En bæredygtig fremtid baseret på vedvarende energi

Andre Kranke fra DACHSER fortæller om, hvordan logistikudbyderen prioriterer klimabeskyttelse ved blandt andet at bygge solcelleanlæg.

Effektivitet, innovation og medansvar – det er hjørnestenene i DACHSERs langsigtede klimabeskyttelsesstrategi. Andre Kranke, som er Head of Corporate Research & Development og leder af Climate Protection-projektet hos DACHSER, fortæller om, hvordan logistikudbyderen prioriterer klimabeskyttelse ved at købe vedvarende energi, bygge solcelleanlæg og meget mere.

Siden 1. januar 2022 har DACHSER kun købt elektricitet produceret fra vedvarende kilder. Var det en banebrydende beslutning?

Vi ønsker at iværksætte konkrete foranstaltninger, der bidrager direkte til at nå Paris-aftalens mål. Beslutningen om at købe 100 % grøn elektricitet i alle de 42 lande, hvor vi har en DACHSER-afdeling, vil faktisk øge vores elregning på kort sigt. Men initiativet vil reducere CO2-emissionerne og øge efterspørgslen efter grøn elektricitet og dermed indirekte støtte udbredelsen af vedvarende innovative energikilder.

Men I investerer også direkte i produktion af vedvarende energi.

Ja, vi ønsker at etablere betydelig flere solcelleanlæg på tagene. Vi sigter mod at firdoble vores produktion i løbet af de næste tre år fra vores nuværende effekt på omkring 5.000 kWp til 20.000 kWp. Og det er kun første skridt.

Hvad planlægger I ellers?

Vi har endnu mere tagareal, hvor der også kan monteres solcelleanlæg i de kommende år. Det vil vi gerne gøre så hurtigt som muligt, men vi skal selvfølgelig også tage højde for den tilgængelige projektkapacitet. Hver installation er et projekt i sig selv, som involverer en række tekniske tests. Gennemførelsen kræver præcis planlægning og validering, hvilket naturligvis tager tid. Men en gruppe af vores kolleger arbejder meget intensivt sammen med vores partnere om opgaven.

Interview with: Andre Kranke

Head of Corporate Research & Development og leder af Climate Protection project hos DACHSER

Er den energi, der genereres på solrige dage, nok til at dække jeres anlægs forbrug, især til de nye elbiler og elektriske lastbiler?

Desværre ikke. Vi har allerede gjort regnestykket op: Hvis vi går helt over til elektrisk mobilitet, vil vores energiforbrug vokse kraftigt, og det kan vi ikke dække alene med solcelleanlæg på vores tage. Vi vil bruge den strøm, vi producerer, men vi bliver også nødt til at købe grøn strøm. En anden løsning, vi er ved at undersøge nærmere i øjeblikket, er at støtte opførelsen af nye vedvarende energianlæg gennem aftaler om køb af el – dvs. langsigtede kontrakter om elforsyning med producenter af vedvarende energi.

Vil I også producere og bruge brint med grøn strøm?

Vi undersøger i øjeblikket denne mulighed sammen med forskellige eksperter og partnere, hvoraf en er Kempten University of Applied Sciences. DACHSER er også medlem af German Hydrogen and Fuel Cell Association (DWV), en interesseforening, der søger at fremme hurtig markedslancering af brændselscelleteknologi og brint som energikilde. Som medlem af disse partnerskaber engagerer vi os aktivt i brintøkonomien, arbejder for innovation og vil i sidste ende også teste ny H2-teknologi ved daglig brug i en tidlig fase.
 

Det står allerede klart, at lokal produktion på vores anlæg i høj grad ville reducere udfordringen med at distribuere brint. Men bæredygtig produktion af H2-molekylet kræver meget energi. Den økonomiske levedygtighed afhænger derfor i høj grad af prisen på grøn strøm.

Betyder det, at lastbiler med brændselsceller drevet af brint er et bedre alternativ end batterielektriske lastbiler, hvis målet er emissionsfri langturstransport?

Måske. De to nulemissionsteknologiers respektive use cases vil afgøre, hvilken af dem der giver størst økonomisk mening for fremtidens godstransport, og hvornår. Under alle omstændigheder har vi brug for begge typer elektrisk drev for at nå klimabeskyttelsesmålene.

 

 

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic