Stykgods til søs

LCL-tjenester (Less than Container Load) – en stykgodsløsning til havtransport.

Angreb på fragtskibe i Det Røde Hav, omveje og forsinkelser. De udgør i stigende grad en trussel mod effektiv transport af varer og dermed også mod den internationale samhandel. I dette interview forklarer Christian Kruse, Head of Global Ocean Freight LCL, den rolle, som interkontinental stykgodstransport – LCL-tjenester (Less than Container Load) – spiller, og hvilke konkrete fordele der er ved søfragt af stykgods.

Christian Kruse, hvordan ser situationen på søfragtmarkedet ud i øjeblikket?

Det er temmelig turbulente tider lige nu. Siden krisen i Det Røde Hav begyndte i midten af december sidste år, er spotraterne steget kraftigt. Samtidig fører situationen til længere transittider, fordi skibe er nødt til at sejle lange omveje uden om regionen. Desværre er der lige nu ingen tegn på en hurtig løsning. Vi oplever også mærkbare forsinkelser på transportruter, der ikke ser ud til at have nogen kontaktpunkter med Det Røde Hav, for eksempel transporter fra Indien til Kina.

Transportbranchen har taget ved lære af coronakrisen. Inden for søfragten står det i hvert fald klart, at det er vigtigt at være forberedt på potentielle flaskehalse på markedet og at tilbyde vores kunder en robust og gennemskuelig forsyningskæde.

Hvad gør I som logistikudbyder for at støtte jeres kunder i den situation?

Med vores LCL-tjeneste, det vil sige konsoliderede stykgodstjenester, tilbyder vi en pålidelig søfragtløsning, som det er muligt at planlægge ud fra, selvom de nuværende forsinkelser for skibsfarten allerede skaber problemer for os.

Med vores stykgodsløsning til havtransport samler vi forsendelser fra vores kunder i Asien, Europa, Sydafrika og Nord- og Sydamerika i LCL-containere. Muligheden for at sende mindre mængder gods giver større fleksibilitet, samtidig med at regelmæssige ugentlige afgange reducerer transittiderne. Det betyder, at vi håndterer hele transportprocessen og optimerer vores kunders forsyningskæder.

I denne komplicerede fase med mange forsinkelser i sejlplanerne er vores fokus på at give vores kunder rettidig information og om nødvendigt rådgive dem om alternative transportruter. 

Hvilke kunder kan med fordel vælge LCL-tjenesten?

LCL passer bedst til kunder, der er aktive globalt, og som har en regelmæssig mængde gods, men ikke nok til selv at fylde en hel container hver uge. Her er LCL-transport en god mulighed for at holde transportomkostningerne på et rimeligt niveau i forhold til godsvolumen.

Interview with: Christian Kruse
Head of Global Ocean Freight LCL hos DACHSER
Hvilke andre fordele er der?

De ugentlige afgange hjælper vores kunder med at få deres forsyningskæder til at køre mere stabilt – så varer ikke behøver at vente på transport, indtil kunden har varer nok til at fylde en hel container. Vores LCL-tjenester er et tilbud om global transport med mulighed for planlægning fra en enkelt kilde med høj kvalitet. Toldklareringstjenester og gennemsigtighed gennem hele forsyningskæden via vores IT-systemer er også en del af tilbuddet. Et andet vigtigt aspekt er, at vores kunder får adgang til vores globale netværk og dermed til en holistisk tilgang til deres verdensomspændende indkøb og distribution.

Kan du give os et mere detaljeret eksempel?

Lad os som eksempel tage en kunde fra det sydlige Tyskland, som importerer sine varer fra Asien med os. På afsendelsesstedet vælger vi den mest hensigtsmæssige rute for hver forsendelse, så LCL-containeren kan blive losset i en DACHSER-filial så tæt som muligt på leveringsadressen i Sydtyskland. Transport fra havnen til DACHSERs filial sker via kombineret togtransport.

Det giver vores kunder nogle fordele, som er særligt mærkbare sammenlignet med importer, der losses i en havn og transporteres derfra med lastbil til baglandet. Ved at losse containeren i en lokal DACHSER-filial bliver forsendelsen leveret med det samme. Det reducerer antallet af omladninger og de dermed forbundne risici.

Hvad kræver det at håndtere denne komplekse situation på lang sigt?

Det er klart, at LCL-transporter af høj kvalitet også kræver et erfarent, internationalt team, der kan håndtere en mangfoldig forsyningskæde sikkert på lang sigt, især i vanskelige tider. Derfor er vi repræsenteret af vores specialister på alle kontinenter, hvilket betyder, at vi har en lokal tilstedeværelse med stor ekspertise inden for logistik og altid er tæt på markedet. Vores netværk vokser løbende, og vi er godt rustet til at komme sikkert igennem turbulente tider.

Læs mere om vores løsninger inden for søfragt her.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic