Analyse af egne processer øger arbejdsglæde hos chauffører

De seneste år har nyheder om akut lastbilchaufførmangel præget nyhedsbilledet for transportbranchen. Det er svært at tiltrække unge til chaufføruddannelsen, og mange af de aktuelle chauffører er ved at have nået pensionsalderen. Logistikvirksomheden DACHSER Denmark har valgt at tage sagen i egen hånd.

Dette er endnu en artikel i vores serie om den akutte chaufførmangel i Europa.
Dette er endnu en artikel i vores serie om den akutte chaufførmangel i Europa.

Lastbilchauffører er essentielle for, at du kan gå ned hos din lokale isenkræmmer og købe en ny elkedel, når den gamle står af, og at medicinsk udstyr er tilgængeligt på hospitalet, så du kan få den behandling, du har brug for. Mange af de varer, som vi er afhængige af i vores moderne samfund, er transporteret af nogen, og chaufførerne er en nøglebrik i det store puslespil, som mange af os hver dag tager for givet.

Men hos DACHSER Denmarks vejtransportfilial i Kolding prøver man at vende den tendens.

”Vi gør alt, hvad vi kan, for at forbedre vores samarbejde med chauffører og vognmænd,” fortæller Manuel Soares, Operations Manager Inbound European Logistics. ”Vores største udfordring er, at som chauffør har man lige nu ikke en almindelig otte timers arbejdsdag. Det er måske med til at gøre det mindre attraktivt for unge folk.”

Analyse af egne processer

Derfor iværksatte DACHSERs filial i Kolding en værdistrømsanalyse – et projekt, hvor virksomheden sætter sig i chaufførernes sted og analyserer sine processer udefra for at kunne fjerne eventuelle frustrationer i deres hverdag og forbedre samarbejdet.

”Det er svært at fastholde chauffører i dag. Derfor har vi fået belyst, hvilke processer vi har, så vi kan prøve at fjerne de ting, der frustrerer i dagligdagen,” fortæller Christian Hygum, DACHSER Expert Network Operations eller DENO med base i Kolding.

"I dag forventer vi mere og mere af chaufførerne. Med digitaliseringen har de fået flere opgaver, som de skal administrere, og de er blevet kontaktpunkt for afsender og modtager. Derfor er det så vigtigt for os at have en god kommunikation med dem."

Laurent Piederriere, Team Leader Inbound hos DACHSER Denmark i Kolding.

Analysen resulterede i en handlingsplan med 21 punkter, som filialen i Kolding arbejder på at optimere. Tidligere skulle chaufførerne for eksempel ind på kontoret med dokumenter to gange, hver gang de besøgte terminalen, og det gik ud over både arbejdsglæden og effektiviteten. Den proces er blevet forsimplet, hvilket sparer chaufføren for 5 minutters unødig arbejdstid i mødet med DACHSER. Et andet eksempel er, at man er begyndt at læsse nogle af distributionsbilerne på forhånd, så chaufførerne møder ind til biler, der er helt klar til at køre af sted. På den måde får de en lidt kortere arbejdsdag og en højere grad af aktiv køretid.

Rammebetingelserne for chaufførfaget bør ændres.
Rammebetingelserne for chaufførfaget bør ændres.

Rammebetingelser på dagsordenen

Spørger man Manuel Soares skal rammebetingelserne for chaufførfaget ændres, og hans tætte kollega Laurent Piederriere stemmer i.

”I dag forventer vi mere og mere af chaufførerne. Med digitaliseringen har de fået flere opgaver, som de skal administrere, og de er blevet kontaktpunkt for afsender og modtager,” siger Laurent Piederriere, Team Leader Inbound hos vejtransportfilialen i Kolding. ”Derfor er det så vigtigt for os at have en god kommunikation med dem. De skal føle sig hørt og føle, at de er en del af vores virksomhed.”

Ved at sætte sig i chaufførernes sted og følge dem en hel dag og tage tid på alle processer i løbet af dagen håber DACHSER på at kunne gøre sig mere attraktiv som samarbejdspartner for vognmænd og chauffører nu og i fremtiden og samtidig præge branchen til bedre arbejdsvilkår.

”Det var lærerigt at få skabt en rigtig god dialog med chaufførerne med det udgangspunkt, at vi skulle blive klogere på os selv og forbedre chaufførernes hverdag,” afrunder Christian Hygum, DACHSER Expert Network Operations.

I vores artikelserie om den akutte chaufførmangel i Europa kan du blandt andet også læse om, hvordan man tackler udfordringen hos DACHSERs filial i Hvidovre og hvordan et tæt samarbejde mellem vognmanden, kunden og DACHSER kan gøre din forsyningskæde mere robust.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic