På vej mod 2030: Strategier i udfordrende tider

DACHSER har tidligere sat fokus på, hvordan de globale forsyningskæder ændrer sig i takt med, at vi bevæger os ind i en ny geopolitisk og økonomisk æra. Så hvordan skal virksomheder positionere sig for at sikre stabil fremgang – og hvilken vej har DACHSER valgt? Vi præsenterer et kompas, der kan vise vej på rejsen mod nye horisonter.

Tag ansvar og styring i svære tider.
Tag ansvar og styring i svære tider.

Pludselig ændrer alting sig. Vejret slår om, og du befinder dig i strid modvind. Virksomheder i dag kan opleve gunstige forhold det ene øjeblik og store udfordringer det næste. Økonomer beskriver denne situation ved hjælp af akronymet VUCA. Det står for "volatility, uncertainty, complexity, ambiguity", eller på dansk: volatilitet, usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed.

VUCA bliver afgørende for tempoet og fremgangen i erhvervslivet og inden for handel og logistik i 2023. Oven i købet finder mange ændringer sted samtidigt, og nogle af dem overlapper. Digitaliseringen og globaliseringen vinder større og større udbredelse, ligesom demografiske ændringer og den globale opvarmning breder sig. Hele verden lider også stadig under konsekvenserne af pandemien i form af flaskehalse i forsyningskæder og knaphed på materialer og af Ruslands angrebskrig mod Ukraine med al den menneskelige lidelse. Det har ført til omvæltninger i den globale handel. Skyhøje energipriser, inflation og rentehop komplicerer situationen yderligere, og det samme gør handelsrestriktioner. Eksperter har allerede bemærket den nytænkning med hensyn til forsyningskæder, som disse forhold har affødt. Der sker en bevægelse væk fra just-in-time-processer – som sigter mod at minimere omkostningerne og samtidig maksimere effektiviteten – til fordel for større modstandsdygtighed, for eksempel ved at have flere leverandører og større lagerbeholdninger.

Denne komplicerede situation afspejlede sig tydeligt i de økonomiske prognoser i tiden op til 2023. Den Internationale Valutafond (IMF) forudsagde, at 2023 ville blive "et hårdt år" for den globale økonomi. I et interview med den amerikanske TV-station CBS i begyndelsen af året delte IMF's administrerende direktør, Kristalina Georgieva, sin fortsatte bekymring for, at halvdelen af EU-landene og en tredjedel af alle verdens lande kunne havne i recession. Hendes begrundelse: "Fordi verdens vigtigste økonomiske områder – USA, EU og Kina – oplever tilbagegang samtidig."

Der er dog stadig nogen tvivl om, hvorvidt prognoserne vil gå i opfyldelse. På godt og ondt stiger den hastighed, hvormed virkeligheden indhenter – og ofte overhaler – prognoserne hele tiden. I februar hævede IMF sin prognose for den globale økonomi en smule og rapporterede om en "uventet høj modstandsdygtighed" i mange nationale økonomier. Tilsvarende vurderer mange eksperter, at den globale økonomi allerede har nået bunden, og at den nuværende tendens kan skifte retning ved udgangen af 2023 eller i begyndelsen af 2024. Velkommen til en verden præget af VUCA! For at bruge et citat, der ofte tilskrives den banebrydende amerikanske datalog Alan Kay: "Den bedste måde at forudsige fremtiden på er at opfinde den."

Nye horisonter i sigte

Så det handler ikke så meget om at kigge i en krystalkugle, men snarere om at tage initiativ og række ud mod en helt ny verden. Det er et sted, hvor hver ny etape af rejsen udvider éns horisont, og nye afstikkere viser sig på gammelkendte og gennemprøvede ruter. DACHSER begyndte denne transformation for flere år siden og har aldrig fraveget denne rute – ikke engang i krisetider. "Vores budskab til markedet er krystalklart: DACHSER er en pålidelig partner, ikke kun når det går godt, men også i kriser og usikre tider. Vi er ikke et flag, der blæses hid og did i vinden. Vi fortsætter støt ad den kurs, vi har udstukket," som DACHSERs CEO, Burkhard Eling, udtrykker det.     

"For at kunne skabe reel forandring," fortsætter han, "skal man have en klar vision for vejen frem." Derfor har DACHSER skabt et målbillede for 2030. "Det fortæller os, hvor vi vil være, og dets strategier skitserer, hvordan vi skal nå dertil ved udgangen af dette årti – det være sig gennem gode eller dårlige tider."

"Vi er meget opmærksomme på, hvad vores kunder og medarbejdere fortæller os, så vi kan forstå deres individuelle behov og samarbejde med dem om at udvikle de bedste løsninger fremadrettet", fortæller Burkhard Eling, DACHSERs CEO.

Hvis du for eksempel er ved at planlægge en ferie, er det normalt ret nemt at vælge mellem en spændende storby, smuk natur eller en billedskøn strand på en tropeø. Kun fantasien sætter grænsen. Men hvis man leder en virksomhed, er der meget dybere spørgsmål, der kræver svar: Hvad er de grundlæggende overbevisninger og værdier, der vil styre virksomheden på dens rejse ind i fremtiden? Hvad er virksomhedens formål, og hvilke parametre skal dens succes måles ud fra? Hvad driver virksomheden og dens medarbejdere – men også dens kunder – fremad på deres rejser? Og hvordan klarer forretningsmodellen sig i et miljø i hastig forandring?

Sammenhold øger chancerne for succes.
Sammenhold øger chancerne for succes.

Målbilledet for 2030

Hver virksomhed må besvare disse spørgsmål for sit eget vedkommende ud fra sit marked. Et eksempel på, hvordan det fungerer, er DACHSERs målbillede for 2030. Med hensyn til markedsorientering er det den familieejede virksomheds forventning, at den i begyndelsen af næste årti kan tilbyde integrerede logistikløsninger som verdens mest digitaliserede logistikudbyder. Den regner også med at være førende på markedet med hensyn til både kvalitet og service, for eksempel ved at tilbyde skræddersyede LLP-løsninger (Lead Logistics Provider), hvilket betyder, at kunderne ikke længere behøver at håndtere detaljerne i forbindelse med deres forhold til serviceudbydere. Det gøres muligt ved at opretholde et velafbalanceret, robust netværk kombineret med intelligente it-systemer, der er nemme at integrere, og som gør det muligt for DACHSER at tilbyde sine kunder over hele verden denne form for vidtfavnende service.

Det andet fokusområde i DACHSERs målbillede for 2030 er processer. Her tilskynder logistikudbyderen til end-to-end-procestænkning, udvider sit udvalg af standardtjenester til transportører og gør sine servicepartnere til en mere integreret del af det globale DACHSER-netværk end nogensinde før. I betragtning af at digitaliseringen og automatiseringen hele tiden går hurtigere og hurtigere, er det DACHSERs mål bæredygtigt at forbedre effektiviteten, gennemsigtigheden og svartiderne for alle processer i forsyningskæderne.

Tredje del af DACHSERs målbillede for 2030 handler om mennesker. Ved at betragte logistik som et cyber-socio-fysisk system har den familieejede virksomhed givet et klart tilsagn om at satse på multinationalisme, mangfoldighed og en medarbejderorienteret kultur med hurtige cyklusser af læring og beslutningstagning.

"Vores medarbejdere er vores styrke!" For DACHSERs CEO, Burkhard Eling, er og bliver det menneskelige element afgørende for logistikken: "Frem for alt ligger vores styrke i vores netværk af medarbejdere, der deler en passion for logistik. Det gælder på alle planer, fra direktører til elever, fra administrative medarbejdere til speditører og chauffører – det er deres kollektive viden og personlighed, der sætter os i stand til at præstere så godt, som vi gør."

DACHSERs fælles virksomhedskultur omfavnes og udleves til fulde, fortæller Burkhard Eling, hvilket sikrer en fælles kurs for og ekstraordinær motivation på rejsen frem mod 2030. "Den viden, der omgiver denne stærke virksomhedskultur, skaber en cirkel af loyalitet. Denne følelse af at tilhøre DACHSER-familien gør virksomheden til en konstant stabil og sikker arbejdsplads," tilføjer han.

Fremadrettede strategier

Hvis du er ude at rejse og ikke vil tabe dine fjerne destinationer af syne, men derimod bevare troen på, at du vil nå frem til sidst, har du brug for en klar køreplan, der også definerer milepælene undervejs. Hos DACHSER er disse milepæle specificeret i strategiske fokusprogrammer, som er integreret i den daglige drift på en række forskellige måder. Det giver alle mulighed for hele tiden at følge med i udviklingen. Det skaber også tillid til virksomhedens fremtid og giver flere muligheder for at identificere sig med virksomhedens mål og virkeliggøre dem.

For at nå sit målbillede for 2030 har DACHSER udarbejdet nøglestrategier for forretningsområderne Road Logistics og Air & Sea Logistics. Virksomheden har også udarbejdet en plan for at knytte disse områder sammen i netværk med henblik på at skabe globalt integrerede end-to-end-løsninger. Derudover bruger DACHSER de strategiske fokusprogrammer til at koordinere sin indsats inden for digitalisering og konnektivitet, bæredygtighed og klimaindsats samt medarbejdere og virksomhedskultur.

DACHSERs målbillede for 2030 og de strategier, der fører derhen, er i tråd med virksomhedens langsigtede mission: "Vi skaber verdens mest intelligente kombination og integration af logistiske netværkstjenester. Vi optimerer vores kunders logistikbalance." Burkhard Eling mener, at dette udgør et pålideligt kompas, der kan vise DACHSER vej på virksomhedens rejse mod fremtiden. "Ved at indregne fordele for kunderne sammen med kernekompetencer sætter DACHSERs mission kursen mod at indtage en unik markedsposition. Vores ambition er enkel og tydelig: Vi vil være markedsleder. Det betyder også, at vi skal forblive adrætte og fleksible – selv når vi befinder os langt ude på et stormfuldt hav, eller når bjergtinden forsvinder i en snestorm – så vi løbende kan tilpasse os skiftende kundekrav, nye logistikmarkeder, manglen på kvalificerede medarbejdere og geopolitisk uro."

Overvind store forhindringer sammen.
Overvind store forhindringer sammen.

Sæt den rette kurs

Hvad betyder alt dette i denne tid, hvor vi er på vej gennem det tredje årti i det 21. århundrede? Og i hvilket omfang kan den vej, DACHSER har valgt, slå tonen an for andre? "Vi vil investere betydeligt i vores netværk, vores processer og vores arbejdsstyrke. Dette vil gøre det muligt for os at opretholde vores høje kvalitetsniveau og forblive en stabil og pålidelig partner for vores kunder – en partner, som hjælper dem med at tackle deres komplekse logistiske udfordringer," som Burkhard Eling beskriver essensen i DACHSERs målbillede for 2030. "Når vi navigerer i denne verden præget af VUCA, sætter vores strategier os i stand til hurtigt og når som helst at genkende forandringer. Og i stedet for blot at reagere på dem, kan vi bruge vores innovative styrke til at forvandle dem til en konkurrencefordel for vores kunder." Så det viser sig, at den østrigske dramatiker Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) havde ret, da hun påpegede, at: "Det, vi foretager os i dag, bestemmer, hvordan verden vil se ud i morgen."

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic