Udtalelse fra DACHSERs CEO, Burkhard Eling, om den militære konflikt i Ukraine

Fred og fri bevægelighed for varer er grundlæggende forudsætninger for en fri og positiv udvikling i alle samfund. Det er i denne ånd, at DACHSER er vokset som international logistikudbyder i løbet af de sidste årtier. Det er derfor også med dyb beklagelse, at vi har fulgt optrapningen af den militære konflikt i Ukraine. Konflikten vil bl.a. påvirke forsyningskæderne i Østeuropa i væsentlig grad.

Vores vigtigste prioritet er sikkerheden for alle chauffører, der transporterer forsendelser på DACHSERs vegne. Vi har derfor indført et øjeblikkeligt stop for overtagelse og lastning af alle forsendelser til Ukraine. Dette gælder for alle europæiske transporter under vores service Cargoplus, som specifikt er rettet mod transport af FTL- og LTL-transporter til bl.a. SNG-landene, samt for alle transporter fra European Logistics-netværket, der håndteres i Ukraine af vores partner ACE. Regelmæssig trafik fra vores platform Strykow (Polen) til Kiev vil blive indstillet. Alle lastbiler, der i øjeblikket stadig er på vej til Ukraine, skal vende om, hvilket sker i samarbejde med kunderne. Vi er i tæt kontakt med vores ukrainske partner, som også har lukket sine lagre.

I forhold til luftfragt er luftrummet over Ukraine blevet lukket i et stort område. Det er ikke muligt at lette og lande i dette område, så der må imødeses overbelastning af de alternative lufthavne.

Vores teams fra European Logistics og Air & Sea Logistics følger nøje udviklingen i situationen og er i tæt kontakt med vores kunder. Dette gælder især, hvad angår de restriktioner på varers bevægelighed, der kan blive resultatet af de bebudede sanktioner mod Rusland i de kommende dage.

Baggrund: DACHSERs aktiviteter i Ukraine og Rusland

DACHSER har ikke egne filialer i Ukraine, men samarbejder med sin partner ACE Logistics i landet. Det estiske selskab er også DACHSERs partner i de baltiske lande og joint venture-partner i Finland. FTL-services håndteres gennem vores service Cargoplus.

I Rusland har DACHSER siden 2008 været repræsenteret af sit eget landeselskab, som leverer tjenester i forretningssegmenterne Road Logistics and Air & Sea Logistics. Omkring 160 medarbejdere er beskæftiget på syv lokationer. I 2020 håndterede DACHSER Russia omkring 17.000 forsendelser og omsatte for 21,6 mio. EUR.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic