheder koblet til intelligente it-systemer.

Teknologiske fremskridt inden for telematik forbedrer kvalitet og effektivitet inden for stykgodstransport. Foto: DACHSER/Matthias Sienz.
Teknologiske fremskridt inden for telematik forbedrer kvalitet og effektivitet inden for stykgodstransport. Foto: DACHSER/Matthias Sienz.

Fra Danmark til Andalusien i Spanien og fra Portugal til Tyrkiet – DACHSERs 8.500 veksellad og 3.500 sættevogne kører tusindvis af kilometer i hele Europa hvert år. Blandt de ting, der transporteres i containerne, kan nævnes varer fra mode- og kosmetikindustrien, fødevarer og komponenter til bilindustrien, men også stykgods og farligt gods fra kemikalietransporter. DACHSER transporterer over 80 millioner forsendelser hvert år. Det er en særlig udfordring for mennesker og telematiksystemer at holde øje med leverancer, der forsinkes på grund af trafikpropper eller ruteændringer, og at informere kunderne om dem, især inden for stykgods.

Sporing i realtid

Vekselladene er ikke knyttet til en bestemt trækker, men kan hurtigt og nemt hentes, transporteres og parkeres igen af forskellige køretøjer. I forbindelse med langdistancetransport udveksles de ofte mellem transitterminaler og fortsætter rejsen med en anden trækker. Ofte står de på deres støtteben på en af Road Logistics-filialernes 239 trailerpladser, ved en kundes læsserampe eller på et parkeringsområde og venter på næste etape af transporten. Vekselladdet er en robust enhed, der er konstrueret til at holde længe, og et uafhængigt system, som hverken deler energi eller information med trækkeren.

Hvis man ved, hvor vekselladet er, så ved man også, hvor godset er. Derfor er hvert veksellad udstyret med innovative sporingsenheder.

Denne fleksibilitet har dog sin pris, for vekselladdenes ruter og placeringer skal kunne spores individuelt fra start til slut. For hvis man ved, hvor vekselladet er, så ved man også, hvor godset er. Derfor er hvert veksellad udstyret med innovative sporingsenheder. Ved hjælp af tingenes internet (Internet of Things, IoT) kan containere spores i realtid, så ankomsttider kan udregnes præcist. En central platform, der "parres" med data om forsendelsen i virksomhedens transportstyringssystem, samler alle disse positionsdata – herunder fra sættevogne og trækkere.

Ved hjælp af såkaldte telematiktavler kan medarbejderne hente køretøjernes aktuelle positionsdata og analysere dem. Ligesom et navigationssystem sporer tavlerne trafikken i realtid og viser køretøjets eller udstyrets nøjagtige position på et digitalt kort, så medarbejderne kan planlægge den nøjagtige leveringstid til kunder eller transitterminaler samt lastning og returlastning på forhånd. Endelig orienterer tavlerne om kommende serviceaftaler for transportenhederne. Disse data udgør grundlaget for processer, der har til formål at maksimere gennemsigtigheden, så man nemmere kan overvåge driftsprocesser, opdage og eliminere fejl og manglende effektivitet på et tidligt tidspunkt.

Ved at kombinere lokalisering og visualisering i realtid forbedres sporingen og styringen af stykgodssendinger i netværket. Det har en positiv effekt på udnyttelsen af transportkapaciteten og effektiviteten i transitterminalen.

Foto: DACHSER/Matthias Sienz.
Foto: DACHSER/Matthias Sienz.

Fra forskning til praksis

Logistikudbyderens kunder drager også fordel af den øgede gennemsigtighed i forsyningskæderne, da de modtager mere præcise oplysninger i realtid om, præcis hvornår deres varer ankommer. De høje sikkerheds- og kvalitetsspecifikationer, f.eks. for kemiske produkter, kan også overvåges hele vejen med det centralt styrede IT-system.

DACHSER har arbejdet sammen med Deutsche Telekom og andre teknologivirksomheder om at fremme udviklingen af innovative smarte sporingsenheder til brug i veksellad. Enhederne indeholder avancerede simkort fra Deutsche Telekom og energibesparende batterimoduler, der får hjælp af solceller. De er særlig robuste og vejrbestandige og kan modstå temperaturer fra -40 °C til +105 °C, så de kan bruges i enhver klimazone, hvor køretøjerne skal kunne operere. Takket være en opladningskapacitet på omkring seks måneder klarer de både vinteren og lange perioder med dårligt vejr med begrænset sollys. Det er muligt at lokalisere positionen helt præcist ved hjælp af moderne satellitbaseret positioneringsteknologi som GPS eller Galileo og trådløse moduler baseret på de nye 5G/LPWAN-netværk (LTE-M). Andre trådløse standarder, der stadig er i udbredt brug, anvendes også til at sikre kontinuerlig modtagelse. Den integrerede løsning er udviklet til uden vedligeholdelse at kunne holde i alle de 12 år, som er et veksellads levetid.

Det har krævet en hel del forsknings- og udviklingsarbejde i DACHSER Enterprise Lab at forvandle idéen om omkostningseffektiv og pålidelig sporing af veksellad til en brugbar løsning. Her har forskere fra Fraunhofer IML og logistikeksperter fra DACHSER samarbejdet siden 2017. Deres mål er at forvandle forskning til innovation ved at lancere pilotprogrammer, som derefter omkostningseffektivt kan skaleres til hele DACHSERs stykgodsnetværk. Sammen med Deutsche Telekom lykkedes det dem at omsætte forskning til praksis og opnå konkrete fordele for logistikvirksomheden og dens kunder. Fokus er på sikkerhed og kvalitet, fordi det er det, der tæller inden for stykgodslogistik – fra Gibraltarstrædet til polarcirklen.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic