DACHSER oplærer chauffører i klimavenlig kørsel

Som en del af en omfattende klimabeskyttelseskampagne vil logistikudbyderen DACHSER implementere et oplæringskoncept for lastbilchauffører inden udgangen af 2023. Klimavenlig kørsel kan nemlig reducere CO2-udledningen med cirka 14 procent.

I første omgang vil de 250 chauffører og lærlinge, der er direkte ansat hos DACHSER, blive oplært i at køre mere klimavenligt.

I takt med at transportlogistikken bevæger sig mod netto-nulemissioner, vil emissionsfrie køretøjer, for eksempel batterielektriske eller brintdrevne, spille en afgørende rolle. Men CO2-udledningen fra de diesellastbiler, der er i brug i dag, kan også reduceres – for eksempel ved at køre mere klimavenligt. Det har DACHSER testet i form af et kursusprogram i tre filialer, hvor 54 chauffører og lærlinge, der er direkte ansat i virksomheden, deltog.

En analyse af telematikdata fra den daglige drift har dannet grundlag for sammenligninger og ændringer. Over en periode på fire uger fulgte flådechefen, der allerede var blevet undervist i klimavenlig kørsel, og en anden chaufførinstruktør fra filialen chaufførerne på deres faste ture og lærte dem op i klimavenlig kørsel. Turene blev analyseret for at afdække, hvor der var potentiale for forbedring for eksempel ved at bruge den eksisterende teknologi mere effektivt. Samlet set opnåede lastbilchaufførerne en reduktion af deres CO2-udledning med 14 procent i gennemsnit. Beregningerne viser, at det er muligt at spare 9,5 tons CO2 om året over en køreafstand på 120.000 kilometer for hver enkelt lastbil.

“I vores arbejde for at nå vores klimamål må vi ikke undervurdere den rolle, som lastbilchaufførerne spiller – både dem, der arbejder direkte hos os og hos de vognmænd, vi samarbejder med,” siger Hendrik Jansen, Managing Director for DACHSER Service und Ausbildungs GmbH. ”Intet virker uden dem. Og ved at køre på en klimabevidst måde kan de yde et væsentligt bidrag til at reducere udledningen af drivhusgasser på vejen.”

I første omgang vil de 250 chauffører og lærlinge, der er direkte ansat hos DACHSER, blive oplært i at køre mere klimavenligt. Logistikudbyderen har kun et lille antal egne chauffører; de resterende chauffører er ansat hos uafhængige transportvirksomheder. Næste skridt er at tilbyde oplæring til disse underleverandører.

Positiv feedback fra chaufførerne

"Chaufførerne, hvoraf nogle har kørt professionelt i mange år, indarbejder det, de lærer, i deres kørestil," siger Roland Zitzmann fra DACHSER Service und Ausbildungs GmbH, der selv var med på alle turene ved de tre pilotfilialer. ”De tilbagemeldinger, vi har fået fra chaufførerne i forhold til oplæringen, har alle været positive.”

Augustas Kersis er chauffør for DACHSER i Oslo. Han ser positivt på indsatsen for at oplære chauffører i mere klimavenlig kørsel. Augustas kører til daglig ellastbil og har dermed førstehåndserfaring fra DACHSER Emission-Free Delivery, som er en del af virksomhedens klimastrategi.

”Som lastbilchauffør er man altid opmærksom på, hvordan man kan køre på en både økonomisk og miljøvenlig måde, og jeg er glad for, at DACHSER tager faget seriøst og giver os chauffører denne oplæring. Også mindre bidrag kan have stor betydning, og jeg ser positivt på alle tiltag, som kan være med til at reducere vores CO2-udledning,” fortæller Augustas.

Som en del af sin klimastrategi udnytter DACHSER energi- og proceseffektivitet samt forskning og innovation til at gøre forsyningskæderne mere bæredygtige. Virksomheden opbygger blandt andet en moderne flåde af køretøjer med den nyeste generation af dieselmotorer og tester alternative drivlinjer og brændstoffer. Derudover fremmer virksomheden energieffektiv og dermed klimavenlig kørsel. Oplæringen vil også hjælpe med at spare brændstof, hvilket får endnu større betydning i forhold til den aktuelle udvikling i brændstofpriserne. "Vi gør alt, hvad vi kan, for at få det bedste ud af forbedringspotentialet for alle," siger Jansen.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic