162 Poster
Sortering: Dato | Relevans

Resultater

Nyheder 05/07/2021
"Brint vil gøre rækkevidder på op til 1.000 kilometer mulige i fremtiden"

I kapløbet om at reducere udledningen af drivhusgasser i de kommende år er der stor efterspørgsel efter alternativer til diesel, især fra transport- og logistiksektoren. Udover batteridrevne elektriske køretøjer, som allerede i dag benyttes til leverancer i centrum af byer, kunne lastbiler drevet af brintbrændselsceller (H2-lastbiler) være en løsning, der åbner mulighed for nulemissionstransport over længere afstande. Et studie baseret på simuleringer, som Kempten University of Applied Sciences har foretaget på vegne af DACHSER, er nu nået til den konklusion, at brugen af H2-lastbiler i DACHSERs stykgodsnetværk i princippet er mulig. Her kan du læse et interview med professor Werner E. Mehr fra Faculty of Mechanical Engineering på Kempten University of Applied Sciences og Andre Kranke, som er Department Head Trends and Technology Research hos DACHSER.

Læs
Markedsinformation 04/29/2021
Situationen i Indien og indvirkningen på vores aktiviteter

Med hensyn til den nuværende situation i Indien vil vi gerne give en opdatering om DACHSERs aktiviteter i Indien. Situationen pr. den 28. april 2021 er som følger:

Vores filialer i Indien:
Som en sikkerhedsforanstaltning på grund af den pludselige stigning i COVID-19-smittetilfælde er de fleste af vores filialer i Indien i øjeblikket lukket. Vores teams arbejder hjemmefra, og der er begrænset personale på kontorerne. Derfor vil der sandsynligvis være forsinkelser i vores svartider på grund af den igangværende krise.

Som følge af nedlukningen er der nogle operationelle konsekvenser for søfragt, luftfragt, toldklarering og national vejtransport. 

Luftfragt:
De fleste lande har lukket for passagertrafik fra Indien, hvilket fører til, at passagerflyvningerne på internationale ruter til/fra Indien er indstillet.
Dette har skabt en yderligere begrænsning for en allerede presset kapacitet.
Derfor forventer man prisstigninger inden for alle sektorer.
Der er også sket en øgning i transittiderne som følge af den begrænsede kapacitet. 

Søfragt:
Søfragten stod allerede over for udfordringer som følge af blokeringen af Suezkanalen i slutningen af marts.
Havne og terminaler opererer som normalt, men sejlplanerne påvirkes fortsat af blokeringen af Suezkanalen samt den pludselige stigning i COVID-19-tilfælde i Indien.
Der forventes derfor forsinkelser. Vi råder vores kunder til at tage højde for forsinkelser på 1-2 uger, når de planlægger deres varebeholdninger.
Du må forvente flere forsinkelser i kommunikation og drift på grund af det stigende antal smittetilfælde med coronavirus blandt personale i havne, hos toldmyndighederne, CFS og rederier. 

Told:
Vi har ingen uventede forstyrrelser i godstrafikken i Indien, og vi forventer ikke ophør i vores aktiviteter på nuværende tidspunkt.
Vores toldafdelinger er fortsat operationelle.
Toldvæsenet arbejder med begrænset arbejdskraft.


Hos DACHSER har vi indført væsentlige foranstaltninger for at sikre vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, samtidig med at vi styrer vores daglige drift med en minimal indflydelse på vores kunders forsyningskæder. Vores teams arbejder flittigt med alle tilgængelige midler for at tage højde for de aktuelle udfordringer.

Vi informerer løbende om eventuelle ændringer i den aktuelle situation. Hvis du har spørgsmål vedrørende dit gods, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
Markedsinformation 04/29/2021
Stigning i tjekkisk vejskat

Den tjekkiske regering har gennemført ændringer af vejskatten og satserne pr. den 1. januar 2021. Derfor er vejskatsatserne for motorveje og statsejede veje blevet justeret, så de nye satser også tager højde for eksterne omkostninger såsom luftforurening og støjforurening forårsaget af lastbiler. Dette fører til en betydelig stigning i vejskatten.

Hos DACHSER vil vi refundere vores samarbejdspartnere fuldt ud for den vejskat, som Tjekkiet opkræver, alt efter køretøjstype og -afstand. På denne måde yder vi vores bidrag til at bevare uafhængige vognmænds konkurrenceevne og sikre fragtkapaciteten i Tjekkiet.

Læs
Nyheder 04/21/2021
Et velsmurt maskineri

Lotte Pasfall er sådan én, man kan regne med. Det seneste år har hun, ligesom de fleste af os, stået over for nogle usædvanlige udfordringer – men når man har et team bag sig, der løfter i flok, kan man klare det meste. Vi har spurgt Lotte, hvad hun har gjort for at få sit team godt igennem krisen.

Læs
Pressemeddelelser 04/14/2021
Kundernes tillid blev styrket: DACHSER er tilfreds med årets resultat

DACHSER kan se tilbage på et veloverstået 2020, som var kendetegnet ved loyalitet og gensidig tillid mellem logistikudbyderen og virksomhedens kunder og transportpartnere. DACHSERs samlede nettoomsætning var på 5,61 milliarder euro, et beskedent fald på 0,9 procent i forhold til året før.

Læs
Nyheder 04/08/2021
Satellitbaseret positionering – et kig på fremtidens teknologi

Hvad går satellitbaseret positionsbestemmelse egentlig ud på? Og hvilke fordele tilbyder teknologien til netop logistikbranchen?

Læs
Markedsinformation 03/29/2021
Den aktuelle situation i Suezkanalen

Containerskibet "MS Ever Given", der var stødt på grund og blokerede trafikken i Suezkanalen, er nu trukket fri og sejler igen i Suezkanalen.

Læs
2
Nyheder 03/29/2021
”Din supply chain vinder ikke krigen for dig – men du kan tabe på grund af den”

Michael Ring, ejer og adm. direktør i den danske designvirksomhed Stelton, oplevede, hvordan coronakrisen pludselig satte fokus på supply chain og testede stabiliteten i samarbejdet med logistikpartneren gennem ti år.

Læs
Nyheder 03/12/2021
Nyt DACHSER magazine på gaden nu!

Stafetten er blevet givet videre. Næste generation af DACHSERs direktion under ledelse af CEO Burkhard Eling overtog officielt roret den 1. januar i år. I den seneste udgave af DACHSER magazine bruger vi et øjeblik på at reflektere over dette skifte i topledelsen.

Læs
Nyheder 03/02/2021
Har du læst vores seneste nyhedsbrev?

Vores første nyhedsbrev i 2021 bærer præg af håb. Her giver vi vores bedste bud på, hvad der har hjulpet os igennem krisen, og hvad der kan hjælpe dig og dine kunder igennem den. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Læs
2
Nyheder 02/23/2021
Holder hjulene i gang – selv i krisetider

Februar 2020: En pandemi banker på døren til Danmark og truer med nedlukning af samfundet. Et år senere står det klart, at tidlige tiltag og restriktioner er nøglen til at komme godt igennem krisen med medarbejdere og forretning i behold. Vi stiller skarpt på de mennesker, der er med til at holde hjulene i gang.

Læs
Nyheder 02/23/2021
DACHSER leverer med elcykel i Prag

DACHSER lancerer et pilotprojekt i Tjekkiet, hvor logistikudbyderen skal levere varer i Prags centrum med en eldrevet ladcykel. Det nybyggede mikro-knudepunkt "Depot.Bike" ved metrostationen Florenc bliver omdrejningspunkt for projektet.

Læs
Pressemeddelelser 02/18/2021
DACHSER Air & Sea Logistics omstrukturerer regional ledelse

DACHSER Air & Sea Logistics (ASL) har skiftet ud i ledelsen af sine forretningsenheder i regionerne EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika) og Americas.

Læs
2
Nyheder 02/10/2021
Et fleksibelt netværk

I komplekse logistiknetværk er det sådan, at jo tættere de enkelte knudepunkter er forbundet, jo mere robust er netværket, og jo større fleksibilitet kan det tilbyde kunder i alle brancher – selv i krisetider. Nogle knudepunkter opfylder endda større konsolideringsopgaver – hos DACHSER kaldes de Eurohubs.

Læs
Markedsinformation 02/08/2021
Retningslinjer for mærkning og emballering af varer

Det kan være en udfordring at holde styr på alle de ændringer, der sker i forbindelse med brexit. Den britiske regering har for eksempel fastlagt retningslinjer for varer, der er pakket i træemballage med henblik på import, eksport, genbrug og returnering.

Du og dine samarbejdspartnere skal sikre, at al emballage i massivt træ, der bliver brugt, er i overensstemmelse med de nye retningslinjer. Hvad termen "emballage i massivt træ" omfatter, kan du læse her.

Hvad du skal gøre afhænger af, om du importerer eller eksporterer varer. Hvis du ikke følger reglerne, kan emballagen blive afvist eller ødelagt, og du må transportere varerne på en anden måde.

Import af træemballage

Hvis du bruger træemballage, når du importerer varer til Storbritannien, skal den opfylde den internationale standard ISPM15.

Du burde specificere kravene til træemballage i kontrakten mellem dig og din eksportør. Dette vil beskytte dig i tilfælde af, at toldmyndighederne ikke kan godkende din forsendelse, og du bliver bedt om at betale for et eller flere af følgende punkter: 

  • ny emballering af varerne
  • behandling og mærkning af træemballagen i henhold til ISPM15
  • destruktion af træemballagen
  • returnering af træemballagen og om nødvendigt varerne

Hvis emballagen ikke er godkendt af toldmyndighederne, og du bliver tilbudt at behandle det, så kan du enten:

  • finde en virksomhed, der er autoriseret til at udføre behandling efter ISPM15-standarden.
  • sende træemballagen tilbage til leverandøren

Eksport af træemballage

Hvis du bruger træemballage, når du eksporterer varer, skal du undersøge, om det land, du handler med, kan acceptere ISPM15-standarden, og om de har andre krav.

Du kan enten:

  • tjekke ”The global exporter’s guide”
  • kontakte landets ambassade eller nationale naturbeskyttelsesmyndigheder

Genbrug og returnering af træemballage

Du kan genbruge ubeskadiget og ikke-inficeret træemballage i andre lande, der accepterer ISPM15. Hvis træemballage, der opfylder ISPM15 er blevet repareret, genbrugt eller på nogen måde ændret, skal du sørge for, at den bliver behandlet og mærket på ny, så den fortsat lever op til kravene. Find en virksomhed, der er autoriseret til at udføre træbehandling efter ISPM15-standarden.

Husk, at du altid kan finde oplysninger om brexit på vores hjemmeside.

Læs
Nyheder 02/02/2021
DACHSER sender sit første bloktog fra Kina til Europa

Logistikudbyderen DACHSER har for første gang benyttet et bloktog fra Kina til Tyskland. Toget ankom til Ludwigshafen i Tyskland i slutningen af december med 50 40-fodscontainere (FEU).

Læs