Tyskland hæver vejskatten

Den tyske regering har besluttet at øge afgiftssatserne for lastbiler med en tilladt totalvægt på 7,5 ton eller mere. Ændringen træder i kraft den 1. januar 2023. Derfor vil afgiftssatserne for motorveje og hovedveje blive justeret, og eksterne omkostninger såsom luft- og støjforurening forårsaget af lastbiler medregnes også i de nye satser. Ændringerne resulterer i en stigning i afgiftssatser for alle kategorier, og de er medregnet i DACHSERs afgiftstabeller.

Den tyske regering har også vedtaget en afgiftsreform, der træder i kraft den 1. januar 2024. Reformen udvider vejskatten til også at omfatte køretøjer, der vejer 3,5 ton eller mere samt indfører en CO2-afgift.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic