Markedsinformation

Brexit: Hvad skal du vide?

Vi vil gerne holde dig informeret om den aktuelle udvikling i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU, da det kan få betydning for din virksomhed.

Mens der fortsat sker langsomme fremskridt i forhandlingerne mellem Storbritannien og EU, udløb den britiske regerings sidste mulighed for at forlænge overgangsperioden i juni måned. Overgangsperiodens udløb er i øjeblikket sat til den 31 december 2020. Da der ikke er fremsat nogen anmodning om forlængelse, er der nu fokus på en gradvis indførelse af toldkontrol i Storbritannien fra den 1. januar 2021. Overgangsperioden har til formål at give de erhvervsdrivende mulighed for at komme sig efter konsekvenserne af COVID-19 og forberede sig på de nye krav. Storbritannien vil være underlagt fuld toldkontrol ved sine grænser senest den 1. juli 2021.

Tidligere i år tog den britiske regering tiltag for at fjerne visse toldlempelser, herunder overgangen til de forenklede overgangsprocedurer (TSP) og overgangen til importmoms (PVA). Den britiske regering har dog erkendt, at en lempelse af tolden også vil være nødvendig, i hvert fald midlertidigt, fra den 1. januar 2021.

Muligheden for at flytte importomsætningsafgiften skal derfor genindføres. Desuden vil der i en overgangsperiode være en toldprocedure, som gør det muligt at angive importvarer ved at føre dem på regnskabet inden for en periode på seks måneder i stedet for umiddelbart efter indførslen. Denne procedure kaldes "Deferred Declaration" eller en udskudt toldangivelse.

Den 17. til 18. oktober 2020 vil et EU-topmøde om de afsluttende forhandlinger mellem Storbritannien og EU finde sted. Den 19. oktober 2020 bør resultaterne af forhandlingerne blive offentliggjort.

Uanset resultatet af forhandlingerne forventes det, at fra januar 2021 skal alle varer, der eksporteres til og fra Storbritannien, gennemgå en toldbehandling, omend i den ovenfor beskrevne overgangsperiode som led i en proces, der er fordelt på varekoder i Toldtariffen.

Klik på følgende link for at få et værktøj, der giver overblik over de nødvendige foranstaltninger: https://www.gov.uk/transition

Den britiske regering har også offentliggjort oplysninger om, hvordan du forbereder dig som importør og eksportør fra/til Storbritannien. Dem finder du på nedenstående links:
https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021
https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021

Yderligere oplysninger kan findes i dokumentet nedenfor.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Yderligere information om forberedelser PDF (0,02 MB)
Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic