DACHSER lancerer emissionsfri levering i 12 byer i Europa

Inden udgangen af 2025 planlægger logistikudbyderen at lancere emissionsfri i yderligere 12 byer i Europa: Amsterdam, Barcelona, Dublin, Hamborg, Köln, London, Malaga, Rotterdam, Stockholm, Toulouse, Warszawa og Wien. Derudover vil man udvide det område i Paris, hvor virksomheden pt. leverer emissionsfrit.

Inden udgangen af 2025 vil DACHSER have fordoblet antallet af europæiske storbyer, hvor der er emissionsfri levering – fra 12 til 24.
Inden udgangen af 2025 vil DACHSER have fordoblet antallet af europæiske storbyer, hvor der er emissionsfri levering – fra 12 til 24.

"Vi valgte helt bevidst at sætte et ambitiøst mål og fordoble antallet af byer, hvor vi tilbyder emissionsfri levering, inden udgangen af 2025," fortæller Alexander Tonn, COO Road Logistics hos DACHSER. "Filialerne i vores netværk er meget motiverede for at imødekomme kundernes ønske om mere bæredygtige leveringer i storbyområder. Ambitionen er baseret på vores forventning om, at udbuddet af lette elektriske lastbiler vil vokse betydeligt, og at udbygningen af opladningsinfrastrukturen vil tage fart i hele Europa."

Vi valgte helt bevidst at sætte et ambitiøst mål og fordoble antallet af byer, hvor vi tilbyder emissionsfri levering, inden udgangen af 2025.

Alexander Tonn, COO Road Logistics hos DACHSER

Takket være et modulkoncept er DACHSER Emission-Free Delivery teoretisk set velegnet til enhver større europæisk by. DACHSER Emission-Free Delivery tilbydes allerede i 12 leveringsområder i centrum af København, Berlin, Dortmund, Freiburg, Madrid, München, Oslo, Paris, Porto, Prag, Strasbourg og Stuttgart. DACHSERs filialer benytter elektriske varevogne og lastbiler samt el-ladcykler, som tilsammen udgør et modulsystem, der tilpasses til lokale forhold. Cyklerne er specialudviklet til stykgods og tungt pallegods. Afhængigt af de specifikke krav i den enkelte by kan konceptet også involvere små transitterminaler – kaldet mikrohubs – tæt på bykernen. I disse tilfælde starter ladcyklerne deres ture ved mikrohubben og transporterer derfra varerne gennem travle gågader. Det er til gengæld elektriske lastbiler, som leverer varerne til mikrohubberne eller, hvad angår pakker og paller, der er for store eller tunge til cykeltransport, direkte til modtagerne.

"Geografi, social struktur, forvaltning – hver by har sin egen unikke profil, som vi tager højde for, når vi planlægger og implementerer emissionsfri levering i et område," forklarer Tara Li, Project Manager DACHSER Emission-Free Delivery. "Samtidig kan vi identificere potentiale for synergier og optimering ud fra vores erfaringer fra de første byer."

12 bliver til 24

DACHSERs leveringer uden lokale emissioner i centrum af større byer hjælper til at forbedre luftkvaliteten og reducere trafikstøjen. Her spiller elektriske lastbiler og ladcykler en vigtig rolle. DACHSER køber kun elektricitet fra vedvarende kilder til opladning af sin flåde. Det bringer de operationelle drivhusgasemissioner for den sidste etape af transporten ned på nul. Samtidig sænkes støjniveauet betragteligt, ligesom brugen af ladcykler reducerer lastbiltrafikken i byerne. Elektriske køretøjer er også en fordel for chaufførerne, som slipper for at blive udsat for motorvibrationer i førerhuset.

DACHSER Emission-Free Delivery understøtter logistikudbyderens langsigtede strategi for klimabeskyttelse. Gennem sit arbejde for bæredygtig forretningsudvikling og sit fokus på proces- og energieffektivitet, innovation og inkluderende ansvar er den familieejede virksomhed sammen med sine kunder og partnere med til at bane vejen for bæredygtig logistik.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic