Vejtransport: Kapacitet i Tyskland

Det globale logistikmarked i 2020 og 2021 har skabt store udfordringer for hele branchen. Selv om økonomien er ved at komme sig på tværs af alle brancher i kølvandet på de langvarige nedlukninger og grænselukninger, er der fortsat store belastninger af netværket. Det har resulteret i en øget mangel på kapacitet. I det følgende giver vi et overblik over situationen.

Markedssituationen påvirkes i høj grad af udviklingen i antallet af sendinger, som er steget med op til 20% de sidste to år. I modsætning til årene før faldt den store mængde forsendelser ikke om sommeren som sædvanlig, men ligger i øjeblikket på et stabilt og meget højt niveau. Vi forventer kun små fald i mængderne i september. Nogle af årsagerne til dette er efterslæb, ændringer i forbruget til online detailhandel og ændringer i lagerbeholdningerne i industri og detailhandel.

På den anden side er der mangel på ledig kapacitet i form af køretøjer, chauffører og lagerpersonale. Udover dette står branchen over for en stærkt belastet infrastruktur. Samtidig gælder de høje krav til hygiejne- og afstandsregler samt forebyggende foranstaltninger på arbejdspladsen, så vi kan bevare funktionaliteten af DACHSER-netværket, fortsat. Dette øger personale- og procesomkostningerne.

De øgede godsvolumener og den begrænsede kapacitet er lige nu en realitet i hele logistikbranchen. Vores teams gør deres allerbedste for at udvikle intelligente løsninger og skabe den samme høje kvalitet internationelt, som du er vant til. Vi arbejder konstant for at bevare stabiliteten i vores netværk og sørge for, at din forsyningskæde fortsat kører, som den skal – selv i usikre tider.

Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson fra DACHSER.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic