12 Poster
Sortering: Dato | Relevans

Resultater

Markedsinformation 04/06/2020
Transportrestriktioner i Europa på grund af COVID-19

Her kan du se de restriktioner, der lige nu gælder for transport i Europa, i forhold til hvilke varer der må transporteres på tværs af grænserne (se download nedenfor). Disse restriktioner gælder ikke for transport af fødevarer.

Softwareudviklerne hos Sixfold har udviklet et gratis online verdenskort, som giver et overblik over de aktuelle ventetider i den eruopæiske grænsetrafik, så transportvirksomheder, chauffører og vognmænd kan tage de nødvendige forholdsregler. Du finder det her: https://covid-19.sixfold.com/

Læs
Markedsinformation 04/02/2020
Transportrestriktioner i Europa på grund af COVID-19

Her kan du se de restriktioner, der lige nu gælder for transport i Europa, i forhold til hvilke varer der må transporteres på tværs af grænserne (se download nedenfor). Disse restriktioner gælder ikke for transport af fødevarer.

Softwareudviklerne hos Sixfold har udviklet et gratis online verdenskort, som giver et overblik over de aktuelle ventetider i den eruopæiske grænsetrafik, så transportvirksomheder, chauffører og vognmænd kan tage de nødvendige forholdsregler. Du finder det her: https://covid-19.sixfold.com/

Læs
Markedsinformation 04/01/2020
Transportrestriktioner i Europa på grund af COVID-19

Her kan du se de restriktioner, der lige nu gælder for transport i Europa, i forhold til hvilke varer der må transporteres på tværs af grænserne (se download nedenfor). Disse restriktioner gælder ikke for transport af fødevarer.

Softwareudviklerne hos Sixfold har udviklet et gratis online verdenskort, som giver et overblik over de aktuelle ventetider i den eruopæiske grænsetrafik, så transportvirksomheder, chauffører og vognmænd kan tage de nødvendige forholdsregler. Du finder det her: https://covid-19.sixfold.com/

Læs
Markedsinformation 03/30/2020
DACHSER European Logistics – din pålidelige partner i tykt og tyndt

Vi er glade for at kunne meddele, at trods de enorme udfordringer som følge af COVID-19-krisen opererer DACHSERs europæiske logistiknetværk fortsat med en høj grad af pålidelighed for at imødekomme dine vitale forretningsmæssige krav.

DACHSER, din familieejede logistikpartner, har gjort vores yderste for at opretholde de forpligtelser, vi har indgået med hensyn til tjenester og priser.

Vi har truffet omfattende foranstaltninger for at sikre en kontinuerlig forsyning af varer i hele Europa og er meget bevidste om det enorme ansvar, vi har over for din virksomhed og for samfundet generelt. Vi står over for store udfordringer og pådrager os ekstra omkostninger, ligesom alle organisationer inden for vores branche. Da vi er godt klar over, at vore kunder inden for næsten alle brancher står over for en lignende situation, vil vi gerne sende dig et stærkt signal om, at vores partnerskab fortsat består:

DACHSER står for stabilitet og pålidelighed, også i vanskelige tider. Derfor vil vi ikke indføre et generelt "COVID-19-tillæg". I stedet vil vi gerne forsikre dig om, at vi vil stå ved vores aftalte takster, og at vi indtil videre bevarer vores priser for nationale og internationale stykgodssendinger.

Vi vil gerne samarbejde endnu tættere med dig for at udvikle løsninger på de aktuelle og kommende udfordringer. Derudover håber vi, at vi kan regne med din fleksibilitet i forhold til at tilpasse leveringstider eller serviceniveauer, hvor det er nødvendigt, og vi håber, at vi kan regne med din pålidelighed ved at respektere de aftalte betalingsbetingelser baseret på vores gensidige tillid og samarbejde.

Lad os stå sammen i disse udfordrende tider!

Læs
Markedsinformation 03/19/2020
Tiltag for at tackle den aktuelle COVID-19-situation

Flere lande i Europa har indført restriktioner for befolkningens færden i det offentlig rum, og nogle lande har lukket deres grænser for al unødvendig trafik (indtil videre ikke for godstransport). Dette – sammen med øvrige lokale tiltag for at begrænse spredningen af COVID-19 – gør, at vi står over for restriktioner i forhold til levering af varer i visse regioner og til visse grupper af modtagere (f.eks. inden for detailhandel). Vi er derfor afhængige af støtte fra vores kunder.

Vi må bede dig om udelukkende at booke afhentning, hvis du kan bekræfte, at modtageren kan tage imod dem. Hvis lokale restriktioner gør, at vi ikke kan levere sendingerne til modtageren, returnerer vi så hurtigt som muligt godset til dig mod et gebyr. Yderligere sendinger til pågældende områder eller modtagere vil derefter ikke længere blive accepteret. Dette gør vi for at undgå at køre forgæves og for at minimere risikoen for skader.

Vi tilbyder også en mulighed for midlertidig opbevaring af gods med vores kontraktlogistikløsning, hvis behovet skulle opstå. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for at reservere lagerkapacitet.

Vi beklager ulejligheden, og hvis du har spørgsmål vedrørende dine sendinger, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER, så vi i fællesskab kan finde en god løsning til dig.

Her på vores hjemmeside kan du finde alle nyheder fra os om den aktuelle situation.

Læs
Markedsinformation 03/16/2020
COVID-19: Nyt om den aktuelle situation

Vi vil gerne informere om, hvilke tiltag vi iværksætter lige nu for at forhindre spredning af COVID-19 (det nye coronavirus) i vores organisation. Vi giver også en opdatering på den aktuelle status for vores operationelle aktiviteter samt eventuelle konsekvenser for vores kunders sendinger.

Set i lyset af den aktuelle situation har vi valgt at tage vores forholdsregler og indføre en række interne retningslinjer i den globale DACHSER-organisation. De tiltag, vi vil iværksætte, er blandt andet etableringen af et centralt rapporteringssystem, og vi vurderer situationen løbende og definerer yderligere tiltag. Derudover har vi intensiveret aktuelle tiltag i forhold til den eksisterende hygiejneindsats  for medarbejdere, operationelle aktiviteter og generel proceshygiejne.

Vi følger myndighedernes anbefalinger og tager vores forholdsregler ud fra retningslinjerne. I tilfælde af, at der bliver indført yderligere lokale restriktioner for nogle af vores filialer, har vi lavet konkrete handlingsplaner, der er klar til at blive implementeret, og som kan sikre, at vores netværk fortsat kan fungere hensigtsmæssigt.

Vi er afhængige af vores samarbejde med alle parter, der er med til at sikre bevægelsen i forsyningskæderne, for eksempel vores samarbejde med lastbilchauffører, så de også kan overholde de skærpede krav til hygiejne. På den måde kan vi sikre en så gnidningsfri proces som muligt. Vi har også sikret, at chaufførerne har adgang til hånddesinfektionsmidler i alle vores filialer, så de har nemt ved at overholde hygiejnerådene.

Nye nordiske COVID-19-tiltag
Det nye coronavirus COVID-19 har spredt sig hurtigere end forventet, og det har fået regeringerne i Skandinavien til at iværksætte nye tiltag for at begrænse yderligere smittespredning, som kan få vidtrækkende konsekvenser for samfundet.

Regeringerne opfordrer blandt andet til hjemmearbejde, hvor det er muligt, for at undgå spredning af virusset via arbejdspladser, daginstitutioner og skoler holder i stor udstrækning lukket den kommende periode, og større forsamlinger frarådes. Det får betydning for vores frie bevægelighed, hvilket besværliggør logistik både nationalt og på tværs af grænserne.

Hos DACHSER tager vi selvfølgelig COVID-19 meget alvorligt og følger de lokale myndigheders anbefalinger i både Danmark, Sverige og Norge. Vi tager vores forholdsregler lokalt i alle skandinaviske filialer. Vi begrænser, at større grupper af medarbejdere samles på samme sted, og vi opfordrer generelt til god håndhygiejne blandt vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Derudover gør vi vores ypperste for at holde din forsyningskæde i gang og informerer løbende i tilfælde af nye lokale tiltag eller udfordringer.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine sendinger, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
Markedsinformation 03/16/2020
Coronaviruspandemi: Indvirkning på vores drift i USA

De amerikanske myndigheder har indført et forbud mod alle indrejser fra Europa til USA fra den 13. marts 2020 kl. 23:59. Dette indrejseforbud er en tilføjelse til det allerede gældende indrejseforbud for rejsende fra flere asiatiske lande.

Det har medført et stort antal aflyste flyvninger på ruter mellem Europa og USA. De berørte passagerflyvninger repræsenterer også en stor lastkapacitet, og det vil få stor betydning for både kapacitet og fragtpriser.

Vores team af eksperter arbejder intensivt for at finde alternative løsninger til at få presserende gods frem til deres destination, og vi giver vores kunder prioriteret adgang til ledig kapacitet. Vi har implementeret et charterprogram mellem Kina og Tyskland, og vi undersøger netop nu en lignende løsning til transport mellem Tyskland og USA.

Vores teams i hele verden vil sørge for at holde dig opdateret, men du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER, hvis du har spørgsmål til dine sendinger.

Læs
Markedsinformation 03/06/2020
COVID-19: Hvilke forholdsregler tager vi?

Den nye coronavirus, også kendt som COVID-19, har spredt sig til Europa, og vi har alle et ansvar for at reducere smittefaren, så godt vi kan. Det kan vi blandt andet gøre ved at tage nogle simple forholdsregler som for eksempel at sikre god håndhygiejne, så risikoen for spredning af smitten reduceres.

Hos DACHSER har vi stort fokus på at opretholde en god hygiejne blandt vores medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere, vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tager forholdsregler som for eksempel at opfordre medarbejdere til at arbejde hjemmefra, hvis der er den mindste mistanke om smitte.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at holde din forsyningskæde i gang og undgå forsinkelser i dine transporter. Hvis din forsyningskæde på nogen måde skulle blive påvirket, vil vi arbejde hårdt for at finde alternative måder at fragte dit gods på, så du og dine kunder så vidt muligt modtager dine varer til aftalt tid.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dit gods, er du velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
Markedsinformation 03/03/2020
COVID-19: seneste nyt om vores drift i Kina og Korea

Vi informerer om vores aktuelle driftsstatus i Kina og Sydkorea.

Kina
Alle vores filialer i Kina er igen åbne for drift, bortset fra filialen i Wuhan. Fra den 2. marts opererer de fleste filialer med fuldt personale, men der er stadig udfordringer i forhold til mangel på arbejdskraft og trafikkontrol i hele landet. Andre leverandører i forsyningskæden opererer også med begrænset personale og reduceret kapacitet. Der er også store udfordringer i forhold til lokal vejtransport.

Generel status i Kina
Fabrikkerne er så småt ved at genoptage produktionen, men opererer endnu ikke på 100%. Generelt genoptager flere virksomheder arbejdet, men flere steder giver myndighederne kun lov til, at et begrænset antal medarbejdere må arbejde fra kontoret for at forhindre smitte på arbejdspladsen. Derfor opererer de fleste virksomheder med begrænset personale, og en del af medarbejderne arbejder så vidt muligt hjemmefra. Medarbejdere, der kommer retur fra Hubei-provinsen skal i karantæne i 14 dage, før de kan vende tilbage til arbejdspladsen. Denne karantæne gælder også for lastbilchauffører.

