Nyt importkontrolsystem i EU

Den 1. marts 2023 implementerer EU importkontrolsystem 2 (ICS 2). ICS 2 vil fuldt ud erstatte det nuværende ICS 1-system.

Hovedformålet med den nye ordning til sikring af toldsikkerheden før lastning er at forbedre sikkerhedsforanstaltningerne og beskytte det europæiske marked og EU-borgerne mod sikkerhedstrusler. ICS 2 vil gælde for alle luftfragtforsendelser med destination i EU (samt Schweiz og Norge), men også på transitforsendelser, der passerer EU.
 

ICS 2 og PLACI (Pre-Loading Advance Cargo Information)

I henhold til den nuværende ICS 1-procedure skal luftfartsselskaber indgive et summarisk indpassageangivelse-datasæt før ankomst for hvert hovedluftfragtbrev, fire timer før flyet ankommer til EU. I fremtiden vil der blive implementeret yderligere et datasæt før lastning kaldet PLACI (Pre-Loading Advance Cargo Information, forudgående fragtinformation før lastning), som vil indeholde yderligere data på speditørluftfragtbrevniveau. Det skal indgives så tidligt som muligt, men under alle omstændigheder inden varerne lastes på flyet. Kravet om, at flyselskaber skal indgive en angivelse før ankomst, ændres ikke.
 

Nødvendige PLACI-data:

  • Den faktiske afsender (komplet navn og fuldstændig adresse)
  • Den faktiske modtager (komplet navn og fuldstændig adresse)
  • Den faktiske modtagers EORI-nummer
  • Antal kolli og samlet bruttovægt
  • 6-cifrede HS-koder og detaljeret beskrivelse af varerne

Sådan påvirkes forsendelser af ICS 2-processen:

For at overholde fristen er speditøren og luftfartsselskabet ansvarlige for at indsende de krævede PLACI-data til de europæiske myndigheder så tidligt som muligt. Når PLACI-dataene sendes til ICS 2-platformen, foretager EU's myndigheder en risikoanalyse. Hvis konklusionen på risikoanalysen er, at forsendelsen udgør en risiko, eller hvis der er uregelmæssigheder i data, kan forsendelsen blive stoppet i afgangslufthavnen, eller den kan blive underlagt krav om screening som højrisikoforsendelse.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER for at få oplysninger om din forsendelse.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic