Nyheder

Brexit: Hvad sker der nu?

Storbritannien er nu officielt trådt ud af Den Europæiske Union, og Brexit er blevet en realitet. Men det er kun begyndelsen. I overgangsperioden, der varer indtil udgangen af 2020, vil Brexit ikke få nogen større indvirkning på erhvervslivet og logistikken hverken på den ene eller anden side af den engelske kanal. Men hvad sker der så?

Brexit-thrilleren har vist sig at være en rigtig neglebider – ingen ved, hvordan det ender.

Big Ben, klokken i Elizabeth Tower i den britiske parlamentsbygning, skulle have ringet om aftenen den 31. januar for at markere tidspunktet for Brexit. Det blev dog ikke til noget på grund af en igangværende reparation i tårnet, hvor de ikoniske hvide glasruder i uret på det store tårn skulle udskiftes. DACHSER fragtede det håndlavede glas fra en specialistvirksomhed i Bayern til Storbritannien med lastbil – en tur, der indtil videre er uden toldgrænsekontrol.

Men en toldgrænse mellem det europæiske fastland og Storbritannien kan blive en realitet i løbet af få måneder. Hvis det sker, vil handlen med Storbritannien som tredjeland automatisk være underlagt en række toldforpligtelser. Hvis medlemslandene i EU og Storbritannien ikke formår at lave en frihandelsaftale inden udgangen af året, kan vi forvente, at Storbritannien alligevel går en ”brat exit” fra det europæiske indre marked og EU’s toldunion i møde. I så fald vil de fordele, som lige nu også omfatter Storbritannien – for eksempel den handelsrelationer, som EU-landene har med Schweitz og landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) – ikke længere gælde.

Uafklarede toldspørgsmål

Mange politiske observatører er skeptiske i forhold til, om man kan forhandle og vedtage en frihandelsaftale inden udgangen af året, og mener, at en yderligere forlængelse af fristen er uundgåelig. Indtil juni kan Storbritannien vælge at forlænge overgangsperioden, men premierminister Boris Johnson har udelukket denne mulighed. Han har også afvist alle forslag om, at Storbritannien skal forblive en del af toldunionen efter 2020. Så Brexit-thrilleren har vist sig at være en rigtig neglebider – ingen ved, hvordan det ender.

”Vi må stadig finde en løsning på, hvordan toldformaliteter i forhold til godstransport til og fra Storbritannien skal håndteres fremover,” siger Wolfgang Reinel, Managing Director for European Logistics North Central Europe. ”Vi har forberedt os på Brexit i flere år. Nu skal vi udnytte dette korte pusterum til at gå i dybden med detaljerne og blive ved med at forbedre vores løsninger.” Som logistikudbyder vil DACHSER snart få ansvaret for toldklareringen af de varer, virksomheden transporterer mellem EU og Storbritannien. Det kræver blandt andet korrekt tolddokumentation og en tilladelse fra de pågældende importører. ”Vi er naturligvis stadig afhængige af, at vores kunder leverer alle de nødvendige oplysninger og skriftlige tilladelser, for at vi kan håndtere toldklareringen på deres vegne,” siger Reinel.

”Vi har oprettet den nødvendige infrastruktur og udarbejdet løsninger,” fortsætter han. ”Der er stadig nogle huller i reguleringsprocesserne, så de gode relationer, vi har skabt med vores kunder, samarbejdspartnere og kolleger i hele vores netværk, vil få stor betydning. Kun sådan kan vi klare os igennem det næste og forhåbentlig sidste kapitel i Brexit-thrilleren.”

DACHSER har udviklet en oversigt over, hvad du skal gøre for at forberede dig på Brexit. Se Brexit-tjeklisten her.

Kontakt Maria Andersen