Logistik i Kina
Selvom vi gør vores allerbedste for, at din forsyningskæde fortsat kører så glat som muligt, beder vi dig være opmærksom på, at andre dele af forsyningskæden endnu ikke fungerer med fuld kapacitet. Luftfartsselskaber og terminaler genoptager gradvist arbejdet med begrænset personale. Nedenfor har vi listet nogle af de konsekvenser, der er inden for vejtransport, sø- og luftfragt.

Vejtransport:

 • Der er mangel på chauffører i Kina.
 • Der er store forsinkelser i transporten mellem byer og provinser på grund af en skærpet vejkontrol.

Jernbanetransport:

 • Jernbaneselskaberne har genoptaget arbejdet, undtagen i Wuhan og Yiwu
 • Terminaler og stationer opererer på højtryk for at håndtere større mængder gods
 • Toldmyndighederne har genoptaget arbejdet bortset fra i Wuhan
 • FCL-service er genoptaget (pre/on-carriage)
 • FTL-service er mulig
 • LTL-service er mulig i visse distrikter

Luftfragt:

 • Flyselskaber har genoptaget fragten til og fra Kina
 • Passagerflyvninger er fortsat suspenderet, hvilket begrænser kapaciteten
 • Der må forventes begrænset kapacitet mod slutningen af marts, efterhånden som fabriksproduktionen stiger

Søfragt:

 • Mangel på chauffører og udstyr
 • Rederier har begrænset fragtsejlads til og fra Kina
 • Vestgående: Når fabrikkerne igen åbner for drift, må man forvente forsinkelser på grund af mangel på chauffører og begrænset kapacitet
 • Østgående: Mangel på kapacitet
 • Havneterminalerne, bortset fra i Wuhan, opererer igen

Sydkorea

Fabrikkerne er generelt åbne for produktion bortset fra i Daegu, hvor nogle fabrikker er lukket på grund af smittefare. Lokale virksomheder er generelt ikke påvirket af situationen, men flere virksomheder har givet medarbejderne lov til at arbejde hjemmefra.

Vores filialer i Sydkorea
Alle vores filialer i Korea er åbne. For at værne om vores medarbejderes sikkerhed, har vi bedt dem om at arbejde hjemmefra, så vidt det er muligt. Vores teams arbejder på skift på fleksible tidspunkter for at begrænse eventuelle forsinkelser. Nedenfor har vi listet nogle af de konsekvenser, der er inden for vejtransport, sø- og luftfragt.

Logistik i Sydkorea

Luftfragt:

 • Asiatiske flyselskaber har aflyst til og fra Sydkorea. Det betyder, at kapaciteten er kraftigt reduceret.

Søfragt:

 • Der er ingen store udfordringer bortset fra aflyste afsejlinger.

Vejtransport (indenrigs):

 • Mindre forsinkelser ved afhentning og levering til og fra Daegu på grund af øget vejkontrol og andre forebyggende foranstaltninger.

Hos DACHSER har vi taget nogle forholdsregler for at holde din forsyningskæde i gang og så vidt muligt undgå forsinkelser for dine sendinger.

Vi vil fortsat følge situationen meget nøje og informerer løbende om eventuelle ændringer i driften. Hold øje med vores hjemmeside for seneste nyt om, hvordan situationen i Kina påvirker din forsyningskæde. Hvis du har spørgsmål vedrørende dine sendinger, er du velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
Markedsinformation 02/18/2020
Seneste nyt om vores drift i Kina

Vi opdaterer løbende med seneste nyt om vores driftsstatus og udviklingen i Kina.

Generel status
Fabrikker og virksomheder genoptager gradvist arbejdet, men langsomt. Myndighederne arbejder hårdt for at begrænse spredningen af den nye coronavirus COVID-19, som WHO for nylig har døbt den. For at forhindre, at hele arbejdspladser bliver inficeret, skal virksomheder i de berørte områder indsende ansøgninger til de lokale myndigheder, før de får lov til at genoptage arbejdet.

Status for vores filialer i Kina
Alle DACHSERs filialer er igen i drift. Nogle af filialerne er lukkede, mens de gennemgår ansøgningsprocessen, men personalet arbejder stadig hjemmefra og håndterer på den måde den daglige drift. Det betyder, at de fleste enheder i forsyningskæden stadig ikke er på fuld kapacitet, hvorfor du må forvente forsinkelser i nogle processer.

 • Alle vores filialer bortset fra Nanjing, Kunshan og Wuhan har genoptaget arbejdet med begrænset personale på grund af lokale karantæneprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger.
 • Filialen i Nanjing og terminalen i Kunshan genoptager arbejdet, når de lokale myndigheder har godkendt en genåbning af filialerne.
 • Wuhan er lukket og planlægger at åbne igen den 24. februar, med forbehold for eventuelle ændringer på grund af den aktuelle situation.
 • De fleste af vores medarbejdere arbejder hjemmefra.
 • Vores filial i Hong Kong kører på fuld drift. Vi følger fortsat situationen nøje og giver besked i tilfælde af, at der sker yderligere ændringer i driften.

Logistik i Kina
Selvom vi gør vores allerbedste for, at din forsyningskæde fortsat kører så glat som muligt, beder vi dig være opmærksom på, at andre dele af forsyningskæden endnu ikke fungerer med fuld kapacitet. Luftfartsselskaber og terminaler genoptager gradvist arbejdet med begrænset personale. Nedenfor har vi listet nogle af de konsekvenser, der er inden for vejtransport, sø- og luftfragt.

Vejtransport:

 • Mangel på chauffører, da der kun er et begrænset antal vognmænd, der har fået tilladelse til at genoptage driften.
 • Den indenrigs vejtransport er lige nu hæmmet, især i byer og mellem provinser som følge af de skærpede regler for vejtransport.
 • Der er stærk kontrol ved indfaldsvejene til Shanghai, hvilket kan påvirke leveringer til Shanghai havn og Shanghai Pudong Airport
 • Der kræves et transportcertifikat for lastbilder, der skal ind i eller ud af Hubei-provinsen.

Luftfragt:

 • Flyselskaber har genoptaget godstransport til og fra Kina
 • Mange af flyselskaberne har dog problemer med kapaciteten, da passagerflyvninger til og fra Kina fortsat er indstillet.
 • Charterservices er mulige med fast transittid for kunder med presserende sendinger.

Søfragt:

 • Rederier har begrænset sejlads til og fra Kina.
 • Havneterminalerne er operationelle, bortset fra i Wuhan.
 • Mangel på udstyr er en udfordring.
 • Containertransport genoptages i gennemsnit på 50% af den normale kapacitet.
 • USA og Vietnam har karantænekrav til skibe, der afsejler fra kinesiske havne.

Hos DACHSER har vi taget nogle foranstaltninger og vil tilbyde dig de bedste alternative løsninger, for at vi kan holde din forsyningskæde i gang og så vidt muligt undgå forsinkelser for dine sendinger.

Vi vil fortsat følge situationen meget nøje og informerer løbende om eventuelle ændringer i driften. Hold øje med vores hjemmeside for seneste nyt om, hvordan situationen i Kina påvirker din forsyningskæde. Hvis du har spørgsmål vedrørende dine sendinger, er du velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
Markedsinformation 02/13/2020
Coronavirus: seneste nyt om vores drift i Kina

Vi vil løbende sørge for at holde dig opdateret omkring den aktuelle situation i Kina. For at holde den nye coronavirus nCoV under kontrol har de kinesiske myndigheder taget en række forholdsregler for at forhindre større forsamlinger og dermed minimere risikoen for yderligere udbredelse af smitten.

Mange af DACHSERs filialer genåbnede for almindelig drift mandag den 10. februar, men desværre fortsat med begrænset personale på grund af myndighedernes sikkerhedsforanstaltninger og rejseforbud. Derfor må du også forberede dig på, at der kan forekomme forsinkelser og operationelle udfordringer såsom mangel på lastbiler og begrænset kapacitet.

Vores filialer i Chengdu, Nanjing, Ningbo, Shenzhen, Suzhou og Zhongshan er i øjeblikket lukket, indtil ansøgningsprocessen med de lokale myndigheder er overstået. Nedenstående har vi listet yderligere information om vores drift i Kina på nuværende tidspunkt:

 • Vores medarbejdere arbejder hjemmefra
 • Vi opdaterer løbende med information om, hvornår vores filialer i Kina genåbner for almindelig drift
 • Vores filial i Hong Kong er på fuld drift

Vi vil fortsat følge situationen meget nøje og informerer løbende om eventuelle ændringer i driften. Hold øje med vores hjemmeside for seneste nyt om, hvordan situationen i Kina påvirker din forsyningskæde. Hvis du har spørgsmål vedrørende dine sendinger, er du velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs
Markedsinformation 02/03/2020
Coronavirus: opdatering om DACHSERs drift i Kina

Den nye coronavirus nCoV har bredt sig hurtigt i Kina, og mange byer og provinser har allerede bekræftet udbrud af virussen. For at holde epidemien under kontrol har den kinesiske centralregering bekendtgjort, at helligdagene i den kinesiske nytårsfejring forlænges til den 2. februar. Lokale myndigheder opfordrer virksomheder til at råde deres medarbejdere til ikke at genoptage arbejdet før den 10. februar.

DACHSERs filialer

De fleste af DACHSERs filialer genåbner officielt den 10. februar. Fra den 3. februar, afhængig af de lokale myndigheders vurdering, genoptages driften men med begrænset personale, som kan håndtere kritiske forsendelser og minimere tilbageholdelse, gebyrer og så videre. Vi beklager, at vi ikke kan tilbyde vores normale driftsniveau i den kommende periode, men vi vil gøre vores allerbedste for at opretholde vores basistjenester.

Vi kan ikke med sikkerhed sige, hvornår vores filialer kan genåbne på fuld drift, da det afhænger af situationen, men vi forventer, at vores filialer genåbner på følgende datoer:

 • Beijing: 3. februar
 • Chengdu: 3. februar
 • Dalian: 10. februar
 • Dongguan: 10. februar
 • Guangzhou: 10. februar
 • Nanjing: 10. februar
 • Ningbo: 10. februar
 • Qingdao: 10. februar
 • Shanghai: 10. februar
 • Shenzhen: 10. februar
 • Suzhou: 10. februar
 • Tianjin: 3. februar
 • Wuhan: 14. februar
 • Xiamen: 10. februar
 • Zhongshan: 10. februar

 Aktiviteter i Wuhan

Vores medarbejdere fra vores filial i Wuhan arbejder hjemmefra, og en del af aktiviteterne håndteres via vores team i Shanghai.

Myndighederne i Hubei-provinsen har bekendtgjort, at kunderne bliver nødt til at bruge et transportcertifikat udstedt af den lokale regering og aflevere certifikatet til logistikvirksomheden, hvis de har varer, der skal fragtes ind eller ud af provinsen via vejtransport.

Vores aktiviteter i Kina generelt

Du skal være opmærksom på, at selvom vi gør vores allerbedste for at holde operationen i gang, er de fleste fabrikker i Kina stadig lukket: lastbilservice, fly og terminaler kører på et driftsminimum.

Du må dog forvente forsinkelser og andre operationelle udfordringer.

Vi følger situationen nøje og vil løbende lægge opdateringer ud her på vores hjemmeside, hvor du vil kunne finde de nyeste oplysninger om, hvordan dette påvirker din forsyningskæde. Hvis du har spørgsmål vedrørende dine sendinger, er du velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Læs