EU's mobilitetspakke: Hvilke ændringer sker der i år, og hvornår træder de i kraft?

Nye vilkår for en mere effektiv, harmoniseret og socialt acceptabel vejtransportsektor: EU's mobilitetspakke 2020/2022 har til formål at fremme europæisk standardisering inden for spedition og logistik.

EU's mobilitetspakke blev vedtaget tilbage i 2020. De nye elementer vil imidlertid træde i kraft i etaper på forskellige tidspunkter. De ændringer, der indføres i 2022, har primært til formål at forbedre arbejdsvilkårene for erhvervschauffører og skabe rimelige konkurrencevilkår for virksomheder i EU.

En række ændringer trådte allerede i kraft i februar 2022. Flere følger i maj 2022. Der er ikke planlagt nogen overgangsperiode. Pakken rummer følgende nøglepunkter:

  • Digitalisering af fartskriveren (gældende fra 2. februar 2022) 
  • Forbedrede arbejdsvilkår og social beskyttelse for udstationerede arbejdstagere (gældende fra 2. februar 2022)
  • Forpligtelse til at returnere køretøjerne (gældende fra 21. februar 2022)
  • Karensperioder for cabotagekørsel (gældende fra 21. februar 2022)
  • Forøgelse af speditør- og logistikvirksomheders økonomiske kapacitet (gældende fra 21. februar 2022)
  • Udvidelse af kravet om tilladelse og licens i international erhvervsgodstransport (gældende fra 21. maj 2022)

Den nye mobilitetspakke påvirker unægteligt transportpriserne i Europa. På nuværende tidspunkt er omkostningsudviklingen fortsat meget usikker, dog vil den få stor indflydelse på prisstrukturen. DACHSER vurderer løbende de respektive påvirkninger og holder vores kunder opdaterede.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER. 

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic