Innovation og klimabeskyttelse

"Ideelt set ville megatrailere blive vurderet uafhængigt af transportpolitisk ideologi, og europæiske lovgivere kunne yde endnu større støtte til deres potentiale for at reducere udledningen af drivhusgasser på kort sigt," mener Andre Kranke fra DACHSER.

Med et fokus på effektivitet, innovation og medansvar skaber DACHSER gunstige betingelser for en mere bæredygtig form for logistik. Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development og leder af Climate Protection-projektet hos DACHSER, fortæller om vigtigheden af intelligente transportkoncepter for logistikvirksomheden.

Hos DACHSER tager i spørgsmålene om innovation og klimabeskyttelse meget alvorligt, herunder effektivitetsaspektet. I har f.eks. længe været i gang med at skifte til kun at anvende LED-belysning i jeres transitterminaler og lagre, og i hele Europa opgraderer i jeres industrielle lastbiler til litiumionteknologi. Hvorfor spiller effektivitet så stor en rolle i jeres klimastrategi?

Helt generelt er effektivitet et væsentligt aspekt inden for logistik – et aspekt, som vi længe har lagt stor vægt på. Effektiv logistik er trods alt per definition klimavenlig logistik. Hvis vi f.eks. kan forhindre tomkørsel, vil der være færre lastbiler på vejene. Hos DACHSER har vi også i flere år nu benyttet dobbeltdæk, hvilket forbedrer udnyttelsen af den tilgængelige plads markant. Det er ikke en helt ny teknologi, men det er et vigtigt element, som kan nedbringe mængden af drivhusgasser, der udledes fra transportsektoren, betydeligt.

En anden mulighed for at transportere gods mere effektivt og reducere CO2-emissionerne er længere modulvogntog. Er det sandt?

Ja, netop fordi de er effektive. Hvor det er juridisk muligt og økonomisk forsvarligt, har vi i flere år brugt længere modulvogntog af forskellige typer i forskellige lande. For eksempel har vi siden 2021 gjort brug af to længere type 3-modulvogntog til regelmæssig transport mellem Tyskland og Holland.  Her sparer skiftet fra konventionelle køretøjskoncepter til de længere modulvogntog alene 124 ture om året. Det er 60.750 kilometer, der ikke bliver kørt, 20.000 liter diesel, der spares, og dermed en reduktion i udledningen af drivhusgasser på omkring 63 tons. Det er en foranstaltning, der normalt er økonomisk rentabel og praktisk mulig, og som kan implementeres hurtigt.

Betingelserne for brug af længere modulvogntog er dog endnu ikke optimale eller er ikke endeligt afklaret. Ideelt set ville sådanne vogntog blive vurderet uafhængigt af transportpolitisk ideologi, og europæiske lovgivere kunne yde endnu større støtte til deres potentiale for at reducere udledningen af drivhusgasser på kort sigt. Længere modulvogntog vil fortsat spille en vigtig rolle for energieffektiviteten i fremtiden, fordi selv nulmissionskøretøjer med elektrisk drev bør bruge grøn elektricitet sparsomt.
 

Er det korrekt, at DACHSER også har planer om at bruge betydelig flere megatrailere i fremtiden?

Ja, og samtidig reducere CO2-udledningen. Megatrailerne, som også kaldes lowlinere, har samme længde og bredde, men større dybde, hvilket betyder, at lastrummet bliver større. De har derfor bedre brændstoføkonomi end standardtrailere og er dermed særlig velegnede til transport af store mængder. Dette optimerer kapacitetsudnyttelsen og forbedrer samtidig transporternes CO2-fodaftryk – det er logistisk effektivitet i topklasse. Vi sigter mod at færdiggøre overgangen til omkring 680 nye megatrailere i Tyskland senest i 2027, og det er vores håb, at vi også har gjort gode fremskridt på europæisk plan til den tid.

Interview with: Andre Kranke

Head of Corporate Research & Development og leder af Climate Protection-projektet hos DACHSER.

Ud over innovation og effektivitet betragter DACHSER medansvar som en af hjørnestenene i sin klimabeskyttelsesstrategi. Hvad er historien bag denne tredje søjle?

Medansvar er en af DACHSERs kerneværdier. Det er vigtigt for alle medarbejdere og i forbindelse med vores forretningsaktiviteter. Hvad klimabeskyttelse angår, er medansvaret tydeligt flere steder. For eksempel omfatter vores interne beregninger ikke kun kulstofemissioner fra vores egne anlæg og køretøjer – hvilket i branchen kaldes Scope 1 og Scope 2 – for vi anser også os selv som ansvarlige for de drivhusgasser, der udledes af vores transportpartnere til lands, til vands og i luften. Disse Scope 3-emissioner er også en del af vores CO2-fodaftryk, selvom vi ikke altid har mulighed for selv at påvirke dem aktivt. Tænk f.eks. på emissionerne fra fragtfly eller containerskibe.

Kan du nævne andre eksempler?

ja, et andet eksempel er vores tilsagn om bæredygtig udvikling uden for vores forretningsmodel. Siden 2005 har vi for eksempel støttet projekter drevet af børnehjælpsorganisationen Terre des Hommes i Sydasien, Latinamerika og det sydlige Afrika. Vi ønsker også at fremme lignende partnerskaber og projekter inden for klimabeskyttelse og er i øjeblikket ved at undersøge forskellige muligheder her.

Spændende! Men er der ikke stadig store forhindringer, der skal overvindes, før vi kan opnå nul nettoemissioner inden for logistik?

Jo, men her hos DACHSER har vi sat os for at overvinde disse forhindringer én efter én.

Du kan også læse mere om, hvordan DACHSER bidrager til klimabeskyttelse ved at bruge 100 % vedvarende energi. Læs interviewet: En bæredygtig fremtid baseret på vedvarende energi.


 

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic