Nye UIT-koder i Rumænien

Fra den 1. juli 2024 vil det være obligatorisk at angive en UIT-kode for alle forsendelser i Rumænien. Vi giver et overblik over, hvad du skal gøre, hvis du har gods til eller fra Rumænien.

Snart træder ændringerne i det rumænske handelskontrolsystems UIT-koder i kraft. Det betyder, at fremover skal forsendelser til og fra Rumænien, der vejer mere end 500 kg eller har en vareværdi på over 2000 EUR, registreres i det rumænske e-transportsystem med en korrekt UIT-kode.

UIT-koden er en 16-cifret kombination af bogstaver og tal, som tildeles, når forsendelser registreres i det rumænske e-transportsystem. Ifølge de nye krav skal den udskrives på transportdokumenterne for forsendelsen under transport inden for, fra og til Rumænien. Koden skal kunne fremvises af lastbilchaufføren i tilfælde af inspektion i Rumænien.

Forsendelser fra lande uden for EU eller forsendelser, der er i transit igennem Rumænien i direkte trafik, er ikke omfattet af de nye krav. Ved omladning i Rumænien gælder kravet om UIT-koder.

Forpligtelsen til at angive varerne forbliver uændret og påhviler den respektive importør eller eksportør i Rumænien. De er forpligtet til at sende UIT-koden til DACHSER via deres kunde/leverandør. Erklæringen kan afgives højst 3 dage før lastning og senest den dag, hvor godset bliver læsset. Registreringen og dermed UIT-koden er derefter gyldig i 15 dage for international og 5 dage for national transport.

Hvis forsendelser ikke opfylder de nye krav, kan de blive underlagt sanktioner og forsinkelser som følge af midlertidig tilbageholdelse af godset. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at du som kunde er ansvarlig for alle omkostninger, der måtte opstå som følge af en manglende eller forkert UIT-kode.

Ved booking i eLogistics indsættes koden i feltet ”Følgeseddelnumre i eLogistics”, hvorefter det vil fremgå korrekt på sendingen.

Har du spørgsmål vedrørende ovenstående, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson fra DACHSER.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic