Nyheder

Mulighed for en bedre fremtid

Logistikudbyderen DACHSER har slået sig sammen med børnehjælpsorganisationen terre des hommes for at samarbejde om projekter i blandt andet Brasilien. Der er fokus rettet mod et delprojekt, der hedder "Børns rettigheder skaber fremtiden", som siden 2015 har leveret positive resultater på børnerettighedscentret CEDECA i Limeira. Det er en by plaget af problemer, som ligger i delstaten São Paulo i nærheden af storbyområdet Campinas, der har flere millioner indbyggere.

Sammen med terre des hommes og lokale myndigheder har DACHSER siden 2015 støttet uddannelses- og fritidsaktiviteter, der skal give områdets unge mulighed for at ændre livsbane. Foto: Kathrin Harms, terre des hommes.

For mange børn og unge er Limeira et barskt sted at vokse op, fordi narkohandel, organiseret kriminalitet og militærpolitiets aktioner sætter deres præg på hverdagen. Det betyder, at Limeira har den kedelige rekord som den by i delstaten São Paulo, hvor flest unge har været i konflikt med loven.

Sammen med terre des hommes og lokale myndigheder har DACHSER siden 2015 støttet uddannelses- og fritidsaktiviteter, der skal give områdets unge mulighed for at ændre livsbane. "For DACHSER betyder global vækst også at tage ansvar på globalt plan og at kæmpe for at forbedre levevilkårene for folk, der ikke drager fordel af globaliseringen i samme udstrækning som så mange andre. Derfor arbejder DACHSER aktivt sammen med hjælpeorganisationen terre des hommes i forhold til børn og unge," udtaler Bernhard Simon, CEO hos DACHSER.

Børnerettighedscentret CEDECA i Limeira støtter børn og unge i deres kamp mod kriminalitet og stofmisbrug. Det sker i form af en direkte pædagogisk indsats over for unge i kvarterer med akutte sociale problemer for at styrke deres ukuelighed med det formål at beskytte dem mod vold og kriminalitet.

En væsentlig del af arbejdet går ud på at udbrede kendskabet til børns rettigheder blandt børnene og de unge selv såvel som til deres familier og repræsentanter for de lokale myndigheder. Alle projektdeltagerne betragter det som et vigtigt redskab til forebyggelse af vold – børn og unge skal blive synlige allierede af en fredskultur.

Brasilianske unge i coronapandemiens skygge

Brasilien er også hårdt ramt af coronakrisen. Mens antallet af smittede stiger, karambolerer karantæneforanstaltninger med offentlig benægtelse af krisens eksistens, hvilket alt sammen er med til at forværre den politiske, sociale og økonomiske situation. Når først virussen spreder sig til favelaerne, som slumkvartererne i Brasiliens større byer kaldes, vil konsekvenserne være umulige at forudsige.

Hvordan foregår arbejdet i en hjælpeorganisation som terre des hommes i vanskelige tider som disse? Denne type arbejde er jo normalt kendetegnet ved, at man er tæt på andre mennesker – noget der ikke er muligt i øjeblikket. I Brasilien fortsætter medarbejderne på terre des hommes-projektet med at være i dialog med, tilbyde information til og inddrage de unge. Information om, hvor man for eksempel kan afhente doneret mad, deles på sociale medier og WhatsApp. Vigtige helbreds- og sundhedstiltag bliver forklaret, og der tilbydes hjælp til mennesker i alle mulige situationer.

Selv mens pandemien truer med at underminere projektets hidtidige resultater, styrker de uformelle sociale strukturer og følelsen af gensidig solidaritet sammenholdet mellem de unge og deres familier. Deltagerne forsøger at se den aktuelle situation som en mulighed for yderligere at styrke følelsen af fællesskab og solidaritet, da det er den eneste måde, de sammen kan komme ud af krisen på.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic
ted from System!")) { return true; } return false; } confirmDismissPage = function() { if(confirm("Do you really want to leave the page?\n If you already changed Elements, your Page will be set in draft mode!")) { return true; } return false; }