DACHSER holder kursen og udvider sit globale netværk

Investeringer i opkøb og nye joint ventures over hele verden.

Efter det økonomiske opsving i logistikbranchen under coronapandemien og forstyrrelser i de globale forsyningskæder vendte situationen tilbage til normalen i 2023. DACHSER var blandt dem, hvis regnskabsår var præget af svag efterspørgsel efter logistikydelser i lyset af overkapacitet og et kraftigt fald i raterne for sø- og luftfragt.

DACHSER udvider i sit netværk. Investeringer til en værdi af omkring 500 mio. euro er planlagt i 2024.
DACHSER udvider i sit netværk. Investeringer til en værdi af omkring 500 mio. euro er planlagt i 2024.

Som følge heraf faldt koncernens omsætning med 12,5 % i forhold til året før til ca. 7,1 milliarder euro. Godsmængderne faldt med 4,6 % til ca. 77,4 millioner forsendelser, mens tonnagen faldt med 6,5 % til omkring 40,0 millioner tons.

"På baggrund af en skrantende global økonomi og et udfordrende markedsmiljø var forsyningskæderne under betydeligt mindre pres i 2023, hvilket gjorde det muligt for os at fokusere på at forbedre produktiviteten, kapacitetsudnyttelsen og kvaliteten. Samtidig har vi foretaget betydelige investeringer i udvidelser af vores netværk," fortæller Burkhard Eling, CEO hos DACHSER.

Sammenlignet med det sidste år før krisen, 2019, var omsætningen i 2023 over 25 % højere. Dengang havde DACHSER en omsætning på omkring 5,7 milliarder euro.

I 2023 anlagde vi bevidst en kontracyklisk og fremsynet tilgang til vores investeringer.

Burkhard Eling, CEO hos DACHSER

Betydelig udvidelse af det globale netværk

I 2023 foretog virksomheden strategiske opkøb og etablerede nye joint ventures i Holland (Müller Fresh Food Logistics), Australien og New Zealand (ACA International), Japan (50 % af joint venture-selskabet DACHSER Japan), Italien (80 % af joint venture-selskabet DACHSER & Fercam Italia), Sydafrika (overtagelse af 100 % af aktierne i DACHSER South Africa) og Sverige (Frigoscandia). Af disse er det kun opkøbene i Holland og Oceanien i første halvdel af året, der bidrager til omsætningstallene for 2023.

"I 2023 anlagde vi bevidst en kontracyklisk og fremsynet tilgang til vores investeringer, idet vi fuldførte vores europæiske stykgodsnetværk i Italien med det tredjestørste opkøb i virksomhedens historie. Vi trådte ind på vigtige markeder for fødevarelogistik i Benelux og de nordiske lande. Desuden har vi nu vores egne lokationer på de store oversøiske markeder i Japan og Australien," fortsætter Burkhard Eling.

DACHSER er i 2023 trådt ind på vigtige markeder for fødevarelogistik i Benelux og de nordiske lande.
DACHSER er i 2023 trådt ind på vigtige markeder for fødevarelogistik i Benelux og de nordiske lande.

I betragtning af de konservative økonomiske prognoser forventer DACHSER fortsat lave volumener og en beskeden omsætningsvækst i 2024. "I jagten på vores mål om at blive verdens mest integrerede logistikudbyder fortsætter vi med at investere i at udvide og forbedre vores netværk, i digitalisering, i vores klimaindsats og selvfølgelig i vores medarbejdere," tilføjer Burkhard Eling. I 2023 investerede DACHSER mere end 244 millioner euro, og det er virksomhedens plan at øge dette beløb til over 500 millioner euro i 2024.

I de kommende år vil et betydeligt vækstmomentum stamme fra markeder uden for Europa.

Burkhard Eling, CEO hos DACHSER

Forretningsudviklingen i detaljer

DACHSERs forretningsområde Road Logistics – som omfatter transport og oplagring af industrivarer og forbrugsgoder (European Logistics) og fødevarer (Food Logistics) – opnåede en omsætningsfremgang på 1,8 % til 5,8 milliarder euro i 2023. I modsætning hertil faldt antallet af forsendelser med 4,7 % og den transporterede tonnage med 6,5 %.

Forretningsområdet European Logistics genererede en omsætning på 4,4 milliarder euro, omtrent på niveau med rekordåret 2022. Forretningen gik godt for alle europæiske forretningsenheder med Iberia i spidsen med en omsætningsfremgang på mere end 2 %. Antallet af forsendelser og tonnagen faldt samlet set på grund af Tysklands svage økonomi, som også påvirkede de tæt forbundne lande i Nord- og Centraleuropa negativt.

Forretningsområdet Food Logistics havde også et godt regnskabsår i 2023 med en stigning på 9,7 % i omsætningen til 1,4 milliarder euro. Denne store omsætningsfremgang skyldes en positiv udvikling i forretningen i afdelinger i Tyskland samt uorganisk vækst i form af opkøb af Müller Fresh Food Logistics i Holland og overtagelse af de resterende aktier i DACHSER Hungary. I alt transporterede Dachser Food Logistics 10,9 millioner forsendelser, lidt mere end året før, mens tonnagen faldt med 3,8 %.

Inden for forretningsområdet Air & Sea Logistics havde kombinationen af svag efterspørgsel og væsentligt større kapacitet inden for sø og luftfragt en markant effekt. Kraftigt faldende fragtpriser var skyld i et fald i omsætningen på 46,3 % sammenlignet med 2022 til 1,3 milliarder EUR. Antallet af forsendelser steg med 2,4 %, mens tonnagen faldt med 7,9 %.

Kontraktlogistik – en kombination af transport, oplagring og kundespecifikke merværditjenester – oplevede også stor vækst i 2023. DACHSER investerede i ekstra kapacitet i løbet af året og øgede antallet af pallepladser med lige under 400.000 til i alt mere end 3 millioner pallepladser i alt på tværs af 164 lagerlokationer på fem kontinenter.

Med hensyn til de fremadrettede perspektiver oplyser Burkhard Eling, at DACHSER vil fokusere endnu mere på tæt integration af forretningsområderne Road Logistics og Air & Sea. "I de kommende år vil et betydeligt vækstmomentum stamme fra markeder uden for Europa. For fortsat at kunne betjene vores kunder over hele verden med høj kvalitet og pålidelighed er vi i færd med at knytte processer og systemer inden for de to forretningsområder endnu tættere sammen til en integreret global dør-til-dør-stykgodsløsning, som vi kalder 'Global Groupage'."

DACHSERs arbejdsstyrke voksede i 2023 med mere end 1.100 medarbejdere til i alt ca. 34.000. Det afspejler udvidelsen af salgs- og IT-afdelingerne såvel som opkøbene af Müller Fresh Food Logistics og ACA International.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic