Find vej i logistikkens vækstlandskab

En erfaren logistikekspert: Alexander Tonn har været en del af DACHSER siden 1999.

Logistikbranchen er et marked i konstant vækst, og det øger kravene til logistikudbydere og deres netværk. Hvordan er DACHSERs vejtransportforretning positioneret, og hvilke principper skal lægge fundamentet til fremtiden? Vi har spurgt Alexander Tonn, COO for DACHSER Road Logistics.

Alexander Tonn, hvilken rolle spiller stykgodslogistik for DACHSERs målbillede for 2030?

Alexander Tonn: Stykgodslogistik er en hjørnesten og kernekompetence hos DACHSER, så det er et forretningsområde, der fortsat vil spille en central rolle for virksomheden i tiden frem mod 2030. Vores mål er at opnå og fastholde positionen som nummer et i Europa. For os handler opfyldelsen af dette mål ikke om større mængder for enhver pris, men om at opnå værdidrevet vækst.

Kvalitet kommer altid først – på alle områder. Det er den vigtigste egenskab, der skiller os ud på markedet. Og den faktor, der giver os denne førerposition med hensyn til kvalitet, er først og fremmest vores medarbejdere. Andre væsentlige komponenter er vores topmoderne logistikfaciliteter og alsidige flåde af køretøjer samt vores homogene IT-struktur, som gør det muligt at standardisere processer.

Hvilken tankegang bruger DACHSER til at videreudvikle det globale netværk?

Vi skal kunne opdage ændringer i vores ustabile, komplekse miljø hurtigt og ikke kun reagere på dem, men aktivt vende dem til en fordel for vores kunder. På globalt plan betyder det skræddersyede logistikløsninger med end-to-end-processtyring og omfattende digitalisering, der kan give os størst mulig gennemsigtighed i forsyningskæden. Hjørnestenen i dette arbejde er vores stærke vejtransportnetværk i Europa kombineret med sø- og luftfragtservices.

Mens B2C- og B2B-virksomheder smelter sammen, gør omnichannel-koncepter det muligt for detailhandlere og producenter at fokusere skarpt på deres kunders individuelle leveringskrav. Hvordan ser du, at markedet ændrer sig?

Som led i vores strategi arbejder vi på at skabe balance mellem de krav, logistikken stiller, og kundernes behov baseret på en omnichannel-tilgang. Et af resultaterne af denne indsats er vores nye produkt targo on-site fix, det gør det muligt at planlægge en bestemt leveringsdato, når ordren afgives. Det er populært hos forbrugerne, fordi det betyder, at modtageren kan vente med at få varen leveret, til man er kommet hjem fra ferie. Og for os som logistikudbyder forkorter det ventetiden i den modtagende filial. Vi arbejder konstant på at udvikle endnu enklere og hurtigere løsninger og indarbejde dem i vores serviceportefølje.

Digitalisering er afgørende, hvis vi også i fremtiden skal kunne opfylde vores mission. Det indebærer blandt andet en modernisering af vores egne centrale transport- og lagersystemer og indførelse af teknologiske innovationer. Det seneste højdepunkt er vores projekt @ILO, som automatisk identificerer, lokaliserer, måler og registrerer paller og pakker i transportstyringssystemet, når de ankommer og afsendes, og systemet holder styr på dem, så længe de er i terminalen. Det eliminerer behovet for manuel stregkodescanning og yderligere mærkning af godset. @ILO-systemet blev installeret i vores filial i Hvidovre i efteråret 2023 og blev taget i brug i januar 2024. Det er en milepæl i udviklingen af vores netværk.

Interview with: Alexander Tonn
Alexander Tonn er COO Road Logistics for DACHSER
DACHSER siger altid: "Logistik er en branche, der drives af mennesker for mennesker." Hvordan passer det ind i den konstante udvikling inden for digitalisering og automatisering?

Digitalisering og automatisering er ikke modsætninger til vores fokus på menneskers rolle inden for logistik. Tværtimod. Hvis vi skal skabe værdidrevet vækst, har vi brug for både dygtige medarbejdere og digitalisering, der i så stor udstrækning som muligt støtter medarbejderne i deres arbejde. Manglen på kvalificerede medarbejdere og specialister mærkes allerede på alle niveauer og vil kun blive endnu mere akut i fremtiden. Der mangler i øjeblikket mere end 400.000 erhvervschauffører i Europa. Manglen på driftsmedarbejdere og administrativt personale er endnu ikke så udtalt, men også her bliver det stadig vanskeligere at finde og fastholde folk med de rette kvalifikationer. Selvom DACHSER i mange år har arbejdet på at imødegå denne tendens, kan den ikke fuldstændig modvirkes. Det gør det endnu vigtigere at tilbyde medarbejderne de bedste betingelser for at levere tjenester af høj kvalitet. Digitalisering og automatisering er den rigtige måde at gøre dette på.

Er der udsigt til, at DACHSERs service med emissionsfri levering i centrum af større byer snart bliver standard?

Senest i 2025 vil vi fordoble antallet af steder, hvor vi tilbyder emissionsfri levering, fra det nuværende niveau. Til den tid vil vi have implementeret storbykonceptet i 24 større europæiske byer. Hvorvidt og hvornår det bliver standarden, er stadig for tidligt at sige. Udrulningen af konceptet kræver en betydelig indsats, og forholdene skal være rigtige. De omfatter bl.a. den lokale trafiksituation, muligheden for at etablere mikrohubs og adgang til den rette ladeinfrastruktur. Alt dette kræver store anlægsinvesteringer, som i sidste ende vil komme til udtryk i prisen.

Lad os prøve at se ind i fremtiden: Hvordan ser kunderne i bedste fald på DACHSER Road Logistics i 2030?

Det er vores klare mål, at kunderne værdsætter DACHSER som den førende logistikudbyder målt på kvalitet på det europæiske marked, fordi vi er den bedst integrerede logistikudbyder med det mest vidtrækkende stykgodsnetværk, det højeste niveau af ekspertise inden for system- og kontraktlogistik og dygtige medarbejdere, der holder forsyningskæderne i gang. Vores medarbejdere hjælper også virksomheden ved at sætte nye standarder for logistikbranchen. Det er noget, vi arbejder på hver dag – med stort engagement og passion.

Vil du vide mere? Læs om hele DACHSERs målbillede for 2030.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic